Page 5 - Güzel Vatan Gazetesi - Eylül 2019 - Sayı:121
P. 5

HABER 5                                                             Kural tanımayan bazı

                                                           otobüs şoförleri bisikletli
                                                             ulaşıma engel oluyor


                                                           İstanbul’da bisiklet tutkunlarına seyahat
                                                           özgürlüğü sağlamak isteyen İett’nin kural-
         habeR                                                larına bazı otobüs şoförleri uymuyor. Kural
        Haber                                                 tanımayan otobüs şoförleri bisikletlerin se-
         FerHat
        merKezi                                                yahat edebileceği saatler olan 10:00-16:00
        yıldırım
                                                           ve 22:00-06:00 arasında bisikletleri araçlara
                                                           almıyorlar ya da bisikletleri görünce durak-
     istanbul'Da bisiklEtlEr                                           lı’dan kalkarak, eminönü’ne giden bn1
                                                           ta durmadan geçiyorlar. Özellikle halka-
                                                           otobüs şoförleri sahilde bulunan otobüs
                                                           duraklarında bekleyen bisikletleri gördüğü
       görmEzDEn gEliniyor                                           halde durmaması vatandaşları mağdur
                                                           ediyor. bisiklet sürücüleri durumu beyaz
                                                           masaya ilettiklerinde ise araç numarası ve
                                                           kapı numarası olmadan şikayetin değerlen-
                                                           dirilemeyeceği cevabını alıyorlar. Durakta
     İstanbul genelinde bisikletlere özel                 ması gerekiyor” dedi.         durmayan aracın içinde yazan araç kodunu
     olarak ayrılmış yaklaşık 100 kilometre                bisiklet yolunu, motorlu taşıt yolundan  almanın mümkün olmadığını düşünürsek
     bisiklet yolu bulunuyor. Yetersiz olan bu               ayıran plastik engellerin, yola park  beyaz masa çözüm bulmamak adına şika-
     yolların araçlar tarafından işgal edilmesi              eden sürücüler tarafından kırıldığına  yetlerde gereksiz bürokrasi dili kullanıyor.
     bisiklet sürücülerini mağdur ediyor.                 dikkat çeken Suyabatmaz, “aslında   Katlanabilir bisikletlerin ise tüm toplu
     Kentteki birçok bisiklet yolunun yeterli               birçok ülkede, beton ve yüksek engeller  ulaşım araçlarında günün her saati seyahat
     ve güvenli olmadığını belirten bisikletli-              kullanılıyor. böylece araçlar kesinlikle  edeceğini hemen hemen hiçbir otobüs
     ler Derneği Genel başkanı Murat Suya-                 bisiklet yollarına giremiyor. bizde de  şoförü bilmiyor ve bu bilgisizlik nedeniyle
     batmaz, bisiklet yoluna park eden araç                öyle olması gerekiyor. bu şekilde küçük  katlanabilir bisiklet sahipleri de mağdur
     sürücülerine cezai işlem uygulanmadığı  kesi ile karşı karşıya kalıyorlar. plastik engellerle, eğitimsiz sürücüleri- oluyorlar.
     sürece benzer sorunların yaşanmaya  İstanbul’da bisiklet kullanıcılarının ciddi  mizi maalesef eğitmemiz çok mümkün  İETT İNTERNET SİTESİNDE
     devam edeceğini söyledi.      sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten  görünmüyor" diye konuştu. BİSİKLETLERİN ULAŞIM SAATLERİ
     İstanbul’da sağlıklı bir yaşam, ekonomik  bisikletliler Derneği başkanı Murat  İstanbul genelindeki birçok bisiklet yol- bisikletli yolcular bisiklet aparatlı otobüs-
                       Suyabatmaz, “bisiklet yollarına gelişi
     bir alışkanlık tesis etmek için önemi  güzel park eden araçlar var. bisikletlere  larının yeterli ve güvenli olmadığının al- leri gün boyu, diğer tüm otobüslerde ise
     büyük olan bisiklet yollarıyla alakalı  ayrılan özel yollarda bulunan plastik  tını çizen Suyabatmaz, “bisiklet sağlık ve  10:00-16:00 ve 22:00-06:00 saatleri arasında,
     ciddi sorunlar yaşanıyor. bazı motorlu  korumalar bisiklet yolunu kullanan  ekonomi için bir ihtiyaçtır. ülkemiz için  Metrobüslerde 10:00-16:00 ve 22:00-06:00
     araç sürücüleri bisikletleri görmezden  kuralsız sürücüler tarafından kırılmış  büyük bir ekonomik kazançtır. Ulaşım  arasında, metro ve tramvaylarda 06:00-
     gelirken, bisiklet yollarını da bilinçsizce  vaziyettedir. bisiklet yolunda seyir eden  için kullanılan petrol adına milyarlarca  07:00, 09:00-16:00 ve 20:00-00:00 arasında,
     işgal ediyorlar.
                       bisiklet sürücüsünün karşısına bazen  dolar harcıyoruz. bisiklet kullanımının  tünel’de 07:00-22:45 arasında, Şehir hatla-
     İstanbul genelinde 100 kilometre uzun- çöp konteyneri bazen de park etmiş  artırılması demek bu milyarlarca doların  rında 06:00-00:00 arasında, deniz otobü-
     luğunda olan bisiklet yollarında bulunan  araçlar çıkabiliyor. bu yaşananlar bisiklet  azalması demek ve böylelikle ekono- sünde 07:00-21:00, Dentur ve turyol 06:00-
     plastik korumalara ise araçlar tarafından  yolunun güvenli olmadığını gözler  mimize ciddi katkı sağlanacaktır. bazı  01:00 arasında, araba vapuru ve hızlı feribot
     zarar veriliyor. O sebeple çoğu bisiklet  önüne seriyor. bu sebeple yetkililerin bu  kişiler için ulaşım masrafı ayda bin lirayı  ile 07:00-22:30 saatleri arasında ek ücret
     yolu kullanılamaz durumda.     sorunları çözmeleri gerekiyor. Sorunlar  buluyor. İşe, okula, pazara, camiye gi- ödemeden yararlanabiliyor. Mavi Marma-
     bisiklet sürücülerine tahsis edilen yol  çözülmeden bisiklet yollarının kullanıl- derken bisikletle bedava ulaşım yapma  ra’da ise bir ek bilet karşılığında 07:00-01:00
     üzerinde seyir halinde olan bisikletlerin  ması imkansız gözüküyor. bu sorunların  imkanımız var. Yeter ki güvenli bisiklet  saatleri arasında bisiklet alınıyor. ‘’Katlanır
     önüne bazen çöp konteyneri çıkarken,  çözümü için öncelikle eğitim ardından  yolları olsun ve sürücüler bisikletlilere  bisikletler ise günün her saati, tüm İett
     bazen ise araçların altında ezilme tehli- da cezai işlemlerin ivedilikle uygulan- saygı göstersin" dedi. araçlarında ücretsiz taşınabiliyor.’’
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10