Page 11 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:115
P. 11

HABER 11

     sporun nabzı esenler’de atacak


     Projesi hazırlanan spor vadisinin
     hizmete girmesiyle ilçeyi bir spor şehri
     yapmayı hedeflediklerini söyleyen
     Esenler Belediye Başkanı Mehmet
     Tevfik Göksu, “Türkiye’nin en büyük
     spor vadilerinden birini yapıyoruz.
     Öyle zannediyorum ki 2021-2022’de                                       istanbullu’ya özel
     bu tesislerin hepsi bitmiş olur” dedi.
     Esenler Belediyesi, Gençlik ve Spor                                       ‘Ulaşım asistanı’
     Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir
     Belediyesi ile birlikte spora ve sporcuya                                       geliyor
     yaptığı yatırımlarına iki yeni halka daha                                  AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul
     ekliyor. Bu kapsamda Esenler Belediye                                    Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
     Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 15 Tem-                                    Binali Yıldırım’ın “Akıllı İstanbul” projeleri
     muz Millet Bahçesi’nde basın mensup-                                    içinde 15 milyonu aşkın İstanbullu’nun
     larıyla bir araya geldi, projeler hakkında                                 vazgeçilmezi olacak bir cep telefonu uy-
     bilgi verdi. Başkan Göksu, projeleri                                    gulaması da yer alıyor. “Ulaşım Asistanı”
     hazırlanan spor külliyesi ve spor vadisi-                                  isimli uygulama toplu taşıma araçlarıyla
     nin hizmete girmesiyle birlikte sporun                                   birlikte bisiklet ve özel araç kullanımını
     kalbinin Esenler’de atacağını belirtti.                                   da alternatif olarak sunacak.
     Çocuk parkları ve sosyal tesisleri ile
     tüm sporseverlere hitap edecek alanlar                                   Milyonlar artık İstanbul’da ve dünyada
     7’den 77’ye vatandaşlara spor yapmak                 alan üzerinde 16 tane futbol sahası,  yolunu GPS’ten buluyor. Cep telefonuna
     ve eğlenceli vakit geçirme imkanı                   spor lisesi, sporcu hastanesi, kamp  yüklü yardımcı uygulamalar sayesinde
     sağlayacak. Yaklaşık 280 bin metreka-                 alanları, yatılı kamp alanları sporun her  en kestirme yoldan gidilecek yere ulaşı-
     relik alan üzerinde açılacak olan spor                türlü çeşitleriyle beraber içinde yer  lıyor. Ancak uygulamalar yeterince yerel
     vadisinde 16 tane futbol sahası, spor                 aldığı bir spor vadisi olacak. Şu anda  değil. Örneğin ‘sağa dön’ uyarısı verdiği
     lisesi, sporcu hastanesi, kamp alanları,  spor olduğunu hep beraber biliyoruz.  projeler çiziliyor. Öyle zannediyorum ki  yerde sağa dönülmez tabelası bulu-
     yatılı kamp alanları, sporun her türlü  Çok yakın zamanda başlayacak ‘Genç  2021-2022’de bu tesislerin hepsi bitmiş  nabiliyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir
     çeşitleriyle beraber içinde yer alacak. Yetenek Esenler’ projemizle yaklaşık  olur. Ama zaten parça parça bunların  Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bu
      “Yaklaşık 150 bin gencimiz yetenek  150 bin gencimiz yetenek testinden  hepsi açılmış olacak. Bütünü itibari  ihtiyacı karşılamak için Ulaşım Asistanı
                                                           projesiyle geliyor.
     testinden geçirilecek”       geçirilecek. Bunda özellikle spor  ile bitmesi 2021’i bulacağını tahmin
                                        ediyorum” diye konuştu.
     Esenler’de 7’den 77’ye herkesi sporla  ağırlıklı olacak. Spora ilişkin çok önemli             Ulaşım Asistanı, tüm toplu taşıma
                                                           araçlarıyla (kara, deniz ve raylı sistem-
                       bir çalışmayla bu gençlerimizi hem
     buluşturmayı amaçladıklarını belirten  spor camiasına kazandıracağız hem de  2. Lig, ondan sonra 1. Lig ve Süper Lig ler) birlikte bisiklet ve özel araç kulla-
     Esenler Belediye Başkanı Mehmet  sporla ilgili ödüller kazanabilecekleri  Esenler Erok Spor ile ilgili hedeflerinin  nımını da barındıran, kullanıcıya en
     Tevfik Göksu, “Esenler İstanbul’da  noktaya getirmek istiyoruz” dedi. Süper Lig olduğunu söyleyen Baş-  verimli ulaşım yöntemlerini, ücretle-
     metrekareye en fazla insan düşen ilçe-                kan Göksu, “Esenler Erok Spor ciddi  riyle beraber listeliyor. Ulaşım Asistanı,
     lerden bir tanesi. İstanbul’un bu arada  “Türkiye’nin en büyük spor  anlamda bir taraftar kitlesine sahip  İTaksi, İServis, İstikamet, İBus ve İVip
     en genç nüfusuna sahip olan ilçesi,  vadilerinden birini yapıyoruz” oldu. 3. Lig’de şu anda 2’nci sıradayız.  alt uygulamalarını da içeren bir toplu
     İstanbul’un tam merkezinde bulunan  Projelerin bütünü itibariyle 2021’de bi- İnşallah bu sene şampiyon olacağız. 2.  ulaşım uygulaması olacak. Akıllı telefon
     bu ilçede gerçekten genç bir nüfusun  teceğini söyleyen Başkan Göksu, “Tür- Lig, ondan sonra 1. Lig Süper Lig diye  uygulaması olarak çalışacak sistem,
     olması genç nüfus için yapılacak en  kiye’nin en büyük spor vadilerinden  kendimize koyduğumuz hedef çerçe- aktarma merkezleri ve büyük duraklara
     önemli çalışmalardan bir tanesinin de  birini yapıyoruz. Yaklaşık 280 bin metre  vesinde ilerliyoruz” şeklinde konuştu. da kiosk olarak yerleştirilecek.


     Çocuk hastalara kitap servisi
     Pendik Belediyesi, Marmara  başlatılan kampanyayla Hasta- işbirliğiyle düzenlenen program-
     Üniversitesi Pendik Eğitim ve  nenin Pediatri Servisinde yatarak  da çocuklara özellikle eğlenceli
     Araştırma Hastanesinde çocuk  tedavi gören çocuklar ziyaret  kitapları hediye etmeye gayret
     hastalara yönelik ücretsiz ki- edilerek kitap dağıtıldı. Her 15  gösterdiklerini, kitap okumanın
     tap servisi başlattı. Uygulama  günde bir gerçekleşecek etkin- tedavi süreçlerine katkı sağladığı-
     kapsamında yatarak tedavi gören  likte bir önceki kitabı okuyarak  nı söyledi.
     çocuklara 15 günde bir olmak  özetleyen çocuklara iki kitap  Belediye Başkan Yardımcısı
     üzere 200 yeni kitap ve dergi  hediye edilecek.       Sami Divleli de uygulamanın ilk
     hediye edilecek.       Pediatri Servisinde görevli  gününde çocuk hastaları ziyaret
     “Kitaplar Ayaklandı” sloganıyla  Perihan Aslan, Pendik Belediyesi  ederek kitap ve dergi servisi yaptı.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16