Page 3 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:106
P. 3

Makam aracını bırakıp bisiklete bindi
                                              Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, trafik sorununa dikkat çekmek için
                                              makam aracını bırakarak bisiklet sürdü. Sokaktaki vatandaşların şaşkın bakış-
                                              ları arasında şehir turu yapan Başkan Aydın, vatandaşların sorunlarını dinledi.
                                              Zeytinburnu Belediyesi, trafik sorunu ile mücadele kapsamında Bisiklet Proje-
                                              sini başlattı. Başkan Aydın makam aracını bırakarak ilçede bisiklet turu yaptı.
                                              Vatandaşlar bisikletle gördükleri Belediye Başkanını şaşkın bakışlarla izledi.

    INSANI YAŞAT KI, DEVLET YAŞASIN!

       Uzun zamandır sosyal mecrada
    eolsun, köşe yazılarımda olsun
    emlak konut temalı söylemlerimi
    takip edenler bilirler. Bilmeyenle-
    rin ve duymayanların da durumu
    öğrenmesinde fayda var.
      Şeyh Edebali’nin ‘Şunu da unut-                                                    ILETIŞIM HAYATIN
    ma; insanı yaşat ki, devlet yaşasın!’
    sözünün tam kullanılacağı olaylar                                                      VAZGEÇILMEZ
    Sayın Cumhurbaşkanımız
    Recep Tayyip Erdoğan’ın
    yeni şehir diye ilan ettiği                                                        BIR GERÇEĞIDIR
    Kayaşehir’de bulunan Emlak                                                       Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Basın Müşavirliği
    Konut Başakşehir Evle-
    ri’nde yaşanıyor. Ciddi bir                                                       ve Emlak Konut A.Ş. Basın Müşavirliğine, Emlak
                                                                        Konut Başakşehir Evleri’nde yaşanan sorunlarla
    sorun var, mağdur olanlar,
    sorunları karşısında muhatap                                                      alakalı görüştüğümde gerçekten çok üzücü bir süreç
                                                                        yaşadım. Basın Müşavirliği Birimiyle sağlıklı iletişim
    bulamayanlar var.
      Emlak Konut A.Ş’nin   Ferhat Yıldırım                                               kurduğum tek kurum ise TURYAP A.Ş. oldu.
    inşa ettiği, Çevre ve Şehircilik  mail@ferhatyildirim.com.tr                                       Çevre bakanlığı Basın Müşavirliğinde çalışan
    Bakanlığınca satışa çıkarılan                                                      arkadaşlara kendilerine bir haber yapacağımı ve
                                                                        birtakım sorularım olduğunu söylememin ardından
    ve Turyap A.Ş tarafından da
    pazarlanan Emlak Konut Başakşehir                                                    sorularımı aldılar ama zahmet edip, geri dönüş
                                                                        yapmadılar.
    Evleri’nde tam bir keşmekeş hakim.
      Bakanlık tarafından satışa çıkarıldığı  pimapenlerde kırıklar, duvardaki ya- tandaşların şikayetlerini çözmeden  miş. Fakat yüklenici firma pencereleri  Emlak Konut A.Ş. Basın Müşavirliğinde çalışan
    için tereddüt etmeden daire satın alan  mukluklar, parke altında şap olmaması,  çözülmüş gibi göstererek üslup hatası  monte ederken hem kırmış hem çiz- hanımefendi ise sorulara cevap vermeyi bırakın beni
    vatandaşlar değişik olaylar ile karşılaşı- parke ile fayans arasında kot farkı  yapıyor sizce?  miş,hem de aralarında boşluk kalacak  teslim sonrası hizmetler birimine yönlendirmekle
                                                                        iletişimimize son noktayı vurdu.
    yorlar ve sorunlarla da başbaşa kalmak  olması, fayansların terazi kullanmadan  Yüklenici firma’yı mı yoksa kendi- şekilde monte etmiş, pardon monte
                                                                          Turyap A.Ş. Basın Müşaviri Gülru Çongar ise
    zorunda bırakılıyorlar.     yapılması, fayanslardaki defo ve kırıklar,  lerini mi koruyor?  ettiğini zannetmiş.         diyaloga girer, girmez bir toplantı düzenleyerek, Yö-
      Peki nedir bu sorunlar;rutubet,  tuvaletlerde yalıtım kullanılmaması,  Her ikisi de bence? Birileri hem  Daire içi ve dışındaki tüm daire
    boyalarda kabarma, parkelerde şap atıl- boya dökülmeleri, rutubet gibi defolar  kendini,hemde yüklenici firma Altın- kapıları da kaliteli hoş kapılar fakat  netim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle
                                                                        bir toplantı düzenledi. Ve beni şirket merkezlerine
    madığından sorunlar, parke süpürgelik- kusur olarak kabul edilmiyor. dağ İnşaatı koruyorlar?   her kapıda çizik var. Çizik olmayan bir
    leri gelişi güzel kesilmiş ve aynı şekilde  Pardon kabul ediliyor ama sadece  Emlak Konut Başakşehir Evlerinde  kapı bulamıyorsunuz. Parkelere gelin- davet ettiler. Sorduğum sorulara canlı canlı katıldı-
                                                                        ğım toplantıda cevap aldım.
    monte edilmeye çalışılmış, tuvalet ve  Emlak Konut Yetkilileri telefonda ve  daire sahiplerinin dilinde dolaşan işten  ce şap atılmamış veya atılsa da düzgün
    banyo mobilya malzemelerinde çizikler,  yüzyüze görüşmelerde kabul ediyor bu  çıkarılan işçiler maaşını alamayınca dai- yapılmamış, parkeler ile kalebodurlar
    kapılarda darbe izleri, binanın dış cep- kusurları, resmi yazışmalarda bu ha- relere zarar verdiler sözleri aklıma geldi. arasında kot farkı olduğunu çıplak  “Bu ülkede dürüst
    hesinde çatlaklar, pencerelerde kırıklar  taların olduğu dairelerde sorun yoktur  Ortada bir zarar var, hem de  gözle fark ediyorsunuz.         olmak başa
    ve çizikler, silikonlar parmakla gelişi  bilgisi veriliyor üst makamlara… büyük bir zarar…     Sözün özü şudur; Emlak Ko-              beladır ama o bela
    güzel çekilmiş, duvarlarda yamuk-  Vatandaş Emlak Konut ve Altındağ  Devlet bu dairelerde kullanılacak  nut Başakşehir Evlerin’de devletin        başımızın tacıdır”
    luklar vs… Mağdur olan vatandaşlar  İnşaat sorunlarını çözmeyince durumu  malzemeleri çok kaliteli seçmiş. Elekt- parası ile alınan malzemelere zarar      MUHSIN
    önce emlak konuta şikayetini iletiyor,  Cumhurbaşkanlığına (CİMER)’e, Baş- rik prizleri viko en kaliteli markadan  verilmiş. Ve bu zarar görmezden ge-
    ardından yüklenici firma elemanları ya- bakanlığa (BİMER)’e ve Çevre Şehircilik  ama takarken ya zarar vermişler yada  linerek, yüklenici firmadan daireler  YAZICIOĞLU
    pacaklarına dair söz veriyor. Yapmaya  Bakanlığı’na bildiriyor. Bu kurumları- prizleri üzerinden boyamışlar ya da  sorunsuz olarak teslim alındığı ile
    çalışıyorlar ama işin ehli ustalar olma- mızdan Emlak Konut A.Ş’ye konuyla  elektrik bağlantısını yapmamışlar. alakalı imzalar atılmış.
    dıklarından mı yoksa yapıyormuş gibi  ilgileniniz diyerek talimat veriliyor.             Emlak Konut A.Ş’den hangi yetkili
    yapın talimatı mı alıyorlar, bilinmez,  Emlak Konut gelen yazıya bahsi  ESASINDA EMLAK KONUT A.Ş VE VATANDAŞ  bu daireleri sorunsuz diyerek teslim
    yapılanlar ile daire daha da kötü şekilde  geçen dairedeki tüm eksiklikler yapıl- MAĞDUR EDİLMİŞ almıştır? Bu dairelerde yaşanan sorun-
    size teslim edilmeye çalışılıyor.  mıştır diyerek yanlış bilgi vererek üst  Pencereleri de ısıcam ve kaliteli  lar defolar ve kusurlar neden cum-
      Bazı sorunlara ise hiç müdahale  makamları yanıltıyor.    pimapenden kullanılması için parasını  hurbaşkanlığı, başbakanlık ve çevre
    edilmiyor. Bu projede kapı çizikleri,  Peki Emlak Konut neden va- yüklenici firmaya Emlak Konut ver- bakanlığından gizlenmektedir?


       Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:


         ŞİMDİ BİRLİK VE
     BERABERLİK ZAMANI


      CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN,

       "YENİKAPI RUHU CUMHUR İTTİFAKI'NA
      DÖNÜŞTÜ. AYRILIĞA GAYRILIĞA SON, ŞİMDİ
      BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANIDIR" DEDİ.


        MHP ile birlikte   Recep Tayyip Erdoğan düş-                                              MHP Genel
        kurdukları BBP'nin de  manlığı olan bir ittifak kurul-
    edestek verdiği seçim    maya çalışılıyor, yaptıkları bu.
    ittifakıyla milletin karşısına  Türkiye geçmişte defalarca bu                                        Başkanı Bahçeli:
    çıktıklarını söyleyen Cumhur- tarz siyaset mühendislikleriyle
    başkanı Recep Tayyip Erdoğan,  hep karşılaşmıştır. Ama her                                         Sanal ittifaklara
    "Yenikapı ruhu Cumhur İttifa- defasında da milletimiz kirli
    kı'na dönüştü. Ayrılığa gayrılığa  pazarlıklara değil, kendi irade-
    son, şimdi birlik ve beraberlik  sine saygılı olanlara, kendisine                                     millet yabancıdır
    zamanıdır. Cumhurbaşkanlığı  hizmet etmeye talip olanlara
    seçim beyannamemizi mil-   itibar etmiştir. Ana muhalefetin                                         MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cum-
    letimizin takdirine sunduk.  etrafında kümelenen bu tezgâh,                                        ehur İttifakı'nın milli beka ve huzuru
    Fitneye fesada fırsat vermeye- AK Parti olarak bizim mesele-                                       temin amacıyla kutlu hedeflerine ulaşması
    ceğiz. Kapı kapı dolaşacağız.  miz değildir, dolayısıyla bizim                                      büyük bir ihtiyaç ve mecburiyettir" dedi.
    25 Haziran sabahı yepyeni bir  bu konuyu garipsemek dışında                                         Bahçeli, Cumhur İttifakının milletin
    güne uyanacağız. Yeni yönetim  başka bir tepki göstermemize,                                       kendisi olduğunu, sahte ve sanal ittifakla-
    sistemi ile ülkemiz geleceği- başka bir söz söylememize                                          rın ise millete yabancı olduğunu söyledi.
    ne daha güvenle bakacağı bir  gerek yoktur” dedi.                                              MHP lideri Bahçeli, "Cumhur İttifakı,
    döneme girecektir. 2013'ten   En büyük hakem olan                                            Türkiye’yi ve Türk milletini istiklal içinde is-
    beri yaşadığımız hadiseler bizi  milletin tüm olup, bitenleri takip                                    tikbalin zirvelerine taşıyacak; huzur, demok-
    hedeflerimizden koparmadı  edip, değerlendirdiğini belirten                                       rasi, refah, özgürlük, milli birlik ve kardeşliği
    ama hızımızı yavaşlattı. Herkes  Erdoğan, “Geçmişteki Güneş                                        en üst düzeyde temin edecektir" dedi.
    heybesindekileri ortaya döksün,  Motel olayının içerisinde olanla-                                      Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baş-
    milletimiz ona göre karar  rı nasıl milletim cezalandırdıysa,                                      kanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı
    versin. İşte meydan. Biz zaten  bunlara da vereceği ceza odur.                                      Hükümet Sistemi kapsamında, Cumhuri-
    yaptıklarımızla zaten milletimi- Milletimiz sandık başına gitti-                                     yet'in üçüncü evresine geçişi sorumluluk
    zin karşısında olduk” dedi. ğinde de kararını bunların sonu-                                       anlayışıyla yerine getiren Türk milliyetçiliği,
      Erdoğan, “Cumhur ittifakı  cuna göre verecektir. Biz bugüne                                      devletimizin kurucu iradesinde yatan engin
    şeffaf bir şekilde, 81 milyonun  kadar hep olduğu gibi, bundan                                      birikimini yarınlara taşımayı da başara-
    gözü önünde ve meşru bir   sonra da sözümüzü sadece tek                                         caktır. Kutlu mazimizin her döneminde
    zeminde yapılmıştır. Kar-  muhatabımız olarak gördüğü-                                          çekilen çileler, ödenen bedeller, katlanılan
    şımızdakiler ise karanlıkta  müz milletimize söyleyeceğiz.                                        badireler, çok şükür bugün Cumhur İttifakı
    birbirlerine göz kırparak iş  Bugüne kadar yaptıklarımızın                                        ile milli iradenin tamamını kucaklayacak
    tutuyorlar. Önü-arkası belli  hesabını milletimize verecek,                                        bir seviyeye ulaşmıştır. Bu itibarla Cumhur
    olmayan pazarlıklarla, rengi,  bundan sonra da yapacakla-                                         İttifakı'nın milli beka ve huzuru temin ama-
    kimliği, kişiliği, haysiyeti, hiçbir  rımızın taahhüdünü de yine                                     cıyla kutlu hedeflerine ulaşması büyük bir
    şeyi belli olmayan, tek gayesi  milletimize sunacağız” dedi.                                       ihtiyaç ve mecburiyettir" diyerek konuştu.
   1   2   3   4   5   6   7   8