Page 1 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:103
P. 1

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN 5. PADİŞAHI
      Murad Hüdavendigar                                                          Yerinde dönüşüm projesi ile
                                                                     Bağcılar Türkiye’ye örnek oluyor
                  I. Murad, Murad-ı Hüda-
                  vendigâr veya Gazi Hünkar,                                                    Kentsel dönüşüm kapsamında
                  Osmanlı Devleti’nin                                                      bağcılar belediyesi tarafından 3.5
                  üçüncü padişahı. babası                                                     ay önce temeli atılan Şehr-i bağ-
                  Orhan Gazi, annesi Nilüfer                                                   cılar’ın tanıtımı yapıldı. bağcılar
                  Hatun’dur.babası Orhan                                                     belediye başkanı Lokman Çağırıcı
                  Gazi döneminde 95.000                                                     “Hemşehrilerimiz burayı siz yapın
                  km² olan devlet toprakları                                                   dediler. biz de yoğun ısrar üzerine
                  onun döneminde yaklaşık                                                    bu projeye başlamış olduk. burası
                  500.000 km² kadar genişle-                                                   konumu gereği çok güzel ve avan-
                  miştir. “Hükümdar”, “bey”                                                    tajlı bir yer. 3 metro istasyonuna
                  anlamına gelen hüdaven-                                                     10 dakika yürüme mesafesinde.
                  digâr unvanı verilmiştir.                                                    En kısa sürede hemşehrilerimi-
                  Tuğrası Sultan Murad bin
                  Orhan olarak istiflenmiştir.                                                   zin buraya taşınması en büyük
                  bazı kitabelerde Me-                                                       arzumuz. Yerinde dönüşümün
                  likû’l-Âdil İl Gazi es-Sultan                                                  en güzel örneği Şehr-i bağcılar
                  Giyâsû’d-Dünya ve’d-Din                                                      ilçemize hayırlı olsun” dedi.
                  şanı ile anılmıştır. 10’DA                                                           Sayfa 2’de

     YIL: 13 SAYI: 2018/2-103  13 ŞUbAT 2018                                          FİYATI: 1 TL

                                   Kanal İstanbul ile şehrin taşı toprağı altından değerli oldu


                              iSTanBul 3 KıTa OluYOr

                                Asya Kıtası          Avrupa Kıtası          İstanbul Kıtası


       Giysi kumbaraları
         GÜnGören’in                Kanal İstanbul Projesinin güzergahının netleşmesiyle projenin bulunduğu Küçükçekmece, Başakşehir ve
        26 noktasında                Arnavutköy bölgesine Türk yatırımcıların ilgisi artarken, yabancı yatırımcılarda arazi almaya başladılar.
             sayfa 2’de            Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında açıklanan ve kamuoyunda ‘çılgın proje’ ola- ALTIN EMLAK GENEL MÜDÜRÜ
                              rak adlandırılan Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detayların belli olmasının ardından özellikle Kayaşehir, Kü- MUSTAFA HAKAN ÖZELMACIKLI:
                              çükçekmece gölü ve Arnavutköy civarında daire fiyatlarının yıl sonunda 3-4 katına çıkacağı ifade ediliyor. İSTANBUL’DA
                                                                                 YENİ KITA OLUŞUYOR
                                                                                Yaklaşık 45 km uzunluğunda
                                                                                olacak bu kanalla beraber bir-
                                  uzman                                            çok yeni gelişme modelleri ve
                                                                                gayrimenkul alanları oluşacak.
                                güzel vatan                                           Bu alanlar içerisinde lojistik
                                                                                alanlardan tutun da kentsel
                                  g ö r ü ş ü                                         gelişme alanları çerçevesinde
                                                                                yapılaşacak birçok yer var.


         ÜçÜncÜ kuşak

      torun GÜl nur nami
      osmanoğlu: ‘tÜrkiye
        bizim vatanımız’                                                                İHLAS YAPI BİZİM EVLER TEKNİK

             sayfa 4’te                                                               MÜDÜRÜ CELALETTİN YILDIRIM:
                                                                                  YENİ ŞEHİR CAZİBE
                                                                                MERKEZİ HALİNE GELMİŞTİR
                                                                                “Bir kanal geçişi olarak düşün-
                                                                                memek gerekir. Bununla birlikte
                                                                                yapılacak çevre düzenlemeleri ve
                                                                                çevre yapılanmaları ile yeni bir
                                                                                şehir ortaya çıkacaktır. İlk sinyal-
                                                                                lerini zamanında Cumhurbaş-
                                                                                kanımız Recep Tayyip Erdoğan
                                                                                ‘İstanbul’da yeni bir kuzey şehri
                                                                                istiyorum’ diyerek ifade etmişti.


         Ümraniye’de
        Geri dönÜşÜmle                                             sayfa 3’te
           doğaya ve
       ekonomiye destek                             Usta değilim, hâlâ öğreniyorum

             sayfa 5’te
                                              Geleneksel Sanatlar Akademisi’nde Uluslar Arası Yazı Kültürü Etkinliği kapsamında Kagito, Anıl
                                            eKağıt ve Avangart’ın sponsorluğu ile 9 günlük bir workshop gerçekleştiren Denis Brown kaligrafi
      MarMara Üniversite ve                            ustaları ve Küçükçekmeceli öğrencilere Foundational Hand ve Gothic yazı karakterleri hakkında bilgi
        Doğa koleji’nDen                            verdi. Denis Brown, “Burası ‘Geleneksel Sanatlar Akademisi’ ama içerisine kaligrafiyi katmış olmaları
                                            çok güzel. Türkiye’de batı kaligrafisini öğrenmeye çok gönüllü insan var. Çalışmalarımı sergiledim, her-
      inovasyon işbirliği                             kes büyük bir merakla işlerime saldırdı. Avrupa’da böyle okullar yok. Sanat okulu içerisine kaligrafiyi  ustalar, Saygı gecesi’nde
                                                                                3 duayen isim buluştu
             sayfa 8’de                           dahil eden okul yok. O nedenle Küçükçekmece Belediyesi’ni çok tebrik ediyorum” dedi. sayfa 5’te
                                                                                     sayfa 9’da

      OrHan OSManOğlu     FerHaT YıldırıM     Kenan aKın     prOF. dr. OrHan Kural   cengiz aYgün     ali SaiT MöKüKçü     cüneYT aralp      KaMil Şengül
      Silah fabrikalarımız  absürt hareketler  Hizbullah ile yakınlaşan  avcılar lütfen   Türkiye doğru yoldadır işyerlerine, iş güvenliği  doğalgazın başkenti Kuveyt’in hedefi:
       gururumuzdur      sergileniyor   Hariri, istifaya zorlanıyor dikkatle okuyun  ve asla durmamalıdır  uzmanı zorunluluğu                 “2020”
        Sayfa 2’de       Sayfa 3’te       Sayfa 4’de       Sayfa 5’te       Sayfa 6’da       Sayfa 7’de       Sayfa 8’de       Sayfa 9’da
   1   2   3   4   5   6