Page 2 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:99
P. 2

2                                        Haber
                 Amerika, Irak’ın ‘resmen’ üçe bölüneceğini itiraf ediyor                                                                              rafından gerçekleştirilen kanlı askeri darbe,
                                                                              Kral ve Nuri Sait gibi şahsiyetleri ortadan
                                                                              kaldırırken dünyada eşine az rastlanan bir
                                                                              Kerkük soykırımı tarihe geçiyor.
                                                                               Molla Mustafa Barzani’nin silahlarla
                                                                              donatıp hazırladığı Türk düşmanlığının,
                                                                              Türk kanının döküldüğü ‘ŞUM’, 14 Tem-
           Kenan Akın                                                              muz’da yapılıyor. Türkiye yine bihaber,
                                                                              dünya yine suskun kalıyor.1990, Saddam
          kakin@ogunhaber.com                                                           Kuveyt’i işgal ediyor.Ve olanlar, ondan
             FLAŞ                                                               sonra biri birini izliyor. BOP’un Irak’ın
                                                                              işgali ile fiili uygulamasına geçiliyor.
                                                                               1. Körfez Savaşı’nda, yapay olarak
         Peşmergebaşının Kuzey Irak’ta                                                       göç yaratılıyor. Yapay Irak muhalefeti
      ebütün ihtarlara hatta tehditlere                                                       destekleniyor. Kürtlere yarayan şekilde
      rağmen gerçekleştirdiği hukuk dışı                                                       silahlandırılıyor, arkasından güvenli bölge,
      “referandum”un gerçek tahribatı başla-                                                     İncirlik’ten kalkan uçaklarla korunuyor.
      mamış bulunuyor.Üstelik; İsrail’in açık                                                    ABD’nin sevk ve idaresinde Çekiç Güç
      seçik, ABD’nin de örtülü desteğine rağ-                                                    kuvvetleri ve ABD’nin Wilson prensiple-
      men Irak’ın Kuzey’inde hiçbir zaman;                                                      rinde istediği, Sevr’de senatosundan geçi-
      güven, barış ve refahın sağlanamayaca-                                                     rilen Kürdistan’ın temelleri atılmış oluyor.
      ğı da biliniyor.                                                                 25 Nisan 1995 tarihinde diğer siyasi
        Her ne kadar, ABD’nin desteklediği                                                     kuruluşların da tek çatı altında hizmet
      PYD’nin Irak’ın Kuzey’ini “istila” etme                                                    etmeleri amacı ile merkezi Erbil’de ITC.
      planları yavaş yavaş kozmik kasalardan                                                     Irak Türkmen Cephesi) kuruluyor.10 Ni-
      yeniden çıkarılırken yani Türkiye’ye  Kerkük ve civarına yerleştirilerek, bölge- çanın alınmasını sağlayarak, Peşmergeleri  Kerkük’ün dünya petrol rezervinin yüzde  san’da, Kerkük de Kürtler tarafından işgal
      büyük bir tehdit hatta düşman yaratıl- nin nüfus yapısı bozuluyordu. Başta ABD  denize ulaştırmak olduğunun yattığı iddia  7,5’ine sahip olduğunu onaylıyor.ABD  ediliyordu.
      maya çalışılırken, bölgede asıl sorunların  olmak üzere, İngiltere ve İsrail tarafından  ediliyor.Ne var ki, Barzani’nin hayalindeki  işgalinden sonra, Irak’ta ölenlerin sayısının  Kürtler, Kerkük’ün bütün resmi dai-
      başında, “Kerkük petrolü” olduğu zihinleri  desteklenen ve bu üç devletten “askerî”  “Kürt devleti”nin kuruluşunun ise, böl- 1 milyondan fazla ve 4 milyon Iraklının ise  relerine el koyup, tapu, nüfus dairelerini
      kurcalıyor.Acı da olsa gerçekler ne yazık ki,  dahil olmak üzere, “maddî” yardım alan  gede hele Türkiye tarafından hiç de kabul  yerinden yurdundan olduğu biliniyor. yakıp yağmalıyordu.Yerel yönetim seçim-
      önümüze çıkıyor.          Peşmerge yönetiminin, gün geçtikçe Türk- edilemeyeceği uyarıları yapılıyor. Kerkük’te şimdiye kadar yaşanan dram  lerinde de Kürtler çoğunluk sağlarken,
        Aslında Irak’ın kuzeyinde, öteden beri,  men kardeşlerimize hayatı daha da zehir  Her şeyden önce, Kerkük’ün ve Türk- ve soydaşlarımızın karşı karşıya kaldıkları  Türkmenler azınlıkta kalıyor.
      tarihi trajedi yaşanıyor. Soydaşlarımızın  edeceği anlaşılıyor.    menlerin geleceğini sadece horyatlarda  imha operasyonu, her şeyi açık açık anla- Ne hazindir ki; Türkiye, Türk varlığını
      toprakları, evleri, dükkânları, otomobilleri  Zaten Amerikalılar bile Barzani’nin  bırakmayarak acil ve hayati önlemler alın- tıyor.Şimdi ise Peşmergebaşının hukuksuz  ticaret zihniyetine bağlıyor.Ancak, sıra
      bir bir ellerinden alınıyor. Hiçbir Türkmen  “Kürt devleti” sevdası yüzünden Irak’ın  ması gerekiyor. Artık, Türkmenlerin can  referandumuyla, soydaşlarımızın daha da  Kerkük petrolünün yağmalanmasında
      yüksek derecede bir memurluğa yahut  “resmen” üçe bölüneceğini artık itiraf  güvenliği her şeyin ötesinde geliyor.Eğer,  cenderede sıkışacağı belli oluyor. Oysa,  görünüyor. Ne de olsa denize ulaşacak
      güvenlik elemanlığına kabul edilmiyor. ediyor. Bu arada, Suriye’de çıkarılan  Türkiye’nin “cesur” bir yaklaşımı olmazsa,  artık Türkiye’nin özellikle Kerkük’e mü- stratejik mevki kazanmak artık ABD ve
        Üstelik Irak, hatta İran, Suriye ve ne  isyanların da temelinde, komşu ülke  daha çok Telaferler yaşamak kaçınılmaz  dahale hakkı doğal olarak doğuyor. Temel  İsrail için en büyük hedef...Kaynak: Sıra
      acıdır ki Türkiye’den getirilen Peşmergeler  topraklarından sonu sahile ulaşan bir par- bir durum gösteriyor. Resmi rakamlar  atılıyor1958, Irak’ta Abdülkerim Kasım ta- Kerkük petrolünün yağmalanmasında mı?    Hayvanların yuvalarını ünlü isimler tasarladı                              Melek Bayhan ile Bayram


                             Bağcılar Belediyesinin Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla
                           ehayata geçirdiği “Yuva Bizden Dostluk Sizden” adlı sosyal
                           sorumluluk projesi kapsamında ünlü isimler sokak hayvanları için ev  Kırtaş dünyaevine girdi
                           tasarladı. Ünlülerin çizip tasarladığı evleri ise Bağcılar Belediyesi En-
                           gelliler Sarayı kursiyerleri yaptı. Bağcılar Belediyesinin Hayvan Barın-
                           ma ve Müşahede Merkezi’nde gerçekleşen programla köpek yuvaları  Gazete 365’in Genel
                           sahiplerine teslim edildi. Programa Bağcılar Belediye Başkanı Lokman  Yayın Yönetmeni
                           Çağırıcı’nın yanı sıra, sanatçı Hülya Koçyiğit ve oyuncu Pelin Orhu- eGazeteci-Sosyolog
                           ner gibi ünlü isimler katıldı. ‘‘Yuva Bizden Dostluk Sizden” sloganıyla  Melek Bayhan ile Bahçeliev-
                           4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde başkanımız çok güzel bir proje  ler’in ve bölgenin tanınan ismi
                           düşünmüş’’ diyen Hülya Koçyiğit, “Ben de dahil olmak üzere birçok  Araştırmacı-Gazeteci Bayram
                           ünlü sanatçı çizdiler, desen yaptılar. Engelli vatandaşlarımız da onları  Kırtaş, görkemli bir nikâh
                           hayata döndürdü işledi, yuva haline getirdi. Burada amaç hayvanları- töreniyle hayatlarını birleştirdi.
                           mıza, o sevgili dostlarımıza daha iyi bir yaşam sağlamak.” dedi. Yoğun katılımın yaşandığı
                                                        nikâh törenine; onlarca telgraf,
                                                        çiçek ve çelenk de gönderildi.
                                                        Yenibosna Spor Kulübü Sosyal
                                                        Tesisleri’nde görkemli bir
                                                        organizasyonla hayatlarını bir-
                                                        leştiren çiftin nikâh törenine;
                                                        siyaset, bürokrasi, medya, spor  çiçek ve çelenk gönderdi.  mutluluğun 5 formülünü çift-
                                                        ve iş dünyasından da yoğun  CHP Genel Başkanı Kemal  lerden tekrar etmesini isteyen
                                                        katılım yaşandı.      Kılıçdaroğlu’nun da telgrafının  Develioğlu, cevap alamayınca
                                                          Bahçelievler Belediye  okunduğu nikâh törenine,  cüzdanı vermedi. Bir süre çift-
                                                        Başkanı Osman Develioğ-   hiçbir CHP’lin katılmaması ve  ten cevap bekleyen Develioğlu,
                                                        lu’nun kıydığı nikâhta çiftin  ilgisizliği de dikkat çekti. sonunda cüzdanı Kaymakam
                                                        şahitliğini ise; Bahçelievler  Nikâhı kıyan Başkan  İlker Arıkan’a verdi. Arıkan
                                                        İlçe Kaymakamı İlker Arıkan,  Osman Develioğlu, mutlu  ise kendi tabiriyle; evliliğin
                                                        Güngören Belediye Başkanı  ve heyecanlı çifti sorularıyla  tapusunu geline verdi. MHP
                                                        Şakir Yücel Karaman ve MHP  terletti, salondakileri güldürdü.  MYK Üyesi Erdem Karakoç’un
                                                        Merkez Yürütme Kurulu Üyesi  Evlilik cüzdanını vermeden  da mutluluklar dilemesinin
                                                        Erdem Karakoç yaptı. Ünlü  önce çifte öğütler veren Başkan  ardından mikrofonu alan Baş-
                                                        sanatçı Kürşat’ın sunuculuk  Develioğlu, cüzdanı vereceği  kan Şakir Yücel Karaman ise
                                                        yaptığı nikâh törenine yoğun  kişiyi seçmek için yeni evli çifti  çifte, Cumhurbaşkanı Tayyip
                                                        programlarından dolayı katıla- imtihan etti. Konuşması sıra- Erdoğan’ın 3 çocuk tavsiyesi
                                                        mayan birçok isim ise telgraf,  sında verdiği öğütlerde saydığı  hatırlattı. Gazete 365


                                                           Tuzla’dan geri           Engellilerin tatil keyfi

                                                         dönüşüm bilincini           ekolaylaştıracak birçok uygulamaya imza atan
                                                                               Maltepe’deki engelli vatandaşların hayatını
                                                         arttıran örnek proje          Maltepe Belediyesi’nin destekleri doğrultusunda
                                                                             Kuşadası’nda farklı yaş gruplarındaki 50 engelli,
                                                          Tuzla Belediyesi ve Müstakil Sanayici ve  aileleriyle birlikte tatil yaptı. Engelli misafirlerin
                                                        eİşadamları Derneği işbirliğiyle hazır- kullanımına uygun, denize sıfır, mavi bayraklı 5
                                                        lanan Geri Dönüşüm Mobil Eğitim Aracı,  yıldızlı otelde gerçekleştirilen kampta engelliler,
                                                        okullar ve meydanlarda Tuzla halkını bilinç- dolu dolu bir tatil geçirdi. Engelli vatandaşlara
                                                        lendiriyor. Farklı atık malzemelerden yapılan  tatilleri boyunca Maltepe Belediyesi’nde görevli
                                                        ev ve süs eşyalarının sergilendiği tırı ziyaret  sağlık, cankurtaran, engelliler komisyonu yetki-
                                                        edenlere, sergideki eserlerin yapımını anlatan  lileri de eşlik etti. Gün içerisinde serbest zaman
                                                        kitapçık ve broşürler hediye ediliyor. Tuzla  geçiren ve bol bol dinlenen kamp sakinleri, öğle
                                                        Belediyesi, özellikle çocuklar ve gençlerde  saatlerinde havuz etkinlikleriyle serinledi. Su topu
                                                        çevre ve geri kazanım bilincinin arttırılması,  gibi havuz yarışmalarının yanı sıra dans etkinlik-
                                                        atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri  leriyle de eğlenen neşeli grup, kısa bir dinlenme
                                                        dönüşümünün sağlanması için bilgi ve bilinci  ve özel vaktin ardından akşam yemeklerinde
                                                        arttıran yeni bir projeyi hizmete sundu. Tuzla  yeniden bir araya geldi. Yemek sonrası her akşam
                                                        Belediyesi ve Müstakil Sanayici ve İşadamları  animasyon gösterileriyle hoş vakit geçiren kamp
                                                        Derneği işbirliğiyle hazırlanan Geri Dönü- ekibi, İzmir’in adı gibi şirin turistik yöresi Şirince’yi
                                                        şüm Mobil Eğitim Aracı, Tuzla Belediyesi’nin  gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kendileri-
                                                        sosyal ve kültürel etkinlikleriyle kapılarını açtı.  ne tatil imkanı sağlayan Maltepe Belediye Başkanı
                                                        Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi  Ali Kılıç’a teşekkürlerini ileten vatandaşlar, kamp
                                                        Dr. Fatma Yazıcı, geri dönüşüm mobil eğitim  süresi boyunca yanlarında olan Maltepe Belediyesi
                                                        aracını gezerek eserleri yakından inceledi. personeline de ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
   1   2   3   4   5   6   7