Page 1 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:102
P. 1

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN 4. PADİŞAHI                                                            Tespih usTalarının
                                                                                            usTası
        Yıldırım BaYezid                                                                       Zekai ŞenyurT:

                                                                                   dünyanın en iyi
                  Şehzade Bayezit, 15 Ha-
                  ziran 1389’da Türkler’in                                                      tespihleri Türk
                  Rumeli’deki geleceğini
                  tayin eden Kosova                                                            ustalarının
                  Savaşı’nın kazanılmasın-
                  da önemli rol oynadı. Bu                                                     ellerinden çıkar
                  savaş sırasında babası I.
                  Murad çok ağır bir şekilde                                                     Türkiye sınırları dışına ünü ulaşan
                  yaralanınca, büyük oğul                                                     tespih piyasasının önemli ustaların-
                  olması ve üstün yeteneği                                                     dan olan duayen Zekai Şenyurt geç-
                  dolayısıyla kendi yerine                                                     mişten günümüze sektörleriyle ala-
                  onun getirilmesini vasiyet                                                    kalı önemli bilgileri bizlerle paylaştı.
                  etti. I. Murad’ın ölümü ile                                                   Günün moda materyallerinin elinde
                  de bu vasiyet gereği tahta                                                    eşsiz birer parçaya dönüşen tespih
                  çıkarıldı. Devlet erkânının                                                     ustalarının ustası Zekai Şenyurt,
                  tavsiyesiyle, hayattaki tek                                                   sanat ve yaratıcılık kısmında olmayı
                  kardeşi Yâkub’u herhangi                                                     tercih ederek, sektörünün gelişmesi
                  bir iç savaşa sebep olma-                                                       için büyük emekler veriyor.
                  ması için öldürttü. 10’DA
                                                                                           Sayfa 9’da
     YIL: 13 SAYI: 2018/1-102  10 OCAK 2018                                          FİYATI: 1 TL


                                                                                     AİLELERİNDEN
                                                                                     KİRALANAN ÇOCUKLAR
                                                                                     SERVİS MİNİBÜSÜ İLE
                                                                                     EVLERİNDEN ALINIYOR
                                                                                     Dilenci şebekeler
                                                                                     kiraladıkları çocuklar
                                                                                     için servis hizmeti de
                                                                                     sağlıyor. Minibüsler-
                                                                                     le evlerinden alınan
                                                                                     çocuklar işleri bitince
                                                                                     alındıkları eve teslim edi-
      BİlİM, sanayİ ve teknolojİ                                                                  liyor. Şebekenin istediği
        Bakanı Faruk Özlü::                                                                   kazancı sağlayamayan
                                                                                     çocuklar ailelerine işini
        bilimi türkiye’de                                                                     iyi yapmıyor o nedenle
      üretirsek, bilim diliNi                                                                    işten çıkarılmıştır diyerek
                                                                                     iade ediliyor. Aile bunun
       de türkçeleştiririz                                                                     üzerine çocuklarına

             sayfa 4’te                                                                   şiddet uygulayarak işini
                                                                                     iyi yapması konusunda
                                                                                     ikaz ediliyor ve şebekeye
                                                                                     yeniden işe alınması için
                                                                                     ricada bulunuluyor. Kan
                                                                                     donduran bu bilgile-
                                                                                     re ulaşan ekibimiz bu
                                                                                     konunun daima takipçisi
                                                                                     olacaktır.
                           Yerli dilenciler patron Olurken   Bebekler 500 lira, Çocuklar    Bazen Şehir içinde ışıklarda Bazen de
                           Yeni dilenciler mülteciler Oldu   200 lira ile Kiralanıyor      Otobanda Karşımıza Çıkıyorlar
                                                                                     HALEP VE ADANA
                                                                                     GÜZERGAHINDA KİRALANAN
                             dilleNdirilmeSi GereKeN GerÇeK:                                        ÇOCUKLAR İSTANBUL’DA
                                                                                     DİLENDİRİLİYOR
      İstİklal Caddesİ’nden Müjde:                                                                 İstanbul’da özellikle
       Nostaljik tramvay                                                                      trafikte dilendirilen ço-
                                                                                     cukları Suriye’de yaşayan
       seferlere başladı                                                                     ailelerinden kiralayarak

             sayfa 6’da                                                                   getiren bir şebeke geçti-
                                                                                     ğimiz ay emniyetin başa-
                                                                                     rılı teknik takibi ardından
                                                                                     yaptığı operasyonla
                                                                                     yakalanmıştı. Örgütün
                                                                                     Halep, Adana ve İstanbul
                                                                                     üçgeninde faaliyet gös-
                                                                                     terdiği açıklanmıştı.
                               Ülkemizde dilenci istilası-      Çoğunluğu yabancı dil   yatan gerçeği araştırmak için girdiğimiz  Bu ve buna benzer
                               nın büyük çoğunluğuna         konuşarak dilenenlerin içinde  sokaklardan iç acıtıcı bilgilerle çıktık. kiralama yöntemiyle
                            eİstanbul ev sahipliği            kendilerini Suriyeli olarak  Özellikle İstanbul’da toplumsal    çalışan suç örgütlerinin
                            yapıyor. Bahçelievler, Bakırköy,  özel haber gösterip para isteyen Tür- bir olaya dönüşen dilenciler olayın- büyük şehirlerde yapı-
                            Başakşehir, Fatih, Eminönü,  güzel vatan   kiye vatandaşları olduğu  da bebekleri, çocukları, kadınları ve  lanmasının önüne geçil-
                            Şişli, Güngören, Küçükçekme- ferhat yıldırım da biliniyor. İstanbulluların  mültecileri kiralayan suç şebekelerinin  mesinin gerekli olduğu
                                                                                     gözlemleniyor.
                                                   vicdanına dokunan ‘dilen-
       yrd. doç. dr. rüştü uçan:         ce, Taksim gibi şehrin her yerin-      ciler’ sorunu ve arkasında  yaptığı insanlık onuruna yakışmayan
                                                                suçlara dur demeliyiz. sayfa 3’te
                            de karşınıza dilenciler çıkabiliyor.
       çevre felaketleriNi
      öNleyecek yöNetmelik
         hayata geçmeli                              TOÇEV çocuklar adına kendi hayalini gerçekleştirdi

             sayfa 7’de
                                               okuma istekli çocukları eğitim hayatları boyunca destekleyen toçev artık
                                             eçalışmalarını yeni binasında gerçekleştirecek. kurulduğu 1994 yılından
       eFtelya kÖseoğlu’nun                            bu yana beş milyonun üzerinde çocuğun hayatına dokunan toçev, yeni ofisinin
       aşırı kişisel kitabı                            açılışını özel davetlilerin ve destekçilerinin katılımıyla gerçekleştirdi. ana mis-
       okuru büyülüyor                               yon olarak okuma istekli çocukları eğitim hayatları boyunca destekleyen toçev,  Bağcılarlı gençler Konya’ya
                                                                                   çıkarma yaptı
             sayfa 9’de                            daha başarılı çalışmalar yürütebileceği alt yapıya kavuşmuş oldu. sayfa 5’te
                                                                                     sayfa 2’de

      OrHaN OSmaNOğlu     FerHaT Yıldırım     KeNaN aKıN     prOF. dr. OrHaN Kural   ceNGiz aYGÜN     ali SaiT möKÜKÇÜ     cÜNeYT aralp      Kamil ŞeNGÜl
      Osmanlıya iftira    Hizmet veren ve    arakanlıların geri                 Türkiye     Yeni yılda işyerlerinde  enerjinin bedava
      atmaya doyamamak   zulmeden hastaneler   dönüşüne izin verin   Kedi olabilmek     artık yanlız değil   yapılacak işler     olduğu ülke     Büyük ‘TOÇeV’ ailesi
        Sayfa 2’de       Sayfa 3’te       Sayfa 4’de       Sayfa 5’te       Sayfa 6’da       Sayfa 7’de       Sayfa 8’de       Sayfa 9’da
   1   2   3   4   5   6