Page 1 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:106
P. 1

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN 7. PADİŞAHI                                                     3 asırlık alışveriş
        SULTAN II. MEHMET                                                                merkezi yeni

                  II. Mehmed, 21 yaşında
                  İstanbul’u fethederek 1000                                                yüzüne kavuştu
                  yıllık Bizans İmparatorlu-
                  ğu’na son verdi ve bu olay                                                   355 yıllık Osmanlı kent
                  birçok tarihçi tarafından                                                    dokusuna ait bir yapı
                  Orta Çağ’ın sonu Yeni                                                       olan Mısır Çarşısı, 5
                  Çağ’ın başlangıcı olarak                                                     yıl süren restorasyon
                  kabul edildi. Fetih’ten                                                      çalışmaları sonunda
                  sonra Fethin Babası anla-                                                    yeni yüzüne kavuştu.
                  mına gelen “Ebû’l-Feth”,                                                     Çarşının içinde motif-
                  daha sonraki dönemlerde                                                     ler ile süslenmiş uzun
                  ise “Çağ Açan Hükümdar”                                                      koridorlar drone ile
                  unvanları ile anıldı. Fatih,                                                   çekilen görüntülerde
                  İslam Peygamberi Muham-                                                     kendine hayran bıra-
                  med’in bir hadisine nâil                                                    kırken, çarşının açılışı
                  olduğu için günümüzde                                                      bugün Cumhurbaşkanı
                  Türkiye ve İslam dünya-                                                     Recep Tayyip Erdoğan
                  sının geniş bir kesiminde                                                    tarafından yapılacak.
                  “kahraman” olarak kabul
                  edilmektedir.  10’DA                                                          Sayfa 5’te
     YIL: 13 SAYI: 2018/5-106  11 MAYIS 2018                                        FİYATI: 1 TL


                              Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:                                ŞİMDİ BİRLİK VE

                           BERABERLİK ZAMANI
       BAKAN FATMA BETÜL KAYA:
       ÇOCUK ISTISMARININ                                Cumhurbaşkanı Recep    Fitneye fesada fırsat
      ÜSTÜNÜN ÖRTÜLMESINE                                Tayyip Erdoğan, "Yenikapı vermeyeceğiz. Kapı kapı
      MÜSAADE ETMIYORUZ                                 ruhu Cumhur İttifakı'na  dolaşacağız. 25 Haziran

            Sayfa 4’te                              dönüştü. Ayrılığa gayrılığa sabahı yepyeni bir güne
                                               son, şimdi birlik ve bera- uyanacağız. Yeni yöne-      Millet ve devlet
                                               berlik zamanıdır" dedi.  tim sistemi ile ülkemiz      elele vermiştir
                                               MHP ile birlikte kurdukları geleceğine daha güvenle      AK Parti ve MHP'nin
                                               BBP'nin de destek verdiği bakacağı bir döneme       e‘Cumhur İttifakı' protokol
                                               seçim ittifakıyla mille-  girecektir. 2013'ten beri    metninde "İttifak, gelecek 5 yıl
                                               tin karşısına çıktıklarını  yaşadığımız hadiseler     içinde Cumhurbaşkanlığı Hükü-
                                                                             met Sistemi'nin bütün kurum ve
                                               söyleyen Cumhurbaşkanı bizi hedeflerimizden        kurallarıyla yerleşmesini temin et-
                                               Recep Tayyip Erdoğan,   koparmadı ama hızımızı     meyi hedeflemektedir" denildi. AK
                                                                             Parti ve MHP tarafından YSK'ye
      İTO BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ:                            "Yenikapı ruhu Cumhur İt- yavaşlattı. Herkes heybe-    sunulan Cumhur İttifakı Protoko-
                                                                             lünde, "Cumhur İttifakı, Türki-
        SOSYAL REFORM                                 tifakı'na dönüştü. Ayrılığa sindekileri ortaya döksün,  ye'nin istiklalini ve istikbalini her
       PAKETI EKONOMIDE                                gayrılığa son, şimdi birlik milletimiz ona göre karar   şeyin üstünde tutan bir anlayışla,
                                                                             güçlü ve istikrarlı bir parlamento
      DINAMIZMI ARTIRACAK                                ve beraberlik zamanıdır.  versin. İşte meydan. Biz    yapısının oluşturulması ve gelecek
                                                             zaten yaptıklarımızla za-
                                               Cumhurbaşkanlığı seçim
            Sayfa 8’de                                                            5 yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Hü-
                                               beyannamemizi milleti-   ten milletimizin karşısında   kümet Sistemi'nin bütün kurum ve
                                               mizin takdirine sunduk.  olduk” dedi. Sayfa 3’te     kurallarıyla yerleşmesini temin et-
                                                                             meyi hedeflemektedir" denildi. AK
                                                                             Parti ve MHP tarafından YSK'ye
                                                                             sunulan Cumhur İttifakı Protoko-
                               Sanal   MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İtti-                     lünde, "Cumhur İttifakı sadece bir
                                                                             seçim ittifakı olmayıp, Türkiye'ye
                                    fakı'nın milli beka ve huzuru temin ama-
                           ittifaklara    cıyla kutlu hedeflerine ulaşması büyük bir                    yönelik iç ve dış kaynaklı, hasmane
                                                                             girişimler karşısında, milli ve ahlaki
                           milletimiz    ihtiyaç ve mecburiyettir" dedi. Bahçeli,                     duruş ve bu çerçevede sürdürüle-
                                    Cumhur İttifakının milletin kendisi olduğu-
                                                                             cek tarihi bir birlikteliktir." ifadesi
                                    nu, sahte ve sanal ittifakların ise millete                    kullanıldı. Sayfa 2’de
                           yabancıdır yabancı olduğunu söyledi. Sayfa 3’te
      ESMA-ÜL HÜSNA SERGISI
        SANATSEVERLERLE
           BULUŞTU
            Sayfa 9’da             EMLAK KONUT BAŞAKŞEHİR EVLERİ MAĞDURLARI CUMHURBAŞKANINDAN DESTEK BEKLİYOR
                             DEFOLU DAİRE ALAN VATANDAŞLARIN

      GIZLI KAPAKLI
      BIR ZIYARET                  SORUNLARI GÖRMEZDEN GELİNİYOR
      SÖZ KONUSU                    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Turyap A.Ş  nı nakit ödeyerek Emlak Konut A.Ş.’den daire teslim
      DEĞIL                     eortak ofisinden Emlak Konut Başakşehir  alan vatandaşlar hasarlar ve defolarla karşılaştılar.

      Sayfa 4’te                  evlerinde bulunan daireleri satın alan vatandaş- Teslim anında tutanak ile kusurlar ve eksikler
                             lar % 75’lik kısmını ödeyememelerinin ardından  kayda geçmesine rağmen, Emlak Konut A.Ş ve
                             peşinatlarına el konulmasına bir anlam verilemiyor.  Yüklenici firma yetkilileri söz verdikleri halde
                             Çevre Şehircilik Bakanlığına dairelerinin tüm parası- sorunları çözüme kavuşturmuyor.
                                             Sayfa 7’de
                            HERŞEY TÜRKİYE İÇİN                                     HEP BİRLİKTE YENİ HEDEFLERE
   1   2   3   4   5   6