Page 1 - Güzel Vatan Gazetesi - Eylül 2019 - Sayı:121
P. 1

Dünya şampiyonu                           Sultanbeyli’de
      Rıza Kayaalp’in                                  yüzlerce kişi

         adı spor salonuna                         bisiklet turuna
             verilecek                                 katıldı
              03                                   07
      milletin
                                                               ErmEni çEtElErinin
      gazetesi                                                   katliamlarını DillEnDirEnlEr

      ‘Güzel Vatan’                                                   hEDEf göstEriliyor
                                                                habeR | 07
     YIL: 14 SAYI: 2019/08-122    1 EKİM 2019     www.guzelvatan.com            FİYAT: 1 TL


     istanbul’Da bisiklEtlEr       görmEzDEn gEliniyor


                                                                yEtEnEk kEşfini
                                                              yapay zEka yapacak
                           İstanbul genelinde bisikletlere özel olarak ayrılmış yaklaşık 100     eĞİtİM | 15
                           kilometre bisiklet yolu bulunuyor. Yetersiz olan bu yolların araçlar
                            tarafından işgal edilmesi bisiklet sürücülerini mağdur ediyor.

                          Kentteki birçok bisiklet yolunun  İstanbul’da sağlıklı bir yaşam,
                          yeterli ve güvenli olmadığını   ekonomik bir alışkanlık tesis etmek
                          belirten bisikletliler Derneği Genel  için önemi büyük olan bisiklet yolla-
                          başkanı Murat Suyabatmaz, bisiklet  rıyla alakalı ciddi sorunlar yaşanıyor.
                          yoluna park eden araç sürücülerine  bazı motorlu araç sürücüleri bisiklet-
                          cezai işlem uygulanmadığı süre-  leri görmezden gelirken, bisiklet yol-
                          ce benzer sorunların yaşanmaya  larını da bilinçsizce  habeR | 05 türkiyE’nin ilk Evcil hayvan
                          devam edeceğini söyledi.     işgal ediyorlar.          vE yaşam fEstivali ‘pEtival’

                                      Kural tanımayan bazı otobüs şoförleri        habeR | 09
                                       bisiKletli ulaşıma engel oluyor

                                       İstanbul’da bisiklet tutkunlarına seyahat
                                       özgürlüğü sağlamak isteyen İett’nin kural-
                                       larına bazı otobüs şoförleri uymuyor. Kural
                                       tanımayan otobüs şoförleri bisikletlerin
                                       seyahat edebileceği saatler olan 10:00-16:00
                                       ve 22:00-06:00 arasında bisikletleri araçlara
                                       almıyorlar ya da bisikletleri görünce     ‘kahvE tarlalarınDa
                                       durakta durmadan geçiyorlar.  05
                                                                 çocukluk’
                                                             KültüR Sanat | 23
                          trafik keşmekeşine bisiklet çözümü    YILDIRIM     04
                                                Ferhat
   1   2   3   4   5   6