Page 6 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:116
P. 6

6    YORUM                      Kıyamet senaryoları                       ye’den toprak iştahı olabilecek yeni bir  “Koyu bir Hıristiyanlık anlayışı” görüşüne  için çaba harcıyor.
                  Kenan   Kürt oluşumu artık dişlerini göstermiş  dayanan bu tehlikeli akımın kurmayları,  Yarım asrı geçen Arap İsrail düşmanlı-
                   AKIN   bulunuyor.             bu dönemde Trump ve yakın mesai   ğının temelinde yatan “toprakları istila
                       Yeni Kürt devletini, istediği zaman üs,  arkadaşlarından oluşuyor.   etme” süreci, şimdi “paylaşma” dönemini
             kakin@ogunhaber.com istediği zaman askeri kuvvetlerinin  Üstelik, Siyonist destekte artık kendini  geçiriyor.
                       ve silahlarının geçişi en önemlisi ise  deşifre etmekten çekinmiyor.  Suriye’nin güneybatısında küçük bir
                       “güvenli” petrol özellikle su yolu olarak  Büyük tehdit sürüyor!   alan olan kayalık Golan Tepeleri, ulusla-
     Golan Tepeleri’nin Trump’ın kararıyla  dizayn ediliyor.        Kim ne derse desin, İslam devletlerine  rarası politikada yüzölçümünü çok aşan
     İsrail’in sözde egemenliğini tanıdığı bir  Tabii ki, bu stratejik avantaj çoğu devlet- yönelik yeni büyük bir tahribatın düğ- bir önemi sahipleniyor.
     dönemin doğuracağı “sarsıntı” bütün  leri şimdiden endişelendiriyor.  mesine acımasızca basılıyor.
     bölgeyi derinden sarsacak potansiyel  Bu arada, gittikçe değerlenen suyun                 İsrail’in 1967’de, Golan Tepeleri’ni ele
     taşıyor.              Golan Tepeleri’nden elde edilme kapasi- Nereden bakılırsa bakılsın, çoğu kez  geçirmesinin ardından, bir ateşkes hattı
     Her şeyden önce, bu “korsan” kararın  tesi de, dünyayı düşündürüyor.  ABD’nin tezgâhladığı ve başını çektiği  oluşturuyordu.
     özellikle başlangıçta bir çok ülke tarafın- İslam aleminin başı bir türlü beladan  girişimlerin perde arkasında da, mutlaka  Birleşmiş Milletler’e bağlı bir gözlem
                                         İsrail yatıyor.
     dan tanınmayacağı görünüyor.    kurtulmuyor.                              gücü 1974’ten itibaren bölgedeki ateş-
     Ne var ki, Haçlı-Siyonizm anlaşması- Enerjinin kaynaklarının büyük bölümü- Yıllardan beri süregelen “İsrail faktörü”  kes hattına yerleşiyordu.
     nın gücü ve saldırganlığı, başlangıçta  nün Müslümanların yaşadığı topraklar- daima ya açık açık kendini gösteriyor ya  İsrail, 1981 yılında tek taraflı olarak
     onaylanmamasına rağmen, ne yazık ki  da bulunması ve bu stratejik maddelere,  da sislerin ötesinde kalıyor. Golan Tepeleri’ni ilhak ettiğini açıklı-
     “şer kuvvetlerin” vazgeçilmez bir projesi  zenginliklere Batı’nın iştahı soruları az  “İsrail faktörü”nün yanı sıra, Batı’nın ve  yordu. Uluslararası toplum ise bu kararı
     olduğu da kabulleniyor.       da olsa cevaplandırıyor.      özellikle ABD’nin bir türlü düzelme- tanımıyordu.
     İsrail ve ABD, önce Orta Doğu’da “Arap  Orta Doğu’ya dolayısıyla İslam ülkeleri- yen ekonomik durumu da, harekâtları  Bugün, uluslararası platformda İsrail
     Baharı” ile şaibeli bir planla Libya, Suriye  ne yönelik tehdit, eylem ve silahlı mü- etkiliyor.     işgali altındaki Suriye toprağı sayılan
     ve Irak gibi ülkeleri kana bularken başta  dahalelerin temelinde, enerji kaynakla- Pimi çekilmiş bombayı andıran İsrail-Fi- Golan Tepeleri’nde inşa edilen 30’u
     İran olmak üzere diğer İslam ülkelerini  rının kontrol altına alınmasının yanı sıra,  listin düşmanlığının temellendirdiği  aşkın Yahudi yerleşiminde tahminen
     karıştırarak, kısa ve uzun vadeli sonuçlar  dini nedenlerin olduğunu düşünmek ve  ortam, zaten her an için çatışmayı  20 bin yerleşimci ve bölgede ayrıca 20
     peşinde kararlı olduğu ortaya çıkıyor. dikkatleri çekmek gerekiyor;  başlatabiliyor. Ve maalesef Birleşmiş  bin civarında, çoğu Türkmen Suriyeli de
     Irak’ta Peşmergelere kurdurulan Kürt  ABD’nin devşirmesi Evangelistler’in “kı- Milletler’in aldığı kararların neredeyse  yaşıyor.
     devletinin yanı sıra sınırları Golan Tepe- yamet senaryoları” Yeni Dünya Düzeni  hiç biri uygulanmıyor.  Golan Tepeleri’nin şimdiye kadar İsrail’in
     leri’nden başlayıp, içine Suriye, Irak ve  ve Genişletilmiş Büyük Ortadoğu Projesi  Yani; ne Fransa kaşınıyor, ne koalisyon  şerrinden korunmasında, Türkmenler’in
     İran’ı alan hatta seneler sonrası Türki- gibi büyük çaplı sorunları içeriyor. güçleri oluşuyor, ne NATO müdahale  büyük rol oynadığı pek bilinmiyor.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11