Page 1 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:104
P. 1

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN 5. PADİŞAHI
        I. MEHMED (ÇELEBI)                                                                       Okullara
                                                                                  ‘Türkçe Sokağı’
                  Çelebi sözcüğünün okuma
                  yazma bilen, medrese                                                         Başakşehir’deki okullarda,
                  veya eşit tahsilli kişiler için                                                  öğrencilerin okuma alışkanlık
                  kullanıldığı bilinmektedir.                                                    ve kültürlerinin geliştirilmesi
                  Tahsilini Bursa ve Edirne                                                      için açılan “Z Kütüphaneler”
                  Sarayı’nda tamamladı. Ho-                                                      den sonra yeni uygulamalar
                  caları Amasyalı Sofi Beyazid                                                   başlatıldı. İTO Akşemsettin Orta-
                  ile Tokatlı Bicaroğlu Hamza                                                    okulu’nun Türkçe öğretmenleri
                  idi. Yıldırım Beyazid 1391’de                                                  ve okul yöneticileri önderliğinde
                  Canik Seferi’ne oğullarını                                                   öğrencilerle birlikte hazırladıkla-
                  yanında götürmüş ve bunlar                                                    rı “Türkçe Sokağı” ve “Bilişim ve
                  arasında Çelebi Mehmed de                                                     Teknoloji Laboratuvarları” Ba-
                  bulunmuştur. Bu sefer sıra-                                                    şakşehir Kaymakamı Kazım Te-
                  sında Amasya Emiri, Sivas
                  Sultanı Kadı Burhaneddin’in                                                   kin, Başakşehir Belediye Başkanı
                  saldırılarına fazla karşı                                                    Yasin Kartoğlu ve Başakşehir İlçe
                  koyamayacağını anlamış ve                                                     Milli Eğitim Müdürü Ramazan
                  Amasya kentini Osmanlılara                                                       Yılmaz tarafından açıldı.
                  terk etmiştir. 10’DA                                                              Sayfa 5’te

     YIL: 13 SAYI: 2018/3-104  15 MART 2018                                          FİYATI: 1 TL


                           ÖZEL
                         GÜZEL VATAN      MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gecü:


                            H A BER  TEKSTIL SEKTÖRÜNÜN                            ŞAHLANIŞI IÇIN YOLA ÇIKTIK                                                                                   Dünyaca ünlü
                                  Gazetemize açıklamalarda bulunan                              karikatüristler eserleriyle
                                   Yusuf Gecü, İTO seçimlerinde 38.                                Kudüs’ü anlattı

      BAĞCILAR’DA HEMŞEHRI                   Hazır Giyim Komitesi başkanlığına                      Merter Sanayici
         DERNEKLERINE                     neden aday olduğunu anlattı.                       ve İşadamları  MIRASIMIZ
                                                                        Derneği Yönetim
      UYUŞTURUCU UYARISI                 İstanbul Ticaret Odası  Gecü, İTO’da seçimleri kazan-             Kurulu Başkanı
                                                                        Yusuf Gecü
             Sayfa 2’de              (İTO) seçimlerinde 38.  malarının ardından uygulamaya                        KUDÜS
                            eHazır Giyim ve Konfeksi-    koyacakları çalışmaların Türk eko-                      “Mirasımız Kudüs” Uluslara-
                            yon Komite Başkanlığına aday ol- nomisinin lokomotifi konumunda                       rası Karikatür Sergisi İstanbul
                            duğunu açıklayan Merter Sanayici  olan tekstil sektörünün ve tekstil
                            ve İşadamları Derneği (MESİAD)  firmalarının yeniden şahlanışına                   eValisi Vasip Şahin ve İstanbul
                            Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf   vesile olacağını söyledi. Sayfa 3’te                 Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt
                                                                                Uysal’ın katıldığı törenle açıldı. Sergi-
                                                                                de 29 ülkeden dünyaca ünlü çizerlerin
                               YÜKSEK FAİZ VE TEŞVİK SORUNLARINI                                 dikkat çekici karikatürleri sanatsever-
                                                                                lerin beğenisine sunuldu. Kültür ve
                              HÜKÜMETİMİZİN DESTEĞİ İLE ÇÖZECEĞİZ                                 Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Kültür
                             Sektörümüzün finans konusundaki sorunlarını çözmeleri için cid-                   ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde
                             di çalışmaları başlatacaklarını söyleyen Gecü, “Finans kurumları                   düzenlenen 29 ülkeden dünyaca ünlü
                             olaya milli bakmadıklarından dolayı tekstilcilerin ticari projelerine                çizerlerin 65 eserinin yer aldığı “Mirası-
       İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL:          katkı sağlayamıyorlar. Finansman sorununu aştığımız zaman                      mız Kudüs” Uluslararası Karikatür Ser-
                             hayal edilen girdiler kat kat fazlasıyla gerçekleşecektir. Devlet teş-
        KAÇ PARAYA IHALE              viklerimiz var, lakin bürokratik işlemler ticari süreci yavaşlatıyor.                gisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde
                                                                                açıldı. Açılışa, İstanbul Valisi Vasip
      EDERSEK EDELIM YÜZDE              Bu sorunları da aşarak hükümetimizinde destekleri ile yüksek faiz                  Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye
                             ve teşvik sürecinde kolaylıklar getirmek zorundayız” diyerek hiç
       30 ZARAR EDIYORUZ              durmadan çalışmalarının gerekli olduğunun altını çizdi.                       Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Kültür

             Sayfa 4’te                                                              ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve
                                                                                çok sayıda sanatsever katıldı.

                                                 Ilahiyat Profesörü’nün oğlundan

                                                   saadet zinciri dolandırıcılığı


                                                   İslami İlimler Vakfı Kurucusu ve İlahiyat Profesörü Ali Özek’in oğlu olan
                                                 eAhmet Murat Özek, Çiftlik Bank sistemine benzer nitelikte çalışan Saa-
                                                 det zincirini kurdu. Özek tarafından somut mal alım satımı olmadan yüksek
                                                 kar vaadiyle kandırılan vatandaşlar yaşadıklarını gazetemize anlattı. 2005
                                                 yılında bilişim piyasasının en büyük dolandırıcılığına imza atmasıyla tanınan
       ISTANBUL KICK BOKS                                 Ahmet Murat Özek, 3 yıl önce kurduğu yasadışı saadet zincirinin halkalarının
      ŞAMPIYONASINDA SINOP                                 kopmasıyla 2018 yılında yeniden gündeme bomba gibi düştü. Sayfa 7’de
       SPOR KULÜBÜNDEN
         BÜYÜK BAŞARI                                Sultan Abdülhamit Han’a

             Sayfa 8’de                                                             KUDÜS
                                                REKOR ZIYARETÇI

      YENİ BAŞKAN GAZETECİ M. MUSTAFA KARAYÜN                    Türk milleti büyük bir hasret ile Sultan Abdülhamit Han’ın türbesini ziyarete geliyor. Cumhuri- KANAYAN
         BÜYGIAD’DA                              eyetin ilk döneminde, 30 yıldan fazla kapalı tutulan ve son 2 yılda Kültür Bakanlığı restorasyonu  ‘YARIMIZ’
        NÖBET DEĞIŞIMI                              sebebiyle açık olmayan türbe ziyaretçi akınına uğruyor. Sultan 2. Mahmut Han’ın kendisi için yaptırdığı
                                            ancak tahtan indirilip 46 yaşında katledilen oğlu Abdülaziz ve Abdülhamit Han’ın da medfun bulun-
             Sayfa 7’de                           dukları İstanbul Fatih ilçesindeki türbeyi günde ortalama 3 bin kişi ziyaret ediyor. Sayfa 9’da EKIMIZ SIZLERLE
      ORHAN OSMANOĞLU     FERHAT YILDIRIM     KENAN AKIN     PROF. DR. ORHAN KURAL   CENGIZ AYGÜN     ALI SAIT MÖKÜKÇÜ    DR. HAKAN ARIDEMIR    KAMIL ŞENGÜL
     Osmanlı Ailesinin sönmüş  Devlet vatandaşın   Tarih gerçekleri   Ah Afrika vah Afrika   2018’de erken    Kira geliri elde edenler  Savaş ve Diplomasi  Kardeş ülke Katar
     ocağı sahipsiz bırakmak parasına el koyar mı?   kaydeder                   seçim var mı..?  daha fazla vergi verecekler Ikileminde Afro-Avrasya
        Sayfa 2’de       Sayfa 3’te       Sayfa 4’de       Sayfa 5’te       Sayfa 6’da       Sayfa 7’de       Sayfa 8’de       Sayfa 9’da
   1   2   3   4   5   6