Page 13 - Güzel Vatan Gazetesi - Temmuz 2019 - Sayı:119
P. 13

EKONOMI 13         HABER
        KÜBRA YAŞAR
           ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANI FATIH DÖNMEZ:
               Enerjide dışa bağımlı


             olmaktan kurtulacağız

                             Gazetemize açıklamalarda bulunan  dajına başladık. Çalışmaları yakından  verdiğini vurgulayarak, "Yeri del-
                             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih  takip ediyoruz. İnşallah önümüzdeki  meden, sondajı bitirmeden bir şey
                             Dönmez, yerli ve yenilenebilir kay- 2-3 ay içerisinde ilk neticeyi alma- söylemek erkendir. Ümit ediyoruz ki
                             nakların ülke ekonomisi açısından  yı ümit ediyoruz. Biz ümitliyiz, ilk  sondajımızda istediğimiz verilere ve
                             son derece önemli olduğunu belir- sondajda doğalgaz ya da petrolü  kaynağa ulaşırız. İstediğimiz verile-
                             terek, Yavuz gemisinin Akdeniz'deki  bulmak için dua bekliyoruz, özellikle  re ulaştığımızda ülkemiz ve bölge
                             sondaj programının belirlenen  enerjide dışa bağımlılığı azaltmak  için ekonomik bir refah söz konusu
                             program dahilinde devam ettiğini  için durmadan çalışıyoruz” dedi. olacaktır" ifadelerini kullandı.
                             söyledi.            Yavuz Sondaj Gemisi çalışmaları  Bakan Dönmez, "Daha önce zaten iki
                             Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi  hakkında açıklamalarda bulunan  sismik araştırma gemimiz çalışmalar
                             Yavuz'un 3 aylık zaman süresin- Dönmez, daha önceden o bölgede  yapmıştı. Bunlar da faaliyetlerine
                             ce Doğu Akdeniz'deki çalışmalar  sismik çalışmalar ve araştırmalar  devam ediyor. İki sondaj, iki araştır-
                             yapmasının planlandığını belirten  yapıldığını da hatırlattı.  ma gemisiyle inşallah gece gündüz
                             Dönmez, “KKTC’den aldığımız ruhsat  Dönmez, analizlerin sonucuna göre  demeden 'Varsa bulacağız' sloganıy-
                             bölgesinde Yavuz gemisinin ilk son- bu lokasyona uzmanların karar  la hareket ediyoruz" diye konuştu.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18