Page 1 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:99
P. 1

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN 1. PADİŞAHI
           Osman Gazi                                                                     Yeşilçam’ın

                                                                               yıldızları nostalji
                  Osman Gazi, Ertuğrul
                  Bey’in üç oğlundan biri-
                  sidir. Osman Bey diğer                                                 Gecesi’nde buluştu
                  kardeşlerinden büyük
                  değildi, fakat adeta bir
                  idareci olarak yaratıl-                                                        Küçükçekmece Belediyesi,
                  mıştı. Zira bu hususta                                                         “Nostalji Gecesi” başlığı
                  çok büyük yetenek                                                          altında düzenlendiği akşam
                  sahibi idi. Babası vefat                                                         yemeğinde Yeşilçam’ın
                  ettikten sonra diğer                                                         yıldızlarını biraraya getirdi.
                  bütün beyler, ittifakla                                                       Küçükçekmece’de bir resto-
                  Osman Bey’i aşiretin                                                         randa düzenlenen yemekte
                  reisi olarak tanıdılar.                                                        Yeşilçam’ın usta isimlerin-
                  Osman Bey, beyliğin                                                         den Nuri Alço, Cihat Tamer,
                  başına geçtiği zaman 23                                                       Engin Çağlar, Belkıs Özener,
                  yaşında idi. Uzun boylu,                                                        Murat Soydan, Selma Gü-
                  geniş göğüslü, kalın ve                                                       neri, Ümit Efekan ve Nilüfer
                  çatık kaşlı, elâ gözlü ve                                                         Aydan biraraya geldi.
                  koç burunlu idi. 10’DA
                                                                                           Sayfa 9’da
     YIL: 12 SAYI: 9/99    13 EKİM 2017                                           FİYATI: 1 TL
                               TürKiYE 6 MilYon EKMEği çöpE ATArKEn, AfriKA AçlıKTAn ölüYor

      Başbakan Yıldırım’dan
      Avrupa’ya terör tepkisi

             Sayfa 3’te          Türkiye’deki israf çılgınlığı her geçen gün daha                   Prof. Dr. Orhan Kural, “Afrika’da insanların en temel
                            da artıyor. Her yıl 6 milyon ekmek çöpe giderken,                  sorunu açlıktır. Afrika’da insanlar açlıktan ölürken,

                            Afrika’da insanlar açlıkla mücadele ediyor.                       Türkiye’de 6 milyon ekmek çöpe gidiyor” dedi.
       Bakan Numan Kurtulmuş:
       Kültürler arası köprü               e
        kurabilmenin bir
         vasıtası olmalı
             Sayfa 4’te                                                            Sayfa 3’te
                            TÜRKİYE’DE 6 MİLYON EKMEK ÇÖPE GİDİYOR                       TÜKETİM HIRSI EKOLOJİYİ YOK EDİYOR
                            İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bö-                 Yaşanan tüm çevre sorunlarının temel nedeninin ise
                            lümü Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, Afrika'da insanlar               aşırı tüketim hırsı olduğunu savunan Kural, binlerce
                            açlıktan ölürken, Türkiye'de 6 milyon ekmeğin çöpe                 kişinin açlıktan öldüğünü, milyonlarca kişinin ise açlık
        Enerji verimliliğine           gittiğini söyledi. Kural, insanların aşırı tüketime yön-              sıkıntısı yaşadığını belirterek, "Yaşamınızda hiçbir şeyi
        akademik destek             lendirildiğini ve israfın normal hale getirildiğini söyledi.            israf etmeyin, israftan kaçının" ifadelerini kullandı.
             Sayfa 6’da
                                                     Bağcılar Belediye Başkanı     Bağcılar Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde liseden me-
                                                          Lokman Çağırıcı:   ezun öğrencilere yönelik verilen Destekleme ve Yetiştirme
                                                                     Kursları’nın 2017-2018 eğitim sezonunun açılışı yapıldı. Bağcılar
                                                      Türkiye’yi daha       Belediyesi Gençlik Merkezi’nde düzenlenen törende Bağcılar
                                                     ileriye taşıyacak       Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Artık eski Türkiye yok.
                                                                     Artık savunma sanayini kuran, tankını topunu insansız hava
                                                       olan sizlersiniz      araçlarını yapan bir Türkiye var. Sizleri bu Türkiye bekliyor. Tür-
                                                                     kiye’yi daha ileriye taşıyacak olan sizlersiniz.” dedi.
                                                                                           sayfa 5’te         Melek Bayhan ile
         Bayram Kırtaş                     İstanbul Valisi Vasip Şahin:          Milli Savunma Bakanı           Çalışma ve Sosyal Güvenlik
         dünyaevine girdi                     İstanbul kıyamete kadar            Nurettin Canikli: Milli Savaş      Bakanı Julide Sarıeroğlu:

             Sayfa 2’de                    Türk yurdu kalacaktır            uçağımız hazır hale gelecek       OHAL ilan etmemiz normaldir
                             s.3                     s.4                       s.7
   1   2   3   4   5   6