Page 3 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:116
P. 3

HABER 3

                                                             YIL: 14 SAYI: 2019/03-117
                                                               24 NİSAN 2019
                                                              Güzel Vatan Gazetesi
                                                                 yayın Sahibi
                                                            Gün Medya Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık
                                                             Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına
                                                               FERHAt YILdIRIM
                                                               Genel Yayın Yönetmeni
                                                              NEcdEt EMRE AYGüN
                                                               Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
                                                                ALİ SüRüM
                                                                Yayın Koordinatörü:
                                                               SAFİYE YILdIRIM
                                                                Ekonomi Servisi:
                                                                SULtAN GEdİk
                                                              Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü:
       RAmi KışlAsı’nDA RestoRAsyon                                      FAtİH MEHMEt kAYALI-küBRA YAşAR
                                                               AYSEL dEMİRcAN
                                                                 Web Editörleri:

               hızla devam ediyor                                      yakutajans@yakutajans.com
                                                                Görsel Yönetmen
                                                               MUStAFA ERdEN

     1960’lı yıllarda ordunun terk ettiği ve  Vadisi” adını taşıyacak kütüphanenin  ziyaretçiler için 541 araçlık kapalı, 634  Mali İşler Danışmanı
     uzun müddet bakımsız kalan Eyüpsul- ilk safhada yedi milyon kitaba ev sa- araçlık açık, 65 tır olmak üzere toplam  ALİ SAİt Mökükçü
     tan’daki tarihi Rami Kışlası’nın restoras- hipliği yapması planlanıyor. Rami Kitap  bin 240 araçlık otopark da yer alacak. Hukuk Danışmanı
     yon çalışmaları hızla sürüyor. Türki- ve Kültür Vadisi’nde “çocuk”, “sanat” gibi  Kışla 250 yıllık tarihe sahip  AV. öMER özLER
     ye’nin en büyük kütüphanesi olacak  tematik kütüphaneler de yer alacak. 250 senelik geçmişi olan Rami Topçu   Abone ve Dağıtım Servisi:
     tarihi kışlada ikinci etap çalışmalarına  Müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş  Kışlası’nın arşivlerdeki adı ‘Rami Çiftliği  abone@enerjidunyasi.com.tr
     hızlı bir şekilde devam ediyor.  mekanları ve 200 dönümlük peyzaj  Kışlası’. Yapı II. Mahmud döneminde       kuruluş: 2005
     Sultan III. Mustafa devrinde yapılan  düzenlemesini içeren restorasyon  1826-1828 tarihleri arasında yenilendi.  yayın türü: Yerel Süreli

     İstanbul’daki tarihî Rami Kışlası 220  çalışmaları tamamlandığında, 990  1960’lı yıllarda ordunun terk ettiği  yayın mahiyeti: Siyasi

     bin metrekarelik kullanım sahasıyla  toptancı dükkanı, banka ve resto- kışla uzun zaman bakımsız kaldı. 80’li  yayın Süresi: Aylık
     Türkiye’nin en büyük kütüphanesi  ranlardan oluşan 120 ticari mekana  yıllarda ise İstanbul Büyük Şehir Bele-   yayın dili: Türkçe

     olacak. “Rami Kitap ve Kütüphanesi  ev sahipliği yapmış olacak. Ayrıca  diyesine devredildi.             yayınlayan
                                                             GüN MEdYA HİzMEtLERİ
     İstanbul Havalimanı’nda inşaat                                           Yayıncılık Reklamcılık Sanayi
                                                               ve Ticaret Limited Şirketi
                                                                yönetim yeri
       atıkları sanata katkı sağladı                                       Kadıköy Oto Sanayi Sitesi Değirmenyolu Cad.
                                                             Sefer Demirel İş Hanı no: 10-9 Kat: 7
                                                               34752 Ataşehir/İstanbul
     İstanbul Havalimanı’nda inşaat süreci- maddeyi geri kazandırmak için harekete                 Tel: (216) 706 01 23 Fax: (850) 255 01 23
     nin ardından ortaya çıkan demir, plastik,  geçen İGA, bunun için görsel sanatlara
     ahşap ve iş makinelerinin çeşitli parça- başvurdu. İGA çalışanları tarafından bir                    baSkı
     larından oluşan atık malzemeler, tekrar  araya getirilerek yeniden şekil bulduktan                 İhlas Gazetecilik A. Ş.
     geri dönüştürülerek birer sanat eserine  sonra birer sanat eserine dönüşen atık              Merkez Mah. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza no: 11 A/41
     dönüştürüldü. Usta ellerde birleştirilen  malzemeler, yolcuların da yoğun ilgisini               Bahçelievler/Yenibosna/İstanbul
     farklı özellikteki malzemeler, İstanbul Ha- çekiyor. Seyahat etmek üzere İstanbul                  Tel: (212) 454 3000
     valimanı’nda oluşturulan özel bir müzeyle  Havalimanı’na gelen çok sayıda yolcu,                dağıtım: PTT Kargo ve REK-DAĞ
     gelen yolcuların ilgi odağı oluyor.  dış hatlar terminali giden yolcu katında               Gün Medya Grubu    ve   abonesidir.
     İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA,  sergilenen birbirinden özgün eserleri
     havalimanı inşaatından arta kalan çeşitli  hem yakından inceliyor hem de bol bol               Güzel Vatan’da yayımlanan haber, yazı ve
     atık maddeleri, değerlendirmek için çok  fotoğraf çektiriyor. ArtWist ismi verilen              fotoğrafların her türlü hakları Gün Medya
     farklı bir yöneteme başvurdu. Ahşaptan,  projeden elde edilecek tüm gelir ise               Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret
                                                           Limited Şirketi’ne aittir. İzin almaksızın kaynak
     plastiğe, inşaat demirlerinden iş makine- Ağaçlı ve Kemerburgaz ÇODEM’e (Çocuk                 gösterilerek dahi kullanılamaz.
     lerinin çeşitli parçalarına çok sayıda atık  Destek Merkezi) bağışlanacak.                Güzel Vatan, basın meslek ilkelerine müessese ve
                                                            çalışanları olarak uymaya söz vermiştir.
   1   2   3   4   5   6   7   8