Page 3 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:115
P. 3

HABER 3

                                                             YIL: 14 SAYI: 2019/02-116
                                                               15 MART 2019
                                                              Güzel Vatan Gazetesi
                                                                 YaYın Sahibi
                                                            Gün medya Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık
                                                             Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına
                                                               FERHAT YILdIRIM
                                                               Genel Yayın Yönetmeni
                                                              nECdET EMRE AYGün
                                                               Sorumlu Yazı İşleri müdürü:
                                                                ALİ SüRüM
                                                                Yayın Koordinatörü:
                                                               SAFİYE YILdIRIM
                                                                Ekonomi Servisi:
                                                                SULTAn GEdİK
                                                              Reklam ve Halkla İlişkiler müdürü:
     Belde belediyeleri kapatıldığından bu yana                                     AYSEL dEMİRCAn
                                                                 Web Editörleri:
     Büyükçekmece’de hizmet eksikliği var                                    FATİH MEHMET KAYALI-KüBRA YAşAR
                                                                Görsel Yönetmen
                                                               MUSTAFA ERdEn
                                                             yakutajans@yakutajans.com
     İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı  yaptı. Uysal, cami dışında vatandaşlarla  ce’de ne yazık ki bu durumdan nasibini
     ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Baş- hatıra fotoğrafı çektirdi. Kahvaltı sonrası  alamamış. Büyükçekmece’de vatandaşlar  mali İşler Danışmanı
     kan Adayı Mevlüt Uysal, Akşemsettin Ca- cemaat ile Büyükçekmece’nin sorunları  hiçbir ihtiyacını göremiyor. Yakın ilçelere  ALİ SAİT MöKüKçü
     mii’nde sabah namazında vatandaşlarla  hakkında konuşan Mevlüt Uysal, belde  gitmek zorunda kalıyor. Büyükçekmece,  Hukuk Danışmanı
     buluştu. Vatandaşlarla ilçenin sorunlarını  belediyelerinde kapatıldığından beri  İstanbul’un en güzel ilçesi ancak hizmet  AV. öMER özLER
     konuşan Uysal, “Belde belediyeleri kapa- Büyükçekmece’ye hizmet gelmediğini  eksikliğinden dolayı gereken ilgiyi  Abone ve Dağıtım Servisi:
     tıldığından bu yana Büyükçekmece’de  söyleyerek, “Büyükçekmece’de belde  göremiyor. Bir misafiriniz gelse Büyük- abone@enerjidunyasi.com.tr
     hizmet eksikliği var” dedi.    belediyeleri kapandığından bu yana  çekmece’de götüreceğiniz maalesef bir     kuruluş: 2005
                      yani 2009 yılında sonra hiçbir gelişim                      Yayın türü: Yerel Süreli
     İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve  hiçbir ilerleme kaydedilememiş. Ne  yer yok. Zamanında Büyükçekmece’den
     AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan  imar planları konusunda ne alt yapıların  kötü olan gelişmemiş olan ilçeler şuan  Yayın mahiyeti: Siyasi

                                                               Yayın Süresi: Aylık
     Adayı Mevlüt Uysal, sabah namazını  iyileştirilmesi konusunda herhangi bir  buradan iyi durumda. Şunu rahatlıkla  Yayın Dili: Türkçe

     Akşemsettin Camii Camii’nde kıldı.  çalışma yapılmamış. Belde Belediyeleri- söyleyebilirim senelerdir Büyükçekmece
                                                                 YaYınlaYan
     Namaz sonrası vatandaşlarla sohbet  nin kapatılmasının sebebi halkın daha  yerinde saymış bir durumda. Biz geldiği- Gün MEdYA HİzMETLERİ
     eden Uysal, daha sonra caminin külliye- iyi hizmet almasını sağlamak ve tek  miz zaman bunca yıl eksik olan hizmetle- Yayıncılık Reklamcılık Sanayi
     sinde cami cemaatiyle birlikte kahvaltı  elden yürütmekti ancak Büyükçekme- ri birer birer tamamlayacağız “ dedi. ve Ticaret Limited Şirketi
     Kadınlar şehit ailelerine mektup gönderdi                                   Kadıköy Oto Sanayi Sitesi Değirmenyolu Cad.
                                                                Yönetim Yeri
                                                             Sefer Demirel İş Hanı No: 10-9 Kat: 7
                                                               34752 Ataşehir/İstanbul
     Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK  met tüm ailelerine sabırlar dilediğini                   Tel: (216) 706 01 23 Fax: (850) 255 01 23
     Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı  söyleyen Başkan İsmail Erdem, “Vatan
     İsmail Erdem, Ataşehir AK Parti ilçe bi- sağ olsun diyoruz. Kadınlar ana yüre-                     baSkı
     nasının önünde toplanan yaklaşık 300  ğidir. Memleket bizim, gelecek bizim.                     İhlas Gazetecilik A. Ş.
     kadın ile beraber, Ataşehir PTT şubesi- Tarih boyunca devlet uğruna, vatan                 merkez mah. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No: 11 A/41
     ne yürüyerek, şehit yakınlarına mektup  uğruna, Ay-Yıldızlı bayrak uğruna yüz                  Bahçelievler/Yenibosna/İstanbul
     gönderdi. Başkan Erdem, yürüyüş  binlerce şehit vermiş bir milletin torun-                     Tel: (212) 454 3000
     esnasında kadınların 8 Mart Dünya  ları olarak diyoruz ki, bugün özgür bir                   Dağıtım: PTT Kargo ve REK-DAĞ
     Kadınlar Günü’nü kutlayarak karanfil  ortamda, güçlü bir Türkiye Cumhuriye-                Gün medya Grubu    ve   abonesidir.
     verdi. Ataşehir PTT şubesinin önünde  ti çatısı altında yaşıyorsak bunu şehit-
     açıklama yapan Başkan İsmail Erdem,  lerimize, gazilerimize borçluyuz. Onun                 Güzel Vatan’da yayımlanan haber, yazı ve
     “Şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına,  için de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü              fotoğrafların her türlü hakları Gün Medya
     Ataşehirli kadınların içten duygularla  ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.              Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret
     yazdığı mektupları biraz sonra postaya  Hayatta olan gazilerimize de sağlık,                Limited Şirketi’ne aittir. İzin almaksızın kaynak
                                                              gösterilerek dahi kullanılamaz.
     vereceğiz.” dedi. Şehitlere Allah’tan rah- sıhhat diliyoruz” şeklinde konuştu.              Güzel Vatan, basın meslek ilkelerine müessese ve
                                                            çalışanları olarak uymaya söz vermiştir.
   1   2   3   4   5   6   7   8