Page 6 - Güzel Vatan Gazetesi - Eylül 2019 - Sayı:121
P. 6

6    YORUM

          “sizden kılıçlarınızı istiyorum…”


                       ve hizbullah aracılığıyla askeri baskı yapan  ancak, natenyahu’nun bu “istilacı” vaadinin  Vadisi’nin önemli konumu ise Filistin’i ne
                       İran’ın aktif rolü daima hatırlanıyor. uluslararası toplumda sadece tepki çektiği  güç durumda bırakabileceğini gösteriyor:
                       ne var ki, yıllar boyunca, Filistinliler ölürken  görülüyor.      Verimli tarım arazileriyle dikkat çeken böl-
                  Kenan   bütün arap başkentlerinde Filistin’in kurtu- natenyahu’nun seçim öncesi tehlikeli  gede 9 bin İsrail’li, 65 bin Filistin’li yaşıyor.
                   AKIN   luşu için nutuklar atılıyordu.   vaadi aslında bir tehdit oluşturuyor. bölgede çoğu tarım alanında olmak üzere
                       Rahat koltuklarına gömülmüş, iyi beslen- Yani, İsrail’in hedefleri arasında ürdün  İsrail şirketleri de bulunuyor.
             kakin@ogunhaber.com
                       miş görüntüsü veren bir takım insanlar  Vadisi’nin ve Ölü Deniz’in işgali olduğu da  ürdün Vadisi, Filistin’in işgal altındaki
                       kristal avizeli salonlarda düzenlenen  böylece açıklığa kavuşuyor.   toprağı batı Şeria’nın yaklaşık üçte birini
     Dış politika ile ilgilenen bütün diplomatlar,  seminerlerde “Filistin bizim yaşama sebe- Yıllardan beri en azından ikiye böldü- oluşturuyor.
     uluslararası düşünürler, çoğu gazeteciler ve  bimiz... Kudüs’ü kurtaracağız” diye ahkam  rülmüş dar topraklarda sefalet ve korku
     devlet adamları, İsrail’in acımasız istekleri,  kesiyordu.                         batı Şeria’nın doğusuyla ürdün arasındaki
     davranışları ve tehditleri yüzünden Orta  Dönemimize gelince; sanki değişen bir şey  altında yaşayan Filistin’lilere İsrail’lilerin bu  sınırda yer alıyor.
     Doğu’da huzurun, barışın sağlanamadığını  olmamış gibi bir yandan nutuklar, kına- yeni tehditini asla yabana atmamak icap  İsrail, güvenlik açısından ürdün Vadisi’ni
     biliyor ve bu görüş bazılarınca da kabul  malar, tehditler, diğer yandan Siyonizm’in  ediyor.       kontrol etmek istediğini, bölgenin arap
     görüyor.              bombaları ve istilaları…      Çünkü, doyumsuz İsrail’liler; “şu veya bu  ülkeleriyle arasında bir “bariyer” oluşturdu-
     Filistin dramı aslında 71 yıl kadar önce  Ve… Şimdi de, natenyahu’nun doyumsuz  şekilde” istilalar ve el koymalar peşinde koş- ğunu savunuyor.
     başlıyor.              İsrail’lilere Filistin’in batı Şeria bölgesinde  maktan usanmayan bir “karakter” taşıyor. netanyahu, bölgede yer alan eriha gibi
     Zaman zaman, özgürlük rüzgarlarının  yer alan ürdün Vadisi’ni ihlak etme vaadi  bir yandan da Filistin; hür dünyanın, İslam  Filistin yerleşimlerini ise ilhak etmeyecekle-
     estiği Filistin’de daima acı, kan ve sefalet  sadece tepkileri çekiyor. alemi’nin ve özellikle arap kavminin deste- rini söylüyor.
     birbirine karışıyor.        Yarın, 5 ay içinde ikinci defa sandığa git- ğini tam olarak alamamanın yıllardan beri  Yarın İsrail’de yapılacak, seçimden ne kadar
     Kim ne derse desin, bu dramın en büyük  meye hazırlanan İsrail başbakanı binyamin  kahrını çekiyor.    zaman sonra bu çılgınca “ilhak” kararının
     müsebbibinin İsrail olduğu, reddedilemez  natenyahu’nun aşırı sağ oylarını kazanmak  nitekim, natenyahu’nun istila tehditinde  uygulanıp uygulanmayacağı bilinmese
     acı gerçekleri haykırıyor.     için Filistinlilere ait batı Şeria’nın üçte birini  bile Suudi arabistan, klasik kınamasından  bile, bu meşum projenin ucunda, sanki
     tabii ki, İsrail’in bitmeyen “toprak ilhak  kaplayan ürdün Vadisini ve değerli su kay- sonra İslam İş birliği teşkilatını olağan üstü  yine kan ve gözyaşı şimdiden birikiyor.
     iştahı”na karşı gelmeye zaman zaman  nağı “Ölü Deniz”in bir kısmını ilhak etme  toplantıya çağırmakla yetiniyor. Unutulmamalıdır ki; Filistin’liler dünyadan;
     kalkışan eski Suriye’yi, ürdün, lübnan ve  vaadinde bulunması sadece gizli planlar- Zaten, birleşmiş Milletler Sözcüsü ve  uyarılarla dolu nutuklar artık istemiyor,
     İran’ı unutmamak gerekiyor.     dan biri olarak kabul ediliyor.   avrupa birliği nezninde de benzeri “klasik”  arafat’ın yıllarca önce “Sizden dualarınızı
     Özellikle, İslam’ın Kutsal şehri Kudüs’ün İsra- böylece, İsrail’in petrolün yanı sıra suya bü- çağrılara rastlanıyor. değil, kılıçlarınızı istiyorum…” çağrısı ne ya-
     il’in elinden kurtarılmasına maddi destek  yük ihtiyacı yeniden gözler önüne seriliyor. Öte yandan, İsrail’in göz koyduğu ürdün  zık ki, Filistin topraklarında “acı acı” çınlıyor.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11