Page 2 - Güzel Vatan Gazetesi - Kasım 2019 - Sayı:122
P. 2

2    YORUM          kuzey suriye rakka’dan bize bir mektup var
                       lakin bu bir hatadır, bu topraklar 2012  halk meclisi ve bakanlıklar kendilerine  tüm duvar, meydanlar, iş yerlerinde ve
                       den beri suriye egemenliğinden (hü- başkan tayin ettiler, kanuna hükme- arabalarda Öcalan posteri asıldı. o pkk
                  Orhan   kümeti) elinden çıkmıştır, bu yani kürt  den ve kendilerine özel mahkemeler  kurucusu olan türktür. bu yüzden türki-
             OSMANOĞLU      dilinde “batı kürdistan” demektir. yaptılar, belediye yapıp kurdukları yere  ye, suriye devlet egemenliğine kendi-

                       ülke yönetimini özgür ordu grupların- personel tayin ettiler.     nizi alıştırmayın (hazırlamayı) bilakis ile
            osmanoglu@ogun.com.tr                                     ve allahsız olan pkk savaşın, müslüman
                       dan aldığında, bu Pkk’nın ilk yaptığı şey- kürt dili ülkede resmi dil oldu, eğer her-
                       di, rasulayn daki büyük camilerin min- hangi bir suriyeli vatandaş diğer illerde  suriyelilerle değil.
     bu mektubu, kuzey suriye de bulunan  berine çıkıp ve “müslüman ve araplar  doğmuş ise mesela halep eski Şam gibi  barış pınarı operasyonu hakında bilme-
     bir kişi bana gönderdi, tam olarak aktar- için ilk defa yüksek sesle şöyle bağırdılar,  kürdistan bölgelerine başvuru yapabilir,  diğiniz ve size uyarılması gereken bir
     dığı gibi anlatıyorum, gerçek aktarımla. muhammedin itleri nerdesiniz? sonra  ancak o bunu bir kürt’ün kefaleti olma- uyarı niteliğindedir. lütfen sizden ricam
     Çok değerli şehzademiz inşallah   suriye devrimine ortak olan insanların  dan yapamaz.          kimliğim saklı kalsın..
     afiyettesiniz. kaldığım bölge ile ilgili  evlerini, mahallelerini ve tamamen arap  Gençleri yeni kürdistan devleti ordusu  evet Değerli okuyucularım bize gelen
     size basında bilinmeyen bazı gerçekleri  köylerini yıkarak şerefsizce evlerini gasp  için zorunlu hizmete mecbur bıraktılar  bu mektubu sizinle paylaşmak istedim
     yazıyorum.             edip ve ülkelerinden kovdular. asıl ev  ve tamamen kürt dilinde müfredat bas- lütfen bol bol paylaşın ve hakikatı anla-
     “barış Pınarı operasyonu” hakkında  sahipleri göç ettirilmeye zorlandı, kalan  tırdılar. memnun olmamalarına rağmen  yın allah milletimizi Vatanımızı bayra-
     bilmediğin nedir?          bölge ve şehre kürt ismi verdiler, mese- kürt dilinde, kürdistan’a özel bir din  ğamızı korusun. (bize mektubu gönde-
     herkes barış Pınarı operasyonu , türk  la resulayn (resi kenih) telabyad (derbes  kitabı yazıldı.     ren dostumuzun ismini güvenlik için
                       bih) ve birçok yere kürt ismi oldu.
     askerinin suriye topraklarına bir girişim                Çocuklar zerdüst din eğitimi alıyor ve  yayınlamadık, anlayış gösterdiğiniz için
     olduğunun konuşuyor.        ülke için yeni bir kanun koydular ve  allah zerdüsttür diyorlar.    teşekkür ederiz.) allah’a emanet olun.
   1   2   3   4   5   6   7