Page 2 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:106
P. 2

2                                       Haber
                  Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye’nin dışında tanımak
                                                                            olmuş bize bağlı İslam coğrafyaların da ne
               ŞEHZADE                                                          zulüm zorluklar yaşanmış hepsi kitaplar da
                                                                            ve belgeler de mevcut. Ülkemizin yeniden
           Orhan Osmanoğlu                                                          karanlığa düşmemesi çocuklarımızın gele-
            osmanoglu@ogun.com.tr                                                     ceği için uyanık olalım, içimizde ki hainlere
                                                                            ve düşmanlara fırsat vermeyelim. İnanın
                                                                            ülkemiz mazlumların son kalesi İslamın
      Çok değerli takipçilerimiz ve oku-                                                     son kalesidir.
    eyucularımız; son üç ayda birkaç ülke                                                       Aynen şu andaki zaman gibi Avrupa,
    gezme imkanımız oldu. Bununla beraber                                                     Ortadoğu bütün işlerini güçlerini bırakmış-
    her zaman Ortadoğu da olan biteni ve lehi-                                                   lar gündemlerinde tek bir Devlet tek bir
    mize aleyhimize çıkan haberleri takip ettim.                                                  Lider Türkiye Cumhuriyeti - Recep Tayyip
      Peki bu son üç ayda Ortadoğu da olsun                                                    Erdoğan. Kardeşlerim dostlarım 24 Haziran
    veya Avrupa da Türkiye ve bilhassa Tayyip                                                   seçimlere giderken şapkamızı önümüze
    Erdoğan hakkında haber kanallarında bahis                                                   koyalım ve düşünelim. Azıcık gündemi
    geçmediği gün yok neredeyse bu haber-                                                     takip eden aklı başında olan insanlar bu
    leri başta sunularak Türkiye’nin ve Tayyip                                                   olayları ve yapılan düşmanlıkları çözer.
    Erdoğanı kötülemelerine devam ediyorlar.                                                    Dostlarım bu anlattıklarım az bile bunları
    Türkiye’nin dışında bizlerden kimler ve                                                    neden örnek veriyorum anlamaya çalışırsak
    nasıl bahsetmekteler. İlk gezim bu yılda                                                    Tayyip gitsin de kim gelirse gelsin söylem-
    Kudüstü. İlk ayak bastığım da havalima-                                                    leri yurt dışından geliyor, ya bizim siyasetçi-
    nındaki İsrail polisi pasaportuma baktıktan                                                  lerimiz ne diyor.
    sonra yüzüme bakarak şunları söyledi;                                                       Buradaki muhalif siyasetçilerimiz de
      Türkiye hoş geldin ben bu kelimeyi du-                                                   aynı zihniyetteler ne yazık ki. Mesele olan
    yunca asık suratım biraz tebessümlü oldu.                                                   Tayyip Erdoğan ve ülkemizin geleceğidir.
    Fakat hemen ardından Tayyip Erdoğan (no  Sonraki seyahatim Fas’a oldu. Burada  ülkemizden göremiyoruz ama bu olayları  çıkan laflara bakarak hareket edeceğine  24 haziran olarak öne alınması benim ve
    good – iyi değil) demez mi. İşte o zaman  Fransız yanlısı polis olsun yada birkaç kişi  gezerken şahit oluyoruz. oturta bir kendine bak ondan sonra bizim  kimsenin beklemediği bir siyasi hareket
    suratım yeniden düştü fena halde kızdım  halktan Cumhurbaşkanımızı sevmiyor.  Basın ve televizyonlara bir göz atalım. ceddimizi eleştirmek sana düşerse söz  oldu. Ana muhalefet ve onun yolundan
    çünkü basit bir İsrail polisi koskaca Türkiye  Amâ Fas genelinde Tayyip beye bir sevgi  Mısır da Sisi seçimi kazanmış ve Tayyip  edersin. Evet kardeşlerim aslında yaşadık- giden yavrucaklar, şaşkınlık halinde ana
    Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na bu sözü  var. Sonra bir seyahatim Fransa, buranın  Erdoğan aleyhine konuşmaları devam edi- larım uzayıp gidiyor bunları bir bir anlat- muhalefetin henüz bir başkan seçemedi,15
    söyledi ama kendime yediremedim ve  basınında ve televizyonlar da hep bizlerden  yor ve ‘’Diktatör’’ diyorlar. Kim bu diktatör?  maya kalksak ne sayfalar ne günler yeter  vekilini kiraya verdi belki bir ittifak yapılır
    sustum çünkü sakin olmam lazım herhangi  bahsediliyor ve ilerleyen Müslüman akınla- Sisi bütün rakiplerini ekarte etti, bazılarını  hep birlikte görüyoruz ki ecdadımız nasıl  da amacımıza ulaşırız diye, motor yağ ka-
    ters bir hareket veya sözümde (deport –  rından, son beş yılda çoğaldığını ve bunun  hapise, bazılarını tehdit yoluyla eleyerek  yedi düvele karşı yüzyıllardır verdiği müca- çırmaya başladı dostlarım, motor pert oldu
    dışlamak) yani bir daha kutsal topraklara  sebebinin Tayyip Erdoğan ve uyguladığı  seçimi tek başına rakipsiz girerek kazandı.  dele devam ediyorsa şimdide ediyor. Sultan  olacak ana muhalefet den bir şey olmaz ve
    girmemek üzere uzaklaştırma yapabilirler.  politika olduğu söyleniyor. Bu mudur adalet? esas senin yaptığındır  Abdülhamid han dönemi de böyleydi zor  çıkaracağı başkandan da olmaz.
    Bu sebepten sustum Kudüsümden ayrı   Fransız basını bizi ve daha çok cum- diktatörlük ve sıkı yönetim. ve meşakkatli süreçlerdi baskılar art arda  Dostlarım; Türkiyenin dışında siyaseti
    kalmaya dayanamam katlanamam.    hurbaşkanımızı kötülemekteler ve her  Gelelim Suudi basınına, daha tecrübesi  geliyordu Lider düşerse sancak düşer halk  okursanız inanın bana bu olan bitenleri
      Kudüs seyahatim devam ederken  ağızlarından çıkan kelimelerde ‘’Diktatör’’  yok, siyasi bir deneyimi bile olmayan veli- millet düşer tek amaçları gayeleri ülkemi- çok basit anlar ve kafanızda yorumlarsınız.
    Filistinli kardeşlerimle çok sohbetlerim,  diyorlar. Sonraki seyahatim Almanya oldu.  aht kral selmanın oğlunun bakın sözlerine;  zi ele geçirip egemenliklerini sağlamak,  Şayet bir şüpheniz var ise acaba ? diyorsa-
    paylaşımlarım oldu. İnanın dostlarım  Burada bir konferans yapacaktık lakin  Türkiye eski Osmanlıyı özlemiş tahran ve  üstümüze gelen ülkeler yine kendi payına  nız Recep Tayyip Erdoğan için yazdıklarımı
    genci, yaşlısı, fakiri, esnafı her mevkisinden  bizden panelde İslamiyet, Siyaset ve tabi ki  ortadoğuyu istila edecekmiş. düşen yerleri harita da belirlemişlerdir.  iyi okuyun araştırın. Sizde göreceksiniz
    konuştuklarımın ağızlarında tek bir isim var  Recep Tayyip Erdoğan isminden ve konu- Eyyy çocuk ruhlu prens bozuntusu  Ama geçen zamanda geldiklerinde ne bul- ki bizim tek adayımız ve sahip çıkmamız
    Recep Tayyip Erdoğan. Öyle sevgileri varki  larından bahsedilmemesi sözlerini aldılar.  senin ülken Amerikalılar tarafından işgal  dularsa yine onu bulurlar Sultan II.Abdül- gereken lider Recep Tayyip Erdoğan’dır.
    adaylığını burda koysa %99 alır dedim. Evet dostlarım bu olaylara maalesef kendi  edilmiş, ruhunu onlara satmış ağızlarından  hamid zamanından sonra ülkemize neler  Allaha emanet olun..


    MİLLET VE DEVLET ELELE VERMİŞTİR        AK Parti ve MHP'nin 'Cumhur
        İttifakı' protokol metninde "İt-
    etifak, gelecek 5 yıl içinde Cum-                                       Başkanlık seçiminde
    hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin
    bütün kurum ve kurallarıyla yerleşme-
    sini temin etmeyi hedeflemektedir"                                     Türkiye kararını verdi
    denildi. AK Parti ve MHP tarafından
    YSK'ye sunulan Cumhur İttifakı Proto-                                     Erkene alınan başkanlık seçimlerinde  İÇ ANADOLU'DA VATANDAŞLARA GÖRE MUHALE-
    kolünde, "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin                                   eCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo- FET İŞLEVİNİ YERİNE GETİRMİYOR
    istiklalini ve istikbalini her şeyin üstünde                                ğan'ın karşısına çok sayıda aday çıkmasına yurt  Kayserili, Kırşehirli ve Niğdeli vatandaşlar
    tutan bir anlayışla, güçlü ve istikrarlı bir                                genelinde vatandaşlar ilginç değerlendirmeler- muhalefetin işlevini yerine getirmediği
                                                                           konusunda birleşti. Seçime sayılı günler
    parlamento yapısının oluşturulması ve                                    de bulundu. 24 Haziran’da yapılacak seçimler  kala, Orta Anadolu’nun üç kenti Kayseri,
                                                          öncesi Türkiye’nin dört bir yanından Cumhur-
    gelecek 5 yıl içinde Cumhurbaşkanlığı                                    başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek geldi.  Kırşehir ve Niğdeli vatandaşlar, muhalefeti
    Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve                                                      değerlendirdi. Farklı illerde yaşamalarına
    kurallarıyla yerleşmesini temin etmeyi                                   KOCAELİ İNCE’Yİ İHSANOĞLU’NA BENZETTİ rağmen, görüş birliği etmiş gibi konuşan
    hedeflemektedir" denildi.                                          Kocaeli’de “Muhalefet nedir” sorusuyla  vatandaşlar, muhalefetin işlevini yerine
      AK Parti ve MHP tarafından YSK'ye                                    karşılaşan vatandaşlar, CHP lideri Kemal  getirmediğini ifade etti.
    sunulan Cumhur İttifakı Protokolünde,                                    Kılıçdaroğlu ve yönetiminin yanlış tutum-
    "Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı                                 larını örnek vererek, gerçek muhalefetin  GÜNEYDOĞU, ERDOĞAN'I YENİDEN CUMHURBAŞ-
    olmayıp, Türkiye'ye yönelik iç ve dış                                    Türkiye’de olmadığını ifade ettiler.  KANI OLARAK GÖRMEK İSTİYOR
                                                                           Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Malatya'da
    kaynaklı, hasmane girişimler karşısında,                                  DOĞU’DAN ERDOĞAN’A TAM DESTEK   vatandaşlar, 24 Haziran'da yapılacak Cum-
    milli ve ahlaki duruş ve bu çerçevede                                    Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim- hurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili görüşlerini
    sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir."                                  lerinin 3 Kasım 2019’dan 24 Haziran 2018’e  paylaştı. Seçime çok sayıda ismin katıl-
    ifadesi kullanıldı.                                             çekilmesi, gözleri cumhurbaşkanlığına aday  masının sonuca etki etmeyeceğini belirten
                                                          olacağını açıklayan isimlere çevirdi. Erzurumlu  vatandaşlar, seçimin galibinin Recep Tayyip
    "TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN SALDIRILAR KARŞI-                                  vatandaşlar 24 Haziran 2018’de yapılacak olan  Erdoğan olacağına inandıklarını kaydetti.
    SINDA ORTAK BİR DURUŞ..."                                          cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri
    AK Parti ve MHP tarafından YSK'ye                                      hakkında değerlendirmelerde bulundu.  GAZİANTEP, KİLİS VE ADIYAMANLILAR ADAY
                                                                           SAYISININ FAZLA OLMASININ SONUCU DEĞİŞTİR-
    sunulan Cumhur İttifakı Protokolü'nde,                                   KARSLILARDAN ERDOĞAN'A DESTEK   MEYECEĞİNİ SÖYLEDİ
    "Cumhur İttifakı, Türkiye'yi hedef alan                                   Karslılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er- Kimi vatandaşlar Erdoğan'ın ilk turda ka-
    saldırılar karşısında, parti çıkarları ve                                  doğan’ın 24 Haziran’da Türkiye’nin ilk devlet  zanacağını söylerken, kimileri ise aday sayı-
    günlük siyaset hesapları yapmaksızın                                    başkanı olacağına inançlarının tam olduğunu  sının önem taşımadığını ifade etti. Erdoğan
    ortak bir duruş ortaya koymaya ve Tür-                                   belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına  haricinde başka bir ismin kazanma şansının
    kiye'yi zayıflatarak uluslararası operas-                                  çok aday çıkmasının bir şey ifade etmediğini  bulunmadığını belirten bazı vatandaşlar da,
    yonlara açık hale getirmeye yönelik her                                   ifade eden Karslılar, Türkiye’nin içeride ve  "Aday çok olsa da olmasa da ilk turda Re-
    türlü faaliyetin karşısında yer almaya                                   dışarıdaki düşmanlarına gerekli cevabın 15  cep Tayyip Erdoğan kazanır. İsteyen herkes
    kararlıdır" denildi.                                            Temmuz’da olduğu gibi 24 Haziran'da da  aday olabilmelidir. Ama sonuç değişmez.
                                                          Türk halkı tarafından verileceğini söyledi.  Aday çıksa da çıkmasa da bizim için fark
                                                                           etmiyor. Biz Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı
    PROTOKOLÜN TAM METNİ        "MHP VE AK PARTİ YENİKAPI RUHU İLE HARE- İ'la-yıKelimetullah uğruna asırlarca dünya  IĞDIR'DAN ERDOĞAN'A TAM DESTEK  olarak görmek istiyoruz" diye konuştu.
    Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ)  KETE GEÇMİŞTİR"        barışının ve adaletinin teminatı, İslam  Iğdırlı vatandaşlar da yapılacak seçimde aday-
    ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 24  Cumhur İttifakı, Cumhuriyetimizin  aleminin ve bütün mazlum milletlerin ye- ların çok olmasının bir anlamının olmadığını  DİYARBAKIR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE
    Haziran 2018 tarihinde gerçekleştiri- kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün  gâne ümidi olan Türkiye'yi küresel bir güç  ve Başkanlık seçimini Recep Tayyip Erdo- ÇOK ADAYLIĞA KARŞI
    lecek olan 27'nci Dönem Milletvekili  "muasır medeniyet seviyesinin üzerine  haline getirecek, 2053 ve 2071 vizyonun  ğan’ın kazanacağını belirtti.  Diyarbakırlılar 24 Haziran’da yapılacak olan
    Genel Seçimlerine, 2839 sayılı Kanunun  çıkma" hedefini yakalama azmi ile milli  alt yapısını adım adım inşa edecektir.           Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birden çok
    12/A maddesi ve işbu protokol uyarınca  ve üniter devlet olan Türkiye Cumhuriyeti             ELAZIĞ VE TUNCELİLER'DEN CUMHURBAŞKANLIĞI  adayın olmasına karşı olduklarını belirtti.
                                                          ADAYLIĞI DEĞERLENDİRMESİ
                                                                           Vatandaşlar, muhalefetin de tek aday etra-
    "Cumhur İttifakı" unvanıyla seçim ittifa- Devletini ve Türk Milletini ilelebet yaşat- "SEÇİMLER TÜRKİYE İÇİN HAYATİ BİR ÖNEME  Elazığ, Bingöl ve Tunceliler Cumhurbaşka- fında birleşmesi gerektiğini belirtti.
    kı yaparak katılmaya karar vermişlerdir. ma iradesidir. Adalet ve Kalkınma Partisi  HAİZDİR"       nı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çok
      Cumhur İttifakı, Türkiye'nin istik- (AK PARTİ) ile Milliyetçi Hareket Partisi  24 Haziran'da birlikte yapılacak olan  fazla aday çıkmasıyla ilgili değerlendirmede  KARADENİZ'DEN DESTEK
    lâlini ve istikbâlini her şeyin üstünde  (MHP), Yenikapı'daki mili diriliş ruhu ile  Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel  bulundu.   Giresun'da Emine Ekmekçi isimli vatandaş,
    tutan bir anlayışla, güçlü ve istikrarlı bir  harekete geçmiş, devleti ve millet iradesini  Seçimleri Türkiye için hayati önemi       geçmiş yıllarda yaşadığı bir anısını payla-
    parlamento yapısının oluşturulması ve  tahkim eden bir Anayasa değişikliği  haizdir. 24 Haziran seçimleri, bir taraftan  BİNGÖL, “EN GÜÇLÜ ADAY ERDOĞAN’DIR” şarak "Erdoğan benim oğlum. Siz hiç açlık
    gelecek beş yıl içinde Cumhurbaşkanlığı  neticesinde güçlü bir yönetim sistemi ge- Türkiye'yi hedef alan sistematik saldırılara  Demokrasilerde olması gereken durumların  gördünüz mü? Bundan iyi hükümeti nerede
    Hükümet Sisteminin bütün kurum ve  tirmiştir. Böylelikle Türkiye yeni bir siyasi  karşı güçlü bir cevabın verileceği, diğer ta- yaşandığını belirten Servet Ayık, “Gayet  bulacaklar? Küçükken babamlarda açık var-
                                                          normal bir durum tek adayın çıkması zaten
                                                                           dı ve o dönem 1 kilo buğday için kardeşim
    kurallarıyla yerleşmesini temin et- sürece girmiştir ve bundan geriye dönüş  raftan da ülkemizin ayağındaki prangaları  doğru olmazdı. Eğer demokratik bir devlette  Keşap ilçesine yürüdü. O vakitte ise buğdayı
    meyi hedeflemektedir. Aynı anlayışla  olmayacaktır.         söküp atarak, bu saldırıları kalıcı olarak  laik bir sistemle yönetiliyorsak birçok adayın  denize döküp milleti aç bıraktılar. Bundan
    Cumhur İttifakı'na destek veren Büyük                 bertaraf edecek ve Türkiye'yi parlak bir is- çıkması gayet normal bir durumdur” dedi.  iyi hükümet bulabilir mi bu millet?" dedi.
    Birlik Partisi de bu ittifakın bir parçası  CUMHUR İTTİFAKI PROTOKOLÜNDE NELER VAR?  tikbale taşıyacak yeni hükümet sisteminin
    konumundadır.           Cumhur İttifakı, Türkiye'yi hedef alan sal- tam olarak yürürlüğe girecek seçimlerdir.  TUNCELİ MUHALEFETİN KARARSIZ OLDUĞUNU  RİZE SEÇİMLERİN İKİNCİ TURA BİLE KALMAYACA-
      Milletin sesine kulak vererek uzlaşan  dırılar karşısında parti çıkarları ve günlük  İnanıyoruz ki 24 Haziran'da milletimiz  SÖYLEDİ  ĞINDAN EMİN
    ve bu uzlaşısını Cumhur İttifakı ile taç- siyaset hesapları yapmaksızın ortak bir  tercihini büyük ve güçlü Türkiye'nin  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
    landıran AK PARTİ ile MHP, Cumhur  duruş ortaya koymaya ve Türkiye'yi za- inşası için yola çıkmış, şeffaf, bağımsız,  çok fazla aday çıkmasını genel açıdan bir  memleketi Rize, seçimlerin ikinci tura bile
                                                          yöntem olduğunu düşündüğünü belirten
                                                                           kalmayacağından emin.
    İttifakı unvanı ile farklı siyasi partiler  yıflatarak uluslararası operasyonlara açık  kirli hesaplardan uzak, hasbi duygularla  Serkan Sarıataş, “Fakat ikinci tura kalma
    olarak hükmî şahsiyetlerini muhafaza  hale getirmeye yönelik her türlü faaliyetin  kurulmuş, Cumhur İttifakı'ndan yana  durumunda kimin etrafında birleşilecek.  ÇANAKKALE'DEN SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ
    ederek seçimlere girecekler ve Millet- karşısında yer almaya kararlıdır. Bu ka- kullanacaktır.      Sanıyorum muhalefetin önce buna karar  24 Haziran seçimleri öncesi Çanakkaleliler,
    vekili seçim kanunu ile diğer mevzuatta  rarlılık ve iş birliği ile ittifakımız Türkiye'yi  Cumhur İttifakı'nın yolu açık, Türki- vermesi lazım. Ben bir nedenden ötürü  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
    yer alan esaslara göre, ayrı ayrı milletve- bölgesel güç ve lider ülke yapacak 2023  ye'nin ufku aydınlıktır. sandığa gitmeyi düşünmüyorum" dedi.  yeniden seçileceğini söylediler.
    kili aday listeleri vereceklerdir. hedeflerini gerçekleştirmenin yanı sıra,  Gayret bizden, Tevfik Allah'tandır…
   1   2   3   4   5   6   7