Page 4 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:115
P. 4

4    YORUM
            mail@ferhatyildirim.com.tr şaşırtmaya                             Bu işleyişe dur demek, bu çirkinliklere
                                                           karşı duruş sergilemek Üstad Necip Fazıl
                  Ferhat
                                                           Kısakürek’in sözlerinin ne kadar doğru
                YILDIRIM
                                                           olduğunu ispatlamaktır.
                                                           Üstadın “büyük bir tasavvuf adamının
                                                           benzetişiyle, zifiri karanlıkta ak sütün

     Bilgisayarın başında geçtiğimiz                                       içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü
                                                           keskin bir gençlik...” sözleri üzerine bü-
     günlerde gerçekleştirdiğimiz 10 günlük                                   tün “dikey”leri “yatay” hale getirecek bir
     Avrupa’nın çeşitli ülkelerine giderek       devam                          kıvılcım çıkarmak niyetinde olduğumu-
     gurbetçilerimizin FETÖ gibi terör                                      zu belirtmek istiyoruz ve ayrıca bize kim
     örgütleri ile alakalı yaşadıkları sıkıntıları                                olduğumuzu soruyorlar, araştırıyorlar ve
     kaleme almaya çalıştığım sırada telefo-                                   sorguluyorlar.
     num çalıyor.                                                Biz kim olduğumuzu biliyoruz.
     Gazeteci bir dostum telefonu açtığım                                    Bizler birer hiçiz hiç…
     gibi Ferhat abi şu an evde dost mecli-    edeceğiz
     sinde oturuyoruz ve işin içinden çıkamı-                                  Biz hiçiz, aradığımız ise her şey...
     yoruz diyerek konuştu.                                           Biz her şeyiz ve aradığımız ise hak ettiği-
     Bende kendisine; ‘hayırdır neyin içinden                                  miz çok şey…
     çıkamıyorsunuz’ diyerek konuştum.                                      Haklı olunan mevzumuzda, kamu yararı
                                                           adına çıktığımız bu yolda, bu saatten
     Sorduğum soruya gelen cevap;
                                                           sonra ‘ey kahbe rüzgâr, artık ne yandan
     “Şimdi sen ve arkadaşların büyük bir                                    esersen es!’ bizler“Zaman bendedir
     sitenin hakedildiği gibi yönetilme-                                     ve mekân bana emanettir!” şuurunda
     mesi nedeniyle aylardır bir mücadele                                    olarak rüzgarların bizi yıkamayacağını,
     içerisine girdiniz. Ardından yönetimi                                    bu ülkede milletin ve devletin zararına
     Emlak Konut A.Ş’den yapılan genel                                      olacak hiçbir projede yer almayacağımı-
     kurul seçiminde devir aldınız. Şimdi                                    zı da herkesin bilmesini isterim.
     göreve geldiğiniz gibi ilk aldığınız karar
     yönetim kurulu üyeleri olarak tarafınıza                                  Sulh yoluyla sorunların aşılması adına
     ödenecek huzur hakkı adındaki aylık                                     sitemizde geçmişte yöneticilik yapan-
     ödeneği yönetime 1 yıllık süre zarfın-                                   ların, çalışanların, idarecilerin, daireleri
     da geri almaksızın hibe etmek olmuş.                                    satanların, her ne şekilde olursa olsun
     Şimdi bizim anlamadığımız orada bir                                     yönetim ile sözleşme imzalayanların,
     mesai harcıyorsunuz. Hatta kendi işle-                                   site sakinlerinin paralarının toplandığı
     rinizi aksattığınıza ve ailenizi bile ihmal                                 kasadan haksız yere para harcayan,
     ettiğinizi aile dostu olmamız vesilesiyle                                  aldığı paranın karşılığını vermeyen,
     görüyoruz. Benim kayınpederim eski-                                     sözleşmelerini eksiksiz ve değişik yol-
     den sizin kadar büyük bir site olmasa                                    larla yanıltıcı olarak devam ettiren tüm
     da bir yaşam alanının yöneticisi olarak                                   yanlışları doğrulara çevirmek için sulh
     görev yaptı. Kendisi böyle bir olaya şahit                                 yoluyla görüşmeler yapmaya başladık.
     olmadığını bu farkındalığın sebebi ve                                    Bu süreçte Emlak Yönetim A.Ş işletmeler
     alametini öğrenmek istiyor. Şimdi müsa-                                   Müdürü bizlere tüm sorunların çözül-
     aden olursa hoparlörü açarak senden                                     mesi adına yardımcı olacağını söyleme-
     bu soruya cevap alabilir miyiz?”                                      si de bizlere ümit vermiştir. Bu süreçte
                                                           Emlak Konut A.Ş’nin de aynı düşünce
     Sevgili okurlarım şimdi sizlere meslek-                                   de olduğunu belirttiler.
     taşımın sorusuna nasıl cevap verdiğimi
     aktarmak istiyorum.                                             İnşallah sulh yoluyla tespit ettiğimiz
                                                           ve tutanakla bunları resmileştirdiğimiz
     Daha önceki yazılarımda çevre bakanlı-                                   sorunları tek tek aşacağız.
     ğından satın alınan evlerde yaşanan so- Evet ilk yaptığımız yönetim kurulu  haram zehir zıkkım olacağını düşündük.
     runları ve siteyi yöneten Emlak Yönetim  toplantısında Türkiye genelinde site yö- Neden haram olacağını da kısaca bahis  Şayet aşamazsak Yönetim Kurulu Başka-
     A.Ş ile sakinler arasında verilen aidatla- neticilerinin huzur hakkı adıyla aldıkları  etmek arzusundayım. nı olarak kendim başta olmak üzere biz-
     rın karşılığının alınmadığı konusundaki  parayı alarak site yönetimine hibe olarak             leri, önceki yönetimi ve usulsüz iş yapan
     serzenişlerimi kaleme almıştım.   geri verilmesine karar verdik. Bu kararı  Öyle bir çirkin çark kurulmuş ki! bu çarkı  tüm firmalar hakkında suç duyurusunda
                                                           bulunacağız.
                                         kırmak bu sistemi param parça etmek
     Bu nedenlerle site yönetiminin acilen  bizler bundan 1 sene önce site sakinleri  bir zaruriyettir.
     değişmesi ve hantallıktan kurtulması  ile ortak akıl ile kararlaştırdık. Bu teklifi            Ayrıca bu süreçte yaşanan süreçleri de
     adına genel kurul çağrısı yaparak seçim- yaptığım zaman hiçbir yönetim kurulu  Bu kokuşmuşluğu bu para hırsını ,bu  cumhurbaşkanlığımıza bildiriyoruz.
     lerin gerçekleşmesini sağladık. Süreç  üyesi veya temsilci arkadaşımız karşı çık- vurdumduymazlığı , bu adam kayırma- Yükümüz ağır ve alnımız ak bir şekil-
     ilerledi ve biz yönetimi emlak konut  madı ve memnun oldular. Sitenin istedi- yı deşifre etmek cumhurbaşkanımız  de bizler ak sütün içindeki ak kılı fark
     A.Ş’nin kontrolünden alarak Emlak  ği huzura kavuşmadan, sakinler verdiği  Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışma hızına  ederek, farkındalık yaratmaya devam
     Yönetim A.Ş’nin tabiri caizse patronu  aidatların hakkını almaya başlamadan  yetişmek onun gibi başını ve canını  edeceğiz.
     olduk.               bu parayı almamız durumunda bize  ortaya koymaktır.          Daha çok şaşıracaksınız…
   1   2   3   4   5   6   7   8   9