Page 2 - Güzel Vatan Gazetesi - Temmuz 2019 - Sayı:119
P. 2

2    YORUM                       Türkiye eski Türkiye değil

                       Buna göre Brüksel, Ankara ile üst düzey  davet eder” deniliyor.    temizlemeli. O alemde kontrol bir yanıl-
                  Orhan   görüşmeleri ve Türkiye-AB Kapsamlı  ‘DEVAM EDERSE YENİ         samadır.
             OSMANOĞLU      Havacılık Anlaşması’na ilişkin müzake- ADIMLAR ATILIR’         Kovboyvari çözümler çözüm değildir
                       releri askıya alacak. Reuters’a sızdırılan
            osmanoglu@ogun.com.tr belgede, “Türkiye’nin devam eden ve  Reuters’a sızdırılan metinde, Türkiye’nin  bunlar ilkel sahneler.
                       yeni yasadışı sondaj faaliyetleri nedeniyle  sondaj faaliyetlerini sürdürmesi halinde  Avrupa parlementosu seçimine katılım
                                         yeni adımlar atılabileceği de vurgulanı-
     Uyuyan devi’ uyandırdılar..     AB, Kapsamlı Havacılık Anlaşması müza- yor. Kararda hâlâ değişiklik yapılabileceği,  yüzde 43. Bu gelecek nesillere bırakılma-
     Kıymetli okurlarımız;        kerelerini askıya almaya ve şu an için üst  son halinin pazartesi günü yapılacak AB  ması gereken bir siyasî utanç tablosu,
                       düzey diyalog toplantılarının yenilerinin                çarşaf liste seçime geçmeli Avrupa.
     S400 ve Akdeniz’de sondaj meselesi                   Dışişleri Bakanları toplantısında kabul
     Türkiye ve dünya siyasetini farklı bir  düzenlenmemesine karar verir” deniliyor. edileceği belirtildi.”  Avrupa son yüzyıllarda yaptığı kötü imaj-
     kulvara soktu. Bundan rahatsız olanlar  ‘FONLAR KESİLEBİLİR’      Türkiye Avrupa’nın asla görmezden gele- dan kurtulmalı. Bunun için görsel imgeler
     var. Türkiye üzerinde ciddi hesapları olan  Reuters’ın taslak metne dayandırdığı ha- meyeceği bir ülke.  gerekiyor artık. Geçmişten radikal şekilde
     dahili bedbahtlarımızın da ne kadar da  bere göre Avrupa Birliği, Türkiye’ye birliğe            koparak.
     çok olduğunu yaşayarak görüyoruz. Reis  katılım sürecinde verilen mali yardımı  Çünkü; eski Türkiye yok. Eski hâl muhâl. AKHUN, AVARLAR devleti yüzyıllarca var
     açıkladı; S400 ler ile ilgili çetrefilli uzun  da 2020’de kesmeyi planlıyor. Haberde,  Avrupa yeni stratejiler belirlemeli.  oldu Avrupa’da, Endülüs de 750 sene
     görüşmeler oldu.          bu amaçla Avrupa Yatırım Bankası’ndan  Avrupa sömürge ahlakından kurtulmalı  yaşadılar müslümanlarla. Sonra Osmanlı
     Demek ki daha neler konuşuluyor.?  Türkiye’ye verilen fonların gözden geçiril- son 5 asırdır dünyayı dün kahve, kakao  ile. Önemli olan ufkun ötesine bakabil-
     Daha net değil ama Türkiye’ye karşı bazı  mesinin istendiği belirtiliyor. ile bugün petrol ile sömürdü de ne  mek. Antik Yunan’ın sadece öfkelerini
     atılacak adımlar sızdırılıyor AB’den. Metinde, “Konsey, Avrupa Komisyo- oldu? Kâr, zarar, kalkınma gibi kavramlar  değil sulh’unu da ilke edinin. Sokratvari
     Şöyle ki; “Avrupa Birliği’nin Doğu Akde- nu’nun Türkiye katılım öncesi yardımın  kirletilmemeli ahlak ile paralel olmalı. Her- çözümlerle.
     niz’deki sondaj çalışmaları nedeniyle  2020’de azaltılması önerisini destekler ve  kese göre ayrı tanımı olmamalı. Ulusların
     Türkiye’ye uygulamayı planladığı olası  Avrupa Yatırım Bankası’nı Türkiye’ye borç  mahremiyetine saygı duyulmalı. Yeni Türkiye’ye alışın artık..
     yaptırımlar sızdırıldı.”      verme faaliyetlerini gözden geçirmeye  Hariciye siyasetini katolik reflekslerden  Kalın sağlıcakla...
   1   2   3   4   5   6   7