Page 6 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:114
P. 6

6    YORUM


          Suriye’de ‘geleneksel’ diktatörlük                       Beşar Esad’ın aylar geçtikçe, bir güç eroz-
                       yonuna da uğraması bekleniyor.
                  Kenan   Suriye üzerinde, dost-düşman ülkelerin
                   AKIN  ilgisinin gün geçtikçe çoğalma nedenleri

                       arasında, ülkenin coğrafi konumu ve
             kakin@ogunhaber.com
                       sosyal yapısı önemli yer alıyor.
                       Suriye hem İran’ın hem de, Rusya’nın Orta
                       Doğu’daki uzantısı sayılıyor.
     Dikkat edilirse, en az 1 aydan beri
     Suriye’de sular ısınmaya devam ediyor. Gerçekten de İran, her zaman elde ede-
                       bileceğini sandığı Irak’ın kuzeyindeki ko-
     Ne var ki, öyle bir su kazanı “fokur fokur”  ridordan Suriye’ye ulaşarak, azılı düşmanı
     kaynarken hiçbir taraf yerini koruma  İsrail’e yaklaşacağını hesaplıyor.
     niyetinden vazgeçmiyor.
     Şimdi taraflara bir göz atıldığında;  Bu arada, bölgede yerleşik Hizbullah’a da
                       hareketlilik kazandıracağını sanıyor.
     başı ABD ve Rusya’nın çektiği apaçık
     görünüyor.             Zira, Suriye yönetiminin çok uzun yıl-
                       lardan beri Alevi bir kimlik taşıması da,
     Sonra da; İran, Suudi Arabistan ve önder- göz artı edilmiyor.
     liğini BAE’nin çektiği bazı Körfez ülkeleri,
     Ürdün, Filistin, İsrail cephede görülüyor. Buna mukabil, Sünni yönetimlerin iş
                       başında bulunduğu Ürdün dahil olmak
     Her ne kadar, ABD 1 aydan fazladır “şıp- üzere Körfez ülkeleri, bu oluşumdan
     sevdi” gibi ortada yer alıyorsa da, isimler  çekiniyor.
     ve stratejik yerler kendini hissettiriyor.
                       ABD ise İsrail’in yanı sıra, hem bu
     Öyle anlaşılıyor ki veya çoğu kez anlaşıl- Müslüman ülkeleri “korumak” hem de,
     mıyor ki, Orta Doğu’da eğer kan gövdeyi  enerji yollarını “güven” altına almak için,
     götürecekse, bunda çoğu liderlerin  Suriye’nin bu durumunun bozulmasını
     sorumluluğu bulunuyor.
                       ısrarla istiyor.
     18 yıldır, mücadelesi verilen bir savaşın  Irak’ın 3 kısma ayrılması planında
     nihayet ilk günlerine sanki bugünlerde  Suriye’nin muhtemelen Kürtlere, petrol
     varılıyor.
                       taşımak ve denize açılmak için bir koridor
     Aslında, bu savaşın da tam galibini bul- sağlanması da yer alıyor.
     mak gittikçe zorlaşıyor... Tabiri caiz ise bir  Türkiye’nin de, “müttefikler” saflarında yer
     “Arapsaçı” trajedisi oynanıyor.  alması ne yazık ki gerçekleşiyor.
     Tabii ki bu trajedi, Suriye’nin yanı sıra en  İlginç gelişmelerin başında, El Kaide’nin
     çok Suudi Arabistan bazı Körfez ülkeleri,  de hem Suriye’ye uzanmak hem de Esad
     Türkiye, ABD ve Rusya’yı ağır zahmetlere  rejimine karşı savaşmak istediği haberleri
     sürüklüyor.            yayılıyor. Arap dünyasını kasıp kavuran
     Geleneksel diktatörlük       olaylarda gözlerden uzak görünen El
     Nitekim, gerek Membiç’teki 20 ölülü  Kaide şimdi müdahil olmuş görünüyor.
     saldırı, Rusya’da düzenlenen büyük basın  El Kaide’nin şimdi Sünnilerin, azınlık Ale-
     toplantısında Suriye’nin toprak bütün- vilere yönelik tepkilerini istismar ederek
     lüğü vurgusu ve Şam’dan haddini aşan  Suriye’nin mezhep gerilimlerinden yarar-
     açıklama dikkatleri çekiyor.    lanmayı umduğu gözlerden kaçmıyor.
     Bu soğuk kış günlerinde, Suriye’de oyna- Eğer, özellikle de, Suriye uzun sürecek
     nan oyunun hiç kimseye fayda getirme- bir kaos ortamına sürüklenirse, El Kaide,
     yeceği biliniyor.         o zaman belki de bir zamanlar mensup-
     Ancak, bazı gizli sayılacak anlaşmalarla  larının yıllarca hapse konulduğu ya da
     huzurun sağlanması veya herhangi bir  işkence gördüğü Suriye’de yeni bir mevzi
     toprak kazanımı bütün bu istenmeyen  kazanacağı özellikle Batı medyası tarafın-
     olayların art arta gelmesine neden oluyor. dan iddia ediliyor.
     Gerçi, bir kaç yıl geçmiş olmasına rağmen  Suriye kargaşasına, El Kaide’nin bulaşmak
     Suriye rejimi, hem “geleneksel” diktatörlü- istemesi, tansiyonun ve ortamın ne kadar
     ğünü sürdürüyor hem de yıkılmıyor. gergin olduğunu adeta “ihtar” ediyor.
     Beşar Esad, bütün yıldırmalara ve tehdit- Unutulmamalıdır ki, Suriye’nin yıkımı ha-
     lere rağmen, 30 yıl ülkede dikta rejimini  linde, İran’ın devreye getirileceği senaryo-
     sürdüren babasının yolundan ayrılmıyor. larının başrollerinde de Türkiye oynuyor.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11