Page 6 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:99
P. 6

6                                             Eğitim


      Yüksek çözünürlüklü          Enerji verimliliğine akademik destek

          hüzünler


        İspanyol yönetmen Alejandro
      eAmenábar’ın 2001 yapımı ‘The        Fatih Sultan Mehmet Vakıf
      Others/Diğerleri’ adlı filmini seyretmişsi- Üniversitesi çatısı altında alümin-
      nizdir. Tam bir zekâ gösterisi olan senar- eyum sektörüne yönelik çalışmalar
      yosundan, kusursuz sanat yönetimine  gerçekleştiren Alüminyum Test, Eğitim ve
      kadar kanaatimce ‘korku-gerilim’ türünün  Araştırma Merkezi (ALUTEAM), İstan-
      dört dörtlük misali olan bu sıradışı filmde  bul Sanayi Odası’nın düzenlediği “Enerji
      bana çok çarpıcı gelen bir sahne vardır.  Verimliliği Ödülleri”nde Özel Kategoride
      Filmde hastalıklı derecede düşkün olduğu  birinciliğe layık görüldü. İstanbul Sanayi
      iki çocuğuyla tekinsiz bir evde yaşayan  Odası’nın sürdürülebilir kalkınmaya yö-
      Grace (Nicole Kidman), giderek daha da  nelik enerji verimliliği konusunda başarılı
      ürkütücü hale gelmeye başlayan bu evin  uygulamaları ödüllendirmek amacıyla
               pek kullanılmayan  düzenlediği “Enerji Verimliliği Ödül
               kasvetli odalarının  Töreni”, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
               birinde tesadüfen  Berat Albayrak’ın katılımıyla İstanbul
               bir fotoğraf albümü  Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. ALU-
               bulur. Albümde,   TEAM ile Girişimci Alüminyum Sanayici
               kendilerinden önce  ve İş Adamları Derneği (GALSİAD) ortak
               bu asırlık evde ya- girişimi ve İstanbul Kalkınma Ajansı
               şamış olan ailelerin  desteğiyle hayata geçirilen “Alüminyum
       Mustafa Erden  günlük kıyafetle-  İmalat Tesislerinde Enerji Verimliliği ve
      m.erden@yakutajans.com riyle çekilmiş on- Sera Gazlarının Azaltılması Projesi”, 55
               larca resmi vardır  projenin yarıştığı Enerji Verimliliği Ödül-
               ve donuk bedenler  leri’nde, Özel Kategoride 1.lik ödülünün
      kayıtsız gözlerle objektife bakmaktadır. Evin  sahibi oldu. Ödülü, ALUTEAM Müdürü  firmaların ürün ve süreç geliştirme faali- Tesislerinde Enerji Verimliliği ve Sera  düzenlendi, firmalara özel raporlar
      emektar hizmetçisinin söylediğine göre de  Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Koç ile GALSİAD  yetlerine katkı sağlayan ve üniversite-sa- Gazlarının Azaltılması Projesi” ile alü- hazırlandı. Bu sayede enerji verimliliği
      fotoğraflardakilerin hepsi aslında ölüdür! Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kırboz,  nayi işbirliği çerçevesinde eğitim, araştırma  minyum üretimi yapan firmalarda test  konusunda alüminyum sektöründe far-
       Evham abidesi Grace’in fotoğraf albü- İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu  ve test merkezi olarak çalışmalarını sür- ve ölçümler gerçekleştirdi. Gerçekleştiri- kındalık oluşturulması, firmaların kayıp
      müne bakarkenki irkilmesi kadar olmasa  Başkanı Erdal Bahçıvan’ın elinden aldı. düren ALUTEAM, 2014-2015 döneminde  len saha çalışmaları ile birlikte sahada ve  enerji miktarlarının ve sera gazı salınım-
      da bazen günümüzden çok eski tarihlere  Alüminyum sektöründe hizmet veren  gerçekleştirilen “Alüminyum İmalat merkezde olmak üzere çeşitli eğitimler  larının düşürülmesi amaçlandı.
      ait siyah-beyaz fotoğraflarla karşılaştığımda
      küf ve nem kokulu garip bir ürküntü çörek-
      leniverir içime. Resimdekilerin kim olduğu,
      objektife bakan gözlerin ne hikâyeler taşıdı-
      ğına dair sorular hep tâli kalır bu hissin ya-
      nında. Çünkü bilirim ki kağıda izi düşmüş
      bu insanların hiçbiri artık yoktur. Bir Adam
      Yaratmak’ta, Hüsrev’in “Bir sigara kağıdını
      şu masaya koy, üstüne taş bırak, kapıları
      kapa ve git! Üç yüz sene sonra gel, yerinde
      bulursun. Belki sararmış, belki buruşmuş,
      fakat yine o. Bir sigara kağıdı kadar yaşamı-
      yoruz. Kefenimizden evvel çürüyoruz…”
      dediği gibi bu enstantaneler sahiplerinden
      çok yaşamıştır… Ve bu ne hazindir!..
       Sonra kucağımda kurumuş sonbahar
      yaprakları gibi oynaşarak -artık çok sey-
      rek de olsa- baktığım kendi fotoğraflarım
      gelir aklıma. Bunlar da benim saadet
      dolu anlarımın donup kaldığı kareler
      değil midir? Bunlar da, benden sonraya
      dünyadan gelmiş geçmiş bir ölümlünün
      yetim kalmış izi, fersûdeleşmiş nişânesi
      olarak kalmayacak mıdır?
       Ama şu gerçeği şimdiden biliriz:
      Gidenler gitmiştir ve geriye öncesi sonrası
      belirsiz, kesik anlar kalmıştır…
       Şimdi işimiz daha da zorlaştı. Çekilen
      fotoğraflar kağıda basılmıyor; sürekli artan
      megapikseller var artık. ‘Tab etmek’ fiili,
      yeni neslin mânâsını öğrenmek için sözlüğe
      bakması gerektiği, sâkıt bir deyim oldu bile.
      Hepimiz, dijital makinelerle, sanki zamanı
      elinden alıp da vermeyeceklermişçesine,
      yaşadığı her ‘farklı’ ânı CCD algılayıcılara
      yazma derdine düşmüş ‘teknoloji budalala-
      rı’ gibiyiz… Halbuki mukavva kutulardaki
      sır sırta vererek birbirine yapışmış kartlar-
      dan daha acı şeyler söyleyecek yıllar sonra
      bakanlara bu nevzuhur kareler. ‘İnch’i de
      sürekli büyüyen LCD ekranlarda genç
      bedenlerimizi, meserret bulutları arasından
      beliren hâtıralarımızın tayflarını çok daha
      net, kusursuz göreceğiz ve yüksek çözünür-
      lükle kaydedilmiş bu zaman parçalarının
      geride kaldığı gerçeğini kabullenmemiz çok
      daha zor olacak. ‘Bir mâziyi yâd, bir geçmiş
      günlerde gezinti’ diye teselli edeceğiz ken-
      dimizi belki ama kurşun ağırlığındaki sual
      de asılıp kalacak bilgisayar ekranlarımızın
      başında: “Tanrım, bu öldürücü netlikteki
      anlar neden bu kadar uzak?”
       Bazen eski devirlerin; obtüratörün açılıp
      fotoğraf filmine ışığın daha düşmeye baş-
      lamadığı kadar eski devirlerin insanlarını
      düşünüp imreniyorum. Onların hiç böyle
      zamanı kayıt altına alma adına hüzünlere
      gebe kaygıları olmadı; sadece yaşadılar…       Bilim şenliğinde

      projeler sergilendi

      Beykoz Çayırı’nda gerçekleştirilen Bilim Şenli-
    eği’nde öğrenciler buluşlarını görücüye çıkardı.
    Beykoz Kaymakamlığı, Beykoz Belediyesi, Beykoz
    İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğü ve TÜBİTAK’ın işbirli-
    ğiyle Tarihi Beykoz Çayırı, ilçedeki öğrencilerin ha-
    zırladıkları bilimsel proje ve çalışmalarla şenleniyor.
    Beykoz Belediyesi’nin desteğiyle hazırlanan şenlik
    alanında kurulan bilim atölyelerinde öğrenciler,
    astronomi, uzay, matematik, çevre, robotik uygu-
    lamalar gibi konularda projelerini tanıttı. “Bilimi-
    nin İzinde Hayat” sloganıyla başlayan etkinliğe
    anaokulundan liseye kadar ilçedeki tüm okullardan
    katılım sağlandı. 3 gün sürecek şenliğe 30 binin
    üzerinde ziyaretçi bekleniyor.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11