Page 5 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:104
P. 5

Haber                                             5
                                       Ah Afrika vah Afrika          Prof. Dr. Orhan Kural
            kural@itu.edu.tr
          Gezginler Kulubü Başkanı

         Tüm kıtalar arasında en sancılı
       egeçmişe sahip olan Afrika, öncele-
       ri dünyanın en büyük esir pazarı oldu.
       Bize demokrasi dersi veren, Fransa,
       İngiltere, Almanya, İspanya, Portekiz
       hatta Araplar esir ticaretini ellerinde
       tutmak için birbirleri ile savaştılar,
       anne, baba, kardeş, akrabalar birbi-
       rinden koparılıp sahildeki köle tica-
       reti amacı ile kurulan kalelerden yeni                                                                      FOTOĞRAF: KEVIN CARTER
       dünyalara pazarlandı. Sömürgecilikle
       de varlıklarının özü olan kültür, kimlik,
       onur, gelenek ve lisanları ellerinden
       tek tek alındı.
        Afrika deyince aklınıza acaba ne
       geliyor ? Küçüklü – büyüklü bölünmüş  rık aristokratların, ayakları zavallı bir  sonsuza uzanan savanlar, kuraklık, coş- çarklı nehir gemileri, saz kaplı dizi dizi  kameralarla çekilen belgesellerle Afrika
       sayısız ülke, siyah ile siyahlık, yamyam  hayvanın üstünde olmak üzere Afrika  ku ve keder dolu Afrika ritimleri, düz  kulübeler, her derde deva büyücülük,  artık batı dünyasının evlerine taşınıyor.
       masalları, pigmeler, Masai Savaşçıları,  av anı fotoğrafları, kesilmiş yüzlerce ce- siyah saçların titizlikle örüldüğü berber  vudu ayinleri, Afrika’nın beş büyüğü,  Bitki ve hayvan dünyasının sırları tek
       kızıl ve turuncu kum tepeleri, aslanlar,  sedin yattığı Ruanda ve Liberya’nın dar  dükkanları, birkaç kuruş için ziyaretçi- aslan, leopar, fil, gergedan ve bufalo.  tek çözülüyor.
       zebralar, yaban öküzü sürüleri, ünlü  sokakları, sırtındaki bebek ve başındaki  lere yarı çıplak gösteri yapan Zulular,  Aç kalınca hamileliğini durdurabilen  Çünkü “Afrika” batılı için “koca bir
       fotoğrafçı “Kevin Carter’in ödüllü “aç- yükle sarı bidonu ile su doldurmaya gi- iki hatta üç ülkenin paylaştığı dünyanın  impalalar (geyik türü) daha neler neler  sirk”. Arada bir “reklam adına” çuvallar
       lıktan ölmekte olan ufak çocuğu sabırla  den çilekeş Afrika kadını, kalın gövdesi  en geniş ve görkemli Şelalesi Viktorya,  var Afrika’nın gizemli coğrafyasında.  dolusu kullanma tarihi geçmiş “sütto-
       bekleyen akbaba fotoğrafı”, zarif adımlı  içerdiği su nedeniyle yanmayan şişe  ünlü yazar ve acımasız avcı Ernest  Tüm renklerin ve kokuların coştuğu  zu” ile “unun” gönderildiği geniş bir
       zürafalar, ağaçları devirmiş fil sürüle- şeklindeki baobab ağaçları, dört ülke- Hemingway’in romanı ile tanınan,  Afrika’da bir parlak gece bütün öğele- alana yayılmış bir “sirk.”
       ri, farklı kabile ve klanlar, masum bir  nin sınırını oluşturan derin bir vadiden  artık küresel ısınma sonucu zirvesinde  rin üstüne örterek bitiyor. Bir dönemin  Beni hiçbir kıta “Afrika” kadar ken-
       yüz, iyi niyet, hiç eksik olmayan sıtma,  coşku ve onurla akan Zambezi Nehri,  karları hızla eriyen Kilimanjero Dağı,  Amerikan Western filmleri gibi, bugün- dine sıkıca çekmiyor. Orada “renkler”
       korkutucu kolera, yuvarlak gri şapkası  avını kovalayan bir dişi aslan, artan leşi  çevresine hayat veren dünyanın en  de Afrika Batı dünyasının ekrandaki  başka, orada “gök” başka, orada “top-
       ile ünlü Afrika kaşifi Dr. Livingstone,  yemeğe hazırlanan sırtlan ve akbabalar,  uzun nehri “Nil”, Katherine Hepburn  son eğlencesi. Fillerin ayaklarına, tim- rak” başka, orada “gülümseme” başka,
       ağzını açmış kurbanını bekleyen bir  iri siyah gözleri ve yuvarlak kulakları ile  ile Humpery Bogart’ı buluşturan “Qu- sahların ağızlarına, kuşların yuvalarına,  orada “öfke” ile “nefret” de başka,
       timsah, macera arayan batılı şıma- suyun içinden bize bakan bir su aygırı,  een of Africa” filmi ile ünlenen arkadan  kaplanların inlerine yerleştirilmiş gizli  kısaca her şey “farklı.”
    Okullara ‘Türkçe Sokağı’
        Başakşehir’deki okullarda,  Kartoğlu “Okullarımız tüm teknik
        öğrencilerin okuma alışkanlık ve  donanımları ve vizyoner eğitimcileri
    ekültürlerinin geliştirilmesi için  sayesinde artık bambaşka bir noktaya
    açılan “Z Kütüphaneler” den sonra yeni  geldi. Eğitimle birlikte benim de en çok
    uygulamalar başlatıldı.      önemsediğim konu gençlerin bir dünya
       İTO Akşemsettin Ortaokulu’nun  görüşüne sahip olabilecekleri vizyonu
    Türkçe öğretmenleri ve okul yöneticileri  kazanmaları. Kitaplar bizi gitmediğimiz
    önderliğinde öğrencilerle birlikte hazır- yerlere götürüp, hiç karşılaşmadığımız
    ladıkları “Türkçe Sokağı” ve “Bilişim ve  insanlarla tanıştırır. Fikir çok güzel, hiç
    Teknoloji Laboratuvarları” Başakşehir  okumamış oldukları bir yazarı burada
    Kaymakamı Kazım Tekin, Başakşehir  görüp merak edip okuyabilirler. Okul
    Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve  yöneticilerimizi ve bu işte emeği geçen
    Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü  herkesi tebrik ediyorum dedi.
    Ramazan Yılmaz tarafından açıldı.    “Türkçe Sokağı” nın yanı sıra
       Büyük edebiyat üstadlarının  “Bilişim ve Teknoloji” dersliğinin de
    fotoğraflarının sınıf kapıları ve öğrenci  açılışının yapıldığı etkinlik Başakşehir
    dolaplarını süslediği, yazar ve şairlerin  Kaymakamı Kazım Tekin, Başakşehir
    eserlerinden bölümler ve kitap okuma  Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve İlçe
    bankları ile donatılmış sokakta öğrenci- Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz’ın
    lere kitap okuma sevgisinin aşılanması  “Türkçe Sokağı” ve “Bilişim ve Teknoloji
    amaçlandı.  Açılışa katılan Başkan  Laboratuvarını” ziyareti ile sona erdi.
     GTÜ yapay deri üretecek
      Bilim dünyasında yeni olarak başla- Çipleri Laboratuvarı’nda yapay deri
    eyan deri çipi çalışmaları Türkiye’de  çalışmaları yapılacak. Türkiye’de ilk kez
    ilk defa Gebze Teknik Üniversitesi’nde  gerçekleştirileceği belirtilen organ çipi
    (GTÜ) proje olarak ele alınacak. GTÜ  (deri çipi) çalışmaları sayesinde kozme-
    Biyomühendislik Öğretim Üyesi Yrd.  tik ve sağlık sektöründe birçok soruna
    Doç. Dr. Ali Akpek’in TÜBİTAK des- çözüm üretilmesi hedefleniyor. Çalış-
    tekli ‘Çok katmanlı deri dokularının 3D  malarının odak noktasında olan deri çipi
    biyoyazıcılar ile üretilmesi, mikroakış- ile ilgili açıklama yapan Akpek, çip ile
    kan biyoreaktörler ile geliştirilmesi, çip  kişiselleştirilmiş sağlık uygulamaları için
    üzerine deri uygulamaları için değerlen- önemi bir gelişme sağlanacağını söyledi.
    dirilmesi ve biyonik kol uygulamaları için  Akpek, kozmetik ürün ve ilaç geliştiril-
    olası kullanımlarının araştırılması’ projesi  mesinde uygulanan hayvan deneylerinin
    adı altında GTÜ Biyoyazıcılar ve Organ  bu sayede ortadan kalkacağını ekledi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10