Page 3 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:103
P. 3

devlet bankaları da özel bankalar da
      absÜrt hareketler serGiliyor

         Bu ülkede faaliyet gösteren ya-
         bancı bankaların ekonomimizin
      einişli çıkışlı olmasını istemelerinin
      tek sebebi vardır, o da maddi kazançlarının
      daha çok olması arzularıdır.
        Riskli zamanlarda kredi oranları-
      nı yükseltir ve bu oranlarla Kobilerin
      veya tüketicilerin kredi kullanma-
      sına engel olmak ister, kullanmak                                                            Türk askerine
      isteyenlere de yüksek karlarla kredi
      verme yolunu tercih eder. Devlet                                                              gösterilen
      bankalarımız ise ekonomimize güç
      katmak amaçları ilk öncelikleridir.                                                           sevgi dünyayı
      Kar etmekten ziyade vatandaşlara  Ferhat Yıldırım
      ve şirketlere ekonomik olarak destek  mail@ferhatyildirim.com.tr                                            kıskandırıyor
      verme misyonu sahibidirler.
                                                                                   Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke-
      HAİNLERLE MÜCADELE ETTİĞİMİZ SÜREÇTE                                                           miz ve coğrafyamızın huzuru için
      bANKALAR AbSÜRT HAREKETLER SERGİLİYOR                                                          tehdit olan terör odaklarına karşı
      Ülkemizin misak-i milli sınırları içerisinde  MİLLİ bANKAMIZ ZİRAAT ÇAĞIN ÇOK GERİSİNDE  an özel ve devlet bankalarında sıkıntı  ÖZEL bANKALAR YOĞURDU ÜFLEYEREK YERKEN,  başlattığı operasyonun ne denli
      hainlerle, sınırlarımız dışında da hainlerle iş  KALARAK KREDİ VERMEKTE NAZ YAPIYOR yaşanıyor. Bu ülkede Cumhurbaşkanı  DEVLET bANKALARIN DA CİMRİLİĞİ TUTTU önemli olduğunun farkındayız.
      birliği yapan örgütlerle ve teröristlere destek  Ziraat Bankası kredi uzmanı da kendi- Recep Tayyip Erdoğan’dan başka yönetici  Özel bankalar yoğurdu üfleyerek yemeye  Lakin sayıları azda olsa bu
      sağlayan dış güçlerle mücadele verdiği  lerinin özel bankaların 50.000 TL kredi  yok mudur? Bu ülkenin bürokratları izine  çalışırken, bizim devlet bankalarının da bu- operasyonlara karşı olan ha-
      bu günlerde finans piyasasında faaliyet  kartı tanıdığı müşterilere biz konut kredisi  mi çıktı? Bakanlar ne işlerle iştigal ediyor?  günlerde cimrilikleri tuttu. Özel bankaları bir  inlerde yok değil.Çıkan çirkin
      gösteren özel olsun milli olsun tüm ban- kullandıramıyoruz. Çünkü kredi kartı  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku- bakıma anlayabiliyoruz da devlet bankaları  ve çılız seslere ise itibar eden
      kalar absürt bir hareket sergiliyorlar. Kredi  çıkarmak için limite takılabiliyoruz ve kart  rumu yöneticileri kış uykusuna mı daldı? neden kredi vermemek için yeni yeni sudan  yok. Toplum olarak bunun va-
      oranları en düşük olan devlet bankalarımız  vermediğimiz müşteriye de finans kullan-             sebepler ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı  tan, bayrak ve sancak meselesi
      olsun, oranları yüksek olan bankalar olsun,  dıramıyoruz. Acilen devlet bankalarının bu  bANKALARIN KONUT KREDİSİ VERMEK İSTE- Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta, “Birinci derece- olduğunun farkındayız.Gerçe-
      kredi başvurusu yapan tüketicide herhangi  atıl düşüncelerden arındırılması gereklidir. MEMESİ İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ KRİZE GÖTÜRÜR de Merkez Bankası ve BDDK, ondan sonra  ğin farkında olarak harekata
      bir sorun olmamasına ve kredi puan notu                  Özellikle bankaların konut kredisi  da devletin bankaları aktif rol      müthiş destekler veriyoruz.
      en iyi çizelgede bulunmasına rağmen kredi  CUMHURbAŞKANIMIZ HARİCİNDE HERKES KIŞ  vermek istememesi nedeniyle inşaat  almak zorundadır. Siz aktif    Evlerde annelerimiz,
      vermemek için bahaneler üretiyorlar. UYKUSUNA MI YATTI          sektörünü krize sokacağını kimse hesap  rol almadıktan sonra, öbürleri    ninelerimiz kuran okurken, eli
                                                                                   silah tutan halk cepheye koşar
                         Geçtiğimiz yıllarda aynı süreci bir kez  edemiyor mu?          istediği gibi at oyna-
      KAPISINDA KObİLERİN YANINDAYIZ YAZAN VAKIF- daha yaşadığımızda Cumhurbaşkanımız  Gayrimenkul sektörü geriliyor, bunu  tır" diyerek konuş-       adım gitmek için neredeyse
      bANK KREDİ VERMEMEK İÇİN bAHANE ÜRETİYOR Recep Tayyip Erdoğan bankaları uyarmış  net bir şekilde görebiliyoruz. Sebe- masını da son söz        birbiriyle yarışıyor.
      Vakıfbank şube yetkilisi aynen şu ifadeyi  ve bu keşmekeşe son vermelisiniz diyerek  bi, alameti ise banka kredi faizlerinin  olarak hatırlatmak    Sınırın sıfır noktasına
      söylüyor. Müşteri evrakları geldiği zaman  faizlerin geriye çekilmesini ve kurnazlık  yükselmesi ve vatandaşların konut kredi  isterim.        giderek, askere katmer götüren
      kredi puanına baktım ve %100 kredi çıka- yapmamaları gerektiğini söylemişti. Şu  sebepsiz geri çevrilmesidir.                     analarımız, askerin terörden te-
      cağını düşündüğüm halde ret geldi.                                                            mizlediği ilçelere yardım götüren
                                                                                   iş adamlarımız, Gönüllü olarak
        men     Hizmet aşkıyla yanıp tutuştuğunu iddia edip,  Lakin bu idarecilerimizin çalışmasına ayak uydu- boşuna işgal etme dediğinde ise kenara çekilip,  hizmet eden gençlerimizin oluş-
                                                                                   turduğu tablo gerçekten müthiş
                                 ramayan hizmet aşkı yerine koltuk sevdasına ka-
                                                    Bizans oyunları ile başka bir koltuk kapma
              içimdeki aşkın tutuşması sebebiyle benim
                                                                                   bir manzara oluşturuyor.
      Dakka      madde planında değil, mana planında hak için  pılanlar hafızamıza kara bir leke olarak kazınıyor. yarışına girişiyorlar. Vatan için canını vermek  şam alanlarındaki halkın Türk
                                                                                    Terörden arındırılan ya-
                                                    için tereddüt etmeden sınır ötemizde ope-
                                   Koltuğa oturana kadar hak, halk, hizmet aşkı
              çalışmak gibi bir misyonum var diyerek koltuk
      Dukka      ile kıçını buluşturanlar bu kavuşmanın ardından  sloganları atan birileri amacına ulaştıktan sonra  rasyon yapan yiğitlerimizden utanmadan  askerine gösterdiği sevgi ise
                                 oturduğu koltuğa sırılsıklam aşık oluyorlar.
                                                    hala cebini doldurma yarışında olanlar da
              tükürdüklerini yalamaktan hiç utanmazlar mı?
                                                                                   başta ABD, Almanya, Fransa
                                   Çalışmayanı sevmeyen birileri de gelip, bu
                Maalesef yurdumuzda hizmet aşkı, hak sev-
                                                    var ya hani, onlara da tek ve son sözüm şu
              dası ile canla başla çalışan idarecilerimiz de var.  kara sevda hastalığına tutulanlara, kalk koltuğu  olacak; ‘MEN DAKKA DUKKA’    ve İsrail’i kıskandırıyor.
                                                                              uzman
          Kanal İstanbul ile şehrin taşı toprağı altından değerli oldu                                     güzel vatan
                                                                              g ö r ü ş ü
    iSTanBul 3 KıTa OluYOr         Asya Kıtası                Avrupa Kıtası                İstanbul Kıtası                   ALTIN EMLAK GENEL MÜDÜRÜ
                                                                             MUSTAFA HAKAN ÖZELMACIKLI:
                                                                             İSTANBUL’DA YENİ

                                                                              KITA OLUŞUYOR
    Kanal İstanbul Projesinin güzerga-
    hının netleşmesiyle projenin bulun-                                                       Kanal İstanbul Projesi’nin açıklanmasıyla
                                                                            beraber İstanbul’un yeni gelişme bölgesinin de
    duğu Küçükçekmece, Başakşehir ve                                                        tam olarak resmileştiğini söyleyen Özelmacıklı,
    Arnavutköy bölgesine Türk yatırım-                                                       “Aslında uzun zamandır kanalın yeri belliydi ve
                                                                            bu güzergah hep öngörülüyordu. Şu anki güzer-
    cıların ilgisi artarken, yabancı yatı-                                                     gah çerçevesinde Küçükçekmece Gölü itiba-
    rımcılarda arazi almaya başladılar.                                                       riyle Sazlıbosna Barajı üzerinden kanal kuzeye
                                                                            ulaşacak. Yaklaşık 45 km uzunluğunda olacak bu
                                                                            kanalla beraber birçok yeni gelişme modelleri
        Cumhurbaşkanı Recep Tay-                                                         ve gayrimenkul alanları oluşacak. Bu alanlar
        yip Erdoğan tarafından 2011                                                       içerisinde lojistik alanlardan tutun da kentsel
    eyılında açıklanan ve kamu-                                                           gelişme alanları çerçevesinde yapılaşacak birçok
    oyunda ‘çılgın proje’ olarak adlandı-                                                      yer var. Bunlar da Türkiye ve İstanbul için önemli
    rılan Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin                                                     bir avantaj. Hatta bunun için yeni bir kıta oluşu-
    detayların belli olmasının ardından                                                       yor diyebiliriz” dedi.
    özellikle Kayaşehir, Küçükçekmece                                                         Kanalın, kuzeyde kalan bölgelerinde yüksek-
    gölü ve Arnavutköy civarında daire                                                       lik nedeniyle denizin görülemeyeceğini söyleyen
    fiyatlarının yıl sonunda 3-4 katına                                                       Özelmacıklı, “Oluşan yeni bölge çerçevesinde
    çıkacağı ifade ediliyor.                                                            tabi ki kanalın güzergahlarında denize yakın
      Kanal İstanbul Projesi, Küçükçek-                                                      yerler ya da deniz seviyesine yakın güzergahlar
    mece Gölü'nden girecek ve Sazlısu                                                        daha alternatiftir. Çünkü kanalın nispeten kuze-
    Barajı'nın oradan Terkos Barajı'nın                                                       yinde kalan bölgeler yükseklik nedeniyle denizi
    doğusundan Karadeniz'e çıkmış                                                          göremiyor olacak. Daha çok Sazlıbosna Barajı’n-
    olacak. Projenin güzergahı da yak-                                                       dan sonraki bölümün kentsel gelişme alanında
    laşık 45 km olacak. Kanal İstanbul                                                       olmasını bekliyoruz. Bu süreç içerisinde gayri-
    Projesi’nin güzergahının açıklanma-                                                       menkul piyasası Arnavutköy başta olmak üzere
    sıyla beraber, değerine değer katması                                                      Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde çok ha-
    beklenen bölgelere gözler çevrildi.                                                       reketliydi. Sadece Arnavutköy’de 2017 yılının ilk
    Bunların başında Küçükçekmece,                                                         9 ayında yaklaşık 30 binin üzerinde gayrimenkul
    Kayaşehir ve Arnavutköy yer alıyor.                                                       satışı gerçekleşti. Bazen bu süreçlerde satanlar
      İhlas Yapı Bizim Evler Teknik            İHLAS YAPI BİZİM EVLER   Kanal İstanbul Projesi’nin hem İstanbul’a hem de bölgeye değer  bile yeni yer alamadıkları için ya da o fiyata yer
    Müdürü Celalettin Yıldırım projenin                        katacağını vurgulayan Yıldırım, “Bir kanal geçişi olarak düşün- bulamadıkları için üzüntü yaşayabiliyorlar. Çok
    gayrimenkul sektörüne etkilerini                TEKNİK MÜDÜRÜ    memek gerekir. Bununla birlikte yapılacak çevre düzenlemeleri  hareketli bir piyasa var bu da günümüz ilerledik-
    değerlendirdi.                      CELALETTİN YILDIRIM:   ve çevre yapılanmaları ile yeni bir şehir ortaya çıkacaktır. İlk sin- çe değerini daha da netleştirecek” diye konuştu.
      Altın Emlak Genel Müdürü Mus-                          yallerini zamanında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan    Bu proje konuşulmaya başladığından itibaren
    tafa Hakan Özelmacıklı ise, ‘çılgın          YENİ ŞEHİR CAZİBE MER-   ‘İstanbul’da yeni bir kuzey şehri istiyorum’ diyerek ifade etmişti.  bölgedeki konutların yüzde 50 civarında yıllık
    proje’yi “İstanbul’un değerine değer          KEZİ HALİNE GELMİŞTİR   İşte o şehir şu an yeni cazibe merkezi haline gelmiştir” dedi. artış sağladığını söyleyen Özelmacıklı, artışların
    katacak” diyerek özetledi.                                                           bu seyirde devam edeceğini vurguladı.
   1   2   3   4   5   6   7   8