Page 10 - Güzel Vatan Gazetesi - Eylül 2019 - Sayı:121
P. 10

Yok efendim kurnaz tilki o harika sesinle öt
                                       demiş; saf ve aptal karga da gaza gelip ötünce

                                            peyniri düşürüp tilki efendi yiyivermiş.
                                           Halt etmiş; tilki sever tilki La Fontaine…                                                                   Sesli dinlemek için
                          kargalar gErçEktEn                                 barkodu okutunuz
     Cengiz AYGÜN

     cengiz@enerjidunyasi.com.tr
                        aptal vE nankör mü…?


               halbuki karga en zeki hayvanlar- ni birbirinden çok farklıdır. Kargalar kötülüğü ve kötücülleri  bakımını ortak olarak üstlenirler.
               dan biridir.          Karga beyni ile insan beyni birbi- unutmazlar. Muhteşem bir hafızaları  halbuki insanlar böyle mi…?
               Kargalar buldukları kabuklu yiyecek- rine benzer özellikler taşımaktadır. vardır.     İhanet insanda,
               leri kırmakta zorlanınca daldan ko- Yüksek zekayı sağlayan ön beyin,  bir insan tarafından zarar gördükle- tuttuğu eli ısırmak insanda,
               pardıkları ceviz ve benzeri yemişleri  insanlardaki gibi beynin en geniş  rinde bu insanı hafızalarına işliyor ve
               araç trafiğinin olduğu yola bırakırlar  bölgesidir      hatta diğer kargalara da bu kişinin  Kendine kapısını açana hıyanet
               ve sonrasında izlemeye koyulurlar. benim bir kargam var.   kim olduğunu anlatıp, bu kişiye  insanda,
               Gelen araçlar ceviz ve benzeri  Sık sık gelip balkon korkuluğuna  toplu saldırılar düzenleyebiliyorlar. aptallık insanda,
               yemişlerin üzerinden geçerek  konar.             üstelik hafızaları o kadar kuvvetli  aldatmak insanda,
               onların kabuklarını kırar.   avcumda peynir yediririm. beyaz  ki aradan seneler geçse de bu  hırs, haset, kin, garez insanda,
               araç trafiğinin bittiğini gören  peynir sever.        kişiyi unutmuyorlar.      Cehalet, hafızasızlık, eziklik ve
           pORtRELER ler mi…           arada merakımdan çok fazla ver- kanımca sadece insana mahsustur. ken aç olanı görmemek insanda,
                                                              kompleks insanda,
                                              Demek ki; kendilerini besleyip iyilik
               kargalar ise kabuğu kırılmış olan
                               bazen başka tür peynir vermek
                                              yapanın gözünü oymuyorlarmış.
               yemişi alır ve afiyetle yer.
                                                              Yarı yolda bırakmak, zorda olanı
                               isterim. Yemez.
                                                              görmezden gelmek, kendisi tok-
                                              ekmek yediği kapıya tekme atmak
               Sizce aptal olsalar bunu yapabilir-
                               mek istesem de, sadece dört-beş
                                                              Gücün şehvetine kapılmak, güç
               Kargalar arasında inanılmaz bir
                                              Yanlışı unutmamaları kargaların
                               parça alır.
                                                              sarhoşu olmak ve acımasızca
               dayanışma bulunmaktadır.
                                              kötülüğü değil bilakis kalite gös-
                               aç gözlü değildir. Yetinmeyi bilir.
                                                              kullanmak insanda,
                                              tergesidir.
               bir karga zora düşmüş veya yara-
                               besliyorum diye sürekli gelmez.
                                                              Vahşet insanda, canilik insanda,
                                              bu arada kargalar tek eşlidirler.
               lanmış ise diğer kargalar hemen
                               acıktıkça gelir ve doyacağı kada-
                                                              bencillik insanda…
               yardıma gelmektedir.
                                              hayatları boyunca eşlerine sadık
                               rını alır.
               Yaralı karga uçamasa bile diğer
                                                              Suçu ise nankörlük…
               kargalar ona zararlı olabilecek
                                              Yavrularının annesini asla aldat-
                               nü” derler.
               canlıların yaklaşmasını engeller.
                                              mazlar, eşleri varken başka başka
                                                              Güya, besleyenin gözünü oyuyor-
                               Galiba nankörlük konusunda karın
                                              dişilerle olmazlar.
                                                              muş…
               Yaralı ve düşmüş olan hemcins- bir de “besle kargayı oysun gözü- kalırlar.         Suçlu ise karga,
                               ağrısı olan insanlar suçu kargaya
           10   lerini orada bırakmaz ve bencillik  yüklemek için bu sözü icat etmişler. Gözü dışarıda değildir. hadi oradan, hadi oradan.
               etmezler.
                                                              Önce dön, kendine bir bak, ey
                                              ayrıca yavruları olduğu zaman,
                               üstelik bir de “Kargalar kindardır”
               Karga beyni ile diğer kuşların bey- derler.         anne ve baba karga, yavrunun  İnsanoğlu…
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15