Page 1 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:114
P. 1

Mehmetçik                                   Surların

     Kutlu Zafer                                   üzerine
     rüzgarı esti                               gecekondu


            07                                   09
      milletin                                                   eğİtİmcİ-yazar Vehbİ Vakkasoğlu:
      gazetesi                                                   Çocuklarımız duyduklarını değil
                                                             gördüklerini yapıyor
      ‘Güzel Vatan’
                                                                 HABER11
     YIL: 14 SAYI: 2019/01-115    7 ŞUBAT 2019    www.guzelvatan.com          FİYAT: 90 KURUŞ

                                                              İto başkanı şekİb aVdagİç:
                                                            e-ticaret, çığ gibi üzerimize geliyor
                                                                EKONOMİ17
         tokİ                                          İbb

        okulu                                         okulu
       İstanbul’un yenİ merkezİ olan


     Başakşehir’de rutubetli okullar                                        Bakan dönmez’den öğrencilere
                                                             enerji veriMliliği ÇağrıSı
                                                                 EĞİTİM19

      Başakşehir’de TOKİ tarafından yapılan okullarda oluşan rutubet nedeniyle öğrenciler sağlıksız ortamda eğitim
      görüyor. Bazı okullarda zeminden çıkan su ise bina temelinin yavaş yavaş çürümesine neden oluyor. İstanbul
      başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında okulların yenilenme çalışmalarına hız verilirken, Başakşehir’de
      TOKİ tarafından yapılan eğitim binaları tam anlamıyla kaderine terk edilmiş. Milli Eğitim yetkilileri tarafından
      TOKİ’ye hatalar ve eksikler sözlü olarak bildiriliyor. Bildirimin ardından okula gelen elemanlar sorunları çözecek
     kalıcı tadilatlar yapmak yerine tadilat yapıyormuş gibi ufak dokunuşlarla sorun giderildi algısı oluşturuyorlarmış.
                                                               ressam İlhamİ atalay:
                          ÖZEL HABER 05                              Sanatsızlık, cahillikle
                                                                iKiZ Kardeştir
               Gelecek Sayımızda Başakşehir’de hÂl kara TahTalı eğiTim                   KÜLTÜR SANAT23
               Veren liSede yaşananlar ile ilGili Özel haBerimiz Olacak
   1   2   3   4   5   6