Page 5 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:99
P. 5

Haber                                             5                                                                              15 Temmuz 2016’da
                                                                                   ne oldu?


                                                                               Türk Milleti’nin haber alma hakkını
     Havalimanlarında                                                                 eengelleyerek, yapmaya çalıştıkları
                                                                             darbe ve ihanet girişimini kabul ettirmek
      İSPARK 2 saat                                                                 isteyen FETÖ’cü pilotlar ,Türk Milleti’nin
      ücretsiz olacak                                                                malı olan F-16 uçaklarıyla TÜRKSAT’ı
                                                                             bombalarken, iki kobra helikopterle de
      İstanbul Büyükşehir Be-                                                            TÜRKSAT’ı teslim etmemek için direnen
    elediyesi’nin havalimanları                                                            vatandaşlara ateş açtı.TÜRKSAT önünde
    İSPARK otoparklarında başlattığı                                                         iki vatandaşımız şehit oldu.
    1 saat ücretsiz otopark uygulama-                                                          -FETÖ’cü darbeci-işgalci hainler hava-
    sı yoğun ilgi gördü. Artan talep ve                                                        alanlarını da hava trafiğine kapattı.58 su-
    vatandaşların isteği doğrultusun-                                                         bay kılığına girmiş darbeci hain, İstanbul
    da İstanbul Büyükşehir Belediye                                                          Atatürk Havaalanı’nı 4 tank,4 zırhlı araç,4
    Başkanı Mevlüt Uysal’ın talima-                                                          kamyon ve 4 askeri jeep ile işgal etmek
    tıyla yurtiçi ve yurtdışından gelen                                                        istedi. Bu darbeci-hain işgal girişimine di-
    yolcuların gecikme süreleri de                                                          renen vatandaşlarımızdan 6 tanesi burada
    dikkate alınarak ücretsiz uygu-                                                          şehit oldu.
    lama 2 saate çıkartıldı. İSPARK,                                                          -FETÖ’cühain-
    Sabiha Gökçen ve Atatürk                                                             ler,Türk Milleti’nin
    Havalimanı’na yakın mesafede                                                           son ve ebedi vatanı
    hizmete açtığı yaklaşık 3 bin 500                                                         olan bu topraklarda
    araç kapasiteli otoparklarında            Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı:                          yüzbinlerce şehit
    verdiği ücretsiz uygulama süresini                                                        kanı ile kurdu-
    uzatıldı. Sürücüler İSPARK hava-                                                         ğu son ve ebedi
    limanı otoparklarını 2 saat ücretsiz                                                       devleti TÜRKİYE   Yurdal Kılıçer
    kullanabilecek. Her iki havalimanı  Türkiye’yi daha ileriye                                           CUMHURİYE-     ykilicer27@gmail.com
    girişinde yaşanan uzun kuyrukla-                                                         Tİ’nin ve TÜRK
    rın ve emniyet şeridindeki yasak                                                         MİLLETİ’NİN başı olan Cumhurbaşkan-
    parklanmanın önüne geçmek için                                                          lığı’nın resmi makamı Cumhurbaşkanlığı
    başlatılan 1 saat ücretsiz otopark                                                        Külliyesi’ni F-16 uçakları ile bombaladı.Tek
    uygulaması sürücüler tarafından  taşıyacak olan sizlersiniz                                           amacı Türkiye Cumhuriyeti’nin başı olan
    yoğun ilgi gördü. Yurtiçi ve yurt-                                                        makama ve iradesine sahip çıkmak olan 29
    dışından gelen yolcularını karşıla-                                                        vatandaşımız burada şehit edildi.
    mak için yol kenarında bekleyen                                                           -FETÖ’cü hainler, duvarından ‘Ege-
    sürücüler İSPARK otoparklarını    Bağcılar Halk Eğitimi Merkezi  siyle başladı. Açılış konuşmasını yapan Bağcı- birlikte hayırla yad edilmek istiyorsanız dünü  menlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.’ yazılı
    kullanmaya başladı.          bünyesinde liseden mezun öğren- lar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Artık  değil yarını kurtarmayı hedeflemelisiniz”  olan Milli Mücadele Şehitlerimizin bize
                    ecilere yönelik verilen Destekleme  eski Türkiye yok. Artık savunma sanayini  dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa  emaneti, milli irademizin tecelligahı olan
                    ve Yetiştirme Kursları’nın 2017-2018 eğitim  kuran, tankını topunu insansız hava araçlarını  Yılmaz, “Gençlik Merkezi’mizde siz gelece- Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
                    sezonunun açılışı yapıldı. Bağcılar Belediyesi  yapan bir Türkiye var. Sizleri bu Türkiye bek- ğimizin teminatı olarak gördüğümüz, Yeni  ni tam 11 kez bombalayarak, bu vatan, bu
                    Gençlik Merkezi’nde düzenlenen törene  liyor. Türkiye’yi daha ileriye taşıyacak olan  Türkiye’yi oluşturacak gençlerin hayata daha  millet ve bu devletin değerlerine dair hiçbir
                    Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,  sizlersiniz. Çok donanımlı bir şekilde kendi- iyi hazırlanabilmesi yüksek öğretim progra- bağlarının olmadığını da göstermiş oldular.
                    İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve  nizi yetiştirmek zorundasınız. Mevlana’nın  mına daha sağlıklı bir şekilde gidebilmesi için  -Ankara Gölbaşı’ndaki Polis Özel Ha-
                    lise mezunu kursiyerler katıldı.   dediği gibi ‘Bir neslin geleceğini bir önceki  Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Bağcılar Be- reket Merkezi de FETÖ’cü darbeci-işgalci
                     Program, 15 Temmuz hain darbe giri- nesil hazırlar’. Eğer biz sizlere güzel yarınlar  lediyemizin iş birliğinde gençlik merkezinde  hainlerin hedefi oldu. F-16 uçaklarının
                                                                             attığı bombalar, kendilerini ana-baba ve
       İstanbul’da       şimini unutmamak ve unutturmamak için  hazırlamazsak daha sonrasını siz daha iyiye  siz gençlerimizle geleceğe yönelik kursların  çocuklarını korumak için canlarını ortaya
                                      taşıyamazsınız. Ve silsile yoluyla da dualarla
                                                         açılışında birlikteyiz.” şeklinde konuştu.
                    hazırlanan 15 Temmuz belgeselinin izlenme-
      balık fiyatları                                                                koymaktan bir saniye tereddüt etmeye-
                                                                             cek 51’i Özel Hareket Polisi olmak üzere
       cep yakıyor                                                                 toplam 56 kişiyi şehit ettiler. FETÖ’cüha-
      İstanbul’da son günlerde                                                           inler,ayrıca Ankara İl Emniyet Müdürlü-
                                                                             ğü’nü de bir kez F-16 ve 6 kez de savaş
    eyaşanan güneşli hava nede-                                                            helikopteri ile olmak üzere 6 kez hedef
    niyle tezgahlardaki balık fiyatları                                                        alarak,bombaladılar.
    vatandaşın cebini yakıyor. Av                                                            -Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başı
    yasağının kalktığı 1 Eylül’den                                                          olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
    itibaren denize açılan balıkçılar                                                         yip Erdoğan’a da suikast düzenlemek için
    sezonun ilk ayında umduğunu                                                            Sayın Cumhurbaşkanımızın tatil yaptığı
    bulamadı. Karaköy Balık Paza-                                                           Marmaris’te konakladığı oteli basan gözü
    rı’nda hamsinin kilosu 20 TL,                                                           dönmüş cani-darbeci-işgalci FETÖ’cü ha-
    istavritin kilosu 20 TL, palamutun                                                        inler, biri Sayın Cumhurbaşkanımızın ko-
    tanesi 10-25 TL’den satılırken,                                                          ruması olmak üzere, iki polisi şehit ettiler.
    fiyatların pahalı olması nedeniyle                                                         Bu suikast girişiminden kurtulan
    tezgahlar boş kaldı. Balıkçılar,                                                         son ve ebedi yurdumuzun son ve ebedi
    fiyatların pahalı olması nedeniyle                                                        devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’mizin
    işlerinin kötü olduğunu, ilerleyen                                                        Cumhurbaşkanı olan Sayın Recep Tayyip
    günlerde havaların normale dön-                                                          Erdoğan’ın, televizyon kanallarına cep
    meye başlamasıyla birlikte balık                                                         telefonu ile bağlanarak, tüm vatandaş-
    fiyatlarının düşeceğini söyledi.                                                         larımızı sokaklara ve meydanlara çağır-
                                                                             ması sonucu, bu FETÖ’cü darbeci-işgalci
                                                                             hainlere direnmeye daha büyük bir azim
                                                                             ve inanç duyan Türk Milleti, sokaklarda,
                                                                             meydanlarda verdiği destansı mücade-
                                                                             le ve kahramanlıklarla dosta, düşmana
                                                                             ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar
                                                                             kalacağını’bir kez daha kanı ile canı ile
                                                                             bedel ödeyerek göstermiş oldu.
                                                                              Kökü dışarda FETÖ’cü darbeci-işgalci
     Esenler’de mobil                                                                 hainlerin yaşattığı o kara geceyi aydınlatan-
                                                                             lar, ırk,dil,din,mezhep,bölge ayrımı olmak-
    okul timi devrede                                                                 sızın tek vücut olarak vatanına sahip çıkan
                                                                             Türk Milleti’nin kahraman insanları oldu.
      Esenler İlçe Emniyet Mü-                                                            Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Başı
    edürlüğü tarafından halk ile                                                           ve Anayasal olarak Başkomutanı olan
    polis arasındaki ilişkileri geliş-                                                        Türk Milleti’nin bizzat oy vererek seçtiği
    tirmek ve vatandaşların sıkıntı-                                                         Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
    larını dinleyip çözmek amacıyla                                                          Erdoğan’ın çağrısıyla dünya üzerinde eşi
    düzenlenen 2017 yılı Huzur                                                            ve benzeri sadece Türk Milleti’nin tari-
    Toplantısı,Esenler Kaymakamlığı                                                          hinde görülen yeni bir şanlı direniş ile bu
    Konferans Salonu’nda yapıldı.                                                           hain darbe-işgal girişimi başarısız oldu.
    Toplantıya; Esenler Kaymamı                                                            Kahraman Türk Milleti tıpkı Malazgirt’te,
    Hulusi Şahin, Esenler Belediye                                                          tıpkı Çanakkale’de, tıpkı Kurtuluş Sava-
    Başkanı M. Tevfik Göksu, Esen-                                                          şı’ında olduğu gibi bir kez daha göğsünü
    ler İlçe Emniyet Müdürü Cihat                                                           kurşunlara, bedenini tanklara siper eder-
    Dağdeviren, Esenler İlçe Milli                                                          ken geride 250 şehit ve 2196 gazi bıraktı,
    Eğitim Müdürü Bayram Ercan,-                                                           ancak son ve ebedi yurdunu,son ve ebedi
    belediye başkan yardımcıları,                                                           Devleti’ni ne kökü dışarıda FETÖ’cü hain
    okul müdürleri, muhtarlar,din                                                           darbeci-işgalcilere ne de bu hainleri kont-
    görevlileri ile çok sayıda vatan-                                                         rol eden üst akıla teslim etmedi.
    daş katıldı. Esenler İlçe Emniyet                                                          Bu kahpe FETÖ’cü darbe-işgal girişi-
    Müdürü Cihat Dağdeviren de                                                            min ardından, Türkiye Cumhuriyeti’nin
    Esenler’de suç oranlarında ciddi                                                         yargı organı olan ve Türk Milleti adına
    oranda düşüş kaydedildiğini                                                            karar vermek vazifesi üstlenen Mahke-
    belirterek, ilçedeki emniyet ça-                                                         melerin Savcı ve Hakimleri, Türk Emniyet
    lışmalarının istatistiklerini verdi.                                                       Güçleri ve diğer Kolluk Kuvvetleri ile elele
    Esenler’de kurulan Mobil Okul                                                           vererek, bu hain FETÖ’cü darbeci ve işgal-
    Timi’nin meyvelerini verdiğini                                                          cileri, yakalayarak Türk Adaleti’nin önüne
    belirten Dağdeviren, “Esenler                                                           çıkarmak için harekete geçti. Teker teker
    ilçesi olarak Mobil Okul Timi’nin                                                         ele geçirilen Darbeci-İşgalci FETÖ’cü
    yaptığı başarılı çalışmalar sonucu                                                        hainler aleyhine soruşturmalar yapılarak,
    istatistiklerde İstanbul birincisi                                                        haklarında pek çok dava açıldı.
    olduk. Okul önlerinde uyuştu-
    rucu satışının ve ruhsatsız silah                                                         15 Temmuz Darbe Davaları Müşteki Avu-
    bulundurulmasının engellenmesi                                                            katları Platformu Üyesi, Sasam Stratejik
    konularında ekiplerimiz başarılı                                                           Araştırmalar Merkezi İstanbul İl Başkan
    çalışmalar yaptı. Ekiplerimiz okul                                                         Yardımcısı ve Uluslararası Siber Güvenlik
    servis araçlarının da güvenliğini                                                         Federasyonu (USGF) Yönetim Kurulu Üyesi
    sağladılar” dedi.                                                                          Avukat Yurdal Kılıçer
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10