Page 1 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:101
P. 1

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN 3. PADİŞAHI                                                             Dünya Şampiyonu,
                                                                                       Milli Gururumuz
            I. Murad                                                                      Dilara SevinDik

                                                                                     18 YAŞINDA
                   Gençliğini Bursa’da
                   medreselerde, ilim
                   ve sanat adamları ile                                                       26 MadaLYa
                   geçirdi. Bütün hayatı
                   sınır boylarında ve                                                             SAHİBİ
                   harp meydanlarında
                   geçmiştir. Hiç durma-                                                        Arjantin’in Rosario kentinde
                   dan Rumeli’den Ana-                                                        düzenlenen Gençler ve Yıldızlar
                   dolu’ya, Anadolu’dan                                                       Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda
                   Rumeli’ye seferler                                                        dünya şampiyonluğu elde ederek
                   yapmıştır. Bursa’da                                                         ülkemize gurur yaşatan Dilara
                   camiler, medreseler                                                       Sevindik, ülkesine yeni şampiyon-
                   ve imarethaneler                                                         luklar kazandırmak için idmanla-
                   yaptırmıştır. Edirne’yi                                                      rına hız kesmeden devam ettiğini
                   ilk defa O, hükümet                                                       söyledi. Sevindik, makaralı yay’da
                   merkezi yapmıştır. İlk                                                      olimpiyat mücadelesi şansı veri-
                   Edirne sarayı da ken-                                                      lirse ülkesine yeni şampiyonluklar
                   disi bina ettirmiştir.
                         10’DA                                                          kazandıracağının altını çizdi.
                                                                                           Sayfa 6’da
     YIL: 12 SAYI: 11/101  5 ARALIk 2017                                           FİYATI: 1 TL


                            Flakka tehlikesi!
                                İstanbul Üniversitesi Cerrah-
                                paşa Tıp Fakültesi Araştırma
                            eLaboratuvarı Müdürü, eski
                            Yeşilay ve Sarıay Yönetim Kurulu Üyesi
      başbaKan binali yıldırım:          Doç. Dr. Vehbi Altunçul, son günlerde
         bm etkin rol             ortaya çıkan “zombi” görünümlü kişilerin
                            kullandığı yeni bir madde olan “Flakka”-
      alamıyorsa insanlık Da            nın‘alpha-PDP' içeren kimyasal bir uya-
        ölüyor Demektir             rıcı olduğunu ve 40 yıldır çeşitli
                            kurumlarda bağımlılıklar
             sayfa 4’te           ile mücadele ettiğini, böyle
                            tehlikelisini hiç görmedi-
                            ğini söyledi. Uyuşturucu                                           Uyuşturucu
                            kullanım yaşının giderek
                            düşmesinin yanı sıra yeni                                           maddeler
                            uyuşturucu maddelerinin
                            ortaya çıkmasının da bir o                                         sosyal medya
                            kadar tehlikeli hal aldığını  Vehbi Altunçul
                            ifade eden Altunçul, son                                         ile pazarlanıyor
                            zamanlarda Bonzai'den de                                           Gazetemize Zombi olarak
                            daha ucuz olan ve kullanıldığında kişi-                                 eadlandırılan çağın vebası Flakka
                            yi adeta zombiyeçeviren ‘Flakka' isimli                                 ile alakalı özel açıklamalarda bulunan
                            uyuşturucunun kullanımının ülkemiz-                                   Madde Bağımlılığı ve Adli Bilişim
                            de de görüldüğünü ifade etti.                                      Uzmanı Emekli Emniyet Mensubu
      EnErji vE Tabii KaynaKlar            EMNİYET UYUŞTURUCU İLE                                          İsa Altun, “Uyuşturucu konu-
                                                                                    sunda ailelerin dikkat etmesi
       baKanı bEraT albayraK:           MÜCADELE İÇİN kOLLARI SIVAMIŞTIR                                        gereken en önemli unsurun
                            Son yıllarda merdiven altıüretimde
       Dışa bağımlılıktan             artış gösteren uyuşturucu madde-                                        ergen yaştaki çocuklarını
                                                                                    gözlemlemektir. Çocukla-
                            lerin önlenmesine yönelik bir rapor
         kurtulacağız              hazırlayan Emniyet, İçişleri Bakan-                                       rı takip etmek ve kiminle
             sayfa 7’de           lığı’ndan önlem alınması talebinde                                       arkadaş olduklarını kont-
                                                                                    rol etmek gerekiyor” dedi.
                            bulunmaktadır. Raporda uyuşturucu
                            madde üretiminde kullanılan bazı                                        Altun, sentetik uyarıcılar
                            bitki türlerinin ithalatı ve                                  İsa Altun    yurtdışından havuz kimyasalı,
                            satışlarında sınırlamalara                                           sabun yapımında kullanılan
                            gidilmesi istenmektedir.                                            madde beyanlarıyla ülkemize
                                                                                sokulduğunu belirten Altun, uyuşturu-
                                                                                cu tacirlerinin çocuklarımızı zehirlemek
                                                                                için her seferinde değişik metotlar ile ül-
                                                          sayfa 2 ve 3’te               kemize uyuşturucu soktuklarını söyledi.


                                               Turizmin lider vasıflı elemanları yetiştirilecek

                                                  Turizmimizin öncü kuruluşlarından ortadoğu grup,
      ÇocuKlarımızla bir KEz daha                            eantalya bilim üniversitesi ile el ele vererek, geleceğin
          gurur duyduK:                               lider özellikli turizmcilerini yetiştirmek amacıyla Wome
      engelliler poDyumDa                                akademi projesini hayata geçirdi. Protokolü ortadoğu grup
      büyük beğeni toplaDı                               icra Kurulu başkanı mehmet gür ve antalya bilim Üniversi-    Osmanlı’nın ilim dünyası
                                               tesi rektörü ismail yüksek Protokol imzaladılar. sayfa 5’te    geleceğe aktarılıyor
             sayfa 2’de
                                                                                     sayfa 9’da                                      Orhan Osmanoğlu:             Ferhat Yıldırım:              kenan akın:
                                      Cemaat mi,                Bizde herşey ‘vatan’ için,         Trump, sınırda İsrail

             sayfa 8’de                    örgüt mü?                 onlarda ise ‘petrol’            uydusu kurma peşinde
                             s.2                      s.3                    s.4
   1   2   3   4   5   6