Page 4 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:99
P. 4

4                                        Haber
                                   Metal yorgunluğu filan...
        Belli bir uçuş saatini aştıktan sonra,
      euçağın gövdesini oluşturan metal
      kısmın zamanla molekül yapısının zayıfla-
      yarak direncinin azalması demektir.
        Çürüme ya da paslanma falan değildir.
      Sağlam görünür ama moleküller birbi-
      rinden uzaklaştığı, zayıfladığı için daya-
      nıklılığı azalmıştır. Bunlar belirli sürelerde
      yapılan çeşitli kontrollerde tespit edilip,
      yorulan kısım değiştirilir.
        Ancak, bilindiği üzere uçak uçmaz.
      Uçağı pilot uçurur.
        Ve pilotlar belli bir saatin üzerinde
      uçuş yaptıklarında (ki bu 5 saattir yanıl-
      mıyorsam) yorgun düşerler ve olası bir
      tehlikeli durumda doğru karar veremezler.                 Uçağı tırmanma zirvesinden daha  zakar ve koyu dindar ve hatta İslamcı ke- satanları da… Tecavüz, taciz, dayak, eziyet
        Hatta iniş ve kalkışlarda hatalı iniş                yukarıya zorlarsanız parçalanır.  sime selam çakan politikalarından kısmen  ve ahlaksızlıktan başka bir şey vermeyen
      kalkışlarla kazaya sebebiyet verirler.                  Kalabileceği süreden daha uzun süre  de olsa vaz geçmelidir. Çünkü oradan  cemaat ya da tarikat yuvalarını yöneten
        Atlantik aşırı uzun uçuşlarda uçaklarda               havada tutmak isterseniz düşer.   alacağını almış, varacağı zirveye varmıştır. şeyhti, şıhtı şarlatanları da…
      iki ekip bulunur. Kabin görevlileri ve pilot-               Yakıt ikmali havada yapılabilse de,  Daha fazla başörtüsü özgürlüğü, daha  Milletin orasına koymaya bir türlü
      lar beş saat sonra vardiya değiştirirler.               yıpranan parçalar yerde değiştirilir. fazla İmam Hatip talep edecek halleri yok. doyamayan ihale fetbazlarını da…
        Uçak kırımlarında ise ilk kuşku pilotaj                AK Parti 7 Haziran’da başarılı bir  Onlar zaten ne olursa olsun cepte. Tıpkı FETÖ gibi devletten, partiden,
      hatasıdır. Metal yorgunluğu son seçenek-    Cem Özer        manevra gibi görünen kon kalk yapmak  Onların üzerine eklediği daha ılımlı  ekranlardan, toplumdan ayıklamazsa,
      tir. Hava Yolu şirketleri ve dahi uluslararası  cemozer@ogun.com.tr  yerine, bir yumuşak iniş yapsaydı bugün  muhafazakar ve liberallerde ise sıkıntı var.  ne metal yorgunluğu gider ne de mental
      büyük ölçekli şirketler ortalama 10 yılda               bu telaşı, bu endişeyi, bu kan kaybını  Onların özlem ve isteklerini kaale alıp  yorgunluk. Doğada her boşluğu başka bir
      bir, mental yorgunluğa karşı ya politi-  HİÇ KİMSENİN ADAMI      yaşamayacak, zindeleşecekti. Sadece parti  uygulamakta fayda var bence. Çünkü karşı  cisim doldurur.
      kalarını ya da CEO’larını değiştirirler ki               değil, seçmende de yorgunluk var.  kamptakileri ağzınla kuş tutsan alamazsın. Dikkat edilmezse, bugün devlette
      CEO değiştirmek de bir anlamda politika                  Var olduğundan beri, çare gördükleri  Mesela: Güçlü bir devlet tavrı sergile- FETÖ’den oluşan boşluğu başka tarikat
      değiştirmektir.                            için AK Parti’ye oy veren, hatta parti üyesi  yerek, artık 15 Temmuz travma ve parano- adı altındaki örgütler doldurur.
        Madem konu havacılıktan açıldı, bir  liğe gidiyor. Başlangıçta, tüzüklerinde en  pek çok kişiyle sohbet ediyorum. yasını üzerinden atsa.  Emin olun birbirinden farkları yoktur.
      bilgi daha aktarmama izin verin.  beğendiğim şeydi ‘Üç dönem Kuralı’  Artık çare gördükleri için değil çare- Başı açık kadını açılmış ambalaja  Yenikapı’da deklare edildiği gibi her
        Touch and go diye bir şey vardır. Bu  Bu kural bir sebepten sakıt oldu. sizlikten AK Parti’ye oy verdiklerini açıkça  benzetip, rafta yarı fiyatına satılır diyen- alanda liyakat ve bilimsellik esas alınma-
      halk arasında pisti pas geçmek olarak  Parti usta pilotu sayesinde defalarca  söylüyorlar. Hatta birisi dedi ki: Ağabey,  leri de… Dünya yuvarlak değil, düzdür  lıdır. Tabii ki ekonomik politikalarda da
      bilinene benzer bir durumdur.    kon kalk ve pas geçişlerle havada kalmayı  35 yaşımdayım, başka partiye oy verme- diyenleri de…     değişim gerekir. Ulusal gelirin adil dağılımı
        Pas geçmek; inişteki bir uçağın piste  bir şekilde başardı. Ancak, olan metal  dim. Dört kardeşiz. Babam sürekli ikimizi  Evrim teorisinin ne olduğunu bilme- en öncelikli olan kısımdır.
      konmayıp yeniden havalanmasıdır.  yorgunluğu değil, mental yorgunluktur. övse, ikimizin dediklerini yapsa, diğer  den dinsizlik ilan edenleri de… Daha katın katabildiğiniz kadar.
        Pisti kısa karşılamıştır, iniş takımları  Evet, metal yorgunluğu olabilir ama  ikisine daha uzak davransa, başta hoşuma  Marksizmi öğrenmeden Kapitaliz- Ama tüm bu zihinsel yorgunluğu
      açılmamıştır, pistte uçak vardır v.s. Touch  göreceksiniz ki o parçaları değiştirerek  gider ama sonra evin de tadı tuzu kaçar,  min, kapitalizmi öğrenmeden Marksizmi  giderecek değişimleri yapabilmek için
      and go (Kon ve Kalk diyebiliriz) uçak piste  soruna çözüm bulunamayacaktır. ben de huzursuz, mutsuz olurum. değerlendiremeyeceğini bilemeyen, yorgun danışmanlar topluluğun değiş-
      konar ve herhangi bir olumsuzluktan  Çünkü mental yorgunluktan, akıl,  En baba anketten daha çok dikkate  Kuranı okuyunca, ayetlerin kapita- mesi lazım. Çünkü artık seyyaha kendi
      dolayı motorlara yeniden güç yükleyerek  zihin yorgunluğundan bahsedilmemekte. alınması gereken bir şey bence. lizmden çok Marksizm’in ekonomik söy- bilmedikleri coğrafyada kılavuzluk etmeye
      yeniden kalkılır.           Partinin bugüne kadar yürüttüğü akıl  Haddim olmayarak düşüncelerimi  lemlerine daha yakın olduğunun farkına  çalışmaktalar. 2019’a yaklaşırken, umarım
        Bir piste defalarca kon kalk yapmak,  toplumun büyük bir kesiminde teveccüh  sıralamak isterim. Hani dedik ya CEO’yu  varmayanları da… Ekranlarda fikir yerine  bu düşüncelerimin en azından bir kısmına
      defalarca pas geçmekten daha risklidir. görmüş ve partiyi götürebilecek en üst  yada politikalarını değiştirir büyük şirketler  kişiler ve belagat (retorik) üzerinden tartı- hak veren olur.
        Neden bu kadar lüzumsuz bilgiyi size  noktaya taşımıştır. Uçaklar maksimum  diye. Hani dedik ya zihinsel (Mental)  şan, sözüm ona kanaat önderlerini de… Unutmamalı ki Osmanlı’nın durakla-
      verdim? Uzun süredir AK Partide ‘MET- 15.000 metrede uçmak için tasarlanmış- yorgunluk diye.        İntihal (ç- alıntı) yaparak profesör  ma ve çöküş devri dalkavuklar ve şeyhler
      RAL yorgunluğu’ndan söz ediliyor ya, ben  tır, menzile gore ortalama 10.000-12.000  AK Parti CEO’sunu yani Genel Başka- olmuş, iki lafı bir araya getiremeyen,  şıhlar yüzünden olmuştur.
      de bu metafora metaforla yanıt vermek  metreye yükselir, sonra yine menzile göre  nı’nı değiştiremeyeceğine gore politikasını  derdini anlatmaktan aciz, yalakalık yaptığı  Bunları yazabiliyorum, çünkü ben ‘Hiç
      istiyorum.             bir süre düz uçuşta kalır ve sonra iniş için  değiştirmelidir. Mental yorgunluğunu  yüzlerinden akan riyakarları da… Kimsenin Adamı’yım.
        Parti metal yorgunluğu diyerek teşki- alçalmaya başlar.      atmak için örgütteki kişileri değiştirmekle  Hurafeyle dini çarpıtarak halkı zehirle- Bir dahaki yazıma da CHP konu
      latta, belediyelerde v.s. her yerde değişik- Yani zirveden sonra gidilecek tek yer  birlikte zihnini tazelemelidir. yen, Hugh Heffner misali Playboy Menti- olacak.
                        aşağısıdır. Eğer durmak istemiyorsanız. Bugüne kadar uyguladığı katı muhafa- on hayatı yaşayan, Cennet’e götüren terlik  Mutlu, huzurlu, neşeli kalın.

       Bakan Nurettin Canikli:

      Milli Savaş uçağımız
       hazır hale gelecek


      Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı Hava
    eHarp Okulu’nun ant içme töreni ve 2017-                                                    Bakan Fatma Betül Sayan Kaya:
    2018 eğitim öğretim yılı açılış töreni Yeşilköy’de                                                Arakan’a el uzatmaya
    gerçekleştirildi. Törene Milli Savunma Bakanı Nu-
    rettin Canikli ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan                                                    devam edeceğiz
    Küçükakyüz de katıldı. “Türk Milletinin hiçbir za-
    man esaret altına alınamadığını ve alınamayacağını                                                  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül
    en güzel gösteren fotoğraflardan manzaralardan                                                  eSayan Kaya, Arakan’da şahit olduğu insanlık
    biri budur’’ diyerek sözlerine başlayan Bakan Ca-                                                dramını anlatarak, “Dünya bu zulme kör, sağır,
    nikli, “Ordu, devlet, millet el ele. Bakın son yıllarda                                             dilsiz kalsa da Türkiye oradaki mazlumlara elini
    özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra                                                uzatmaya devam edecek”dedi. Hazar Eğitim
    Türkiye’nin her kurumuna sızan bu hainleri temiz-                                                Kültür ve Dayanışma Derneği ile 19 Sivil Toplum
    ledikçe hem Türkiye güçleniyor hem Türk Silahlı                                                 Kuruluşu’nun (STK) katkılarıyla Arakan’da Müs-
    Kuvvetleri güçleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de bu                                               lümanlara yönelik yapılan katliama dikkat çekmek
    hainlerden temizlendikçe güçleniyor. Bunun en so-                                                amacıyla “Ölüme Sürgün” adı altında bir yardım
    mut canlı örneği Fırat Kalkanı operasyonudur. Bu  Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş:                           programı gerçekleştirildi.
    zor şartlarda bu hainlerin de bütün kurumlardan                                                   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül
    olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinden temizlen-                                                Sayan Kaya’nın Arakan’da şahit olduğu olayları
    diği bir dönemde, Türk Silahlı Kuvvetleri milletiyle     Kültürler arası köprü                                anlattığı programda, Birleşmiş Milletler göreve
    birlikte Fırat Kalkanını harekatını yapabilmiş sınır                                               çağrıldı. Üsküdar Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen
                           kurabilmenin bir vasıtası olmalı                                  Betül Sayan Kaya’nın yanı sıra AK Parti Genel
    ötesi operasyonunu başarılı bir şekilde uzun bir                                                 programa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma
    süreden sonra gerçekleştirebilmiştir’’ dedi.
                                                                             Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Ravza Ka-
                                                                             vakçı Kan, Başbakan Binali Yıldırım’ın kızı Büşra
                              Kültür ve Turizm Bakanı  çok fazla mesafe olduğunu da sizlerle  artıracak bir üslupla iyi bir şekilde  Köylübay, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türk-
     YIL: 12 SAYI: 2017/9-99  13 EKİM 2017     Numan Kurtulmuş, Rad-   paylaşmak istiyorum” dedi.    kullanılmasının yaygınlaşmasıdır”  men, Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve
                           eyo Televizyon Yayıncıları     Bakan Kurtulmuş, “Televizyon  ifadelerini kullandı.       AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu katıldı.
                           Meslek Birliği (RATEM) ve CEO  ve sinemanın diğer bütün plastik  Kültür ve Turizm Bakanı Numan   Program kapsamında sosyal medyada farkın-
                           Event tarafından, Ekonomi Bakanlığı,  sanatlar arasında farklı bir niteliği var.  Kurtulmuş konuşmasını şöyle sür- dalık oluşturmak adına 54 STK tarafından destek-
                           Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye  İkisinin de en temel özelliği, herhangi  dürdü: “Dolayısıyla son derece hızlı  lenen bir kampanya başlatılarak, açık arttırma ve
                           Cumhuriyeti Başbakanlık Tanıtım  bir eğitim, birikim gerektirmeden,  bir bilgilendirme aracı olarak hem  bağışlar yapıldı. Açık arttırma ve bağışlardan elde
                           Fonu destekleriyle düzenlenen “IFTV  çok yaygın kitlelere çok çabuk şekilde  sinemayı hem televizyonları kullana- edilenler Türk Kızılayı tarafından Arakanlılar’a
                           - Uluslararası İstanbul Film ve Tele- ulaşabilme ve onlara bir şekilde tesir  bilme özelliğine sahibiz. Aynı şekilde,  ulaştırılacak. Arakan’da yaşamış olduğu anları an-
                           vizyon Forum ve Fuarına katıldı. Lütfi  edebilme gücüdür. Televizyonlarımızı  kültürlerin, medeniyetlerin, bölgele- latan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül
                           Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda  izlerken izlediğimiz konuyla ilgili  rin maalesef siyasi bir takım çalkan- Sayan Kaya, “Buradaki kadınlar maalesef tecavüze
                           düzenlenen programa, Başbakan Yar- herhangi bir ön bilgi şartına gerek  tılar içerisinde birbirinden uzaklaştığı  uğrayıp o dramdan kaçışlarını bize üçüncü kişiler
                           dımcısı Fikri Işık, RTÜK Başkanı Prof.  yoktur. Aynı şekilde bir filmi izlerken  ve düşmanca bir tutum içine girdiği  üzerinden anlattı. Bir kadın ve bir anne olarak
                Kadıköy Oto Sanayi Sitesi, Dr. İlhan Yerlikaya, RATEM Başkanı  de o filmle ilgili herhangi bir bilgiye  günümüzde hem televizyonları
                Değirmenyolu Cad. Sefer Demirel                                              orada yaşananları ben hayatım boyunca unutma-
                İş Hanı No: 10-9 Kat: 7 Yusuf Gürsoy ve davetliler katıldı. sahip olmamız gerekmiyor. Çok geniş  hem de sinemayı barışın, dostluğun,  yacağım. O kampın insanlık onuruna yakışmayan
                34752 Ataşehir/İstanbul
                             Forumda bir açılış konuşması  bir alanda farklı kesimleri etkisi altına  kardeşliğin, birbirini anlamanın, farklı  durumunu ve o mültecilerin yaşadıklarını haya-
                           gerçekleştiren Kültür ve Turizm Ba- alabilecek, insanlara istediği mesajı  kültürler arasında ilişki kurmanın,  tım boyunca unutmayacağım. Ağustos ayından
                           kanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’de  çok rahat şekilde ulaştırabilecek, çok  köprü kurabilmenin bir vasıtası olarak  itibaren 400 binin üzerinde Bangladeş’e sığınan
                           hem sinema hem televizyon sektörü- etkili iki araçtan bahsediyoruz. Bu  kullanmamız gerekiyor. Sinemanın  Arakanlı kardeşimiz olduğunu biliyoruz. Kampa
                           nün son yıllarda teknik olarak belli bir  araçların objektif şartlarda iyi kulla- ve televizyonun bu gücünü iyiye kul- gitmeden önce aldığımız bir bilgide öğrendik ki
                           aşama kat ettiğini mutlulukla izledik- nılması da mümkündür, yanlış ya da  lanmaktan kastımızdan birisi de dün- Dünya Gıda Programı WFP’nin kamplar için gıda
                           lerini belirterek, “Bu sektörlerde güzel  kötü kullanılması da mümkündür.  yadaki bütün bu çatışma ortamlarını  stoğu tükenmiş. Bu Birleşmiş Milletlerin korunma-
                           sonuçlar elde ediliyor. Ancak hem  Gönlümüz arzu eder ki hem sinema- bir tarafa bırakarak, halkları, kültürleri  sındaki kamplardaki gıda stokları tükenmiş. Prose-
                           içerik bakımından hem de uluslara- nın hem de televizyonların yapıcı bir  birbirine yakınlaştıracak bir unsur  dürler, bürokrasi aylar sürecek bir çalışma sonucu
                           rası rekabet alanında alacağımız daha  dille ve insanlığın ortak değerlerini  olarak kullanabilme becerisidir.” oraya yiyeceklerin gideceğini ifade ettiler” dedi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9