Page 4 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:100
P. 4

4                                        Haber
                   Sabah şaşkınlıkla yepyeni bir coğrafyada uyanmak…
                                                                               Kimi kentler kapağı aşınmış eski bir
                                                                              kitaba benzer, bazıları ise çaresizdir,
                                                                              tövbekârdırlar. Kimileri ise İstanbul
                                                                              gibi mirasyedidir.
                                                                               Bir an önce “Yol Çağrısı”na uyun!
                                                                              Çünkü hayat iniş ve çıkışlarla doludur
          Prof. Dr. Orhan Kural                                                         ve siz bunun “hangi noktasında” oldu-
                                                                              ğunuzu asla bilemezsiniz.
            kural@itu.edu.tr                                                            Zamanı değerlendirin, fırsat yara-
          İTÜ Maden Mühendisliği                                                         tın, gözünüzü karartın, kapınızı şöyle
          Bölüm ve ABD Başkanı                                                          iyice kilitleyip uzun yolculuklara çıkın.
                                                                              Evliya Çelebi gibi “şefaat” yerine “se-
         Gitmek bir yaşam tarzıdır gezgin                                                     yahat” dileyin!
       eiçin, işte bu nedenle gezgine yol                                                        Hele bir kez farklı kültürleri, öz-
       tükenmez! Deniz, kum, bataklık, dağ,                                                     gürlük aşkını, gitme isteğini tanıyın!
       orman, göl, ören sahası, otel, çadır, uçak,                                                  Vazgeçemezsiniz.
       kamyon, tren, bir kilisenin köşesi veya                                                     Yurt dışında uzun yıllar yaşamış ve
       parktaki bir bank, hatta çimlerin ıslak                                                    epey de gezmiş şairimiz Nazım Hik-
       zemini hiç fark etmez. Yeter ki yeni coğ-                                                   met’in 1920 yılında kaleme aldığı “Yol
       rafyalarına ulaşsın, yeni maceralar yaşasın,                                                 Türküsü” başlıklı şiire ne dersiniz?
       yeni tatlar alsın. Gezgin, kaybolmanın
       heyecanını yaşar. Aynı zamanda bilmece                                                    Alnımızda yanar gençliğin tacı
       gibi haritayı kullanmanın zevkini de…                                                     Yorgunluğun anasını satarız
        Ayak bastığım gar veya havaalanların-                                                   Elimizde neşemizin kırbacı
       da beni karşılayacak kimse yoksa ve nere-                                                   Ufukları önümüze katarız…
       ye gideceğimi önceden bilmiyorsam; işte  aşkın ülkenin insanlarıyla birçok şeyi  nizde duramazsınız, bir gezi bitmeden  Ahmet Telli, “Son Büyük Serüven- Göğsümüz kuvvetli, gönlümüz temiz
       o zaman insana bir hüzün, bazen de bir  paylaştım; aynı trene, otobüse bindim,  bir yenisini düşlersiniz. İlk fırsatta tekrar  ci”’yi dile getirdiği, “Soluk Soluğa” adlı  Tükenmez yolları tüketiriz biz
       korku çöker; ama bu hüzün ve bu korkuda  lokantalarında, evlerinde aynı masalara  yollara düşmek istersiniz. şiirinde bu duyguyu çok güzel ifade etmiş; Ne saray ne hamam ne han isteriz
       bile gizli bir “zevk” vardır. Havaalanından  oturdum, müziklerinden zevk aldım, birlik- Sabah şaşkınlıkla yepyeni bir coğ-         Nerede gün batarsa orada yatarız…
       ayrılmadan önce o kent hakkında bilgi al- te televizyon seyrettim, kısa süreli de olsa  rafyada uyanmak, işte o heyecan var ya!  İstese de kalamazdı vakit gelince,
       maya ve o ülkenin parasını temin etmeye  yaşayış biçimlerine ortak oldum, aynı ha- İşte bizi büyük bir tutkuyla bilinmeyene  Geyik sesleri yankılanınca yamaçlarda, Son sözü de ünlü Amerikan yazar
       çalışırsınız. Havaalanlarının o kurnaz ve  vayı soludum. Hangi amaçla olursa olsun,  sürükleyen rüzgâr da odur. Yürek burkulması ve hüzün ve keder, Mark Twain’e bırakalım. “Yirmi yıl
       bitirim şoförleri tarafından aldatılmamak  gezmek, yeni yerler, yeni insanlar görüp  “Gezme” görmektir, anlamaktır,  Aralıksız doldurucu günlerin bohçasını. sonra ‘yapamadıklarınıza’ daha da
       için dikkatli olmalısınız. Bu tehlike olmasa,  tanımak insanın ufkunu sürekli genişleti- bilinmeyene yolculuktur, yeniden doğ- Dudaklarında öpüşlerin gül esmerliği, fazla üzüleceksiniz. Onun için bir an
       belki de en kolayı, kapıdaki bir şoföre  yor, beynimizin gizemli koridorlarını yeni  mak, nefes almaktır. “Gezme” coşkudur,  İçinde kıpırdanıp durur ufuk çizgisi. önce güvenli limanınızdan ipinizi çekip
       “beni tipik bir pansiyona götür” demektir. algılama biçimleriyle dünyaya bakışına yeni  bir yaşam biçimidir, bir çağrıdır, özgür- Ay bile soğuktur o zaman. alın ve rüzgârların eşliğinde araştırın,
        Dilleri, dinleri, töreleri, renkleri bir- boyutlar katıyor, yaşamını renklendiriyor. lüğe bir davettir. Dünyayı içinize sığdır- Bir buz parçasıdır. keşfedin ve hayal edin”
       birinden farklı ülkelerde değişik insanlar  Gezi, bir tutkudur. Hele bu virüs  mak yeniliklere yelken açmaktır. Yaşama  Çaresiz çıkılacaktır o yolculuklara, Çok gezin e mi!
       tanıdım. Onlarla hemen kaynaştım. Yüzü  vücudunuza bir kere girsin, artık yeri- katılmak, diğerlerinden farklı olmaktır. Ki bir ömrün karşılığıdır serüvenler. Gezgin sevgisi ile.                           Zuhal Başbülbül Evren Çakır Emirhan Fazlıoğlu Emrah Kuru Murat Aydın Arlin Gültane Cemal Demircioğlu Cem Gerz Emine Dikmen Emre Şener
                           Bir tebessümle dünya değişir!

                              Üsküdar Belediyesinin, 21 Mart
                              Down Sendromlular gününde
                           ehayat bulan ve tüm dünyada ses
      Halkalı Sirkeci tren           getiren sosyal sorumluluk projesi “Tebes-
                           süm Kahvesi’ni OgünTV olarak ziyaret
     hattının son durumu            ettik. Cıvıl cıvıl renkli masaların olduğu,
                           taze çay ve kahve kokusuyla, yeşillikler
    havadan görüntülendi             içinde ve en önemlisi 10 down sendromlu
                           personelin garsonluk yaptığı Tebessüm
                           Kahvesi ayakta alkışlanması gereken ve
       İstanbul Ankara yüksek hızlı tren hattına
    eentegre edilmesi için kapatılan, Halkalı  İstanbul için gurur verici bir proje.
                            İş hayatına atılarak, garsonluk
    Sirkeci arasında devam eden banliyö tren   mesleğini icra eden down sendromlu
    hattındaki çalışmalarında gelinen son duru- bireyler, sigortalı ve maaşlı olarak çalışıp                                  güzel vatan
    mu havadan görüntülendi. Sirkeci-Halkalı   hayata tutunurken aynı zamanda eğitim                                         özel     röportaj
    ve Söğütlüçeşme- Gebze arasındaki banliyö  almaya devam ediyor. İçlerinden bazıları
    hatları, İstanbul Ankara arası Yüksek hızlı tren  ise farklı işletmelerden aldıkları teklifler
    projesine entegrasyon için yıllardır kapatıl- doğrultusunda iş hayatlarına devam
    mıştı. Marmaray’ın yapılması ile Ankara’dan  ederken yerlerine yeni down sendromlu
    İstanbul Pendik’e kadar gelen tren yolu   personeller alınıyor.
    Marmaray entegrasyonu sayesinde Halkalıya    Eğitmenleri Şermin Çoban ile Tebes- şan arkadaşlarımız burada pek çok şey  ma kurslarına kendilerini yönlendirdik.  lular gününde açılan Tebessüm Kah-
    kadar uzatılması hedefleniyor. Uzun süren in- süm Kahvesi projesi nasıl oluştu, down  öğreniyorlar, iletişim becerileri gelişiyor  Amacımız hepsinin öğrenmesi. vesi’nde çalışıyorum. Burada çalışıyor,
    şaat süreci, projenin ilerlemesine büyük engel  sendromlu gençlerin hayatına katkısı  onlar için çok olumlu şeyler bunlar, sosyal          hizmet veriyoruz, garsonluk yapıyoruz
    oldu. İstanbul Halkalı’dan Ankara’ya Yüksek  ne oldu, nasıl tepki gördü, kısaca dünü,  hayatlarında da biz arkadaşlarımızı yalnız  Tebessüm Kahvesi olarak ileriye dönük  alnımızın teriyle para kazanıyoruz.
    Hızlı Tren ile ulaşım imkanı sağlayacak proje  bugünü ve yarınına dair her konunun  bırakmıyoruz, Üsküdar Belediye’mizin  hedefleriniz var mı?
    kapsamında kapatılan Halkalı Sirkeci arası  konuşulduğu keyifli sohbetimiz:  açtığı ritim, bağlama, folklor kurslarımız  İleriye dönük hedeflerimizde ne kadar  Evren, senin gerçekleşmesini istediğin
    hizmet veren banliyö tren hattında yürütülen                  var, kurslara devamlılıklarını sağlayarak  fazla down’lu gencimizi burada istihdam  hayallerinle ilgili özel bir bilgi duyduk, askere
    son çalışmalar havadan görüntülendi. Çevrede  Şermin Hanım bize ‘Tebessüm Kahvesi’  yanlarında oluyoruz, çok mutlu oluyorlar.  edebilirsek, bizim için o kadar güzel  gitmişsin, bizimle nasıl olduğunu paylaşır mısın?
    oturan vatandaşlar inşaatın birkaç ay önce- anlatır mısınız?                            amaca hizmet etmiş oluruz.     Biz Ankara’ya gittik, 1 günlük askerlik
    sine kadar durma noktasına geldiğini birkaç  Tebessüm Kahvesi, Üsküdar Belediye- Tebessüm Kahvesi, ilk açıldığında                  yaptım Albay oldum. Vatanım için va-
    ay içinde ise gözle görülür bir şekilde inşaat  si’nin sosyal sorumluluk projesi. 21 Mart  nasıl tepkiler aldınız? Down sendromlu gençler burada eğitim alıyor  tanımı kurtardım, iyi ki ben varım, asker
    sürecinde ilerleme olduğunu ifade etti. Kimi  2016 yılında ‘Down Sendromlular Gü- Buraya gelen insanlar aslında adı üs- ve hepsi servis personeli olarak çalışıyor. Eğitim  oldum çok mutluyum. Benim görevim,
    vatandaşlar çevre esnafının mağdur olduğunu  nü’nde hizmete açıldı. Tebessüm Kahve- tünde, herkesin yüzünde kocaman bir  alan gençlerle çalışmak isteyen firmalar sizinle  benim hayalim askerlik yapmaktı 1 gün
    dile getirirken kimileri de yapıldıktan sona  si’nde 10 ‘Down Sendrolmlu’ gencimizle  tebessüm yayılıyor, sizde zaten mekan- nasıl iletişim kurabilir? yaptım Ankara’da süper oldu, güzeller
    büyük bir ulaşım imkanı olacağını belirtti.
                           beraber çalışıyoruz. Hiçbir kar amacı  da görüyorsunuz, gerçekten çok nezih,  Bize Tebessüm Kahvesi’nden ve Üsküdar  güzeli en yakışıklı abim vardı ‘Süleyman
                           gütmeden down’lu gençlerimizi hayatın  çok güzel, çok huzurlu Üsküdar’ın en  Belediyesi sosyal işler müdürlüğü aracılığı  Soylu’ ile beraber fotoğraf çekildik, çok
                           içine katmaya çalıştığımız bir ortam.  güzel yerlerinden birinde konumlandı- ile iletişime geçtiklerinde, gerekli talep- keyifli oldu, çok mutlu oldum. Hilmi
                                            rılmış bir yer Tebessüm Kahvesi. Gelen  lerde bulunduklarında yardımcı oluruz. Türkmen’i çok seviyorum çok yakışıklı
     YIL: 12 SAYI: 2017/10-100  7 KASIM 2017  Tebessüm Kahvesi projesi nasıl oluştu? insanlarda bizde çok mutluyuz.  Tebessüm Kahvesi’nde gerçekleş- biridir. Değerli sıcak yürekli, bir öğretme-
                           Bu projenin bir amacı var, öncelikle                  tirdiğimiz sohbetimize Arlin Gültane  nim var benim bu dünyada. İyi ki Şerman
                           ondan bahsedeyim. Çalışan down’lu  Açıldığı günden beri hiç olumsuz tepkiler aldınız mı? arkadaşımızla devam ediyoruz. hocam var, onu çok seviyorum ve hiç yal-
                           gençlerimize servis elemanlığı eğitimi  Hayır. Bizim bu projeye başlarken ama-              nız bırakmayacağım, sonsuza kadar hep
                           verip onları belirli işletmelerde istihdam  cımız 7’den 70’e toplumun her kesimin- Merhaba Arlin, burada neler yapıyorsunuz? onu kollayacağım, anne gibi bakacağım.
                           edilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.  den insanların, bizim bu arkadaşlarımızı  Biz burada garsonluk yapıyoruz, çok  Böyle güzel, yetenekli, başarılı, pırlanta
                           Geçen aylarda bir arkadaşımız bir res- down’lu gençlerimizi tanımalarını ve  güzel bir meslek icra ediyoruz. Gelen  gibi gençlerimi görüp, İyi ki Üsküdar
                           toranda çalışmaya başladı, yerine başka  onlara fırsat verildiğinde neler yapabil- müşteriler bizi beğeniyor, yorumlarını  Belediyesi var, iyi ki Tebessüm Kahvesi var
                           bir arkadaşımızı aldık ki bir sirkülasyon  diklerini görmelerini istedik, tanışmalarını  yapıyorlar, yemeklerimiz çıkıyor, dürüm- dememek, hayallerinden, hedeflerinden
                           olsun istiyoruz. Ne kadar çok down’lu  istedik, bu amacada sonuna kadar hizmet  lerimiz, kahvaltılarımız oluyor, rezervas- bahseden down sendromlu bireylerden
                           gence faydamız dokunursa bizim için o  ettiğimizi gördük ve bundan da mutluyuz. yon alıyoruz, çok güzel ağırlıyoruz. etkilenmemek, hayran olmamak mümkün
                           kadar mutluluk verici bir durum.                                     değil. Ogün haberailesi olarak Üsküdar
                Kadıköy Oto Sanayi Sitesi,
                Değirmenyolu Cad. Sefer Demirel             Yaklaşık 2 sene olacak, mart ayında 2. Yaşını  Arlin, hayallerin nedir? Belediyesini hayata geçirdiği ve sıkı sıkı sa-
                İş Hanı No: 10-9 Kat: 7 Down sendromlu bireyler burada çalışırken  dolduruyor, bu zaman zarfında neler değişti,  Öncelikle bütün Arka Sokaklar ekibini bu- hiplendiği sosyal sorumluluk projeleri için
                34752 Ataşehir/İstanbul
                           aynı zamanda eğitim alıyorlar, bize aldıkları  ne gibi katkılar sağlandı? raya bekliyorum. Aileme ve tüm Tebessüm  tebrik eder, bir anne şefkatiyle down send-
                           eğitimleri anlatır mısınız?    Biz 10 tane down sendromlu gencimizi iş  Kahvesi’ne yemek ısmarlamak istiyorum  romlu bireylere eğitim veren, tüm samimi-
                           İlk olarak servis elemanlığını öğreniyorlar  hayatına kazandırdık.  ve artı Keremcem, Kutsi, Özcan Deniz ve  yetiyle bizlere Tebessüm Kahvesini anlatan
                           daha sonra insanlarla iletişim tekniklerini              Murat Boz’u özellikle buraya bekliyorum. sevgili Şermin Çoban’a ve hepsi birbirinden
                           öğreniyorlar. Bir garson nasıl davranır,  Tebessüm Kahvesinde çalışan gençlerden  Arlin’e Teşekkür ediyor ve sohbetimi- yetenekli Tebessüm Kahvesi personellerine
                           bir misafir nasıl karşılanır, nasıl servis  okuma yazma bilen var mı? ze Evren Çakır ile devam ediyoruz. başarılarının devamını dileriz...
                           açılır yani bir garsonun bilmesi gereken  Şuan için Tebessüm Kahvesinde 4                  Yolunuz düşmese bile bir fırsatını
                           her şeyi burada öğreniyorlar. Ek olarak,  arkadaşımız okuma yazma biliyor, diğer  Evren bize kendini tanıtır mısın? bulup ‘Tebessüm Kahvesi’ne uğramalı bu
                           Tebessüm Kahvesi çok sosyal bir yer,  arkadaşlarımız bilmiyor fakat biz aileleri  Ben Evren Çakır, yaşım 29 memleketim  güzelliklere şahit olmalısınız...
                           zaten sizlerde görmüşsünüzdür. Çalı- ile iletişime geçip gerekli okuma yaz- Kayseri Develi, 21 Mart Down Sendrom- İyi ki Tebessüm Kahvesi var...
   1   2   3   4   5   6   7   8   9