Page 13 - Güzel Vatan Gazetesi - Eylül 2019 - Sayı:121
P. 13

HABER 13

             “kadın El Emeği festivali”


     BAHÇELİEvLER'DE GERÇEKLEŞTİ     bahçelievler belediyesi tarafından
     düzenlen “Kadın el emeği Festivali” Milli
     egemenlik Parkı’nda başladı. Festival
     kapsamında 120 üretici kadın bir araya
     geldi. Kadınların el emeği ürünlerinin
     pazardaki yerini alabilmesi amacıyla
     düzenlenen “Kadın el emeği Festivali”
     Milli egemenlik Parkı’nda başladı. bah-
     çelievler belediyesi 120 üretici kadını
     6 gün sürecek olan festivalde bir araya
     getirdi. Festivalin açılış törenine aK
     Parti İstanbul Milletvekili tülay Kaynar-
     ca, bahçelievler belediye başkanı Dr.
     hakan bahadır, üretici kadınlar ve çok
     sayıda vatandaş katıldı.         habeR
                          saFiye
     Kadınların kendi evlerinde ürettikleri  yıldırım
     takıdan örgüye, ahşap eşyalardan
     çantaya, keçe işlerinden kaktüse,
     oyuncak bebeklere kadar kendilerinin
     yaptığı pek çok ürünü satışa sunmasını
     sağlayan bahçelievler belediyesi, 120                  merkezi kuracağımızı beyan etmiştik.
     üretici kadının yer aldığı stantla kadın                                  yani avrupalı kadınlar gibi güçlü olup
     emeğini görünür kıldı. Kukla oyunları                  Kadınlarımız kendi göz nuru el emek- öz güvenleri artsın” dedi.
     ve sihirbaz gösterileri ile süren Festi-                leriyle bir şeyler yapıyorlar. Onları 1  “Hayal güçlerini kullanıyorlar”
     val’de bahçelievler belediye başkanı                  haftalık festivalle değerlendirelim  Çok güzel bir festival olduğunu
     Dr. hakan bahadır, kadın emek merkezi                  satışa sunalım, birazcık gelir kaydedip  söyleyen Şebnem Çelikgüler, “Diğer
     kuracağını belirterek, kadınların gelir                 sosyalleşsinler diye böyle bir ortam  arkadaşlarım örgü bebekler yapıyor. el
     kaydedip sosyalleşmeleri için böyle bir  “Avrupalı kadınlar gibi güçlü olup  hazırladık. ayrıca anneleri burada satış  emeği olması çok güzel bir şey. hayal
     ortam hazırladıklarını ifade etti.                   yaparken çocuklarda kuklayla ve sihir-
                       öz güvenleri artsın”        bazla eğleniyor. Kadınlarımız evlerden  güçlerini kullanıyorlar. en azından bir
                       başkan bahadır, “bahçelievler’de kadın- çıksın bilgilerini arttırsın ve mutfaktan  şeyler üretiyorlar. hizmetten dolayı
                       larımızın el emekleriyle buluşacağımız  dışarıya çıksın istedik. Geleneklerini  da başkanımıza çok teşekkür ederiz”
                       ve değerlendireceğimiz kadın emek  ve göreneklerini çoğaltıp büyütsünler  ifadelerinde bulundu.                           galata Kulesi Prostat Kanserine


                         diKKat çeKmeK için mavi Kravat taKtı


                         türk tıbbi Onkoloji Derneği, ‘’tak bir Mavi Kravat, Prostat  tüm dünyada prostat kanseri farkındalığını gündeme
                         Kanserine Dikkat’’ sloganıyla bu yıl da gündeme taşıdığı  getirmek için aktivitelerin yapıldığı bir ay. tüm dünyada ve
                         prostat kanseri ayı aktivitesi için Galata Kulesi’nde, 19-22  türkiye’de akciğer kanserinden sonra 2’nci sıklıkta görülü-
                         eylül tarihleri arasında kalmak üzere dev bir mavi kravat taktı.  yor. Özellikle yaş ilerledikçe prostat kanseri sıklığı artıyor.
                         türk tıbbi Onkoloji Derneği’nin, astellas İlaç türkiye’nin  O nedenle yakınmalar olmaksızın takipler yaptırılırsa
                         katkılarıyla düzenlediği etkinlikle Prostat Kanseri Farkın- daha erken tanı mümkün. eğer idrar ile ilgili bir yakınma
                         dalık ayı olan eylül ayı için Galata Kulesi’ne mavi kravat  varsa bu durumda doktora baş vurmak çok önemli. erken
                         takıldı. türk tıbbi Onkoloji Derneği üyesi Prof. Dr. Özlem  tanınması halinde yüzde 100’e yakın tedavisi mümkün
                         er, prostat kanserinin tanısı ve tedavisi hakkında bilgiler  kanser türü. İleri evrelerde ise tedavi seçeneklerinin arttığı
                         vererek hastalıkla ilgili merak edilenleri anlattı. Prostat  bir durumla karşı karşıyayız. Kemoterapi, hedefe yönelik
                         kanserinde erken teşhisin önemine ve ileri evrede kişiye  tedaviler, immünoterapi dediğimiz bağışıklık güçlendirici
                         özel tedavilere dikkat çeken Prof. Dr. Özlem er, ‘’eylül ayı,  tedavileri ve yardımcı tedavileri kullanabiliyoruz.’’ dedi.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18