Page 15 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:115
P. 15

2019 YEREL SEçİMLER 15

                                                            “Bahçelievler’i spor ve

                                                           sağlık kenti yapacağız”

                                                           Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası,
                                                           dün Siyavuşpaşa Spor Kompleksi’nde
                                                           yapılan birbirinden çekişmeli maç-
                                                           larla sona erdi. Turnuvayı izleyenler
                                                           arasında bulunan ve genç sporcularla
                                                           kısa bir gösteri de yapan AK Parti
                                                           Bahçelievler Belediye Başkan Adayı
                                                           Hakan Bahadır, burada İhlas Haber
                                                           Ajansı’na açıklamalarda bulundu. 31
                                                           Mart’taki yerel seçimleri kazandığı
                                                           takdirde Bahçelievler’i İstanbul’un en
                                                           gözde semtlerinden biri yapmayı he-
                                                           deflediklerini belirten Bahadır, “Spor
       “adalar’da halk çözüm bekliyor”                                     Bahçelievler için çok önemli. Şu anda
                                                           Bahçelievler’de yaklaşık 55 bin tane

                                                           Develioğlu başkanımızdan alacağımız
     AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı  şekilde olmasını istiyor. Halkın istediği  sak, bunun için mücadele versek. Ama  lisanslı sporcumuz var. Biz de Osman
     Özlem Öztekin Vural, seçilmesi halinde  kaliteli bir yaşam. Çöp sorununa bir  ben eminim halkımız elbet birlik ve  AK Parti yerel belediyecilik bayrağını
     halkın ihtiyaçlarının en iyi şekilde  çözüm bulunması isteniyor. Adalar şu  beraberliği sağlayacaktır. Bizim projele- daha yükseklere çıkaracağız.” dedi.
     karşılanacağını açıkladı. Vural, “Adalar  an pislik içinde. Türkiye’nin en pis böl- rimiz halkın huzurunu sağlayacak. Biz
     halkının tek istediği kaliteli bir yaşam.  gesi maalesef Adalar, biz hizmet odaklı  söz verirsek mutlaka yaparız. Bir Adalı
     Halk çözüm bekliyor, hizmet istiyor. Biz  çalışıyoruz. Bunun için de projeler  olarak sahip olduğum tüm imkanları
     hizmet odaklı çalışıyoruz. Halk elbet  geliştiriyoruz. Çok kısa sürede projeleri- kullanacağım” dedi.
     birlik ve beraberliği sağlayacaktır” dedi.  mizi resimleriyle açıklayacağız. İlk önce  “Adalar 10 yıl daha geriye gitmesin”
     Seçim çalışmaları kapsamında seç- birbirimize inanıp güveneceğiz. Benim  Daha güzel bir Adalar için halkın oy
     menlerle bir araya gelen AK Parti  yapacağım deyip de yapmadığım   vermesi gerektiğini belirten Vural,
     Adalar Belediye Başkan adayı Özlem  hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı. “Adalar seçim sürecinden sonra
     Öztekin Vural, ilk amacının Adalar’da  “Projelerimiz halkın huzurunu  unutuluyor ve 5 sene sonra tekrar
     mutluluğu ve huzuru sağlamak oldu- sağlayacak”            hatırlanıyor. Adalar’ın şu an 10 yıl daha
     ğunu belirterek, “Adalar’daki halk sosyal  Adalar’da 72 ilden belirli sayıda insan- geriye gitme imkanı yok. Adalar’ı en iyi
     tesis, kadınların ve gençlerin kullana- lar olduğunu söyleyen Vural, “Daha çok  bir Adalı düşünür. Başkan adayı oldum,  Başakşehir MHP’den
     bileceği kapalı spor salonları, kaliteli  Doğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu  çünkü şu an halk iyi durumda değil.
     eğitim, şartları iyi bir hastane, halk  kesiminden insanlar var. Bizim gönlü- Koşullar çok kötü. Eski Adalarımızı geri  Kartoğlu’na destek
     plajı, iş imkanı, çocuk parkı, kadınların  müz burada herkese açık. Keşke daha  getirmek halkın elinde. Daha fazla  Başakşehir MHP İl teşkilatı bir düğün
     gidebileceği kurs ve ulaşımın daha iyi  güzel bir Adalar için hep birlikte çalış- kaybedecek 1 sene daha yok” dedi. salonunda il teşkilatına yemekli bir
                                                           program düzenledi. Programa MHP’li
                                                           bir çok isim katıldı. MHP teşkila-
                              Maltepe pazarında sevgi seli                tı, Cumhur İttifakı’nı desteklemek
                                                           amacıyla AK Parti Başakşehir Belediye
                              Altayçeşme Mahallesi’nde kurulan semt pazarını gezen Mal- Başkan Adayı Yasin Kartoğlu’na ‘destek’
                              tepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.  dedi. Davetli olarak katıldığı prog-
                              Kılıç’ı karşısında gören vatandaşlar, “dualarımız seninle” diyerek  ramda bir konuşma yapan Kartoğlu,
                              desteklerini ifade etti. Yaklaşan yerel seçimler öncesi mahalle  birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. MHP
                              mahalle gezerek vatandaşların sorunlarını dinleyen Maltepe Be- teşkilatı ile birlikte birlik için çalışma-
                              lediye Başkanı Ali Kılıç, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.  ların yapılacağını belirten Kartoğlu,
                              Mahalle ziyaretlerine Altayçeşme ile devam eden Kılıç, Altayçeş- Başakşehir’in önemine değinerek,
                              me Mahalle Muhtarı Arzu Toker’i ziyaret etti. Toker’e çalışmaların- “Bugün ayrı bir güzel bizim için, ayrı
                              da başarılar dileyen Kılıç, mahallenin çözüm bekleyen sorunları  bir mutluluk. MHP teşkilatı ile birlikte
                              hakkında bilgi aldı. Yaklaşan yerel seçimler öncesi yeni dönemde  olduk ve Cumhur İttifakı’nı buradan
                              atacağı adımlar hakkında bilgi verirken, projelerini de anlattı. hep beraber İlan ediyoruz.” dedi.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20