Page 1 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:100
P. 1

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN 2. PADİŞAHI
           ORHAN GAzi                                                                    Kütüphanesi

                                                                                       olmayan
                   Orhan Gâzi, gençliğin-
                   den îtibâren Bizans
                   tekfurlarıyla yapılan                                                      kafeye ruhsat
                   gazâlara katıldı.
                   Muhârebelerde gös-                                                       verilmeyecek
                   terdiği muvaffakiyetle
                   babasının ve gâzilerin
                   takdirini kazandı. Ted-                                                       Büyükçekmece Belediyesi,
                   birli hareket eden Os-                                                         ilçede yeni açılacak olan
                   man Bey, Yarhisar ve                                                        kafelere kitap okuma köşesi
                   Bilecik’i fethederken                                                       zorunluluğu getirildi. Kütüp-
                   Bilecik tekfurunun                                                         hanesi bulunmayan kafelere
                   oğluna gelin gitmekte                                                         Büyükçekmece Belediye
                   olan Yarhisar tekfuru-                                                       Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün
                   nun kızı Holofira’yı da                                                      talimatı doğrultusunda oku-
                   esir aldı. Orhan Gâzi                                                       ma köşesi yapmayan kafelere
                   1301’de Sultanönü                                                          Ruhsat Müdürlüğü tarafın-
                   bölgesinin beyliğine                                                         dan ruhsat verilmeyecek.
                   tâyin edildi. 10’DA
                                                                                            Sayfa 5’te




















     YIL: 12 SAYI: 9/100   7 KASIM 2017                                           FİYATI: 1 TL



















        En yakınındakiler

       İzzetbegoviç’i anlattı
             Sayfa 2’de




                                                                                      özel
                                                                                   güzel vatan







                                                                                           haber
        Halkalı Sirkeci tren
       hattının son durumu
      havadan görüntülendi               TERMAL
             Sayfa 4’te
                             TURizMiN          ESENYURT

                            PARLAYAN

                                YILDIZI



                                 İstanbul’un hızla gelişen ilçelerinden Esenyurt’ta           Esenyurt’ta hizmete açılan tesisleri ayda 10.000 kişi
                                 termal su bulunmasının ardından bölge Afyon,              ziyaret ediyor. Uzman terapistlerin görev yaptığı te-
                                 Kütahya, Eskişehir ve Yalova’ya rakip oldu. Esen-            sislerde sosyal güvencesi bulunan hastalar rapor kar-
                            yurt belediyesinin hizmete soktuğu iki tesisin ardından         şılığında ücretsiz olarak tedavi edilirken, hiçbir sosyal imkanı
                            özel sektöründe termal otel yatırımlarına başlaması bölge-       olmayanlar ile tüm imkanlardan 30 lira karşılığında faydalana-
        Yeni sınav sistemi           de arazi ve bina değerlerinin fiyatlarını üç katına çıkardı.      biliyor. 65 yaş üstü vatandaşlara ise ücretsiz hizmet veriliyor.
        kaygıları azaltacak
                                                            SaYFa 3’tE
             Sayfa 6’da

                                      Bakan Lütfi Elvan:             Prof. Dr. Orhan Kural:           Bakan Berat Albayrak:

                                      Kadınlara yönelik ciddi          Sabah şaşkınlıkla yepyeni          Türkiye bölgenin en güvenilir
                                      düzenlemeler yaptık            bir coğrafyada uyanmak…           ve en cazip ülkelerinden
                             s.7                     s.6                     s.2


                                               15 Temmuz ruhu okullarda yaşatılıyor


                                                  Küçükçekmece Belediyesi ilçedeki okullarda kurduğu
        Değerlere saygıyı                               u“15 Temmuz” konulu fotoğraf sergisiyle 15 Temmuz
          öğreten şair:                               ruhunu okullarda yaşatıyor. Bu kapsamda, Dr. Hulusi Beh-
                                               çet Ortaokulu vatandaşların ve güvenlik güçlerinin göster-
       Fazıl Hüsnü Dağlarca                              diği kahramanlığı, milletin ortaya koyduğu iradeyi anlatan    Fotoğraflarla Suriyeli

             Sayfa 9’da                              fotoğraflardan oluşan sergiye ev sahipliği yaptı. Sayfa 5’te    göçmenleri anlattı
                                                                                     Sayfa 5’te
   1   2   3   4   5   6