Page 14 - Güzel Vatan Gazetesi - Temmuz 2019 - Sayı:119
P. 14

14    YORUM

                     15 TEMMUZ ÜZERİNE..!

                       bizim oğlanlarla top peşinde koşmuş ve haliyle  hainliktir, diye düşünerek hızlıca televizyonu  mazsa grup mesajlarıyla olsun Başakşehir’de-
                       oldukça yorulmuş bir vaziyette yatsı namazını  açmaya çalışıp kumandaya bastım ve TRT 1’i  ki arkadaşlarla irtibat kurayım dedim ve bir
                       kıldıktan sonra olup bitenden bihaber evin  açıldı..          müddet Eğitimbirsen Başakşehir Whatsapp
                  Oğuz   üst katında yatıya çekilmiştim. Zaten öbürsü  Karşımdaki ekranda oldukça solgun bir yüzle  gurubundaki müdür arkadaşlarla mesajlaştık.
                Aydoğan    gün de Cumartesiydi ve böbrek hastası olan  sarışın bir bayan darbe bildirisini okuyordu  Kahramanca bir direnişin ülkenin tüm sokak
                       babamı ilçe merkezine diyalize götürmem  ve Saat. 01.00 civarıydı.  ve meydanlarına yayıldığı gecede okunan
          oguz.aydogan@ogunhaber.com gerekiyordu. Sabah namazını müteakip yola çı-             salalara bizim köyün minaresinden okunan
                       kacağımız için de erken yatıp uyumam lazımdı. -Eyvah dedim, bizim kızın anlattığı herşey  salalar da eşlik ediyordu. O karanlık gecenin
     Üç yıl önce tam da bu yazıyı yazıp paylaş-               doğruymuş, elde ettiğimiz tüm herşey, tüm öz- kahramanı milletimizse; ruhunu şeytana,
     tığım saatler de doğduğum topraklar olan  Çocukları beni rahatsız etmemeleri yönünde  gürlüklerimizle beraber gitti, memleketin tüm  aklını uluslararası güçlere ve onların içimize
     Tokat/Reşadiye/Gürpınar köyümüzdeydik. hususen tembihleyip saat 22.45 gibi evimizin  kazanımları, bir 20-30 sene daha heba olacak. saldığı dindar görünümlü hainlere satan
                       üst katına çıktım ve yanıma aldığım telefonu
     Nasıl ki herkes için kendi memleketi ayrı bir  da yanı başıma koyarak hemen yatıverdim. Bildiriyi okuyan kadının görüntüsünden olsa  FETÖ’CÜ satılmış darbecilerce karartılmaya
     önemi haizse benim için de ayrı bir önemi  Yorgunluğun verdiği kolaylıkla çabucak  gerek önceki darbelerin de tesiriyle darbeci- çalışılan gecemizi aydınlatmaya çalışıyordu.
     olan, çocukluğumun geçtiği memleketimin  uyuduktan bir müddet sonra çalan telefonla  lerin sol gruplar olabileceği şeklinde bir ön  Reis çok şükür sağdı, İstanbul’a ulaşmış ve
     topraklarında çok mahdut dahi olsa zaman  uyandım.           fikirle doluydum. Diğer kanallara da bir ba- kendisini bekleyen onbinlere hitap ediyordu.
     geçirmek şehirde kirlenmiş bedenimi/ ruhu-               kayım derken Ülke TV’yi açtım, Turgay Güler  Babamlar da uyanmıştı artık ve tüm hane ayak-
     mu adeta ‘ fabrika ayarlarına irca ederdi. Uykudan uyandırılmış olmaktan doğan  konuşuyordu ve FETÖCÜ bir kısım askerlerin  taydık. Televizyondan darbeye karşı adeta bir
     Bu sebeple her sene yıllık iznimin bir bölü- hoşnutsuzlukla telefonu elime aldığımda  darbe teşebbüsünden bahsediyordu. Çanakkale ruhuyla hareket eden milletimizin
                       gördüm ki arayan, imam olan eşinin camisine
     münü ailemle beraber burada geçirmeyi  yakın olması sebebiyle İstanbul Fatih’te Vatan           tarihte zaten misallerine sıkça tesadüf ettiğimiz
     adet edinmiştik. Köyümüzde de 10 yıl imam/  Caddesindeki Emniyet Müdürlüğünün he-             destansı direnişlerinden bir yenisine, belki de
     hatiplik yapmış ve diyanet mütekaiti babamla  men arkasında oturan abimin kızıydı. Telefonu        en eşsizine şahitlik ediyor ve bu sebeple de bu
     annem mutat olarak bizden önce köye gelir- sessize alıp bakmadım ve uyumaya kaldığım            milletin evladı olmaktan dolayı bir kez daha gu-
     ler biz de genelde abimlerle birlikte sonradan  yerden devam etmek istedimse de daha            rurlanıyorduk. Artık sabah namazı vakti girmişti,
     onların yanlarına gelirdik. Tabii ki memleketi- uyumamışken ve çok geçmeden telefon yine         namazı kılıp babamı diyalize götürmem gereki-
     ni sevmeyen yoktur ama benim memlekete  çaldı. Bir taraftan abimin kızına beni uykum-           yordu lakin ömrümün en uzun süren gecesinin
     sevgim daha başka bir tutkuydu. O kadar ki;  dan etti diye içimden kızıyor, diğer taraftan da       ardından uykusuz, yorgun bir haldeydim ve bu
     köy ilkokulunda 5. Sınıfa geçtiğimde köyümüz  artık telefona bakmak için tuşa basıyordum         halde benim için kaçınılmaz olan göz ağrım da
     camiinde imamlık yapan babamın İstanbul/ ki bu sefer arayanın yeğenim değil de bir            tabi ki gözüme yapışmış vaziyetteydi.
     Çatalca/ İzzettin Köyüne tayini çıkmıştı da ben  öğretmen arkadaşın olduğunu farkettim.  Bunu da mı yaptılar diye 17-25 Aralık’tan bu  Babamı hastaneye bırakıp ilçe merkezindeki
     ailemden ayrı kalmayı bile göze alarak onlarla  Bunun üzerine telefonu yine cevaplamayıp  yana zaten memlekete yapmadıkları ihanet  çay bahçesine geldim ve açık olan TV’den
     İstanbul’a gitmemiştim. Ancak ilkokulu bitir- sessize aldım. Tekrar uyumak niyetiyle yatağa  kalmayan FETÖ’YE lanetler yağdırıp dururken  artık milletimizin şanlı direnişinin işlerini hayli
     dikten sonra ailemin yanına gitmiş ve böylece  dönüyordum ki telefonun ekranına düşen  Cumhurbaşkanımızın durumu nedir acaba  kolaylaştırdığı emniyet mensuplarımızca nere-
     biraz da zoraki İstanbullu olmuştum. Zamanla  mesaj dikkatimi çekti, mesaj bizimle beraber  deyip diğer kanallara da bir gözatayım dedim  deyse tamamen kontrol altına alınan FETÖ’CÜ
     mesleğim olan Tarihçiliğin de tesiriyle İstanbul  köye gelen kız kardeşime aitti ve şöyleydi: ve CNN TÜRK’te Reis-i Cumhur’un herkesi  hain darbe kalkışmasının son durumunu takip
     sevgim herşeyin önüne geçse de en azından                meydanlara davet eden telefondaki sesi ve  etmek üzere yeniden ekran başına geçtim.
     sene de bir kere fırsat bulup daüssılaya gelip  - “ Oğuz biz yarın Fatih’i (oğlu) İstanbul’a gön- görüntüsüyle karşılaştım. İyi de köyde hangi
     içimizdeki memleket özlemini gidermek  dermiyoruz, İstanbul’da darbe olmuş..!” meydana çıkılır da kime ne söylenir ve darbe- Bir taraftan ekrandaki haberleri izlerken bir
     bizim için bir mecburiyet olmuştu adeta. O  Uyku mahmurluğu dolayısıyla mesajdan  ye karşı nasıl bir mücadele verilir bilemedim.  taraftanda da milletimizin artık ne kadar
     sene ise böbrek yetmezliği sebebiyle dializ  önce pek bir şey anlamadım. Ayrıca sabah babamın da diyalize götürülmesi  bilinçlendiğini düşünüyordum.
     hastası olan babamın ihtiyaçları sebebiyle  - Allah Allah her halde yeğenimin İstanbul’da  lazım diye düşünürken çocukların da uyanıp  Rahmetli şehit Ali Adnan Menderes’in ve
     kardeşler olarak nöbetleşerek köye gelmeyi  olan babası, annesi dönmeden Fatih’in İstan- alt kata geldiklerini gördüm. Lise üçe geçen  bakanları asılırken, Rahmetli Erbakan Hoca-
     kararlaştırmış ve abimler sıralarını bitirmiş  bul’a dönmesini istemiyor ve bundan sebep  büyük oğlanla a. Sınıfa geçen küçük oğlan bir  mız ve Reisin de içinde bulunduğu kadroya
     ve sırayı bize devretmişlerdi.  İşte biz de  kızmış galiba oğluna diye geçirdim içimden.. bana bir de TV’deki haberlere bakıyor, neler  karşı siyaset yasağı getirilip gönül verdiğimiz
     Temmuz’un başında yıllık izne ayrılarak bir kez  Fakat birden ‘darbe’ kelimesi aklıma takıldı ve  olup bittiğine dair bir şeyler anlamaya çalışı- parti kapatılırken ve Reis başta olmak üzere
     daha ata topraklarına gelmiştik.  hemen beni ilk arayan abimin kızını aradım.  yorlardı. Fakat bilhassa küçük mahdum olanları  bir çoğu tutuklanırken sessizce ağlamaktan
     Bizim oralar hakikaten mahrumiyet denilecek  Telefondaki sesi ağlamaklı gelen kız yeğenim: anlamlandıramamış olmalı ki bana sorudu; başka bir şey yapamamanın acziyetini ve
     kadar şehirden ve şehrin modern imkanların- - Amca burası çok kötü, burda darbe oldu. Her  - Baba darbe nedir, ne olmuş, kim darbe yap- pişmanlığını yaşamak istemeyen insanı-
     dan uzaktır ki doğrusu beni de memleketin  yerden kurşun sesleri geliyor, uçaklar uçuyor.  mış, Cumhurbaşkanımıza bir şey mi olmuş,  mız tanklara, tüfeklere kafa tutmuş ve bir
     bu yönü daha çok hoşnut ederdi. İnternet çok  Cumhurbaşkanımızı tutuklamışlar galiba diye  bize de bir şey olacak mı diye..? geceye sığdırdığı büyük kahramanlıkla adeta
     kısıtlı ve çoğu zaman en basit bir gönderiye  hiçbir yere oturtamadığım bir şeyler söylüyordu. Kısa cevaplarla ona ve diğerlerine durumu  binlerce gündüz ve geceyi özgürce geçire-
     bile imkan vermeyecek kadar sinyal gücü                 anlatmaya çalıştımsa da tedirginliklerini  bilmemiz için 250’yi aşkın yiğidini feda etmiş,
     zayıftır. Televizyon şehirdeki kadar ilgimizi çek- - Kızım sen ne diyorsun, ne darbesi dedikten  gidermek mümkün olmadı tabii. 3.bine yakın yiğidini de gazi yapmıştı...
     mez. Bu şartlarda biraz Türkiye ve dünya me- sonra öğretmen arkadaşın aradığı da aklıma  Hem ani bir şekilde olan bitenden haberdar  Bedrin aslanları gibi şanlı tüm 15 TEM-
     selelerinden uzak kalır, memlekette ne olup  geldi ve telefonu kapattım. olmanın verdiği şaşkınlık ve hem de Köyde  MUZ’DA şehit düşen bu şühedadan ve
     bittiğiyle pek ilgilenmeden izin günlerimizi  Evdeki tek televizyonun olduğu alt kata in- olmanın verdiği çaresizlikle gecenin tüm  gazilerimizden Allah razı olsun.
     geçirirdik. Zaten çoğu zaman dağlarda oluruz  mek için merdivenlere yöneldim ve neredey- olaylarını televizyondan izliyorken birden  Onların canları ve kanları pahasına bize
     ki yükseltisi 1.700-1.800 m. bulan bu ormanlar- se merdivenlerden düşüyordum. Dizlerimin  en azından arkadaşlarla iletişim kurayım  bıraktıkları bu aziz vatan topraklarında da bir
     da neredeyse telefon bile çekmemektedir. bağı çözülmüştü adeta ve tedirginlikten  diye telefona yöneldim. Facebook’a bakmak  daha hiçbir zaman diliminde böyle kahpe-
     Bu şartlarda girdiğimiz 15 Temmuz gecesi; gün- titrediğimi farkettim. mümkün değildi zira söylediğim gibi inter- ce ve kalleşçe bir ihaneti bu büyük millete
     düzden yine bir başıma önce mantar, sonra da  Allah’ım ne darbesi, bu zamanda bu nasıl bir  net zayıftı. Whatsapp gruplarına girip hiç ol- yaşatmasın.. AMİN.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19