Page 4 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:114
P. 4

4    YORUM


     Bilirkişilerde yanar hem de nasıl yanar                  Ferhat
                YILDIRIM

            mail@ferhatyildirim.com.tr


     Bilirkişilik Kanunu kökten değişti ama so-
     runlar ve sıkıntılar hala erozyona uğramadı.
     Bilirkişilikle ilgili oluşan tekelin ortadan
     kalkacağı ve bilirkişilik üzerinden servet
     kazanımlarının önüne geçileceği ile bilir-
     kişilerin eş-dost kanalıyla dosya bakacağı
     günlerin eski zamanlarda kalacağını ümit
     ediyorduk.
     İstanbul adliyesinde en eski gazeteci
     bilirkişilerden birisi olarak olayı çok iyi
     seyir ediyorum.
     FETÖ’nün hakim ve savcılarının adliyelere
     hakim olduğu zamanlarda üç tane Er-
     genekon dosyası tarafıma gönderildi. Bir
     avukat ile beraber görevlendirilmiştim.
     Ergenekon dosyasında baş rolde Hurşit  Köşe yazısını yazarken cep telefonuma Adalet bakanlığı
     Tolon paşa vardı. Detayları ettiğim yemin  Bilirkişi Daire Başkanlığından bir mesaj geldi. Ulusal Elektronik
     nedeniyle sizlere iletemeyeceğim. Avukat  Tebligat Sistemiyle alakalı Rapor Teslim Kontrolünün aktif
     tarafından rapor yazılmış ve sadece imza  hale geleceği söyleniyor. Yazıda bahsettiğim olumsuzlukların
     atmam istenmişti. Raporları okudum ve  yok olacağı ümidim bu mesajla bir yıl sonra da olsa yeniden
     bu raporlara imza atmamın mümkün   yeşerdi. İnşallah yeşeren umutlarımız solmaz.
     olmadığını söyledim. Bunun üzerine,
     bahis edilen rapora imza atarsam hayal
     edemeyeceğim kadar çok dosyanın tara- yemin ettikleri halde hak yerine emir  paşa Adli Tıp Enstitüsünde 1 hafta süren  di ve ne arayan oldu ne de soran…
     fıma gönderileceği tebliğ edildi.  aldıkları kişilerin tarafında olmaları süreci  bilirkişilik eğitimini tamamladım. Sebebi alametinin bir hiç olduğumdan
     Şiddetle ret ederek, eklenti ve şerhlerimi  zihnimizdeki yerini hala koruyor. Artık herşey çok daha güzel olacaktı.  dolayı olduğunu düşündüm ama nedeni
     koyarak dosyaları teslim ettim. FETÖ’nün  FETÖ’nün yeminli bilirkişileri ile cüppeli  Yıllardır yaptığım bilirkişiliği artık mesleki  o değilmiş.
     hamilerinin benden dolaylı yollardan  hakim ve savcıları Allah’tan ve uymaları  eğitimime ek olarak aldığım ikinci eği- Eski sistem devam ediyormuş. Kalem
     istediğini kabul etmedim.      gereken kanunlardan korkmadan bilirki- timle daha profesyonel yapacaktım. Artık  kalem, mahkeme mahkeme dolaşarak,
     Peki sonra ne mi oldu?       şilik sistemini istedikleri gibi kullanmak- adaletsiz bilirkişi atamaları olmayacağın- eş-dost tanıdık vasıtasıyla dosya gönde-
     Bir daha bana dosya gelmedi…    tan bir an olsun çekinmediler.   dan sistem herkese adil dosya dağıtımı  recek kanallar arayanlar dosyalara bilirkişi
                                         yapacaktı.
     O zamanlarda bilirkişilik vasıtasıyla hayal  Burnumuza gelen pis kokuların bertaraf  Böylelikle hem mesleğimiz ile alakalı  olarak atanıyormuş. Tanıdığımız bilirkişi
                                                           dostlarımız bu şekilde hareket etmenin
                       edileceğinin sinyallerini 2017 yılının
     edilemez paraları kazananlara her zaman  sonlarında aldık.       raporlar düzenleyecek ve adaletin işleyiş  şart olduğunu söylüyorlar.
     şahit olduk.                              mekanizmasına katkıda bulunacaktık. Ve
     Kimlerin rant sağladığını, kimler tarafın- Adalet Bakanlığından yapılan açıklama işini  helalinden kazançta sağlaya bilecektik. Adalet bakanlığının isteği ile 1.000
                       hak için yapan bilirkişileri umutlandırmıştı.
                                                           lira ödeme yaparak aldığım eğitimde
     dan verildiğini ve bu çarkın işlemesine                 Kökten değişen bilirkişi sisteminde yeni  bilirkişilerin bu şekilde hareketinin etik
     kimlerin müsaade ettiğini de biliyorum. Yapılan açıklamada; objektif bir sistem
                       kurulacağı, hakimlerin kafasına göre iste- görevlendirmemin ardından beklentileri- olmadığını öğrendim.
     Rant sağlayanları kişisel bilgi olduğu için  dikleri bilirkişiyi atayamayacağı UYAP’ta  min ne şekilde cevap bulduğunu merak  Bu sebeple, savcı, hakim çok tanıdığım
     vermeyeceğim ama o yıllarda bu çarkı  olduğu gibi otomatik bir mekanizma ile  eden okurlarım olduğunu düşünerek  olmasına rağmen hiç kimsenin kapısını
     işletenin FETÖ olduğunu herkes ile her- bilirkişilerin dosyalarda görevlendirilece- cevap vermek istiyorum. bu şekilde çalmadım ve etik olmayan
     kesim zaten bilmektedir.
                       ği belirtiliyordu.         Söylendiği gibi bir sistem ile tanışmadım.  davranışlar sergilemektense hiç dosya
     FETÖ’nün emir elleri olmuş bilirkişiler adli- Önce eğitim almak için kayıt işlemleri  Ve hatta görevlendirilen bilirkişiler bize  bakmayan bilirkişi unvanım ile yaşamaya
     yelerin dört bir yanını mesken tutmuşlardı.               ücret karşılığı aldığımız eğitimde öğreti- devam etmeyi tercih ettim.
                       gerçekleştirdik. Ardından eğitim alaca-
     Ettikleri yeminleri unutup, ceplerini  ğımız eğitim kurumunu seçtik. Mezun  len sistem üzerinden değil, eski sistem ile  Geçmiş zamanda bu unvana sahip ol-
     doldurma ve emri verenleri hoşnut etme  olduğum İstanbul Üniversitesi’ni seçerek  elden rapor düzenlemeye devam ettiler.  mamızı FETÖ’cüler neden olmuştu. Peki
     peşine düşmüşlerdi.         indirimli olarak 1.000 lira ödeme yaptım  Uyap sistemine giriş yaptık ama bize  şimdi ki zamanda unvanımızın devam
     Dava dosyalarını tarafsızca yazacaklarına  ve ardından İstanbul Üniversitesi Cerrah- dosya gelmedi. Hemde hiç dosya gelme- etmesine vesile olanlar kimler!!!!
   1   2   3   4   5   6   7   8   9