Page 1 - Güzel Vatan Gazetesi - Kasım 2019 - Sayı:122
P. 1

Türkiye’nin en büyük                                Bağcılar’da
      geri dönüşüm                                  gelenekselleşen
           hareketi                          düğün şölenleri

              başladı                             devam ediyor
              03                                   07
      milletin
      gazetesi                                                    EyüpsulTan’da kadınlar
                                                                için akıl vE ZEka
      ‘Güzel Vatan’                                                   Oyunları aTölyEsi
                                                                haber | 11
     YIL: 14 SAYI: 2019/09-123    1 KASIM 2019    www.guzelvatan.com            FİYAT: 1 TL                                                            “kOnuT saTıŞında aylık BaZda
                                                               Tarihi rEkOr kırıldı”
                                                               ekonomi | 17

           isTanBul’da Trafik vE                                       BEylikdüZü BElEdiyEsi’ndEn
                                                               hEr Okula Bir paTi
                                                                haber | 20
     ulaŞım kaOsu dEvam EdiyOr
     trafik sorununa ek olarak özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde  toplu ulaşım araçları vurdu. Uzmanlar istanbul’un trafik sorunun
     metrobüs, tramvay ve otobüslerde yer bulamayan vatandaşlar  çözümü için kentin nüfus artışının akıllı uygulamalarla durdu-
     işlerine geç kalmamak adına insan sağlığını tehdit edecek şe- rulması ve hatta nüfusun azaltılmasının şart olduğunu belirti-
     kilde tıklım tıklım olan toplu taşıma araçlarında seyahat etmek  yorlar. son yıllarda birçok ulaşım planı yapılmasına rağmen bu
     zorunda kalıyorlar. trafik sorunu nedeniyle çileye dönen istan- planlamaların eksik uygulanması ve sürdürü-
     bul’da yaşama bir darbeyi de son zamanlarda yoğunluğu artan  lememesi nedeniyle başarılı olunamıyor. haber | 05 Şair kasım alpEr öZdEmir:
     yeter ki güvenli bisiklet yolları olsun o zaman bisikletleri her yerde görmemiz mümkündür           isTanBul Bir Şiir ŞEhri Olmalı
                                                             kültür sanat | 23
      Kürtçe ağıtlarla uğurlanan şehidimizi unutmamalıyız            Ferhat YILDIRIM     04
   1   2   3   4   5   6