Page 3 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:100
P. 3

İkinci atatürk; Habib Burgiba

                                                            1956 yılına kadar Tunus kendisini son Osmanlı vilayeti olarak
                                                            görmüştür. 1956 yılında Cumhuriyet kurulduğunda da Tunus’un  Mevlüt ve aşure
                                                            Türkiye’yi model olarak almış ve cumhuriyetin kurucusu Ha- geleneği türkiye’ye,
                                                            bib Burgiba halk tarafından ikinci Atatürk olarak tanımlan- tunus’tan intikal etmiş
                                                            maktadır. Bayraklarının Türk bayrağına benzerliği kadar
                                                            yönetim anlayışı da bize benzemektedir. Bu kadar ben- Bizim sahip olduğumuz geleneklerin belirli bir
                                                            zerliğimiz olan TUNUS ile alakalı unutmamanız gereken  bölümü Tunus’tan gelmiş. Nereden geldiği bilinme-
                                                            en önemli bilgi; “Kapılar Türklere sonuna kadar açık” yen “Mevlüt Geleneği” Tunus’ta peygamber efendi-
                                                                               mizin doğum günü vesilesiyle kutlanan bir bayram.
                                                                               110 yıl önce Türkiye’ye de Tunus’tan intikal etmiş.
                                                                               Arıca “Aşure Geleneği”de bize Tunus’tan alınarak
                                                                                günümüze kadar yaşatılmış. Biz bunları henüz
                                                                                 tespit edebilmiş değiliz. O nedenle ortak
                                                                                 kültür değerlerimizi ortaya çıkaracak
                                                                                   projeler geliştirmeliyiz.
       Türk gibi düşünüp,

        Türkçe konuşan,

    bizden başka birileri var

    Gıda Tarım ve Hayvancılık  lar. Genetiklerimizin de aynı
    Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile olduğunu bu diyalog ile anlamış
    yaptığımız röportajın ardından,  oldum. Ayrıca bu grup üyeleri
    Tunus’ta ve Afrika coğrafyasında resepsiyonda çok güzel Türk
    yaptığı başarılı çalışmalardan  Sanat Müziği eserleri söyleyerek
    dolayı yerli halk tarafından sevi- bizleri bir kez daha şaşırttılar.
    len Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ve bu insanların büyük bölümü
    Ömer Faruk Doğan’a özel hizmet hiç Türkiye’yi görmemiş. Burada
    alanında verilen plaketimizi  bizi tanıyan, bizi seven, bizim                                            islam dünyasının
    takdim ettik. Gezimiz boyunca  için çırpınan bir topluluk var.
    bizi şaşırtan birçok olumlu olay  Cumhurbaşkanımız, Baş-                                                4. kutsal şehri
    ile karşı karşıya kaldık. Lakin bir  bakanlığı döneminde Tunus’a                        Küresel güçlerin sahnelediği pro-
    olay varki o kelimelerle anlatıla- geldiğinde bu genetik benzerliği                     jeleri uygulamalarında ise karşıların- Kairouan ve Medina’da
    maz. Lakin dilimin döndüğünce  görüyor. 2013 yılı başında bir                        da Türkiye’yi ciddi bir tehdit gör-
    anlatmaya çalışacağım. kültür anlaşması imzalanıyor.                             mektedir. Çünkü; biz onların aksine   tarihte yolculuk
      Bölge ülke temsilcilerinin, Bu kültür anlaşmasında karşılıklı                       o diyarlara baktığımızda ne petrol,
    Tunus üst düzey bakanların,  kültür merkezleri kurulması ön-                         nede elmas görüyoruz, biz oralara ba- Tunus’a geldiğimiz gün bizi karşılayan yerli
    Akademisyenlerin ve protokol görülüyor. Ve o dönemde yapı-                          karken, geçmişte beraber yaşadığımız  rehberimizin Türkler ile tarih boyunca ne
    üyelerinin yoğun olarak katı- lan anlaşma ile Tunus’ta 12 tane                        kardeşlik duygularımızı, birbirimize  kadar zor zamanlarda omuz omuza oldu-
    lım gösterdiği Türkiye Cumhu- seçilen okulda seçmeli Türkçe                          ettiğimiz yardımları ve hoşgörüleri  ğumuzu duyarak başladık seyahatimize…
    riyeti’nin resepsiyonundayız.  dersi ekleniyor. Bugün Manag                                           Paris’in ünlü Şanzelize Caddesi’ni andıran
    Bir taraftan Döner kesilirken,  Üniversitesinde “Biz seçmeli                         zihnimizde canlandırmaktayız.    Tunus’un Habib Burgiba Bulvarında başla-
    diğer yandan baklavamız, ke- Türkçe dersi almak istiyoruz”                                            dığınız modern gezinin ardından eski kent
    baplarımız, meyvelerimiz ve  diyen öğrenci sayısı dilekçe ile                        KEMAL ATATÜRK VE TAYYİP ERDOĞAN İSMİ- olan ‘Medina’ya vardığınızda gördüğünüz
    sarmalarımız davetlilerin ilgisi 1000’i geçmiş. 1000’in üzerinde  Arap baharı fitilinin  rini sömüren Fransa, ba- Nİ TELAFUZ EDERKEN HEYECANLANIYORLAR tarihi dokuya hayran kalıyorsunuz. Burada
    ve beğenisi nedeniyle lezzet  öğrenci Türkçe dersi istiyor.  uateşlenmesi olarak  ğımsız olduktan sonra da  Bize olan hoş sedalarını Tunus zi- önemli cami ve medreseler bulunmaktadır.
    şölenine dönüşüyor.   İnternetten kendi kendine  kabul edilen bir üniversite    sömürmeye devam etmiş.  yaretimde görüştüğüm tüm halkın    Gezimizin son günlerinde Türkleri çok
      Herkes yemek ziyafetin- Türkçe öğrenen insanlar ile  mezunu seyyar satıcının   Koloni vergisi adı altında  gözlerinden okurken, sözlerinden  seven altın kalpli Tunuslu dostumun ısrarla
    deyken, bir köşede ummalı bir  karşılaştığını söyleyen Türki- kendini yakması olayının  Afrika ülkelerinden bü- de anladım. Bir bakkaldan içeri
    çalışma var. Folklor kıyafetleri  ye’nin Tunus Büyükelçisi Ömer  yani ‘Yasemin Devrimi’nin  yük miktarlarda para alan  girdiğinizde, giyiminizden, bakışı- Bab Bhar’da kahve içmeliyiz davetine icabet
    içerisinde kızlar hazırlık yapıyor- Faruk Doğan, “Türkçe konuşan- cereyan ettiği Tunus’u  Fransa 14 eski sömürge  nızdan ve verdiğiniz selamdan sizin  ettiğimde buranın bizim surlarımızın kapıları
    lar. Büyükelçilik temsilcilerimize larla ilk karşılaştığımda “Kaç se- ziyaret ettik. Yasemin Dev- Ferhat Yıldırım devletinden her yıl 500  Türk olduğunuzu anladıklarında  gibi bir kapı olduğunu gördük. Ayrıca burası
    Türkiye’den ekipte getirmemiz- nedir Türkiye’de yaşıyorsunuz?”  rimi, Tunus’un geneline  frty@hotmail.com.tr milyar dolar alıyor. size yaklaşımları daha samimi ve  tarih kokan Medina gezisinin de anahtarı
    de çok uygun olmuş dediğim- diyerek soru sorduğumda; “Ben  yayılmış, halk ayaklanmış  Benin, Burkina Faso,  içten oluyor. Recep Tayyip Erdoğan  oluyor ziyaretçiler için… Ülkede Müslüman
    de; hayır onlar Tunuslu ve  Türkiye’yi hiç görmedim” ceva- ve işsizlik, siyasi yozlaşma, ifade  Gine, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Se- ve Atatürk’ün ismini telaffuz eder- olmayanların da girebildiği tek camii Zeytuniye
    Tunus Üniversitesi öğrencileri  bı verdiklerinde çok şaşırmış- özgürlüğü, usulsüzlükler ve kötü  negal, Togo, Kamerun, Orta Afrika  ken, heyecanları insanı şaşırtıyor.  camisini görmenizi tavsiye ederim. Hicrî 125
    diyorlar. Yanlarına gittiğimizde  tım. Böyle bir manzara ile sevgi  yaşam koşulları protesto edilmişti. Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Ekvator    yılında inşa edilen Zeytuniye Camii İslam dün-
    hoşgeldiniz diyerek bizi bir  ve sempatiyle karşı karşıyayız.        Ginesi ve Gabon sömürge olmaktan  MÜSLÜMAN MAHALLESİNDE SALYANGOZ  yasının ilk beş camii arasında arasındadır. İbn-i
    hanımefendi karşılıyor. ‘Türk  Ve Türkiye bu sıcaklığı, hevesi  SÖZ DİNLEMEYEN LİDERLER YA DARBE  resmi olarak kurtulan ülkeler ara- SATMAKTAN ÇEKİNMİYORLAR Rüşt’ün hocası İbn-i Mezir, İbn-i Usfur, Kadı
    müsünüz?’ dediğimde; ‘hayır’  arzuyu henüz iş birliğine kendi  İLE YADA SUİKAST İLE GİDİYOR sında olsa da hala Fransa’ya vergi  % 98’i Müslüman olan ülkede en  İbn-i Abdüsselam, İbn-i Harun, İbn-i Haldun
    cevabı alıyorum. Aldığım kusur- açılım anlayışına dönüştüreme- Esasında Arap yarımadası ve Afrika’yı  ödeyen ülkeler arasında yer alıyor. rahat yaşamı % 1’i Yahudi, % 1’i  dönemin güçlü alimleri Zeytuniye’de yetişmiş.
    suz Türkçe telaffuzu nedeniyle,  miştir. Burada özel sektöre ve  sömüren küresel oyuncular halkın      de Hıristiyan olanların yaşaması    Kitapçılar Çarşısı ve Dar Ben Abdallah
    ‘beni kandırıyorsunuz, şaka  özellikle de siz medya ya çok  huzurlu yaşamaması, sadece sömürü  AFRİKA’YA BAKINCA ELMAS, ARAP YARIMA- gerçekten bizleri derinden yarala- Müzesi de sık ziyaret edilen tarihi mekan-
    herhalde’ söylemime; ‘hayır  büyük iş düşüyor. Medyanın  düzenine uymalarını sağlamak için  DASINA BAKINCA PETROL GÖREN ZİHNİYET        lar arasında yer alıyor. Mekke, Medine ve
    gerçekten mi? Öyle düşünü- görevi Tunus’un tanıtımı, Tu-                           dı. Tunusluların devlet dairelerinin  Kudüs’ten sonra dördüncü kutsal şehrimiz
    yorsunuz’ denildiğinde ise ben  nus halkının Türkiye’de nasıl  oyunlar sergilemelerinin buralarda  Tunus ise Fransa için tüm ülkelerden  önünde 1-2 polis, katar ve Türk bü- Kairouan’da gezerken tarihi içinizde hisse-
    şaşkın, şaşırmış ve darmadağı- bir halk olduğunu, Türkiye  kötü yaşam koşullarının inşa edilmesi- daha önemli bir yere sahip. Sebebi- yükelçiliklerinin güvenliği için 2’şer  deceğinizden emin olabilirsiniz.
    nık bir vaziyet alıyorum. Tunus  de ne hissettiğini Türkiye’ye  ne neden olduğunu hepimiz biliyoruz.  ne gelince; Tunus Afrika’ya açılan  polis görevlendirilirken, şehrin en  Dünyaca ünlü, büyüleyici bir müze Bar-
    Üniversitesi’nde Türk Dili Grubu anlatmak dikkat çekmektir”  Siyasi aktörler sömürü düzeninin  kapıdır. Afrika’ya bakınca elmas  merkezi konumunda bulunan Fran- do’da burada bulunuyor. Kasbah Camii ve
    kurulmuş ve hepsi Tunuslular- dedi. Ayrıca Büyükelçi Doğan,  kurucuları olan başta İngiltere ve  gören, Arap yarımadasına bakınca  sız büyükelçiliğinin ağır zırhlı araçlar,  Hamouda Pasha Camii ile Paleo Hıristiyan
    dan oluşuyormuş. Hepsi Türkçe  Cumhuriyet Bayramı törenine  Fransa’nın kuklası olmak zorunda  da petrolden başka bir şey görmeyen  bir bölük asker ile tel örgülerle çevri- Müzesi, Deniz Bilimleri Müzesi ve Kartaca
    konuştu bizimle hatta bizim  sponsor olmamızdan dolayı  yoksa söz dinlemeyen liderlerin dar- zihniyetin kavalyesi olan Fransa bu- lerek korunması da yaptıkları zulüm
    ülkemizde Türkçe’yi katleden- Gün Medya Grubuna müte- beye ya da suikaste kurban gidiyorlar. ralara hakim olarak ABD ve İngiliz- ve ayrımcılıkların korkuya yansıma  Müzesi de görülmesi değer tarihi yerlerdir.
    lerden daha güzel konuşuyor- şekkir olduğunu söyledi. 1958 yılına kadar Afrika ülkele- lerin projelerine katkı sağlamaktadır. hali olarak hafızamıza kazınmıştır.
       istanbul termal turizminde lider olacak


           İstanbul’un hızla gelişen ilçe- va’dan daha kaliteli olması tesislerin
           lerinden Esenyurt’ta termal su  tercih edilmesine neden oluyor.
       ebulunmasının ardından bölge     Termal ve Kür tesislerinde, ro-
       Afyon, Kütahya, Eskişehir ve Yalova’ya  matizma hastalıkları, romotaid arterit
       rakip oldu. Esenyurt belediyesinin hiz- (iltihaplı eklem romatizmaları), Anki-
       mete soktuğu iki tesisin ardından özel  lozanspondilit (omurganın zamanla
       sektöründe termal otel yatırımlarına  hareketsiz hale geldiği hastalık türü),
       başlaması bölgede arazi ve bina değerle- Osteortrozlar (kireçlemeler), Sedef
       rinin fiyatlarını üç katına çıkardı. benzeri deri hastalıkları, Yumuşak doku
         Sağlık turizminin yeni gözdelerinden  romatizması (fibromyalji,mafsal ağrıları),
       olan Esenyurt’ta bulunan tesis binlerce  Bel ve boyun fıtıkları, siyafalji gibi disk
       hastaya derman oluyor. Hizmete açılan  hastalıkları, Fasia – Tendon hastalıkları,
       tesisleri ayda 10.000 kişi ziyaret ediyor. Safra kesesi, böbrek ve idrar yolu rahat-
         Uzman terapistlerin görev yaptığı  sızlıkları, Mekanik bel ve boyun ağrıları,
       tesislerde sosyal güvencesi bulunan  Çeşitli Ortapedik ameliyatlardan sonra
       hastalar rapor karşılığında ücretsiz  eklemlerde oluşan tutukluk ve sertlik,
       olarak tedavi edilirken, hiçbir sosyal  Mide ve bağırsak hastalıkları (sindi-
       imkanı olmayanlar ile tüm imkanlardan  rim sistemi rahatsızlıkları), Nöroloji
       30 lira karşılığında faydalanabiliyor. 65  hastalıkları (nevraljiler, paraliziler gibi
       yaş üstü vatandaşlara ise ücretsiz hizmet  sinir ağrıları ve felçler), Kas hastalıkları,
       veriliyor.             Demir oranını düzenleyerek organizma-
                         nın güçlenmesi, bünyesel zayıflıkların                                      güzel vatan
       TERMAL TURİZMİN YENİ GÖZDESİ ESENYURT giderilmesi, Uzun süre devam eden bazı                                         özel       haber
       Modern ve teknolojik donanıma sahip  iltihaplı hastalıklar, Erkeklerde cinsel
       belediyenin termal tesislerinde Havuz,  işlev bozuklukları(empontants) ve kı-
       terapi odaları, engelli havuzu, sauna,  sırlık sorunları, Stres ve strese bağlı tüm
       egzersiz salonu, hamam, tedavi küvet- sorunlar, Uykusuzluk asabiyet, fiziksel
       leri, çamur banyosu odaları, güvenlikli  ve ruhsal yorgunluk, unutkanlık, Cilt
       soyunma kabinleri, duş ve lavobalar,  güzelliği ve hastalıkları, Kronik ağrılar,
       kafeterya, açık ve kapalı otopark ve bir  Kadın hastalıkları tedavisinde, İçme
       çok tedavi ünitesi bulunuyor.   uygulamaları şeklinde osteoporozda ve
         Sağlık turizminde adını termal ile  Üst gastrointestinal sistemin fonksiyonel
       duyuran Esenyurt’ta termal tesisler yeni  rahatsızlıklarında tedaviler yapılıyor.
       cazibe merkezi oldu. Tesisleri haftada 2  Hem tedavi hem de keyfi bir arada
       bin kişi ziyaret ediyor.      yaşayabileceğiniz Esenyurt Belediye-
         Esenyurt Belediyesi Termal ve Kür  si Termal ve Kür Tedavi Merkezleri
       Tedavi Merkezleri iki ayrı tesis olarak  hakkında detaylı bilgiye http://esenyurt-
       İstanbullulara hizmet verirken, mineralli  beltermal.com/index.php adresinden
       sularının değerlerinin Afyon ve Yalo- ulaşabilirsiniz.
   1   2   3   4   5   6   7   8