Page 2 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:100
P. 2

2                                        Haber
                       “ılımlı islam” islam ülkelerinin arasını açıyor                                                                              ve 26 bin 500 kilometrekarelik bir alanda
                                                                              yeni bir ekonomik proje oluşturuyor.
                                                                               Hazırlanan videoda kadın ve erkeklerin
                                                                              birlikte çalıştığı ofisler, dronlar, robotlar, fü-
                                                                              türistik yaşam alanları dikkatlerden kaçmı-
                                                                              yor. Yabancı yatırımcı ve inovatif girişimci-
           Kenan Akın                                                              leri bölgeye çekmeyi amaçlayan NEOM’un
          kakin@ogunhaber.com                                                           kendine özgü yasaları olması hedefleniyor.
                                                                              Hafta içi Riyad’da düzenlenen uluslararası
             FLAŞ                                                               yatırımcıların katıldığı konferansta konuşan
                                                                              Prens Muhammed, “Burası konvansiyonel
        Bir gazeteci olarak; ilk gördüğüm ve                                                    insanlar ya da konvansiyonel şirketler için
      umesleğimi icra ettiğim yabancı ülke                                                      değil. Burası dünyanın hayal kuranları için
      olması, dikkatlerimi daima Suudi Ara-                                                     bir yer olacak” diyor.
      bistan’ın üzerine çekiyor. Üstelik gerek                                                     Süper girişim, Suudi Arabistan’ın
      Hac farizasına katılmak gerek, siyasi ve                                                    petrol sonrası dönemi için hazırlanan
      sosyal gelişmeleri takip etmek için en az                                                   ‘Vizyon 2030’ projelerinden biri aslında.
      50 defa bu ülkeyi ziyaret ettiğim biliniyor.                                                  Hali hazırda, Suudilerin çoğunluğu kamu
      Bu arada, “Kutsal Vaha Suudi Arabistan”                                                    sektöründe istihdam ediliyor. En büyük
      adlı ilk kitabımdan el’an alıntılar yapılıyor.                                                 gelirin petrol olduğu ülkede, kamu harca-
      Gerçekten de, 1979’da yayınlanan kitapta                                                    malarının neredeyse yarısı maaş ödemele-
      Suudi Arabistan, mümkün olduğu kadar                                                      rine gidiyor. Petrol sonrası korkusuSuudi
      objektif anlatılıyor.                                                             Arabistan özel sektörü canlandırmaya
        Denilebilir ki, bu nedenlerle Suudi Ara-                                                  çalışırken devlet memuru sayısını 2030
      bistan’a karşı “sempati” daima gündemden                                                    itibariyle yüzde 20 azaltmayı hedefliyor.
      düşmüyor. Ancak, son zamanlarda özel-                                                       Kızgın olduğu kadar, cömert olan bir
      likle geçen hafta, Suudi Arabistan’ın “Ilımlı  çıkmasına neden olmuştu. “İhvan il Müs- 1979’a kadar geriye gidiyor ve o tarihten  ve daha çok halkın ilgisini çekecek bir  çölde dizayn edilmek istenen süper proje,
      İslam”a dönme açılımı dünyayı sarmalıyor.  limin” hareketinin belki de, en büyük mu- bugüne otuz senedir Suudi ülkesinin  projeden açılmışken, Suudi Arabistan’ın  bir zamanlar vahayı andıran şehirlerden
      Oysa, bildiğiniz kadarıyla, kutsal dinimizde  halifinin Suudi Arabistan olduğu hafıza- “anormal” durumda olduğunu belirtiyor.  neredeyse “Yeni Arap Baharı” gerçekten  oluşan Suudi Arabistan’a ne getirir ne gö-
      dereceler sıralanmıyor.Yani İslam’ın “radi- lardan silinmiyor. Ne var ki, İslam dininde  Özellikle 11 Ekim saldırısından sonra,  de “1001 Gece Masalları”nı anımsatacak  türür şimdilik bilinmiyor. Bilinen şudur ki;
      kal”, “orta”, “hafif” diye bir ayrım yapmak  herhangi bir “reform” hiçbir zaman bahis  ABD’nin “Radikal İslam”dan yavaş yavaş  boyutlar taşıyor. Aslında, Suudi Arabis- Suudi Arabistan petrol sonrası korkusun-
      veya kategoriler yaratmak, doğrudan doğ- konusu yapılmıyor. Veliaht Prens’in sözü  “Ilımlı İslam”a geçiş projesinden belki de  tan’ın yeni çıkışı, Büyük Orta Doğu Proje- dan, bir mutluluk için ufkunu genişletiyor.
      ruya dinimizde çeşitli etkiler ve dolayısıyla  Kamu Yatırım Fonu’nun 24 Ekim günü Ri- en çok Suudi Arabistan’ın etkilendiği öne  si’nin sanki bir kolu gibi yorumlanabiliyor. Unutulmamalıdır ki, bir “kum okyanu-
      “olumsuz” süreçler oluşturuyor.   yad’da düzenlediği ve 60 kadar ülkeden 2  sürülüyor. Bunu da en çok Suudi Arabistan  Büyük projenin odağındaki 32 yaşın- su”nda huzurun sağlanmasına yıllar ge-
        Nitekim, bir zamanlar “Müslüman  bin 500 kişinin katıldığı Gelecek Yatırımlar  biliyor. Olsa olsa tüm açılımlar, ekonomik  daki Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mu- rekiyor. Yoksa süper bir stratejinin “Ilımlı
      Kardeşler” de “Ilımlı İslam” parolasıyla,  Girişimi toplantısında Suudi Veliaht Prens  gelişim hedefleyen bir süper projeden  hammed bin Selman’ın açıkladığına göre;  İslam”la hiç ilgisi bulunmuyor. Anlaşılan
      İslam ülkeleri arasında anlaşmazlıkların  Muhammed Bin Selman, ülkesini “Ilımlı  başka bir şey görünmüyor. 500 milyar dolarlık NEOM projesi, Suudi  Suudi Arabistan, rejimini radikalden ılım-
                        İslam”a döndürme sözü veriyordu. Prens,  Söz ekonomik gelişimi hedefleyen  Arabistan, Mısır ve Ürdün’ü kapsarken  lıya döndürmek çabasını güdüyor.
     Tuzla’da bilim şenliği                                                               Başbakan Yıldırım

      Tuzla Belediyesi, 4 üniversite ve 14 okulun
    ekatkılarıyla Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim                                                   gözyaşlarını tutamadı
    Parkı’nda Tuzla Bilim Şenliği düzenledi. Tuzla
    Bilim Şenliği’nde 4-15 yaş grubu öğrencilere bilimi                                                  Başbakan Binali Yıldırım, Pendik’te okul
    sevdirmek amacıyla okulların bilimsel projeleri                                                 eçıkışı öldürülen Helin Palandöken’in
    akademisyenlerin değerlendirmesine sunuldu.                                                   babasına taziye ziyaretinde bulundu. Başbakan
    Şenlikte ayrıca farklı yaş gruplarına yönelik bilim-                                               Yıldırım’ın ziyarette gözyaşlarını tutamadığı gö-
    sel etkinlikler, sergiler, yarışmalar ve söyleşiler yer                                             rüldü. Başbakan Binali Yıldırım, Pendik’te Amine
    aldı. Çocuklar ve gençler Tuzla Bilim Şenliği’nde                                                Hatun Camii’nin açılışını yaptıktan sonra Tuzla
    Bilgisayar Kodlama, 3D Tasarım, Robotik ve Eğ-                                                  Aydınlı Mahallesi’ne geçerek, Pendik’teki bir
    lenceli Elektronik, Uçak ve Roket Fiziği, Gökbilim                                                okulda silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden
    ve Astronomi, Doğada Canlılar ve Maddeler,         En yakınındakiler ölüm yıldönümünde                          lise öğrencisi Helin Palandöken’in ailesine taziye
    Arduino ile Fen Etkinlikleri ve Doğa Bilim atölye-                                                ziyaretinde bulundu. Ziyaret, evin yakınındaki ta-
    lerinde potansiyellerini keşfetti, bilimsel konu-                                                ziye evinde gerçekleşti. Yıldırım, baba Nihat Pa-
    ların içeriğini öğrenip yeni teknolojik gelişmeler  AliYA izzETBEGOviç’i ANlATTı                                landöken, yakınları ve mahalle halkına başsağlığı
    hakkında bilgi sahibi oldu. Şenliğe katılanlar Tuzla                                               dileklerini iletti. Baba Nihat Palandöken’e sarılan
    Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda Tuzla Belediyesi                                               Başbakan Yıldırım’ın bu sırada gözyaşlarını tuta-
    Bilim Merkezi, Planetaryum-Gözlemevi, Nuh’un   Bosna Hersek’in ilk Cumhur- imzaladık” dedi. Bağcılar Belediyesi  Sakib Mahmuljin, “Dava arkadaşım,  madığı görüldü. Ziyarette yaptığı kısa konuşmada
    Gemisi HoloZoo ve Tuzla Belediye Başkanı Dr.  ebaşkanı Aliya İzzetbegoviç,  tarafından ülkesinin bağımsızlığı için  kumandanım, liderim ve dostum”  Yıldırım, “Helin kızımız bir sapık tarafından vu-
    Şadi Yazıcı’nın “Teknolojinin Serüveni Sergisi’nde  vefatının 14’üncü yıldönümünde  yaptığı mücadeleyle yakın tarihimize  dediği Aliya İzzetbegoviç’i şöyle  ruldu. Hayatını kaybetti, Helin kızımıza Allah’tan
    bilimsel gelişmeler ve yeniliklere şahitlik etme fır- Bağcılar Belediyesinin düzenlediği  damga vuran Bosna Hersek’in ilk  anlattı: “Gerçek bir mümin ve iyi bir  rahmet ailesine baş sağlığı diliyoruz” dedi.
    satı bulacak. Tuzla Belediyesi Karting ve Formula  bir programla anıldı. Törende Boşnak  Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç  askerdi. Tek kelimeyle Boşnakla-
    1 aracı, Gebze Teknik Üniversitesi drone, maket  bir genç, savaşta İzzetbegoviç’in en  için bir anma programı düzenlendi.  rın babasıydı. Yaşasaydı ve burada
    uçak, 3D printer ve farklı bilimsel projeler, Okan  yakınında olan eski Savunma Bakanı  Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat  olsaydı bu söylediklerimden dolayı
    Üniversitesi otonom (Sürücüsüz) araç ve robotlar,  Sakib Mahmuljin’e, “Bosna Hersek’in  Merkezi’nde gerçekleştirilen “Vefa- da bana kızardı o kadar da mütevazi
    İstanbul Üniversitesi Elektrikli Araç “Milat 1453”,  zararına olan Dayton Anlaşması’nı  tının 14’üncü yılında Bilge Kral Aliya  bir insandı. Onunla çalışmak kolay
    İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrikli Araç “Elekt- neden imzaladınız?” diye sordu.  İzzetbegoviç” isimli anma programın- bir şey değildi. O öyle bir kuman-
    ro Aydın’’ ve “Elektro Aydın Nova”, İBB Gençlik  Emekli asker Mahmuljin, “ABD bizi  da Boşnak liderin cesareti, düşünür ve  dandı ki en zor zamanlarda bir
    Meclisi’nden “Bilim Otobüsü” ile şenlikte yer aldı. ‘Tepenize bombalar yağdırır size am- siyasetçi kimliği konuşuldu. kurtarıcı olarak ortaya çıktı. Sanki bir
                           bargo uygularız. Bizi dinlemezseniz  Araştırmacı yazar Nusret Sancak- fırtınada gemiyi karaya oturtmayan
                           Bosna ayakta kalmayacak’ diye tehdit  lı’nın moderatörlüğünü yaptığı anma  bir kaptan gibiydi. 93’teki savaşta
     ABD, kendini aklamak             etti. O zamanlar güçsüzdük ve karşı- töreninin özel konuklarından emekli  bin 400 tanka karşı bizim 5 tüfeği-
                                                           miz vardı. Ancak o ve önderliğindeki
                                           General, Bosna Ordusu 3. Kolordu
                           mızda dünyanın süper güçleri vardı.
        için diplomatik            Bosna’nın ve Boşnakların geleceği için  Komutanı, Eski Savunma Bakanı  Bosna halkı geri adım atmadı. ”
       şantaj kullanıyor            Türkiye bölgenin en güvenilir ve en cazip ülkelerinden                       Temizliğin mesaisi yok


      Paris Üniversitesi Diplomatik ve Stratejik  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                                  Vatandaşlara daha sağlıklı ve hijyenik yaşam
    eAraştırmalar Merkezi Diplomasi Kürsü     eBerat Albayrak, 10 yılda 10 bin                                  ealanları sunmak için ilçenin tüm cadde ve
    Başkanı Doç. Dr. Naciye Selin Şenocak, Türkiye  megawatt rüzgar, 10 bin megawatt                                sokaklarında temizlik çalışmalarını aralıksız sür-
    ve ABD arasında yaşanan vize krizini değerlen- güneş enerjisi hedeflediklerini                                 düren Beyoğlu Belediyesi, yeşil alanları, parkları,
    dirdi. Doç. Dr. Naciye Selin Şenocak, Türkiye,  açıklayarak, süre gelen krizlerin ve                              bahçeleri, çeşmeleri, ibadethaneleri ve okulları da
    ABD krizinin iki nedeni olduğuna dikkat çekerek  savaşların olduğu coğrafyada, Türkiye                             düzenli olarak temizliyor. Her gün yerli ve yabancı
    bu nedenlerden birinin ABD’nin Türkiye’yi   için “Enerji piyasalarında bölgenin en                               binlerce turisti ağırlayan Beyoğlu’nda temiz-
    bölmeye parçalamaya yönelik faaliyet gösteren  güvenilir, en cazip ülkelerinden birisi-                             lik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Beyoğlu
    terör örgütlerine destek vermesi, ikincisinin de  dir” değerlendirmesinde bulundu.                               Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından
    Türkiye’nin ABD’yi devre dışı bırakarak Rusya ve  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                               yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede bulu-
    İran ile yaptığı İdlip operasyonu olduğunu söy- Berat Albayrak, Sabancı Üniversitesi                              nan tüm cadde ve sokaklar özel yıkama araçları
    ledi. Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin 17-25  İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim                            kullanılarak sabunlu su ile yıkanıyor. 7 gün 24 saat
    Aralık operasyonları ile krize dönüşmeye başla- Merkezi’nin (IICEC) forumuna katıldı.                              aralıksız sürdüren çalışmalar kapsamında vatan-
    dığını hatırlatan Doç. Dr. Naciye Selin Şenocak,  Beşiktaş’ta bulunan ünlü bir otel-                              daşların yaz aylarında sıklıkla uğradığı parklar da
    bu sürecin 15 Temmuz darbe girişimi lie devam  de gerçekleşen toplantıya enerji ve                               günübirlik temizleniyor. Çalışmalarla vatandaşlara
    ettiğini, uzun zamandır ABD’nin Suriye’de terör  iklim konusunda çalışmalar yürüten,                              daha sağlıklı ve hijyenik yaşam alanları sunmanın
    örgütü PKK’nın kolları YPG/PYD’ye verdiği   dünyanın birçok ülkesinden yüzlerce                                yanı sıra ilçenin estetik güzelliğinin korunması da
    destekle krizin tırmandığını, Cumhurbaşkanı Re- kişi katılırken, Sabancı Üniversitesi                              amaçlanıyor. Çöplerin alınması ve süpürme çalış-
    cep Tayyip Erdoğan’ın korumalarına karşı açılan  Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Gü-                              malarının yapılmasıyla başlayan temizlik çalışma-
    dava krizinin, Ankara’nın Rusya’dan S-400   ler Sabancı, Polonya Çevre Bakanlığı  lerinden bahsederek başlayan Bakan  yenilebilir enerjinin kapasite olarak  ları, özel dezenfektanlarla yapılan ayrıntılı yıkama
    füze sistemi alma kararının, ABD’nin İstanbul  Müsteşarı HE Slawomir Mazurek,  Berat Albayrak, “Hükümetimizin  değil, aynı zamanda teknolojilerinin  çalışmalarıyla devam ediyor. Çalışmalar sırasında
    Başkonsolosluğu’nda görevli Türk vatandaşının  Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fa- koyduğu önemli hedeflerden bir  de Türkiye’de olmasını sağlayacak ve  buharlı ve sıcak sulu yıkama aracına ihtiyaç
    FETÖ davasında casusluk iddiasıyla tutuklanma- tih Birol öne çıkan isimler oldu. Enerji  tanesi olan 10 yılda 10 bin megawatt  bunun yanında 10 yıl Ar-Ge şartıyla  duyulan noktalar tespit edilerek sonrasında söz
    sının son olarak Rusya ve İran’la yapılan ortak  Bakanı Berat Albayrak, forumun  rüzgar, 10 bin megawatt başta güneş  bu teknolojilerin geliştirilmesine,  konusu araç ile etkili yıkama çalışmaları yapılıyor.
    “İdlib Operasyonu” ile krizin zirve yaparak bu- açılışında bir konuşma yaptı. enerjisi olmak üzere, yenilenebilir  bölgemizdeki kapasiteyi de görerek,  Ayrıca paslı, kirli, yağlanmış ve kalıcı çöp çıkarma
    güne kadar iki ülke arasında yaşanmış en büyük  Konuşmasına Türkiye’nin yeni- enerji sepetine katkıda bulunmasını  daha yaygın kullanılmasına önemli  alanı haline getirilmiş tüm alanlar da sıcak sulu ve
    diplomatik krize neden olduğunu ifade etti.  lenebilir enerji konusundaki hedef- sağlayacağız. YEKA modeliyle sadece  katkı sağlayacak” dedi. buharlı yıkama aracıyla temizleniyor.
   1   2   3   4   5   6   7