Page 5 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:100
P. 5

Haber                                             5

                                                                             15 Temmuz sadece bir

                                                                             darbe girişimi değildir!


                                                                               15 Temmuz 2016 da Türkiye’de yaşanan
                                                                             eolaylara sadece bir darbe girişimi olarak
      15 Temmuz ruhu                                                                değil aynı zamanda 15 Temmuz da uluslararası
                                                                             bir üst akılın yönlendirmesi ile denenen bir işgal
    okullarda yaşatılıyor                                                              girişimi olarak bakmak gerekmektedir. Milli
                                                                             Mücadele yıllarında açık dış düşmanlar tarafın-
       Küçükçekmece Belediyesi
    eilçedeki okullarda kurduğu                                                           dan bile saldırıya uğramayan Türk Milletinin
    “15 Temmuz” konulu fotoğraf                                                           iradesinin Tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet
                                                                             Meclisi’ni bombalayan FETÖ’cü teröristler
    sergisiyle 15 Temmuz ruhunu
    okullarda yaşatıyor. Bu kapsam-                                                         örnekleri daha önce Türkiye’de ve Dünyada ya-
                                                                             şanan ve ülke yönetimini ele geçirmeye çalışan
    da, Dr. Hulusi Behçet Ortao-
    kulu vatandaşların ve güvenlik                                                          darbeci askerler gibi davranmamışlardır.
                                                                              FETÖ’cü gözü dönmüş hain teröristler, içinden
    güçlerinin gösterdiği kahraman-
    lığı, milletin ortaya koyduğu                                                          çıktığı halkın üzerine hedef gözetmeksizin tank-
                                                                             larla, savaş helikopterleri ile, keskin nişancılar ile
    iradeyi anlatan fotoğraflardan
    oluşan sergiye ev sahipliği yaptı.                                                        ateş açmıştır. Bu davranışları ile işgal kuvvetle-
                                                                             rinden de ileri bir gözü dönmüşlük ve canilik ile,
    Anadolu Ajansı’nın kadrajına
    yansıyan fotoğraflardan oluşan                                                          Türkiye Cumhuriyeti
                                                                             Devleti’ni ortadan
    sergi, öğrencilerden de büyük
    ilgi gördü. Sergiye, eğitim yılı                                                         kaldırmaya, Türk
                                                                             Milleti içerisinde
    boyunca ilçedeki okullar ev
    sahipliği yapacak. Öğrencilerin,                                                         kaos, kargaşa ve iç
                                                                             çatışma çıkarmaya
    bilinçli, şuurlu, milli ve manevi
    değerlerine sahip olan bir genç-     Kütüphanesi olmayan                                          çalışmışlardır.
                                                                              15 Temmuz 2016
    lik olarak yetişebilmesi adına                                                                    Yurdal Kılıçer
    kurulan sergiyle, 15 Temmuz’un                                                          tarihinde FETÖ’cü
                                                                             darbe-işgalci hain-
                    kafeye ruhsat verilmeyecek                                            Milleti’nin şanlı direnişi ile bastırıldı. Bu girişimin
    unutturulmaması amaçlanıyor.                                                           lerin girişimleri Türk  ykilicer27@gmail.com
                                                                             bastırılmasının hemen akabinde, Türkiye Cumhu-
                                                                             riyeti Savcılarının talimatları ile Türkiye’nin dört bir
                                                                             yanında harekete geçen Türk Emniyeti ve Güvenlik
                                                                             Güçleri, Darbeci-İşgalci FETÖ’cü hainlerin peşine
                       Büyükçekmece Belediyesi, ilçe- uygulamayı yaygınlaştırıyor. Büyükçekmece  alışkanlığı sayesinde bugünkü konumla- düştü. Bir kısmı darbe-işgal girişiminin başarısız
                       de yeni açılacak olan kafelere  Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün tali- rına ulaşmışlardır. Büyükçekmece Bele- olması ile alelacele Yurt Dışına kaçan darbeci-işgal-
                    ekitap okuma köşesi zorunlulu-    matı doğrultusunda okuma köşesi (kütüp- diyesi olarak bizde özellikle gençlerimize  ci FETÖ’cü hain teröristlerin büyük bir kısmı, Türk
                    ğu getirildi. Kütüphanesi bulunmayan  hane) yapmayan kafelere Ruhsat Müdürlü- okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığını  Güvenlik Güçleri tarafında saklandıkları inlerinde
       Fotoğraflarla       kafelere ruhsat verilmeyecek.    ğü tarafından ruhsat verilmeyecek.  kazandırmak için bu uygulamayı hayata  kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
                     Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
        Suriyeli        Hasan Akgün, örnek sayılacak bir karara  UYGULAMA İLÇE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILACAK geçirdik. Büyükçekmece sınırlarında  Fettulahçı Terör Örgütü (FETÖ) nün 15 Tem-
                                                         yeni faaliyete girecek olan tüm kafelere
     göçmenleri anlattı      imza attı. Büyükçekmece ilçesi sınırlarında  Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.  okuma köşesi zorunluluğu getirdik. Yeni  muz da giriştiği, darbe girişimi ile ilgili olarak, her
                                                                             ilde yaşanan olaylara ilişkin ayrı ayrı soruşturma ve
      Maltepe Belediyesi, kültürel  faaliyet gösteren bazı kıraathane, kafe ve çay  Hasan Akgün, kıraathanelerde okuma  açılan kafeler kütüphane oluşturmadığı  dava açılması kararı alınmış ve İstanbul, Ankara,
    eetkinliklerine hız kesme-   bahçesi gibi umuma açık yerlerde okuma  köşesi bulundurmanın yasal bir zorun- takdirde ruhsat alamayacak. Ayrıca daha  Muğla başta olmak üzere, Türkiye’nin pek çok
    den devam ediyor. Fotoğraf   köşesi ve kütüphane oluşturulmuştu. Bü- luk olduğunu hatırlatarak; “Kitap, bilgi  önce hizmete açılan kıraathane, kafe ve  ilinde şu ana kadar 11 Bin Savcılık Soruşturması ve
    sanatçısı Ali İhtiyar’ın, yalnız- yükçekmece Belediyesi, vatandaşların daha  birikimin vazgeçilmez bir parçası olup,  çay bahçesi gibi umuma açık yerlerde de  Kamu Davası açılmıştır. Bu kapsamda şu ana kadar,
    laşma üzerine düşünülmüş bir  çok kitap okumalarını sağlamak, özellikle  insanın gelişmesine önemli katkılar  kitap okuma köşelerini yaygınlaştıraca- Ankara’da 25, İstanbul’da 32 olmak üzere diğer
    konsept bağlamında hazırlamış  gençlere okumayı sevdirmek amacıyla bu  sağlar. Gelişmiş toplumlar kitap okuma  ğız” ifadesini kullandı.    illerde 100 ü aşkın dava açılmış bulunmaktadır.
    olduğu ve büyük göçün Suriyeli                                                           15 Temmuz FETÖ’cü darbe-işgal girişimi
    sığınmacılar üzerinde oluştur-                                                          davaları arasında 15 Temmuz’un kahramanı Şehit
    duğu toplumsal yalnızlaşmanın                                                          Ömer Halisdemir’in şehit edilişi, Ankara Özel
    etkilerini konu edinen “Yalnız-                                                         Hareket Merkezi’nin bombalanması, Akıncı Üssü,
    laşma-Isolated” isimli fotoğraf                                                         Genel Kurmay Başkanlığında yaşanan olaylara
    sergisi, Prof. Dr. Türkan Saylan                                                         ilişkin açılmış davalar başta olmak üzere, İstan-
    Kültür Merkezi’nde açıldı. Sergi-                                                        bul’da darbe- işgal girişiminin komuta kademesi-
    nin açılışında İhtiyar’a, merkezin                                                       nin yargılandığı ana-çatı dava başta olmak üzere,
    Kültür Sanat Koordinatörü Ayşe                                                          İstanbul Valilik İşgal Girişimi Davası, İstanbul
    Sipahioğlu tarafından, Maltepeli                                                         Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü İşgal Girişimi
    kadınların el emeği göz nuru                                                           davası, İstanbul Boğaz Köprüsü’nde İnsanların
    işlemeli tabak hediye edildi.                                                          keskin nişancılar ve tanklar tarafından öldürülmesi
                                                                             ve yaralanması sonucu açılan soruşturma, Türksat
                                                                             İşgal Girişimi Davası, İstanbul Büyük Şehir Bele-
                                                                             diyesi işgal Girişimi Davası, İstanbul Atatürk Hava
                                                                             Limanı İşgal Davası, TRT ve CNN Türk Binaları
                                                                             İşgal girişimi Davası, Türk Telekom ve Digiturk
                                                                             İşgali davaları olmak üzere onlarca olaya ilişkin
                                                                             soruşturma ve davalar vardır. Ayrıca, İstanbul’da
                                                                             15 Temmuz hain darbe-işgal girişiminde bulunan
                                                                             asker kılığındaki FETÖ’cü teröristler ile işbirliği
        Öğrenciler                                                                yaptığı saptanan 29 Polis hakkında da dava açıldı.
                                                                              İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
       bu merkezle                                                                 darbenin ön hazırlığı olarak nitelendirilen Ergene-
      uzaya çıkacak                                                                kon, Balyoz ve Askeri Casusluk kumpas soruştur-
                                                                             maları darbe girişimi ana dosyasına dâhil etti.
       Çekmeköy Belediyesi,
    eöğrencilere uzay bilim-                                                              Fettulahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbeci-iş-
    lerini sevdirmek ve eğlenceli                                                          galci hain teröristleri bu davalarda;
    bir şekilde öğretmek amacıyla                                                          1- Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs
    Uzay Teknolojileri Merke-                                                            Etme Suçu- (Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis .)
    zi’ni hizmete açtı. Çekmeköy                                                           2- Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan
    Taşdelen Cumhuriyet Mahal-                                                            Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engel-
    lesi’ndeki Adnan Menderes                                                            lemeye Teşebbüs Etme Suçu- (Ağırlaştırılmış
    Kültür Merkezi içinde açılan                                                           Müebbet Hapis.)
    Uzay Teknolojileri Merkezi’nin                                                          3- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni Ortadan
    açılışına Çekmeköy Kaymakamı                                                           Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engel-
    Cemal Hüsnü Kansız, Çekme-                                                            lemeye Teşebbüs Etme Suçu- (Ağırlaştırılmış
    köy Belediye Başkanı Ahmet                                                            Müebbet Hapis.)
    Poyraz ile çok sayıda davetli                                                          4- Silahlı terör örgütü Kurmak, Yönetmek
    ve öğrenciler katıldı. Merkezin                                                         ve/veya Üyesi Olmak Suçu- (Ağırlaştırılmış
    açılışında konuşan Çekmeköy                                                           Müebbet Hapis)
    Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,                                                          5- Bilerek ve Kasten Birden Fazla İnsanı Öl-
    “Farklı okullardan gençlerimizi                                                         dürmek Suçu- (Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis)
    buraya getirip buradan fayda-                                                          6- Hukuka Aykırı Olarak Kamu Kurumlarının
    lanmaları için elimizden geleni                                                         Haberleşmesini Engellemeye Teşebbüs Etme
    yapacağız. Bunu yapmamızdaki                                                           Suçu- (bir yıldan beş yıla kadar hapis)
    gaye gençlerimizi bilime tekno-                                                         7- Hukuka Aykırı olarak Basın Yayın Organ-
    lojiye ve geleceğe en iyi şekilde                                                        larının Yayınlarını Engellemeye Teşebbüs
    hazırlamak. Burası çok önemli                                                          Etme Suçu- (bir yıldan beş yıla kadar hapis)
    bir şans. İnşallah içinizden Aziz                                                        8- Mala zarar verme Suçu
    Sancarlar, Recep Tayyip Erdo-
    ğanlar çıkacak. İnşallah ülkesine                                                        gibi onlarca suçtan yargılanmakta ve cezalan-
    bayrağına hizmet eden bilim                                                           dırılmaları talep edilmektedir.
    adamları sizlerin arasından                                                             FETÖ’cü Darbeci-İşgalci hain teröristler Devle-
    çıkacak” dedi. Yapılan konuş-                                                          tin ve Milleti ile bölünmez bütünlüğüne kastetmiş-
    maların ardından merkezin açı-                                                          lerdir. FETÖ’cü darbeci-işgalci teröristler aleyhine
    lışı yapılırken protokol üyeleri                                                         Türk Ceza Kanunu’nda ‘Anayasal Düzene ve Bu
    merkezi gezdi. Uzay Teknolo-                                                           Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar’ başlığı altında
    jileri Merkezi’nde Ay yüzeyine                                                          Türk Ceza Kanunu’nda 309-310-311-312-313-
    yapılan ilk yolculuğu eğlenceli                                                         314 sayılı maddeler düzenlenen ‘ Anayasayı İhlal,
    şekilde sunan Ay simülatörü,                                                           Cumhurbaşkanı’na Suikast ve Fiili Saldırı, Yasama
    yüzeyinde parçacık toplama                                                            Organına Karşı Suç, Hükümete Karşı Suç, Türkiye
    imkanı sunan Mars simülatörü,                                                          Cumhuriyeti Hükümetine Silahlı İsyan, Silahlı Ör-
    Güneş Sistemi Modeli, Bing                                                            güt’ suçlarından soruşturma yürüten Cumhuriyet
    Bang sanal gerçeklik gözlüğü,                                                          Savcıları ve davaları yürüten Yüce Türk Mahkeme-
    Yıldız haritası,girdap tüneli,                                                          leri de, FETÖ’cü hainlerin, Türkiye Cumhuriyeti
    Apollo 11 uçuş kabini ve uzaya                                                          Devleti’ni ve milli irade-serbest seçimlerle işbaşına
    dair bir çok şey bulunuyor. Mer-                                                         gelmiş Hükümeti ortadan kaldırmaya, Devletin ve
    kez öğrenciler tarafından rande-                                                         Milleti ile Bölünmez Bütünlüğüne kastettiklerini
    vu alınarak gezilebilinecek.                                                           açıkça ortaya koymaktadırlar.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10