Page 12 - Güzel Vatan Gazetesi - Kasım 2019 - Sayı:122
P. 12

12    YORUM


                    istanbul (un) Emniyeti

                                                           o da tartışılır.
                                                           evet, ara ve arka sokakları bol olduğu yerler-
                                                           de, polis aracının hemen deşifre olduğu yer-
                                                           lerde, karanlıkta zor seçilen, yaya devriyeler,
                  Murat                                       gerçekten de son derece efektif dir.
                 YILMAz                                        ancak, ana cadde üstlerinde, bu uygulama
                                                           bence biraz demode kalmıştır.
            myilmaz@guzelvatan.com
                                                           buralarda, sürekli ring atan devriye araçları,
                                                           çok daha fazla güven sağlayacaktır.
     istanbul, bir mega metropoldür.
                                                           15 temmuz, emniyet teşkilatı içen de bir
     nüfusu, pek çok dünya ülkesinden çok daha
     fazla olan bir mega metropol.                                        milattı.
                                                           FetÖ nün verdiği ağır zararı ise, Polis aka-
     bundan dolayı, konu istanbul olunca, iş bu
     hususu her daim aklımızda tutmalıyız.                                    demileri, dünyada eşi, benzeri olmayan bir
                                                           gayret ve azim ile telafi etti, ediyor.
     nüfusun bile iki türlüsü var istanbul’da, bir
     resmî, bir de gerçek nüfus oranı.                                      bu hususta, başta Polis akademileri başkanı,
                                                           Prof. Dr. Yılmaz Çolak olmak üzere, tüm
     resmî olanını bir kenara bırakalım, gerçek                                 emeği geçenler, eminim ki, tarihte çok özel
     nüfus oranı, gündüzleri yirmibeş, geceleri                                 bir yerle anılacaklardır.
     yirmi bir milyon bir nüfusu var istanbul un.
     Ve dünyanın en zor işlerinden biri ise, bu                                 Zira bu başarı, hiç de küçümsenmeyecek bir
                                                           başarı değildir.
     şehirde emniyeti, uhulet ve suhuleti, asayişi
     sağlamak olsa gerek.                                            Ve biz bugün gerek istanbul’da gerek ise
     Zira, istanbul’da sanırsam dünyanın her                                   yurdun tüm bölgelerinde, rahat edebiliyor
                                                           isek, bunda, Polis akademilerinin katkısı,
     yerinden insan var. her kültür den, her din                                 muhakkak ki çok büyüktür.
     den, her ırktan, insan var.
     bu kadar karışık bir şehirin içinde elbette ki                               bu vesile ile, bir de istanbul’da bir baş belası
                                                           haline gelen, haraç almanın modern versi-
     kendine özgün sorunları olacaktır.  göre, istanbul en güvenli şehirlerin arasında,  hutta, polis jargonu ile “uzun hat” denilen  yonu olan Vale meselesini de dile getirmek
     karşılaştırmaya bakar isek, almanya’nın köln  en üst sıralarda gelmektedir ve inşallah bu  telefon ile aktarılmakta. gerekir.
     kenti, bir şekilde istanbul a benzer.  listenin başına geçecektir.   Gece kartalları.          nerede olur iseniz olun, istanbul’da araç
     ancak nüfusu ise, istanbul un ancak bir  Fakat şimdi bir de bu işin, aslına bir bakalım. Yani resmî adı ile, çarşı ve mahalle bekçileri. bırakmaya niyetlendiğiniz zaman, anında
     semti kadardır, yani bir milyon kadar. istanbul emniyetinin ilk etapta envanterin- bu, emniyet teşkilatın en bel kemiği olan  yanınızda biten, çoğunun tipinin ise hiç ama
     bu köln de, asayiş diye bir şey, nerede ise  deki araç ve gereçler ya yetersiz ya da yanlış  birimin tekrar reaktife edilmesi ve gözü pek  hiç güven vermediği bir vale bitmektedir.
     kalmamıştır.            kullanılmaktadır.          gençlerin, eğitilerek tekrar göreve getirilme- en asgari 20 tl ile ve de “anahtar bizde kalı-
     emniyet, özellikle geceleri, hotspotlarda,  misalen, devriye aracı olarak, hafif ticari araç- si, şüphesiz ki, suç oranının önemli derece- yor” diye bir ukala emir ile, aracınızı elinizden
     civardan da gelen çevik kuvvet birlikleri ile,  lar sınıfından doblo, Connect gibi araçlar  de azalmasında büyük katkı sağlamıştır. almaya kalkıyorlar.
     ancak çok masif bir polis kalabalığı ile bir  yer alıyor. bunlar hem çok ağır, düşük motor  Yalnız, çalıştırılma pratiğinde birtakım eksik- nerede olursa olsun, bu kaide değişmiyor.
     nebze güvenlik duygusunu verebilmektedir.  gücünden dolayı ise de yetersiz ve hantal  likler vardır.
                       kalmaktadırlar.                             işin garip tarafı, belli bir saatten sonra, beda-
     köln’ün polisler için pek çok “no go” bölge-              bekçiler, dörder kişilik gruplar ile, yayan ola- va olan isPark’a da çökmüş durumdalar.
     leri vardır.            aynı şey, Daccia markalı mini sUV’ler için  rak devriye görevlerini ifa etmektedirler. Yol üstlerinde, belediyeye ait olan yerleri
     Yani tek olan bir devriyenin girmesi yasaktır.  aynen geçerlidir.   bu ilk bakışta iyi bir uygulama olarak göze  bile, çevirip buradan para kesiyorlar.
     Yasaklayan ise il emniyet müdürüdür. Çünkü  suçluların, yani karşı cephede olan altla- gelebilir.
     o bölgelerde, polisin can güvenliği yoktur. rındaki yüksek motorlu, lüks araçları, sıcak  ancak diğer tarafta, nöbet noktalarında  buyurun ana caddelerin üstünde bulunan
                                                           restoran veya eğlence mekanlarının önleri-
     tekrar ediyorum ki, bu kentin nüfusu sadece  takipte, bu tip araçlar, çok, çok geride  halen ya çevik kuvvet ya da asayiş ekiplerini  ne bir bakın.
     bir milyoncuk!           kalmaktadır.            görünce, hele de bir devriye aracının da
     istanbul emniyeti ise, gerçekten de  kaldı ki, olan araçların da hasarlı olanlarının  oraya bağlı kaldığını görünce, bu yöntem  Çok geniş çaplı olarak istila altındalar ve
                                                           buna kimseler de ses çıkarmıyor.
     cansiperane çalışarak, kentte bir şekilde  telafisi, maalesef çok çok geç yapılmaktadır. soru işaretleri bırakmaktadır.
     subjektif emniyet hissini yeniden tesis etme  Geçtiğimiz aylarda, bazı ilçelerde, araç yeter- Pekâlâ, nöbet noktaları bekçilere verilebilir. ne belediye ne Polis.
     yolundadır. istatiksel olarak da çok başarılı  sizliğinden dolayı, dört memurun tek araca  nezaret nöbetleri, suçlu transferlerini bekçi- bunun kabul edilebilir bir durum olduğunu
     çalışmaktadır.           binmek zorunda kaldığını yaşadık.  ler yapabilir.           düşünmüyorum.
     ancak reel hayat, istatistik rakamlarına sığdı- neyse ki, bu durumlar şu an bertaraf edilmiş  bu vesile ile oralara bağlanmış polis memur- her şey bitti bir bu mu kaldı diyecekseniz,
     rılacak kadar basit değildir.    durumda. araç içindeki envanter ise, gümü- ları daolması gereken yerlere, yani sokaklara  düzensizlik her şekilde düzensizlik tir.
     bu rakamları görüp de “iyi iş çıkardık, az  müz şartlarına hiç uygun değil. salınabilir.         Ve ille de bir yerlerden bu düzensizliğe dur
     soluklanalım” rehavetine ise, asla kimse  mesela Jandarma da olduğu gibi, her araca  subjektif güven duygusu daha da arttırı- demeye başlanması elzemdir.
     kapılmamalıdır.           ait bir bilgisayar yok.       labilir. Yaya devriyeler, her yerde lüzumlu  bir diğer yazımızda buluşmak ümidi ve dua
     evet, dünyadaki metropol kıyaslamalarına  Gereken bilgiler, ya telsiz kanalı ile, veya- mudur?      ile Vesselam
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17