Page 3 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:114
P. 3

HABER 3

                                                             YIL: 14 SAYI: 2019/01-115
                                                                7 Şubat 2019
                                                              Güzel Vatan Gazetesi
                                                                 yayın sahİbİ
                                                            Gün Medya Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık
                                                             Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına
                                                               FERHAt YILdIRIM
                                                               Genel Yayın Yönetmeni
                                                              nEcdEt EMRE AYGün
                                                               Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
                                                                ALi SüRüM
                                                                Yayın Koordinatörü:
                                                               SAFiYE YILdIRIM
                                                                Ekonomi Servisi:
                                                                SULtAn GEdik
                                                              Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü:
                                                               AYSEL dEMiRcAn
                                                                 Web Editörleri:
                                                           FAtiH MEHMEt kAYALI-küBRA YAŞAR
                                                                Görsel Yönetmen
                                                               MUStAFA ERdEn
     tünelle anadolu Yakası’ndaki                                          yakutajans@yakutajans.com
                                                                Mali İşler Danışmanı
        su avrupa’ya ulaştırılacak                                         ALi SAit Mökükçü
                                                                Hukuk Danışmanı
                                                               AV. öMER özLER
                                                               Abone ve Dağıtım Servisi:
                                                              abone@enerjidunyasi.com.tr
     İlk yerli ve milli TBM makinesiyle inşa  “En geç Nisan-Mayıs ayında bu hat su  Kısmet olursa en geç Nisan-Mayıs ayında  kuruluş: 2005
     edilen, çalışmaları İSKİ tarafından yürü- dağıtımı için kullanılmış olacak” bu hat su dağıtımı için kullanılmış olacak.  yayın türü: Yerel Süreli

     tülen Zeytinburnu-Bahçelievler içme  Tünelin çok önemli olduğunu ve yerli  Yaklaşık maliyeti bu projenin 42 milyon  yayın mahiyeti: Siyasi

     suyu hattının kazı çalışmaları tamam- ve milli bir makineyle kazılmış olmasına  Türk Lirası civarındadır” dedi. yayın süresi: Aylık
     landı. Tünelde gerçekleşen çalışmayla  dikkat çeken İSKİ Genel Müdürü Fatih  “Ağırlığı 320 tondur, boyu 87 metre” yayın dili: Türkçe

     ışık görünürken, Bahçelievler'deki inşaat  Turan, “Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz.  Makinenin Türkiye için çok önemli ol- yayınlayan
     alanına gelen İSKİ Genel Müdürü Fatih  Bahçelievler’de yerin 34 metre altındayız,  duğunu ve TBM’nin önemli çalışmalar  Gün MEdYA HizMEtLERi
     Turan, “Hattın önemi Anadolu Yakası’n- makinemiz sona geldi ve makinemiz  gerçekleştirdiğini belirten makinenin  Yayıncılık Reklamcılık Sanayi
     dan Ömerli Barajı’ndan aldığımız suyu  tünel kazı faaliyetini tamamladı. Biz yerin  üreticisi firmanın genel müdürü Yavuz  ve Ticaret Limited Şirketi
     Avrupa Yakası’na, Zeytinburnu’ndan  altındaki bu kazı çalışmasına yaklaşık 500  Selçuk, “Onu ilk yapan tamamıyla yerli
     başlayan bir hatla Bahçelievler’e getiriyo- gün önce Zeytinburnu’ndan başlamış- teknoloji olmasıdır. Makinenin toplam  yönetİm yerİ
     ruz. En geç Nisan-Mayıs ayında bu hat su  tık. Bu kazı makinesini üreten dünyada  ağırlığı 320 tondur, boyu 87 metre, çapı  Kadıköy Oto Sanayi Sitesi Değirmenyolu Cad.
     dağıtımı için kullanılmış olacak” dedi.  sayılı ülkeler var. Türkiye, TBM üreten  3 bin 300 sulu zeminlerde kullanılan  Sefer Demirel İş Hanı No: 10-9 Kat: 7
                                                               34752 Ataşehir/İstanbul
      İstanbul’un en önemli su hatlarından  dünyada 8’inci ülke. 3 bin 87 metreka- zemine karşı basınç yapan bir maki- Tel: (216) 706 01 23 Fax: (850) 255 01 23
     biri olan Zeytinburnu-Bahçelievler içme  relik hat, şöyle bir önemi var. Mevcutta  nedir. Teknik olarak makinenin ilerle-
     suyu hattının kazı çalışmaları ilk yerli  Zeytinburnu’ndan Bahçelievler’e bir  mesindeki en büyük etken hidrolik bir  baskı
     ve milli TBM makinesiyle tamamlandı.  hattımız var. Orada daha küçük bir  siteme sahiptir” dedi.          İhlas Gazetecilik A. Ş.
     TBM makinesi son çalışmayı yaparken,  iletim hattı var, beton bir hat orası sık sık  Tüneli kazan ilk yerli ve milli TBM ma- Merkez Mah. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No: 11 A/41
     tünelde ışık göründü. İSKİ Genel Müdürü  arızalanıyor. Bu hattın önemi Anadolu  kinesinin toplam ağırlığı 320 tonken,  Bahçelievler/Yenibosna/İstanbul
     Fatih Turan da yerin 34 metre altındaki  Yakası’ndan Ömerli Barajı’ndan aldığımız  boyu ise 87 metre olarak tasarlandı. İçme  Tel: (212) 454 3000
     kazı çalışmaları tamamlanan tüneli ince- suyu Avrupa Yakası’na Boğaz’ın altından  suyu tüneli tamamlandığında ise Ömerli  dağıtım: PTT Kargo ve REK-DAĞ
     ledi. İSKİ Genel Müdürü Turan, 3 bin 87  geçirdikten sonra Zeytinburnu’ndan baş- Barajı’ndan gelen su, Avrupa Yakası’nda  Gün Medya Grubu    ve   abonesidir.
     metre uzunluğundaki tünelde yürütülen  layan bir hatla Bahçelievler’e getiriyoruz.  Zeytinburnu’ndan başlayan bir hatla
     çalışmalar hakkında bilgi verdi. Turan,  Buradaki depomuzdan da Güngören,  Güngören, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler  Güzel Vatan’da yayımlanan haber, yazı ve
     içme suyu tünelinin ilk yerli ve milli TBM  Bakırköy, Bahçelievler gibi ilçelerimize  ilçelerine ulaştırılacak. İnşaat çalışmaları  fotoğrafların her türlü hakları Gün Medya
     makinesiyle kazıldığını belirterek, tünelin  su veriyoruz. Biz bunu 31 Mart’tan önce  İBB’nin iştiraki İSKİ tarafından yürütülen  Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret
                                                           Limited Şirketi’ne aittir. İzin almaksızın kaynak
     2019 yılının Nisan ya da Mayıs ayında su  bitirmeyi hedefliyoruz ama malum kış  tünelin maliyeti ise yaklaşık 42 milyon  gösterilerek dahi kullanılamaz.
     dağıtımına başlayacağını belirtti.  şartları, yaklaşık 3-4 aylık bir işimiz kaldı.  Türk Lirası'nı buldu. Güzel Vatan, basın meslek ilkelerine müessese ve
                                                            çalışanları olarak uymaya söz vermiştir.
   1   2   3   4   5   6   7   8