Page 5 - Güzel Vatan Gazetesi - Haziran 2019 - Sayı:118
P. 5

HABER 5

            çevre ve şehİrcİlİK BaKanı murat Kurum:


      Kentsel dönüşümün yeni kuralları
     mağdurİyetlerİ engelleyeceK

          Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm yapan yatırımcılar ve müteahhitlerle
          ilgili hayata geçirilen düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, “Türkiye’mizde yeni

                bir Fikirtepe projesi yaşanmaması adına da bu genelgeyi yapmış olduk” dedi.


     Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından,
     resmi Gazete’de kentsel dönüşüm yapan
     yatırımcılar ve müteahhitlerle ilgili 6306
     sayılı kanun (afet riski altındaki alanların  HaBEr
     Dönüştürülmesi Hakkında Kanun) kapsa-   ALİ SÜRÜM
     mındaki yönetmelik yayımlandı. Kentsel
     dönüşümün kurallarını yeniden belirle-
     yen genelge ile hem vatandaş hem de
     hak sahibi olanların mağdur edilmemesi
     planlanıyor.
     “Kentsel dönüşüm bizim en önemli
     gündem maddemiz”
     Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
     bugün Bağcılar’da bir kentsel dönüşüm
     projesindeki çalışmaları yerinde inceledi.
     resmi Gazete’de kentsel dönüşüm ile ilgi-
     li yayınlanan genelge hakkında açıklama-
     larda bulunan Kurum, kentsel dönüşümü
     yapacak firmalar için 9 kriterin getirildiğini
     söyledi. Kentsel dönüşümün halen en
     önemli gündem maddesi olduğuna dik-
     kat çeken Bakan Kurum şöyle konuştu:
      “artık kentsel dönüşüm sürecinde hiçbir
     vatandaşımız mağdur olmayacak. Kentsel
     dönüşümdeki inşaatlarımızı bu anlamda
     kontrol altına almış bulunuyoruz. Kentsel
     dönüşümü yapacak firmalar için bundan
     sonra 9 tane teknik anlamda kriterimiz
     var. Bu dokuz sınıfa uyan firmalar kendi
     sınıflarına göre kentsel dönüşüm işlerine
     girecekler. Vatandaşlarımızın kentsel
     dönüşümde mağduriyetini engellemek   Bağcılar’da 400 adet rezerv konut yapılacak
     adına hem teknik kriter getirmiş olduk                          ceğiz. Bağcılar’ın kuzeyinde bulunan yaklaşık 6 milyon 800
     hem mali kriter getirmiş olduk hem   Bakan Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandır- bin metrekare alanda 50 bin konutluk çok örnek bir projeyi
     de inşaatın ilerlemesine göre yüklenici  mak için yapılan rezerv konut projesinden de bahsetti.  başlatıyoruz. Hem tEM’in kuzeyinde hem güneyinde yer
     firmalara paralarını serbest bırakıyoruz. Bu  Bağcılar’da yapılacak rezerv konut sayısı ve 3 ilçeyi kapsa- alan projede 50 bin konut üreteceğiz. Yatay mimari esaslı,
     süreçte vatandaşımız mağdur olmayacak  yan millet bahçesi hakkında bilgiler veren Kurum, “Şu an  az katlı üreteceğiz. Kuzeydeki alanda 1 milyon 700 bin
     diğer taraftan da yüklenicilerimiz bu işi  bulunduğumuz alan Demirkapı Mahallesi olarak geçiyor.  metrekare hem Bağcılar’a hem Esenler’e hem de sultangazi
     hakkaniyetle yapmış olacaklar. Kentsel  Bu bölgede bir projemiz var. Bu proje ilerlemesi yavaş olan,  ilçemize komşu bir millet bahçesi yapacağız. Bu bölgedeki
     dönüşüm hep söylüyoruz, bizim en    kentsel dönüşümde mağdur diyeceğimiz vatandaşlarımızın  en büyük millet bahçesi olacak. Etrafında yine rezerv konut
     önemli gündem maddemiz, en önemli    olduğu bir proje. Bu projeyi de belediyemizle birlikte bakan- üreteceğiz. 15 bin adet rezerv konutu da sultangazi ve Bağ-
     önceliğimiz. Bu anlamda bir genelge   lığımız ve tOKİ eliyle tamamlayacak ve en kısa zamanda hak  cılar ilçesinde kullanmış olacağız.” Çevre ve Şehircilik Bakanı
     kapsamında valiliklere yazı gönderdik.  sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bu projeden hiçbir  Kurum son olarak resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik
     Valiliklerimiz de 19 Mayıs tarihinde bize  konutu dışarı satmadan buradaki konutlarımızı Bağcılar’da  için, “artık inşallah türkiye’mizde yeni bir Fikirtepe projesi
     dönüşlerini bildirdiler. İl il, ilçe ilçe, mahal- rezerv konut olarak kullanmak üzere kentsel dönüşümü  yaşanmaması adına da bu genelgeyi yapmış olduk” dedi.
     le mahalle artık kentsel dönüşüm strateji  hızlandırmış olacağız. Yaklaşık 400 adet rezerv konut ürete-
     belgesini oluşturuyoruz.”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10