Page 3 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:99
P. 3

“İstanbul kıyamete kadar Türk yurdu kalacaktır”
                                                    Topkapı Sarayı Konferans Salonu’nda 'İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 94’üncü yılı' konulu panel
                                                    düzenlendi. Panelde İstanbul’un tarihsel süreçte yaşadıkları ve tarihi olaylar konuşuldu. Panelde
                                                    açılış konuşmasını yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, “İstanbul, kıyamete kadar Müslüman yurdu,
                                                    Türk yurdu kalacaktır. Çünkü müjdelenmiş bir şehir. Askerinin, komutanının kutsandığı ve mukad-
                                                    des kılındığı bir şehir bir daha başka inançların, kültür sahiplerinin eline geçmeyecektir. Bu mil-
                                                    letin iradesi, kararlılığı İstanbul’u ilelebet Müslüman yurdu yapacaktır.” ifadelerini kullandı.


                                                           yayınlarının özellikle Afrika’da,  Küreselleşmeyi
           Sınırları aşan                                         Güneydoğu Asya’da halen       küreyerelleşme
                                                           dinlenmesi sağlıklı iletişim için
                                                           önemlidir. TRT olarak 30’dan faz-
               medya ile                            Ferhat Yıldırım    la ülkeye, 30’u aşkın dilde yayın     dizginliyor
                                                           yapıyor olmamız ise bir gururdur.
                                                            Fakat günümüzde sınırları
                dünyaya                          Radyo Televizyon Yayıncıları  aşan yayıncılığın kitlelere ulaşma  Kültürel etkileşim günümüzün en etkin
                                               frty@hotmail.com.tr
                                                           şekillerinde değişiklikler olmuş-
                                                           tur. İnternet ve sosyal medyanın
                                                                             araçlarındandır. Bu etkileşim ülkemizde
                                                           insan hayatına girmesi tüm
                                                                             olduğu gibi tüm dünyada da teknolojik
             bakabilmek                          eMeslek Birliği ve CEO Event  dengeleri değiştirmiştir. Siyasi  gelişmelerle sürekli yenilenmektedir. Küre-
                                            tarafından düzenlenen, T.C.
                                                                             selleşmeyi küreyerelleşme dizginlerken, ge-
                                                           meselelerde de sosyal ağlarda
                                            Ekonomi Bakanlığı, T.C Kültür
                                                                             Küresel güçlerin tek tipleştirme projelerine
                                            ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye  yapılan paylaşımların etkisi çok  nelleşmeyi de yerelleşme takip etmektedir.
                                                           büyük olmaktadır.
                                            Cumhuriyeti Başbakanlık Tanıtım  Yazımı sosyal medyanın      karşı kültürel değerlerimize sahip çıkmamı-
                                            Fonu desteğiyle ulusal yayıncı- etkileri hakkında açıklamalarda  zın gerekli olduğunu unutmamak gereklidir.
                                            lık sektörünü uluslararası alana  bulunan İbrahim Eren’in sözleriy- Bizler medya profesyonelleri olarak milli ve
                                            taşıyan Uluslararası İstanbul Film  le tamamlamak istiyorum.   manevi değerlerimizi düşünerek aydınlık
                                            ve Televizyon Forum ve Fua-   “Arap Baharı zamanında Arap    geleceğimiz için çalışmak durumundayız.
                                            rı’nda dünyadan ve Türkiye’den  ülkelerinde şehir meydanlarında  İçerik temeldir, gerçekliktir, detaydır yani
                                            önemli isimler ile buluşma imkanı  toplanma sosyal medyada oldu.  herşeydir. Mesela, insanlar yabancı dizi ve
                                            yakaladık.          Bizde de Gezi olaylarında bir ara-  filmleri izleyerek, diğer insanların kültürleri-
                                             Uluslararası yayıncılık sektörü  ya gelme, toplanma, yine sosyal  ni öğrenebiliyorlar.
                                            ile Türkiye’nin katma değeri yük- medya üzerinden örgütlendi.   Bu sebeple;
                                                                             “Diriliş, medyanın yeniden şahlanışıdır.”
                                            sek medya gücü arasında köprü  Sosyal medya, ulusal bir olgu
                                            görevi görerek, işbirliği ve iletişim  olmakla birlikte, sizin ülkenizdeki
                                            kanallarını geliştirmeyi hedef- yayıncılığa çok fazla müdahale
                                            leyen IFTV bir buluşma noktası  edebiliyor. İçeriklerde de anlatım
                                            olmayı başarmıştır.      bütünlüğüne doğru dünyada bir
                                             TRT Genel Müdürü İbrahim  gidişat var. Mesela bugünDiri-
                                            Eren’in Forum’da yaptığı “Sı- liş’in fazla sayıda ülkede izleyicisi
                                            nırları aşan yayıncılık” konulu  var. Diriliş’i izleyenlerin hepsi
                                            sunumu bizlere yayıncılığın sınır- Müslüman toplumlar da değil.
                                            larının olmadığını bir kez daha  Diriliş’i Güney Amerika’da da
                                            hissettirmiştir.       izliyorlar, Kore’de Japonya’da da
                                             19. yüzyılda okyanus altına  izliyorlar. Orta Doğu ana pazar
                                            döşenen kabloların sınırları aşa- ama dünyanın birçok yerinde iz-
                                            rak, dünyanın yapısını elde ettiği  liyorlar. Uluslararası iletişimin art-
                                            güçle nasıl etkilediğini hepimiz  masıyla son 20 yılda insan olarak
                                            biliyoruz.          birbirine benzeme özelliklerimiz     ACI AMA GERÇEK
                                             İbrahim Eren’de ülkemizin  de arttı. Ulusal kültürler her ne
                                            sesi’nin 1900’lerde kurulan Türki- kadar kendini korusa da firmalar,  Barışa değil, savaşa yatırım yapılıyor. Rusya ses-
                                            ye’nin Sesi radyosu ile 30’dan faz- hem küresel hem yerel içerikler  siz sedasız etrafımızda müttefiki olan ne kadar
                                            la ülkeye nasıl ulaştığını anlattı. üretmeye başladılar. Uluslararası  ülke var ise hepsini gizliden gizliye silahlandırı-
                                             Türkiye’nin sesi radyosunun  markalar da böyle.”        yor. Suriye’yi silahlarla donatan Rusya şimdi de
                                                                             Sırbistan’ı hediye savaş uçağı ve tanklara boğdu.
                                                                             Törenle teslim edilen ağır savaş uçaklarına ek
                                                                             olarak tanklar ve zırhlı araçlarda Sırbistan ordu-
      Müslüman mahallesinde salyangoz satışı!!!                                                  suna hibe ediliyor. Dünya ülkelerinin barışa değil,
                                                                             savaşa yatırım yapıyor olması gerçekten acı bir
      Avrupa’da Müslümanlara yapılan çirkinlikler,  derilen mektupta yazan ‘‘En iyi müslüman ölü                         durum olarak hafızalarımıza kazınıyor.
      camilere ve okullara gerçekleştirilen ırkçı saldı- müslümandır‘‘ mesajını görmezden gelen İslam
      rılara her geçen gün yenileri ekleniyor.  ile taçlanmış medyamız geçtiğimiz günlerde
        Endişe verici boyutlara oluşan bu saldırılara  İsveç’te Müslümanlara ait anaokuluna yapılan
      ise Avrupa basını kulaklarını tıkıyor. Tamam Av- saldırıyı da görmezden gelme erdemsizliğini
      rupa basınını anladık, onlar her olaya kendi pen- göstermiştir.
      cerelerinden bakarlar. Peki Müslüman geçinen  Müslüman mahallesinde salyangoz sattır-
      basın neden bu hadsizlikleri görmezden geliyor. mam diyenlerin salyangoz satın alma moduna
        AlmanyaDresden’daki cami derneğine gön- girmesi şaşırtıyor.                                                                             Başbakan Yıldırım’dan

                                                                             Avrupa’ya terör tepkisi


                                                                               Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa ülkelerine
                                                                             eseslenerek, “Bütün bu fedakarlıkların görül-
                                                                             mesini beklerken, hala sitem dolu sözler yapılıyor
                                                                             olması, darbenin arkasındaki FETÖ unsurlarına,
                                                                             ülkemizin bölmeye çalışan PKK terör örgütü
       Türkiye’de 6 milyon ekmek çöpe atılırken, Afrika’da insanlar açlıktan ölüyor                                sempatizanlarına kucak açılıyor olması, onlara
                                                                             alan açılıyor olması bizi üzüyor” dedi. Başbakan
                                                                             Binali Yıldırım, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
                                                                             10. Avrupa Bölge Toplantısı’na katıldı. Şişli’de bir
                                                                             otelde gerçekleşen toplantıya Başbakan Yıldırım’ın
                                                                             yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide
                                                                             Sarıeroğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve ILO’ya
                                                                             üye ülkelerin temsilcileri katıldı.
                                                                              Başbakan Binali Yıldırım terör örgütleri ile
                                                                             ilgili de konuşarak, “Türkiye otorite boşluğundan
                                                                             kaynaklanan terör faaliyetlerinin balkanlara Avru-
                                                                             pa’ya yayılmasını engellediği gibi Suriye’de kalıcı
               Türkiye’deki israf çılgınlığı her geçen gün daha da artıyor. Her yıl                            barışın tesis edilmesi için büyük gayret içerisinde.
                                                                             Bunun buralardaki istikrarsızlık her türlü istikrar-
                6 milyon ekmek çöpe giderken, Afrika’da insanlar açlıkla mü-                               sızlığın Suriye’deki, Irak’taki bölgedeki istikrarsız-
               cadele ediyor. Prof. Dr. Orhan Kural, “Afrika'da insanlar açlıktan                             lığın birinci faturasını Türkiye ödüyor. Biz bunu
                                                                             ödüyoruz. Avrupalı dostların bu faturayı öde-
                  ölürken, Türkiye'de 6 milyon ekmek çöpe gidiyor” dedi.                                memesi için büyük çaba gösteriyoruz. Bütün bu
                                                                             fedakarlıkların görülmesini beklerken, hala sitem
                                                                             dolu sözler yapılıyor olması, darbenin arkasındaki
        İstanbul Teknik Üniversitesi  TÜKETİM HIRSI EKOLOJİYİ YOK EDİYOR en temel sorunu açlıktır. Karınlarını do-               FETÖ unsurlarına, ülkemizin bölmeye çalışan
        (İTÜ) Maden Mühendisliği  Yaşanan tüm çevre sorunlarının temel  yurmak için büyük mücadele sergiliyor-                 PKK terör örgütü sempatizanlarına kucak açılıyor
    eBölümü Başkanı Prof. Dr.     nedeninin ise aşırı tüketim hırsı oldu- lar. Afrika’da ki bu mücadelede yenik                 olması, onlara alan açılıyor olması bizi üzüyor.
    Orhan Kural, Afrika'da insanlar  ğunu savunan Kural,binlerce kişinin  düşenler hayata veda ederken, ülkemiz- Ekmek İsrafını Önleme      ILO’nun önemli görevleri var. da çatışma yerine
    açlıktan ölürken, Türkiye'de 6 mil- açlıktan öldüğünü, milyonlarca kişinin  de milyonlarca ekmek çöpe gitmekte- Kampanyası ile günde     uzlaşma yoluyla geleceği inşa etme ihtiyacımız
    yon ekmeğin çöpe gittiğini söyledi.  ise açlık sıkıntısı yaşadığını belirterek,  dir. Bu israf çılgınlığına dur demek bir           var.” dedi. Küreselleşmenin yanından tekno-
    Afro Avrasya Gazeteciler Derneği  "Yaşamınızda hiçbir şeyi israf etmeyin,  insanlık vazifesidir" şeklinde konuştu.  1 milyon 50 bin adet,   lojik değişimler, ekonomik ve siyasal gelişmeler
    tarafından düzenlenen Yaz Okulu  israftan kaçının" ifadelerini kullandı.  Prof. Dr. Orhan Kural, konfe-                    karşısında insanların doğal olarak kaygı duydu-
    projesinde öğrencilere seslenen                   ransta öğrencileri ve öğretmenleri    yılda 384 milyon          ğunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, “ Bazı
    Kural,konferansta israfa dikkat  EN FAZLA İSRAF BİZDE       israf etmemek, tüketim toplumu                        meslekler ortadan kalkıyor. Emek yoğun alın teri
    çekti. Kural, insanları aşırı tüketime  Dünyada pek çok ülkeyi ziyaret ettiğini  olmamak, çevreye duyarlı olmak,  adet ekmek çöpe       , akıl terine yerini bırakıyor. Her ülkenin dinamik
    yönlendirildiğini ve israfın normal  ve israfın en çok ülkemizde olduğunu  hayvanları korumak ve sigara kul-                  tedbirler alması lazım. Sendikacılık ücret sendika-
    hale getirildiğini söyledi.    kaydeden Kural, "Afrika'da insanların  lanmamak gibi konularda da uyardı. atılmaktan kurtarıldı.       cılığı olmaktan çıkmıştır.” şeklinde konuştu.
   1   2   3   4   5   6   7   8