Page 4 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:116
P. 4

4    YORUM
                          sayın cumhurbaşkanımıza
                                             çok açık mektup


                                                           sandığa hiç gitmeyen seçmenlerle alakalı
                                                           değerlendirme yapmaya çalışacağım.
                                                           Ezan susmaz, bayrak inmez ve şehitler
                                                           ölmez diyen birileri var ya o birileri Recep
                                                           Tayyip Erdoğan’ın çalışma temposuna
                  Ferhat                                       ayak uydurmayan, oturduğu koltuğu kibir
                YILDIRIM                                        aracı olarak gören ve boş yere makam
                                                           işgal edenlere, seslerini duymayanlara,
            mail@ferhatyildirim.com.tr                                   şikayetlerini görmezden gelenlere karşı
                                                           kızgınlıkla tepki vermek istemişlerdir. Ama
     Genel seçim atmosferinde gerçekleşen ye-                                  bu tepkiyi size duydukları güven ve sevgi
     rel seçimde halkın ortaya koyduğu iradenin                                 nedeniyle bir başka partiyi tercih edeme-
     ardından yaşananları şaşkınlıkla izliyorum.                                 miş bunun yerine oy pusulasını parçalamış
                                                           veya sandığa gitmemeyi tercih etmiştir.
     Sosyal ağlarda silahşorlar milli takımı
     destekler gibi taraftarı olduğu partiyi                                   Sayın Cumhurbaşkanım sizinle başbakan
     başarıların en mükemmelini yakalamış gibi                                  olduğunuz zaman görüştüğümde nasıl bir
     göstermek için paylaşımlar yaparken, siyasi                                 gazeteci görmek istersiniz diye sormuş-
     parti temsilcileri de karşı sahada bulunan                                 tum ve sizde; “Doğruları yazan, Allah’a
     siyasi misyon sahiplerine tabiri caizse kale                                hesap vermekten korkan, dürüst olan ve
     direği olmayan mahalle sahasında topu  Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortak- bah saatlerinde bu başvurumuza da jet  bir doğrumuz veya bir hatamız varsa onu
     doksana atmak için büyük çaba harcıyorlar. lığı’nın inşa ettiği bir sitenin yöneticisiyiz.  hızıyla cevap verilmiştir. da kimseden çekinmeden yazan gazeteci
     Kimse milletin ortaya koyduğu sonuçları  Sitemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na  Sayın Cumhurbaşkanımız sizin ağzı- görmek isterim” demiştiniz.
     neden, niçin ve nasıl üçgeninde değer- ait olan 35 dairenin 4 ay öncesinden  nızdan çıkan bir söz tüm terslerin düz  O görüşmemizin ardından ise 3 kez daha
     lendirmiyor ve değerlendirenleri de  kalan aidat ve ısınma borçları bulun- olması için gerekli olan çalışmaların  sizinle sohbet etme imkanımız oldu. Bir
     tarafsız olmaları sebebiyle çapsız olarak  maktaydı. Borcu bir aydır istememize ve  zamanında yapılmasını sağlıyor. isteğim olup, olmadığını sorduğunuz da
     fişleyerek hedeflerine koyuyorlar. hatta hizmetlerin devamlılığını sağla- Sevgili annem 10.4.2019 tarihinde 69  her seferinde; ‘sağlığınıza duacıyız’ şeklin-
     Sayın Cumhurbaşkanımız sizin balkon ko- yamıyoruz diyerek sıkıntılı olduğumuzu  yaşına girdi. Allah ona sağlık sıhhat ve  de cevap vermiştim.
     nuşmanızı tarihi bir sesleniş olarak kabul  ifade etmemize, üstüne birde ihtarname  afiyet versin. 13 ameliyat olmuş ama  Şimdi aynı soruyu sorsanız, şahsıma yine
     ediyorum.              yazmamıza rağmen borç gözüken 70.000  şahsınıza duyduğu güven nedeniyle par- bir şey istemem, lakin sağlığınıza dua-
                       lira tarafımıza ödenmemişti.
     Eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin                 tinizin sandık kurulu üyesi olarak İstanbul  cıyım sözüme ek olarak özel bir istekte
     çalışmalarına başlıyoruz diyerek başladığı- Sayın Cumhurbaşkanım sizin konuşmanı- Başakşehir’de 1363 numaralı sandıkta  bulunurum.
     nız konuşmanızda arzu ettiğimiz sonucu  zın ardından sabah saatlerinde hesabımı- görev almıştır.     O da Kamu Denetleme Kurumu’nun Ci-
     alamamamızın altında yatan gerçeğin  za borçlarının tamamı bakanlık tarafından  O sandıkta bir vatandaş oy pusulasına mü- mer ile entegre olarak aktif olarak çalışma-
     millete kendimizi yeterince anlatamamış  yatırılmıştır.        hür vurmadan paramparça ettikten sonra  sını tesis etmeniz olacaktır.
     ve gönüllere yeterince girememiş olma- Cumhurbaşkanımız sizin bizi boş laflarla  pusulayı zarfın içerisine koymuş, bir başka
     mızda gördüğünüzü kaydettiniz.   mest etmek adına konuşma yapmadığını- vatandaşımız ise tüm partilere mühür  Ülkemizi istikrarsızlığa sürükleyecek büyük
     Sistemin dinamik yapısına uygun şekilde  zın farkındayız. Ettiğiniz sözlerin gerçek- basarak pusulayı zarf ile sandığa atmıştır. kaos ve kargaşa için yapılan planları
                                                           bozmak için ilk önce mana yerine madde
     gerekiyorsa bakanlıklarda ve kurumlarda  leşmesi ve yaptığınız hizmetlerin gözle  Pusulayı paramparça ederek zarf ile sandı- planını ön planda tutanlara artık bizimle
     gerekli her türlü adımı atacağınızı açıkla- görünür olması sebebiyle sizlerin söylem- ğa atan kişinin düşünceleri öğrenilmelidir  değilsiniz denilecek gün bugündür.
     yarak, “Yarın sabahtan itibaren eksikleri- leri ve şahsiyeti bizler için değerlidir.  ve dikkate alınmalıdır. Sizde zaten bu
     mizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına  Bir başka olay ise CİMER’e 10 gün kadar  konuda seçim gecesi yaptığınız konuşma- Ak sütün içindeki ak kılı fark edecek genç-
     başlıyoruz” şeklinde yaptığınız konuş- önce yaptığımız 3 milyon lira tutarında  da bu tarz bir değerlendirme de bulundu- lik tüm tersleri düz edecek şekilde sizden
     manızın ardından yaşadıklarımı sizlerle  milli servetin çürümeye terk edilmesiyle  nuz. Bende dilimin döndüğünce oy pusu- bir kıvılcım ateşlemenizi beklemektedir.
     paylaşmak istiyorum.        alakalı başvuruya verilen cevap idi. Sa- lasını paramparça ederek oy kullanan veya  Saygılarımı sunarım.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9