Page 6 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:104
P. 6

Portreler                                                         konusunda hata yapacağını düşünmüyorum. AK Parti, genelde genel seçim-

                                                                     Erdoğan gibi, siyaset okumasını iyi bilen bir liderin seçim zamanlaması

                                                                    lerde yüksek, mahalli idare seçimlerinde nispeten daha düşük oy almıştır.
                                                                    Biliyorsunuz, mahalli idare seçimleri Mart, genel seçim ise Kasım-2019’da


                                             Cengiz AYGÜN                olacaktır. Erdoğan, bu iki seçim arasındaki ince ayrıntının çok iyi farkındadır.
                                 2019 İÇİN
        HAZIRLIKLAR


                                     TAMAM        Sevgili Portreler okurları, yeni bir  Bu doğrudan diyalog; özellikle Fırat’ın              hesapsız, hazırlıksız ve belirsizlik içinde  yenilemeler, kongre süreçleri, bürokratik
        sayıda daha sizlerle beraber olma- doğusuna dair atılacak adımlar için gerekli             olduğunu gösteriyor.         ve siyasi yeniden yapılandırma hazırlık ve
    enın haklı gururunu yaşıyorum.    ve önemli olacaktır.                             Duruma bu açıdan bakınca, bir erken  çalışmaları 2019 Kasım’ına yönelik değildir.
      Ülke erken seçime mi gidiyor… AK   Ama, Başkanlık seçimi öncesi Suriye                  seçim en muhtemel alternatif gibi görünü- Sanki, daha erken bir tarihte seçim
    Parti-MHP İttifak görüşmeleri başladığın- Rejimiyle doğrudan bir iletişim kurulacağını             yor.                 olacak şekildedir.
    dan beri üzerinde hemen herkesin konuş- düşünmüyorum. Çünkü bu durumun iç                     Ekonominin bölgesel istikrarsızlıktan  Öyle görünüyor ki, Nisan ayında AK
    tuğu konu bu.             siyasette izahı çok zor olabilir.                     ve küresel verilerden ayrı düşünülmesi  Parti il-ilçe kongreleri bitecek ve büyük
      Yazarlar, yorumcular, muhalefet var  Bir başka durum ise; mültecilerle ilgili                mümkün değildir.           ihtimalle Haziran ayında Büyük Kongresini
    diyor.                içerde artan huzursuzluk ve memnuniyet-                   Bu açıdan 2019 öngörüleri konusunda  gerçekleştirecektir.
      AK Parti “şimdilik” gündemimizde yok;  sizliktir.                              emin olmak zordur.           Bu süreçte Meclis, çok hızlı çalışarak
    “biz 2002’den beri seçimlerin zamanında  Erdoğan’ın konuşmalarında sürekli ko-                  Erdoğan karşıtı iç ve dış muhalefet eko- İttifak teklifini ve seçime dönük diğer acil
    yapılmasından yana bir partiyiz” diyor. nuya vurgu yapması tesadüfi değildir. “Af-               nomik gidişatın önemini iyi bilmektedir. uyum yasalarını bitirecektir.
      Var mı, yok mu tartışmaları sürerken  rin Harekatıyla oluşacak güvenli bölgelere                Erdoğan’a başkanlık yolunda en büyük  Erdoğan gibi, siyaset okumasını iyi bilen
    ben de fikrimi paylaşmak istedim.   mültecileri yerleştireceğiz” söylemini her                sıkıntı ve zarar ancak ekonomik bozulma  bir liderin seçim zamanlaması konusunda
      Ama söyleyeceklerim “duyum” değil,  konuşmasında dillendirmesi kamuoyuna ve                 ile verilebilir.           hata yapacağını düşünmüyorum.
    yorum…                seçmenlere mesajdır.                             Erdoğan bunun da farkında diye düşü- AK Parti, genelde genel seçimlerde
      Siyaset ve konjonktürü okuyarak oluşan  Bu nedenle de; Suriye Rejimiyle doğru- Muhalefet tüm        nüyorum.               yüksek, mahalli idare seçimlerinde nispeten
    düşüncelerim.             dan diyalog ve iletişimin yapılacak bir erken  hesaplarını ikinci tura   Bu ekonomik saik ve durumu da dikka- daha düşük oy almıştır.
      İçinde bulunduğumuz kritik süreci  seçim sonrası başlatılması ilm-i siyaset ve               te alınca, yine 2018 sonu bir erken seçim en  Biliyorsunuz, mahalli idare seçimle-
    nazarı dikkate alarak yaptığım gelecek pro- hikmet-i hükümet boyutuyla daha tercih  kalmak, AK Parti-MHP   olası ve makul gelişme olacaktır.   ri Mart, genel seçim ise Kasım-2019’da
    jeksiyonu çerçevesinde öngörülerim.  edilebilir olduğu kanaatindeyim.                       ABD özelinde ama bütün dünyada ciddi  olacaktır.
      Şimdi gelişmelere bakalım.      Muhalefet dağınık.           ittifakı ise ilk turda     bir kaynama ve kaynaşma var.      Erdoğan, bu iki seçim arasındaki ince
      AK Parti-MHP ittifakı tamam.     Ve AK Parti, CHP’yi HDP ittifakına  başkanı seçtirmek üzere       Küresel bir istikrarsızlık sözkonusu. ayrıntının çok iyi farkındadır.
      İttifak’ın kanuni zemini yakında Mec- zorluyor.                                Bugün, ABD içinde her kafadan bir ses  Bu defa, bu durumun yaşanmasını
    lis’te kabul edilecek.          Böylesi bir ittifakın getirisinden, götürü- bir çalışma içerisinde. Bu  çıkıyor.              istemeyecek ve Yerel seçimleri sonraya
      Büyük ihtimalle BBP’de bu ittifaka, bir  sü daha fazla olur.                          Biliyoruz ki; ABD öksürse dünya sıtma  bırakacaktır.
    şekilde dahil olacak.          Akşener ve İyi Parti politikasız bir politi- durum bile, muhalefetin  olur.                 Her ne kadar, “biz AK Parti olarak
      İttifak Protokolü’nün içeriği, sanki bir  ka içinde siyaset yapmaya çalışıyor. nasıl bir hesapsız,      Hele de; ülkemiz gibi ekonomik ve siya- seçimleri hep zamanında yaptık ve yap-
    erken seçime işaret ediyor.       Hal böyle olunca; muhalefeti hazırlık-                 si dengeleri kırılgan ülkeler ABD’de oluşan  maktan yanayız” deseler de; “yeni sistemin
      Suriye meseleleri ve özellikle Afrin  sız yakalamış bir konumda seçime gitmek  hazırlıksız ve belirsizlik  istikrarsızlıktan doğrudan etkilenir. yeni seçimi” erkene alınacak ve 2018’in en
    Harekatı milletin iktidara ve MHP’ye olan  iktidar için büyük avantaj sağlayacaktır.               ABD açısından, 2019 için net, somut  geç Kasım’ında Başkanlık ve Parlamento
    soğukluğunu gideriyor.          Düşünün…                içinde olduğunu        öngörü ve tesbitte bulunmanın zor olduğu  seçimleri yapılacaktır.
      Gerek AK Parti’nin ve gerekse de   AK Parti ve MHP’nin Cumhurbaşkanı  gösteriyor. Duruma bu       bir süreçteyiz.             Bir de; yabancı dostlarla, Küresel akla
    MHP’nin milli duruş ve uzlaşması halkımız  adayı referandum öncesinden beri belli.                ABD ve ilintili küresel gidişatı da nazarı  sahip kişilerle, ekonomik ve siyasi mer-
    nezdinde itibar ve tasvip görüyor.    Fakat CHP lideri, “ne ben adayım, ne  açıdan bakınca, bir erken    dikkate aldığımızda bu sene sonunda ya- kezlerle yaptığım istişare ve sohbetlerden
      Her iki parti açısından da, siyaseten po- de adayımız filan kişi” diyemiyor.                pılacak bir seçim iktidar ve Erdoğan için en  edindiğim izlenim de bu minvaldedir.
    zitif bir değişim ve ilerleme göze çarpıyor. Ciddi ve sıkı çalışma süreci gerektiren  seçim en muhtemel    olumlu vetiredir.            Artık hayırlısı…
      Açıklanan veya açıklanmayan anketler  seçim atmosferinde bu durum muhalefet  alternatif gibi görünüyor.    İçerde peşpeşe hazırlanan kamusal  15 Temmuz’da mı olur, yoksa Ekim-Ka-
    de bunu destekler sonuçlar veriyor.  için ciddi bir handikaptır.                        çalışmalar rutinin dışında bir hareketlilik  sım 2018 mi olur bilinmez.
      Suriye’de durum 3. Etap diyebileceği- Muhalefet tüm hesaplarını ikinci tura                 gösteriyor.Tarım politikaları, vergi düzen- Ama bir erken seçime gidiyoruz diye
    miz bir konuma çevriliyor.      kalmak, AK Parti-MHP ittifakı ise ilk                   lemeleri, FETÖ davalarıyla ilgili sonuç alıcı  düşünüyorum.
      Bu süreçte Türkiye’nin doğrudan te- turda başkanı seçtirmek üzere bir çalışma                muhakemeler ve benzeri pek çok konuda  Bir sonraki Portreler yazımızda buluş-
    masları elimizi güçlendirecek gibi görünü- içerisinde.                             hızlı karar süreçleri boşuna değildir. mak ümidi ile Allah’a emanet olun sevgili
    yor.                   Bu durum bile, muhalefetin nasıl bir                   AK Parti teşkilatlarında hızlı ve keskin  okurlarım...
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11