Page 15 - Güzel Vatan Gazetesi - Temmuz 2019 - Sayı:119
P. 15

EKONOMI 15

     ISTANBUL EN ÇOK ELEKTRIK        tüketen il olarak rekor kırdı
            Dünyada büyük bir dönüşümün habercisi olan ve farklı ülkelerde test sürüşlerine başlanan gelişmiş
          özelliklere sahip otonom araçlar, Türkiye’de de atılan mühendislik adımları sayesinde test edilecek noktaya

          ulaştı. AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye mühendislerinin son yıllardaki çalışmaları sonucunda otonom
         teknolojisi geliştirilen hibrit özellikli ilk sürücüsüz araç, İstanbul’da test sürüşlerine başlamaya hazır hale geldi


     Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi
     değiştirme sitesi EnCazip tarafından der-
     lenen bilgilere* göre Türkiye’de aylık 18,2
     milyon mega Watt saat elektrik tüketimi  HABER
     gerçekleşti. En çok elektrik tüketen illerin  ÇAĞRI
     başında İstanbul geliyor. İstanbul, Türki- KÜÇÜKEL
     ye’nin tüm elektriğinin %18’ini tüketiyor.
     İstanbul’u, %6 ile İzmir ile Ankara ve %5
     ile Bursa izliyor. Elektrik tüketimi en çok
     artan illerin başında Şırnak (%9,28), Bin-
     göl (%7,35) ve Kahramanmaraş (%5,54)
     geliyor. Verilere göre en çok elektrik
     tüketen ise %43’le sanayi kuruluşları oldu.
     Sanayi kuruluşlarını %27’yle iş yerleri iz-
     ledi. Konutlarda gerçekleşen tüketim ise
     geçtiğimiz yıla oranla %8 artış gösterdi.
     Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarik-
     çi değiştirme sitesi EnCazip tarafından
     derlenen bilgiler elektrik tüketim oranları
     hakkında ilginç verileri ortaya koydu.
     Verilere göre ülke genelinde aylık bazda
     toplamda 18,2 milyon mega Watt saat
     elektrik tüketimi gerçekleşti. Bu rakama
     göre tüketicilerin toplam elektrik faturası;
     tüm tüketicilerin ulusal tarifeden tüketim
     gerçekleştirdiği varsayımıyla ortala-
     ma12,8 milyar TL aylık tutara ulaştı.**
     Elektrik tüketimini en çok artıran il
     Şırnak oldu
     En çok elektrik tüketen il ise İstanbul  İstanbul, sanayi ve konut elektriği  faturalarında tasarruf etmek mümkün.  Ortalama 23 milyar TL
     oldu. İstanbul, Türkiye’nin tüm elektriği- tüketiminde de lider    EPDK, 2019 yılı için serbest tüketici  tasarruf fırsatı
     nin %18’ini tüketti. İstanbul’u, %6 ile İzmir  Sanayi kuruluşlarının çokluğuyla öne  limitlerini yıllık 1600kWh elektrik tüketimi  Konu ile ilgili değerlendirme yapan En-
     ve Ankara, %5 ile de Bursa izledi. EnCa- çıkan İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ga- olarak belirledi. Bu düzenlemeyle yıllık  Cazip kurucusu Çağada Kırım, “Tüketici-
     zip, tarafından derlenen bilgilere göre  ziantep sanayi amaçlı elektrik tüketimi ile  toplamda yaklaşık 992TL elektrik faturası  lerin tasarruf etmelerini kolaylaştıracak
     elektrik tüketimini artıran illerin ilk üçü  listenin üst sıralarında yerini aldı. Konut- ödeyen tüm tüketiciler elektrik tedarikçi- yenilemeler sayesinde kullanıcılar artık
     arasına büyükşehirler girmeyi başarama- lardaki elektrik tüketiminde ise İstanbul  sini değiştirebiliyor. Ayda ortalama 82TL
     dı. Tüketimi en çok artan illerin başında  yine liste başında yer alırken,İstanbul’u  ve üzerinde elektrik faturası ödeyenlerin  çok kolay bir şekilde tedarikçi değişti-
     Şırnak (%9,28), Bingöl (%7,35) ve Kahra- Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa izledi. tedarikçilerini kolayca değiştirebilecekleri  rebilecek ve tedarikçiler arasındaki re-
     manmaraş (%5,54) geldi. En çok elektrik                 anlamına gelen düzenlemeyle yaklaşık  kabetin yavaş yavaş açılmasıyla birlikte
     tüketen %43’le sanayi kuruluşları oldu.  68 TL ve üzeri aylık elektrik faturası  20 milyondan fazla kişiye en cazip olan  bir elektrik faturasında yüzde 15 tasarruf
     Sanayi kuruluşlarını %27’yle iş yerleri  ödeyenler tedarikçisini değiştirebiliyor elektrik tedarikçisini seçme imkanı da  etme şansı ortaya çıkmış olacak. Teda-
     izledi. Konutlarda gerçekleşen tüketim  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu  doğdu. Tüketiciler tedarikçi şirket değişik- rikçi değişikliğiyle birlikte kullanıcılar
     ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla  tarafından yapılan son düzenlemeyle  liklerini internetten ya da çağrı merkezle- yılda yaklaşık 23 milyar TL tasarruf fırsatı
     %8 artış göstererek %25’e ulaştı.  tedarik şirketi değişikliği yaparak elektrik  rinden yapabiliyor.   da yakalamış olacak.”şeklinde konuştu.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20