Page 11 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:116
P. 11

HABER 11


     Hakan Bahadır: Bahçelievler için durmadan çalışacağız
     Bahçelievler belediye meclis salonunda gerçek- Başkan Bahadır; “Bahçelievler halkı 31 Mart itibari
     leşen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Dr.  ile teveccüh göstererek bize görev verdi. Bugün
     Hakan Bahadır Bahçelievler halkının kendilerin- burada startını vereceğimiz çalışmayı inşallah
     den hizmet beklediğini söyleyerek, hiç durmadan  bundan sonraki süreçte de hep beraberce sürdü-
     çalışacaklarını ve projelerin startını verdiklerini  receğiz. Buradan bize bu emaneti veren Bahçe-
     belirtti. Bahçelievler belediye meclis üyelerinin  lievler halkına teşekkür ediyorum. Bahçelievler
     tamamının katıldığı toplantıda birlik ve beraberlik  halkı bizden hizmet bekliyor, yapacak çok işimiz
     mesajları verildi. Bahçelievler halkına layık olmak  var. Bundan böyle tüm çabamız Bahçelievler için
     için hiç durmadan çalışacaklarını belirten Hakan  olacak. Bu çalışmalarda sizlere kolaylıklar dili-
     Bahadır, “Meclisimizin, Bahçelievler’imize, İstan- yorum” diye konuştu. Başkan Bahadır’ın, yaptığı
     bul’umuza, ülkemize ve halkımıza hayırlı olmasını  konuşmanın ardından, diğer gündem maddele-
     diliyorum. Meclisimizin bu yeni dönemi uyum  rine geçildi ve gerekli komisyonlar oluşturularak,
     içinde başarılı hizmetlerle geçirmesini dileyerek  meclis üyeleri görevlendirildi. Buna göre isimleri
     meclis çalışmasını başlatıyorum” dedi. Sözlerine  belirlenen meclis üyeleri gerekli komisyonlarda
     seçilen meclis üyelerini tebrik ederek sürdüren  görev yapacak.
             Ay yılDızlı Anıt

     Su altına yerleştirildi     Bağcılar Belediyesi tarafından gerçek-                                    Kediler bu evlerde
     leştirilen etkinlikte engelliler, İstanbul
     Emniyet Müdürlüğü’nde görevli                                        çok mutlu yaşıyorlar
     kurbağa adamlarla “Vatan dalışı” ger-                                    Başakşehir Belediyesi, sokak hayvanla-
     çekleştirdi. Haliç’in derin sularına dalan                                 rını olumsuz hava koşullarından koru-
     engelliler şehit polisler anısına ay yıldızlı                                mak için çalışmalarını aralıksız sürdürü-
     anıtı su altına yerleştirdi.                                        yor. Sokak kedileri için hazırlanan kedi
     Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Emniyet                                   evleri, belediye ekipleri tarafından si-
     Müdürlüğü anlamlı bir etkinliğe imza                                    telere bırakılmaya başlandı. Başakşehir
     attı. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi                                    Belediyesi Sağlık İşleri ve Park Bahçeler
     Engelliler Sarayı kursiyeri olan görme,                                   Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla
     işitme, süreğen, fiziksel ve zihinsel                                    sokak kedileri sıcak bir yuvaya kavu-
     engelli 6 kursiyer, Deniz Liman Şube                                    şuyor. Belediye ekipleri, ahşaptan imal
     Müdürlüğü’nde bir araya geldi. Prog-                                    ettikleri ve etrafını tel örgülerle kapla-
     ramda bir konuşma yapan İstanbul Vali                                    dıkları korunaklı kedi evlerini Başakşehir
     Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, “Bugün                                    Belediyesi’ne başvuru yaparak kedi evi
     biz engelsiz kardeşlerimizin safiyane                                    talep eden sitelere teslim ediliyor.
     sarılmalarıyla mutlu olduk. Bu kar-                                     “Dağıtımlarımız hız kesmeden
     deşlerimizin ince hesapları yoktur. Bu                                   devam edecek”
     kardeşlerimizin hileyle alakası yoktur.
     Bu kardeşlerimizin kin ve nefretle alaka- istemiyorum. Ne istiyorlarsa yerine  tüm şehirlerimize rahmet diliyorum”  Başakşehir Belediyesi Sağlık İleri Müdür-
     sı yoktur. Hepimizin erişmek, ulaşmak  getireceksiniz. Engelli kardeşlerimiz- şeklinde konuştu.      lüğü’nden Veteriner Yunus Kanlı, kedi
     istediği dünyevi gailelerden uzak ve  le birçok alanda etkinliklere katıldık.  Protokol konuşmalarının ardından en- evlerinin site yönetimleri ve hayvan
     sade bir ruh halini yaşamayı temin  Engelli sporcularımız birçok başarılara  gelliler polislerle birlikte Haliç’te botla  severler tarafından memnuniyetle kar-
     eden, beceren arkadaşlarımızdır. Bu hali  imza attık. İnşallah 2020 Tokyo Olimpi- tur attı. Daha sonra Bağcılar Belediyesi  şılandığını belirterek, “Sokak kedilerinin
     görmek, insanlığımızı hatırlamak bizi de  yatları’nda ülkemizi Bağcılar Belediyesi  Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü bün- yoğun olduğu sitelere, Park Bahçeler
     mutlu etti” dedi.         engelliler takımı temsil edecek. Burada  yesinde eğitim alan engelliler, İstanbul  Müdürlüğümüz tarafından imal edilen
     Vatan uğruna canını feda eden tüm  bulunan engelli kardeşlerimiz Bağcılar  Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube  kedi evlerini koyuyoruz. İlk gün, üç
                                                           siteye kedi evlerimizi yerleştirdik. Da-
     şehirlerimize rahmet diliyorum  Belediyemizin su altı dalış kulübünde  Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği koor- ğıtımlarımız önümüzdeki günlerde hız
     Her zaman engelli vatandaşların  eğitim alıyorlar. Arkadaşlarımız Türk  dinesinde Haliç’e tüplü dalış gerçekleş- kesmeden devam edecek. Öte yandan
     yanında olduğunu söyleyen Bağcılar  bayrağı ile su altına dalıp şehitlerin  tirdi. Engelliler, “Vatan dalışı” adı verilen  bölgede yapılan incelemelerde rastladı-
     Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise  anısına anıt indirecekler. Bu dalışı tüm  etkinlikte, kurbağa adamlar eşliğinde 5  ğımız bakıma muhtaç ve hasta hayvan-
     “. Belediye başkanı olduğumda şu  şehit polislerimizin anısına gerçekleşti- metre derinliğe inerek ay-yıldızlı şehit- lar da iyileştirme merkezine götürülerek
     talimatı verdim. ‘Bağcılar’da hiçbir engel  riyoruz. Vatan uğruna canını feda eden  ler anıtını zemine yerleştirdi. tedavi süreçleri başlatılıyor” dedi.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16