Page 2 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:102
P. 2

2                                        Haber
                  Şöhret gururu ve Osmanlıya iftira atmaya doyamamak                                                                              söndürmek kendilerine gurur payı çıka-
                ŞEHZADE                                                          rabilmek amacıyla, batılı tarihçiler, bazı

            Orhan Osmanoğlu                                                          padişahların soyları üzerinde tahrifat
                                                                              yapma gayretinden kendilerini alama-
             osmanoglu@ogun.com.tr
                                                                              mışlardır. İşte Sultan Mehmed Han
                                                                              üzerinden oynanan edepsiz oyunun aslı
         Kıymetli okuyucularım, 21 yaşında                                                     budur. Garip olan bu zavallı oyuna bu
      eçağ açıp çağ kapatan, Doğu Roma                                                        topraklarda yaşayan ve kimliklerinde
      İmparatorluğu’nu tarihten silen ve do-                                                     İslam yazan zavallıların düşmesidir.
      ğumundan sekizyüz sene evvel Sevgili                                                       Fatih Sultan Mehmed Han’ın döne-
      Efendimiz tarafından övülen Hadis-i                                                      min papası 2. Pius’la mektuplaştığı bir
      Şerif’e mazhar olan büyük ceddim,                                                       sır değildir. Ancak göz ardı edilen bir
      cennet mekân Fatih Sultan Mehmed                                                        gerçek vardır. O da karşılıklı gönderilen
      Han için Celal Şengör tarihe ve vicdana                                                    mektupların içerikleridir. Papa Pius diyor
      sığmayacak bir iftira atmıştır. Artık bu                                                    ki; Ey Mehmed gel vaftiz ola Hıristiyan
      kadar yeter diyoruz.                                                              ol sana dünyayı vereyim. Buna karşılık
        Azılı İslam ve Türk düşmanı Alman                                                      büyük Sultan Fatih cevaben, Papa’ya
      tarihçi Prof. Babinger’in Türkçe’ye çevri-                                                   Müslümanlığı kabul edip, sünnet olması
      len “Fatih Sultan Mehmed ve Zama-                                                       şartıyla şeyhülislamlık teklif ediyor. Ne
      nı” adlı kitabında yer alan iftiralardan                                                    ilginç değil mi? Türkiye’de yaşayıp tarih
      biri de esasında koca Fatih’in Müslü-                                                     adına söz söylemeyi kendilerinde hak
      man değil, koyu bir Hıristiyan olması if-                                                   olarak gören bir grup zavallı Fatih Sultan
      tirasıdır. Babinger söz konusu bu eserde    Celal Şengör                                          Mehmed Han’ı Hıristiyan yapmak
      Fatih Sultan Mehmed Han’ı, yıkıcı, cani,                                                    için bir ipte kırk takla atarken Vatikan
      zalim ve Hıristiyanlığa sempati duyan                                                     arşivlerinden çıkan ve Fatih Sultan
      hatta zamanla papanın isteği üzerine  Peygamber efendimiz, İstanbul’un  rek”inde bulunduğunu bildirmektedir. etmek için sinsi bir oyundur. İstanbul’u  Mehmed Han tarafından Papa 2. Pius’a
      Hıristiyan olan bir padişah olarak anla- fethedileceğini evvelden haber vermiş  Mezkur hadis-i şerifin meali şöyle:  fethederek tarihte yeni bir çığır açan Fatih  gönderilen bir mektupta Koca Hüküm-
      tılmıştır. Bizde de kerameti kendinden  ve bu şehri zabt eden kumandan ve  (İstanbul elbette fethedilecektir.  Sultan Muhammed Han, bunu bütün  dar Papa’ya Müslüman ol, sünnet ol seni
      menkul zevat bu yaveleri ısıtıp ısıtıp mal  askerleri için, (Ne mutlu onlara) buyur- Bunların kumandanı ne güzel bir emir,  dünyaya ilan için Hıristiyanlığın sembolü  şeyhülislamım yapayım diyor...
      bulmuş mağribi gibi millete TV ekranla- muştu. Bu hadis-i şerif imam-ı Süyuti  askerleri ne güzel askerdir.) olan Ayasofya’yı, cami haline, yani Müs- Bütün bunlara rağmen hâlâ bir
      rından pazarlamaya çalışıyor.    hazretlerinin Camiussagir isimli hadis  Peygamber efendimiz, İstanbul’u fet- lümanlığın sembolü şekline koymuştu. grup kendini bilmez Fatih Sultan
        İftiraların kaynağı Hıristiyanlardır.  kitabının 444. sayfasındaki 7227 numa- hedecek kumandanın iyi bir zat olduğunu  İstanbul’u fethetmekle ve Ayasof- Mehmed Hıristiyandı diyebilecek mi?
      İstanbul’un fethine tahammül ede-  ralı hadistir. İmam-ı Süyuti, bu hadisin  bildirirken, Hıristiyanların ve onların yerli  ya’yı camiye çevirmekle Hıristiyanlık  Eğer diyebileceklerse bizde onlara
      miyorlar. Yerli maşaları ile bu büyük  sahih olduğunu, imam-ı Ahmed’in  maşalarının Fatihi kötülemeleri, Resulul- onuruna öldürücü bir darbe indiren  şunu hatırlatmak isteriz: “Utanması
      sultana hücum ediyorlar.      “Müsned”inde ve Hakim’in “Müsted-  lah efendimizin hadis-i şeriflerini inkâr  Fatih’in bu göz kamaştırıcı başarılarını  olmayanın, kendiside yoktur.”


                               Okul çevrelerinde kumar                           tuzağına operasyon: 15 gözaltı


                              Okul çevrelerindeki işyeri
                              görünümlü mekanlarda ya-
      Kışın sağlıklı kalmanın          esadışı bahis oynatan kumar
    anahtarı semt konaklarında          çetelerine yönelik operasyonda 15 kişi
                           gözaltına alındı. Şüphelilerin, okul
      Beyoğlu Belediyesi, vatandaşların soğuk kış  çevrelerine kurdukları şarj makinesi
    eaylarında sağlığını korumalarına yardımcı  görünümlü kumar makineleriyle öğ-
    olmak amacıyla “Kışın Sağlıklı Kalmanın Anah- rencileri tuzağa düşürdüğü belirtildi.
    tarı” başlıklı konferanslar düzenliyor. Sağlıklı   Okul çevrelerini mesken tuta-
    Yaşam Koçu ve Yazar Nuray Karpuzcu tarafından  rak yasadışı bahis oynatan kumar
    verilen konferanslarda, vatandaşlara sağlıklı kal- çetelerine yönelik çalışma başlatan
    manın doğal çözümü olan bitkilerin ve meyvele- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber
    rin faydaları anlatılıyor. Beyoğlu Belediyesi Semt  Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
    Konakları’nda verilmeye başlanan konferansların  ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki                               Bağcılarlı gençler
    ikincisi Tophane Semt konağında gerçekleştirildi.  takibin ardından 12 ayrı ilçede ope-
    Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konferansa  rasyon düzenledi. 27 işyerine operas-                              Konya’ya çıkarma yaptı
    Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demir- yon düzenleyen siber polisi, 15 kişiyi  çevreleri olduğu, bu mekanların dı- ğını tespit etti. 25 bin şüpheliye ise
    can ve eşi Ferda Demircan da katıldı. Konferansın  gözaltına aldı. Yakalanan şüphelile- şarıdan bakıldığında içi görülmeyen  yasadışı bahis oynadığı için ‘Futbol  Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclis üyesi 40
    bitiminde katılımcılara bitki çayı ikram edildi. rin adreslerinde yapılan aramalarda  filmli camlarla kapalı “tamirhane”,  ve diğer spor müsabakalarında  ugenç, hafta sonu Konya’ya turistik bir gezi
                           4 kumar makinesi, 35 hard disk, 6  “berber”, “kıraathane” ve “emlak  bahis ve şans oyunları düzenlenme-
    KONFERANSLAR TOPLAMDA 15 FARKLI        dizüstü bilgisayar, 4 kupon makinesi,  ofisi” gibi çeşitli iş kolu görünümü  si hakkında kanun’ kapsamında 5  düzenledi. Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik
                                                                             Meclisi tarafından karşılanan Bağcılarlı gençler,
    SEMT KONAĞINDA VERİLECEK           11 sim kart, 17 adet cep telefonu, 2  verildiğini tespit etti. ile 20 bin lira arasında değişen para  bilgi ve birikimlerini paylaştı. Gençler gün içinde
    İlki Hacıahmet Semt Konağı’nda yapılan konfe- pompalı tüfek, 1 tabanca ile yaklaşık   İnternet üzerinden yasadışı  cezaları verileceği öğrenildi. Alaeddin Tepesi, Meram bağları, Karatay med-
    ransta vatandaşlara şifa deposu Zencefil ve Zerde- 12 bin lira nakit para ele geçirildi. bahis oynatan bu işyerlerinden ele   Yakalanan 15 şüphelinin  resesi, Sille Köyü ve 80 binde Devr-i Alem Parkı
    çal bitkilerinin faydaları anlatılmıştı. Tophane Semt   Siber polisinin düzenlediği  geçirilen hard disklerdeki incele- emniyetteki işlemleri tamamlanarak  ve Hz. Mevlana’nın türbesini ziyaret etti. Gezi
    Konağı’nda gerçekleştirilen ikinci konferansta da,  operasyonlarda ayrıca internet site- melerini sürdüren polis, yapılan  adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 8  sırasında hem tarihi eserler yerinde incelendi
    Çörek Otu ve Sarımsak bitkilerinin faydaları anla- leri vasıtasıyla yasadışı bahis siteleri  ilk değerlendirmelerde yaklaşık 1  şüpheli çıkarıldığı mahkeme tara- hem de bilgiler edinildi.Gençlerin son durağı ise
    tıldı. Konferansların üçüncüsü 3 Ocak Çarşamba  üzerinden kumar oynatılan adres- buçuk milyon kişinin baskın yapılan  fından tutuklanırken, 7 şüpheli ise  kardeş belediye Meram Belediyesi oldu. Kar-
    günü saat 11 de Dolapdere Semt Konağında   lerin ilköğretim ve lise gibi okul  adreslerde yasadışı bahis oynadı- adli kontrol şartıyla salıverildi. deş belediyelerin gençlik meclisi üyeleri akşam
    gerçekleştirilecek. Bu konferansta ise vatandaşlara                                               yemeğinde bir araya geldi. Uzun süren yemekte
    Keçiboynuzu ve Ekinezya’nın faydaları anlatılacak.                                                gençler hem sohbet etti hem fikirlerini paylaştı.
    Konferanslar toplamda Beyoğlu’nda bulunan 15
    Semt Konağının tamamında verilecek.

    ENDEMİK BİTKİLERİ ÇOK ZENGİN
    BİR COĞRAFYADA YAŞIYORUZ
    Sağlıklı Yaşam Koçu ve Yazar Nuray Karpuzcu,
    toplamda 15 Semt Konağında düzenlenecek
    konferanslarla 30’a yakın bitkiyi anlatacaklarını
    belirterek, “Biz Türkiye olarak endemik bitkileri
    çok zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. Hem gıda,
    hem ilaç, hem kozmetik olarak kullanılıyor. Hasta
    olmadan sağlımızı nasıl koruyabiliriz, bunları na-
    sıl sofraları ekleyebiliriz vücut sistem tümlüğünü
    nasıl koruyabiliriz. Buradaki amaç buydu.” dedi.
                                                                             ‘aa dünyanın en önemli

                                                                              haber ajanslarından

                                                                                biri haline geldi’


                                                                               Basın Danışmanları Platformu, geleneksel
                                                                             ebasın buluşmaları kapsamında, Anadolu
                                                                             Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editörü Hüse-
                           Gaziosmanpaşa’da park sayısı hızla artıyor                             yin Altınalan ve Show TV Haber Genel Yayın
                                                                             Yönetmeni Ramazan Kurnaz’ı ağırladı. Basın
                                                                             Danışmanları Platformu Başkanı ve Bahçeliev-
                             Vatandaşlara ferah yaşam alan- Usta, “Şu an parkın bulunduğu alan  nü vatandaşlarla paylaşan Başkan  ler Belediyesi Basın Danışmanı Vehbi Güleş,
                           eları sunmak isteyen Gaziosman- gecekondulaşmanın olduğu bir alandı.  Usta, “Sizlerin talepleri bu alana  etkinliğin açılışındaki konuşmasında, basın
    Ümraniye’de çocukların            paşa Belediyesi, ilçeye yeşil alan ve  Üzerinde önceden 5 adet gecekondu  park yapılması yönündeydi. Burada  danışmanları ve gazeteciler arasındaki bağı
                                           bulunuyordu. Biz buradaki 13 hak sa-
                           parklar kazandırmaya devam ediyor.
                                                           yaşayan, mahalle sakinlerimizden
                                                                             güçlendirmek, fikir alışverişinde bulunmak için
       tehlikeli yolculuğu           Bu kapsamda Bağlarbaşı Mahallesi’n- hibinin hepsiyle anlaştık, kamulaştır- İbrahim kardeşimi de dinledik.  bu toplantıları düzenlediklerini söyledi.
                           de yapılan Fahrettin Paşa Parkı’nın
                                                           Belediyemize müracaatı, bölgeye
                                           dık ve parkı mahallemize kazandırdık.
                                                                              AA’nın 98 yıllık haber tecrübesini anlatan
                           açılışı Gaziosmanpaşa Belediye Baş- Kamulaştırma bedeli olarak 600 bin  yeşil alan, ağaç istekleri ve gösterdiği  Altınalan, “Anadolu Ajansı artık, 13 dilde ya-
       Ümraniye’de otobüsün arkasına takılarak  kanı Hasan Tahsin Usta ve mahalle  lira civarında bir tutarı yer sahiple- hassasiyetle buraya parkın kazandı- yın yapan, 97 ülkede temsilciliği olan dünyanın
    eseyahat eden çocukların tehlikeli yolcu-   sakinleri tarafından gerçekleştirildi.  rine ödedik. Buraya yaptığımız tüm  rılması konusundaki yaklaşımı bizleri  en önemli haber ajanslarından biri haline gel-
    luğu yürekleri ağza getirdi. Yaptıkları tehli-  Karadeniz Mahallesi’nde açılan  yatırımlar helal olsun. İlçemizdeki tüm  de teşvik etti. Kendisine teşekkür edi- di. Her gün bin 190 haber, 2 bin 300 fotoğraf
    keli yolculuğu oyun olarak gören çocukların  Eren Bülbül Parkı ve Karayolları  boş alanları sosyal donatı haline geti- yorum. Parkın yapılmasıyla kızının  ve 310 video yayınlanıyor. 2013 yılında Finans
    hareketleri görenleri hayrete düşürdü. Otobüs  Mahallesi’nde açılan Kudüs Parkı’nın  riyoruz. Sizlere geçen ay 6 yeni park  mutluluğunu bizlere anlattı. Yavru- Haberleri Editörlüğü’nün kurulmasıyla Merkez
    şoförünü ve diğer sürücüleri tehlikeye atarak  ardından Bağlarbaşı Mahallesi’nde de  daha sözümüz vardı. Bugün 3’üncüsü- larımızın mutluluğu bizleri de çok  Bankası verileri de artık Anadolu Ajansı tara-
    uzun süre yolculuk eden çocuklar, trafikteki bir  Fahrettin Paşa Parkı’nın açılmasıyla  nü açmış olduk. Bugüne kadar mevcut  mutlu ediyor. Birçok hizmeti sunma  fından yayımlanmaya başlandı.” dedi.
    sürücü tarafından tutundukları yerden indirildi.  3 hafta içinde 3 park vatandaşların  parklarımızı yenilemenin yanında  konusunda bizi sizler motive ediyor- Hüseyin Altınalan, doğru, tarafsız ve hızlı
    Çocukların bu tehlikeli yolculuğu ise cep tele- hizmetine sunulmuş oldu.   ilçemize 11 yeni park yaptık” dedi. sunuz. Bu hizmetler sizlerin desteğiy- haber yapma ilkelerini ön planda tutarak yayın
    fonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.    Açılış töreninde konuşan Başkan   Fahrettin Paşa Parkı’nın öyküsü- le yapılıyor” ifadelerini kaydetti. yaptıklarını söyledi.
   1   2   3   4   5   6   7