Page 11 - Güzel Vatan Gazetesi - Kasım 2019 - Sayı:122
P. 11

HABER 11


      EYüPSULtAn’dA       KAdInLAR için       akıl vE ZEka

        Oyunları

        aTölyEsi
               haber
               SAFİYE
               YıLDıRıM     eyüpsultan belediyesinin, kadınlara yönelik  ları kursu her hafta salı günü afife hatun  yapma şansı elde ediyor. her anne bir  Dürdane Çelik, ”Zihinsel eğitimimiz ve
     kültür sanat kursları ve eğitim atölyeleri  kültür evinde düzenleniyor. okuldur. aile bireylerini birbirine bağlayan,  daha çok sosyalleşmemiz açısından böyle
     büyük ilgi görüyor.         “Büyük küçük herkese faydası olan  hoşça vakit geçirmeyi sağlayan akıl ve zeka  bir kursa geldim ve çok da mutluyum.
      eyüpsultan’da kültür sanat sezonunun  oyunlar”            oyunları aile içi iletişimi de güçlendiriyor.  hem ellerimiz çalışıyor hem de zihnimiz.
     açılmasıyla birlikte kurslarda eğitimler  Günümüzde teknolojiye bağımlılığın art- anne ve babalar birlikte daha çok vakit ge- biz kadınlara böyle bir fırsat sunduğu için
     başladı. kültür işleri müdürlüğü tarafından  masından dolayı aile içerisinde birlikte ya- çirme şansı buluyor. akıl ve zeka oyunları  başkanımız Deniz köken’e teşekkür ediyo-
     organize edilen akıl ve Zeka oyunları atöl- pılan etkinliklerin azaldığını ifade eden akıl  büyük küçük herkese faydası olan oyunlar.  ruz” dedi. birçok oyunu içinde barındıran
     yesi kadınların hem hafızalarını geliştiriyor  ve Zeka eğitmeni banu korkmaz, “eyüp- ayrıca dikkati, planlamayı, hızı ve stratejiyi  kursta aynı zamanda türk zeka ve strateji
     hem de doğaçlama gelişen sorunlara karşı  sultanlı bayanlara hizmet ediyoruz. burada  bize öğretiyor” dedi. oyunu mangala da oynanıyor. kursiyerler
     çözüm üretme alışkanlığı kazandırıyor.  verdiğimiz kurs sayesinde hanımlar hem  “Başkanımız Deniz Köken’e teşekkür  arasında yapılan mangala yarışmasında
     kadınların vakitlerini verimli bir şekilde  beyin jimnastiği yapma, hem de alzheimer  ediyoruz”      başarılı olan öğrenciler mangala türkiye
     değerlendirebildikleri akıl ve zeka oyun- hastalığını önleyici akıl ve zeka oyunlarını  akıl ve zeka oyunları kursiyerlerinden  Federasyonu’nun organize ettiği yarışmaya
                                                           da katılıyor.
          Bağcılar’dan meme kanseri için farkındalık konferansı

       bağcılar eğitim ve araştırma hastanesi, meme kan- dan bahseden Uzm. Dr. merve tokoçin, “Görülme  sonra ikinci ölüm sıklığında. 2012’de yarım milyon in-
       serine dikkat çekmek ve vatandaşları bilgilendirmek  sıklığı, ikinci görünen kanser, birincisi akciğer kan- san meme kanseri nedeniyle vefat etmiştir. Dünyada
       için konferans düzenledi. bağcılar eğitim ve araştır- seri. kadınlarda en sık gözüken kanser. 2012’de 1,5  meme kanseri sıklığı 2008 çalışmalarındaki verilerine
       ma hastanesi, meme kanserine yönelik farkındalık  milyonun üzerinde kadın meme kanseri tanısı almıştı.  göre, görülme sıklığı yüzde 20 artmışken, ölüme
       oluşturmak için konferans düzenledi. konferansta  haritalarda gözüktüğü gibi, ülkeler arasında 4 kat far- neden olma sıklığı yüzde 14, yine artışta ama yine
       dalında uzman doktorlar çıkarak, slaytlar eşliğinde  kında. amerika’da avrupa’da 100 binde 100 hastada  yüzde 6’lık kısmı kurtarabiliyoruz. Görülme sıklığı ge-
       meme kanseri hakkında bilinmeyenleri anlatarak,  görülürken, asya’da, afrika’da 100 binde 25-27 arası  lişmiş ülkelerdeyken, görülme sıklığı yine gelişmekte
       meme kanseri konusunda duyarlı olunması gerekti- görülmektedir. Ölüm sıklığında ise dünyada 5. kanser.  olan ülkelerde fazla. neden gelişmekte olan ülkelerde
       ğini söyledi.                 Gelişmekte olan ülkelerde kadınlardaki en sık ölüm  daha fazla olmasının sebebi, afrika ve asya’daki insan-
        konferansta meme kanserinin görülme sıklıkların- nedeni. Gelişmiş ülkelerde ise akciğer kanserinden  larda bulunmadığı için daha fazla” diye konuştu.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16