Page 5 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:114
P. 5

özEL HABER 5

     İstanbul’un yenİ merkezİ olan                                      Başakşehir’de hizmet Veren Okullar


                                                          • Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi
     Başakşehir’de rutubetli okullar                                     • M. Emin Saraç İmam Hatip Ortaokulu
                                                          • M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
                                                          • İMKB Alparslan Ortaokulu
                                                          • İMKB Bahçeşehir Mesleki Ve Tek. And. Lisesi
                                                          • Borsa İstanbul Başakşehir Mes. ve Tek. And. Lis.
                                                          • İTO Başakşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
     Başakşehir’de TOKİ tarafından yapılan                şehir’de bulunan TOKİ tarafından yapılan  • İTO Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu
     okullarda oluşan rutubet nedeniyle öğ- tokİ             hemen hemen tüm okullarda problem- • Bahçeşehir Anaokulu
                                                          • Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi
     renciler sağlıksız ortamda eğitim görüyor.  okulu          ler var. Bazılarında rutubet var, bazı okul- • Bahçeşehir Süleyman Demirel İlkokulu
     Bazı okullarda zeminden çıkan su ise                 ların bodrum katlarında su sızıntısı var,  • Başakşehir Cumhuriyet İlkokulu
                                                          • Başakşehir Anadolu Lisesi
     bina temelinin yavaş yavaş çürümesine                bazı okullarımızın da çatısında akıntılar  • Başakşehir Mesleki Eğitim Merkezi
     neden oluyor. İstanbul başta olmak üzere               yaşanıyor” diyerek konuştular.   • İbrahim Koçaslan Ortaokulu
     Türkiye’nin dört bir yanında okulların                Okullardaki sağlıksız koşullara   • Kayabaşı İlkokulu
                                                          • Mehmet Yaren Gümeli İlkokulu
     yenilenme çalışmalarına hız verilirken,               öğretmenlerde veliler de tepkili  • Oyakkent İlkokulu
     Başakşehir’de TOKİ tarafından yapılan eği-              Yaşanan sıkıntılara neden olan taşeron fir- • Boğazköy Ortaokulu
                                                          • Zihni Küçük Özel Eğitim Meslek Okulu
     tim binaları tam anlamıyla kaderine terk               malara tepkili olduklarını söyleyen veliler,  • Nurettin Topcu İlkokulu
     edilmiş. Milli Eğitim yetkilileri tarafından             yetkililerden bu sorunlara kalıcı çözümler  • Başakşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi
     TOKİ’ye hatalar ve eksikler sözlü olarak bil-            bulmasını istiyorlar.        • Abdi İbrahim Ortaokulu
                                                          • Oyakkent Ortaokulu
     diriliyor. Bildirimin ardından okula gelen              İBB ile toki tarafından yapılan   • Mahmut Şevket Zırh İlkokulu
     elemanlar sorunları çözecek kalıcı tadilat-             okullar arasında büyük fark var   • Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi
                                                          • Ahmet Kabaklı İlkokulu
     lar yapmak yerine tadilat yapıyormuş gibi              Başakşehir’de yaptığımız araştırmalar  • Güvercintepe Ortaokulu
     ufak dokunuşlarla sorun giderildi algısı               neticesinde TOKİ ile İBB tarafından  • Hikmet Uluğbay Ortaokulu
     oluşturuyorlarmış.                          yapılan okullar arasında ciddi işçilik ve  • Tepe İlkokulu
                                                          • Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu
     Öğrenciler’in sağlığı tehlikede,                   kalite farkının olduğunu fark ettik. İlçede  • Başakşehir Rehberlik Ve Araştırma Merkezi
     binalar ise yavaş yavaş çürüyor                   10’a yakın İstanbul Büyükşehir Beledi- • Şehit Öğretmen Aynur Sarı Anaokulu
                                                          • Şamlar İlkokulu
     Eğitim ve öğretimin bilincinde olan okul               yesi (İBB), 20 civarında da Toplu Konut  • Şamlar Ortaokulu
     yönetimleri kendi imkanları el verdiğince              İdaresi (TOKİ) tarafından okul yaptırılmış.  • Hacı Ali Osman Gül İlkokulu
     bir takım tadilat işlemlerini yapmaya  İbb             TOKİ tarafından yapılan okulların hemen  • Prof. Dr. Ahatandıcan Ortaokulu
                                                          • Şehit Vedat Barceğci İlkokulu
     çalışıyorlar. Okulların zemininden su  okulu            hemen hepsinde kalite sorunu yaşa- • Başakşehir Bilim Ve Sanat Merkezi
     alması ve düşük kot nedeniyle oluşan                 nırken, İBB tarafından yaptırılan eğitim  • Cahit Zarifoğlu İlkokulu
                                                          • Miktat Ağaoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi
     rutubetlerin yok edilmesi için yapılacak               binalarında neredeyse sorun yok. Sorun  • Başakşehir Ayazma İlkokulu
     tadilatlar yüksek maliyetli olduğundan                olsa bile İBB tarafından taşeron firmaya  • Başakşehir Halk Eğitimi Merkezi
     okul idarecileri bu sorunlar ile başa  Taşeron firmaların devlete ve millete  sıkıntılar çözdürülürken, TOKİ tarafından  • Şamlar Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe
                                                          • Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi
     çıkamıyorlar. Ve dolayısıyla rutubet olan  verdiği zarar telafi edilemiyor aynı özen gösterilmediği konuşuluyor.  • Hacı Fatma Gül Çok Programlı Anadolu Lisesi
     konferans salonlarında eğitim faaliyeti  TOKİ tarafından yapılan okulların ihalesini  Mesela Başakşehir’de İstanbul Büyükşehir  • Şamlar Özel Eğitim Uygulama Merkezi
                                                          • Başakşehir Özel Eğitim Uygulama Okulu
     yürüten çocuklar nefes problemleri ve  kazanan özel şirketlerin hatalı inşaat ve  Belediyesi tarafından yaptırılan İBB Şehit  • Fenertepe İlkokulu
     kötü koku ile karşı karşıya kalıyorlar. Bazı  eksik malzeme kullanması nedeniyle  Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulu’nda  • Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi
     okullar ise bodrum katlarının su alması  sorunların oluştuğunu söyleyen yetkililer,  sağlıklı, sağlam binası ve çevre düzenle- • Şahintepe İmam Hatip Ortaokulu
                                                          • Başakşehir Şehit Orhun Göytan İlkokulu
     nedeniyle yavaş yavaş çürüyor.  “Sorunları bazen sözlü bazen de yazılı  mesi ile özel okullar düzeyinde öğrencile- • Şehit Serdar Gökbayrak İlkokulu
     Öğretmenler sağlıksız koşullarda eğitim  olarak TOKİ’ye iletiyoruz. Bazen şikayetleri- re hizmet verirken, TOKİ Celalettin Ökten  • Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu
                                                          • Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
     vermeye çalışırken, öğrenci velileri ise  miz değerlendiriliyor. Lakin gelen ekipler  Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans  • Başakşehir Şht. Muhammed Eymen Demirci İlkokulu
     çocuklarının sağlıksız bir ortamda eğitim  göstermelik ufak tefek tadilat yapıyorlar  salonunda bulunan rutubete yıllardır bir  • Başakşehir Aziz Sancar Ortaokulu
     görmeleri karşısında tepki gösteriyorlar. ve gidiyorlar. Sorun çözülmüyor. Başak- çözüm bulunamıyor.  • Emlak Konut Fuat Sezgin İlkokulu
                                                          toki tarafından Yapılan Okullar:
         dEVLEt FinAnSMAn SAğLIYOR, ödEnEk VERiYOR AMA tAŞEROn FiRMALARIn HAtALI inŞAAt          • TOKİ Aliya İzzetbegoviç And. İmam Hatip Lisesi
       çALIŞMALARI VE YönEticiLERin iŞLERini LAYIkI iLE YApMAMALARIndAn dOLAYI SORUnLAR çIkIYOR.      • TOKİ Ertuğrulgazi İmam Hatip Ortaokulu
                                                          • TOKİ Hayme Ana Mesleki Ve Tek. And. Lisesi
                                                          • TOKİ Yunus Emre İlkokulu
                                                          • TOKİ Osmangazi İlkokulu
                                                          • TOKİ Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu
                                                          • TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi
                                                          • TOKİ Kayaşehir Mevlana İlkokulu
                                                          • TOKİ Şehit Abdulselam Özatak İlkokulu
                                                          • TOKİ Mimar Sinan Anaokulu
                                                          • TOKİ Mustafa Kutlu İmam Hatip Ortaokulu
                                                          • TOKİ Kayaşehir Mesleki Ve Tek. And. Lisesi
                                                          • TOKİ Kayaşehir Anaokulu
       TOKİ tarafından 2013 yılında yapımı                                  • TOKİ Fenertepe Ortaokulu
                                                          • TOKİ Nasrettin Hoca Anaokulu
       tamamlanarak eğitime açılan Anadolu                                  • TOKİ Kayaşehir Ortaokulu
       Öğretmen Lisesi’nde aradan geçen                                   • TOKİ Celalettin Ökten Kız And. İ. Hatip Lisesi
       bir yılın sonunda binada çatlaklar                                  iBB tarafından Yapılan Okullar:
       oluşmuş, tavandan su sızmaya baş-                                   • İBB Şair Erdem Bayazıt Ortaokulu
       lamış. Bunun üzerine yüklenici firma                                 • İBB Şehit Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulu
       ve denetim firması hakkında 2014                                   • İBB Akşemsettin Ortaokulu
       yılında suç duyurusunda bulunmuştu.                                 • İBB Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
       Bolu’da yaşanan olaylarla benzerliği                                 • İBB Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
                                                          • İBB Yavuz Sultan Selim Kız And. İ. Hatip Lisesi
       nedeniyle aynı önlemlerin Başakşe-                                  • İBB Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu
       hir’de ki hasarlı okullar içinde alınma-                               • İBB Şehit Savcı Selim Kiraz İlkokulu
       sının gerekli olduğu gözlemleniyor.                                 • İBB Yavuz Sultan Selim And. İmam Hatip Lisesi
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10