Page 7 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:115
P. 7

HABER 7

     türkiYe’nin ilk engelSiz üniverSiteSi     kendisine hayran BırakTı
     Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
     ğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılı-
     mıyla Türkiye’de bir ilk olma özelliği
     taşıyan “Engelsiz Üniversite” Bağcılar                                    “millet ve devlet el ele
     Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler                                    olsun diye Cumhur
     Sarayı’nda açıldı. Engelsiz Üniversite
     hizmetinin verileceği atölyeleri gezen                                   ittifakı’nı destekliyoruz”
     Erdoğan, Engelliler Sarayı’na hayran
     kaldı. İstanbul Medipol Üniversitesi ve                                   15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı
     Bağcılar Belediyesi’nin işbirliğiyle hazır-                                 Erol Bulut, yapılan hizmetlerden dolayı
     lanan “Engelsiz Üniversite” projesinde-                                   mutlu olduklarını belirterek, “Millet ve
     akademisyenler tarafından 40 branşta                                    devlet el ele olsun diye Cumhur İttifakı’nı
     1600 engelliye eğitim verilecek.                                      destekliyoruz” dedi. Cumhurbaşkanlığı
                                                           tarafından 15 Temmuz Gazileri Platformu-
     Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Medi-
     pol Üniversitesi’nin imzaladığı proje                                    na tahsis edilen otobüs, gaziler ve şehit
     çerçevesinde engellilerin eğitiminin                                    yakınlarına ücretsiz hizmet sağlıyor. Gaziler
     kalitesinin artırılmasına yönelik “Engel-                                  ve şehit yakınları kendilerine tahsis edilen
     siz Üniversite” projesi hayata geçirildi.                                  otobüsle İstanbul’da gerçekleşen farklı et-
                                                           kinliklere gidiyor. 15 Temmuz Gazileri Plat-
     Projenin açılış töreni için Bağcılar Be-                                  formu Başkanı Erol Bulut, kendilerine tahsis
     lediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sa-                                 edilen otobüsü tanıttı. Yapılan hizmetten
     rayı’na gelen Cumhurbaşkanı Recep                                      dolayı mutlu olduklarını dile getiren Bulut,
     Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan  dokumadan yaptığı Recep Tayyip  Emine Erdoğan, “Muhammed ayak-    “Millet ve devlet el ele olsun diye Cumhur
     proje kapsamında oluşturulan atölye  Erdoğan’ın portresinin olduğu tabloyu  larıyla resim yapıyor. Tebrik ediyorum  İttifakı’nı destekliyoruz” dedi. 15 Temmuz
     ve sınıfları gezdi. Engellilerle sohbet  gösteren engelli kursiyerlerden Esra  ve başarıların devamını diliyorum.  Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, “Cum-
     eden ve onlara başarılar dileyen Emi- Özay Yıldız, bu tabloyu kendi elleriy- Muhammed seninle tanıştığıma  hur İttifakı 15 Temmuzla beraber kurulan
     ne Erdoğan, yapılan çalışmalarla ilgili  le dokuduğunu ve Cumhurbaşkanı  çok memnun oldum” diye konuştu. bir ittifak. Bunun daha öncesi de var.
     Bağcılar Belediye Başkanı Lokman  Erdoğan’a vermek istediğini söyledi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a  Vatanımız için canını veren, şehitlerimizin
     Çağırıcı’dan bilgi aldı.     Emine Erdoğan, güzel sanatlar   selam söyleyen engelli kursiyerlerle  anısını yaşatmak için ve onların kemik-
     Engelli bireylerin eğitim aldığı güzel  atölyesinde ayaklarıyla resim yapan  atölyelerde hatıra fotoğrafı çektirdi. lerini sızlatmamak için Cumhur İttifakı’nı
     sanatlar, ahşap boyama, kilim doku- 15 yaşındaki Muhammed Uğur   Yoğun katılım olan programın açılış  destekliyoruz. Cumhur ittifakı zayıflarsa 7
     ma, kekemelik ve konuşma bozuk-  Bitkay’ın resim yapışını izledi. Bitkay’la  konuşmasını yapan Erdoğan, “Bağcılar  Haziran hendeklerden korktuğumuz için
     luğu, kütüphane atölyelerini gezen  ve annesiyle sohbet eden Erdoğan,  Belediyemiz, 2011 yılından beri en- Maduro’nun durumuna düşmeyelim diye,
     Erdoğan’a, engelli kursiyerlerin ilgisi  Bitkay’ı resimlerinden ve çalışmaların- gellilerle ilgili son derece titiz ve tüm  2023 hedeflerine yürüyemeyiz diye Cum-
     yoğun oldu. Emine Erdoğan’a file  dan dolayı tebrik ettiğini dile getirdi.  kurumlara örnek çalışmalar yürütüyor. hur İttifakı’nı destekliyoruz.” dedi.


     Amacımız yaşam biçimini değiştirmek


           değil kalitesini artırmaktır     AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül  luşturacağız. Anadolu yakamızın başkentini ilçemi-
     Özkan Yavuz, Kadıköy Kent Konseyi’nde Kadıköy- ze yeni bir soluk getirip İstanbul’a gelen turistlerin
     lülerle buluştu. Kadıköy için projelerini ve manifes- rotasına mutlaka Kadıköy’ü ekleyeceğiz. Kadıköy’e
     tosunu açıklayan Özgül Özkan Yavuz, “Kadıköy’ün  sadece turistleri getirmeyecek, onları Kadıköy’e
     yaşam biçimini değiştirmek değil kalitesini artır- hayran bırakacağız” dedi. Kadıköy’de kuracakları
     mak için çalışacağız” dedi. Şehircilik ve kalkınma  girişimcilik ve kariyer merkezleriyle işsiz gençleri
     alanındaki 23 yıllık tecrübesiyle, yaşadığı Kadıköy’e  iş sahibi yapacaklarını, işletme sahiplerine de
     hizmet etmek için yola çıktığını belirten Yavuz, “Ka- kendilerini geliştirme fırsatı sunacaklarını belirten
     dıköy’ün tarihi ve kültürel mirasını korumak için,  Yavuz, “Kadıköy’de girişimci ruhu canlandıracağız.
     bir yandan tarihi ahşap evlerin ve Kadıköy’ün çeş- Ücretsiz eğitim desteğiyle robotik kodlamadan
     melerinin restorasyonunu yaparkan, bir yandan  bilgisayar programcılığına, resimden müziğe, dil
     da Kadıköy’ün elli yıllık lokantalarını ve pastanele- kurslarından grafik tasarıma, danstan spora kadar
     rini yani Kadıköy’ün tüm markalarını koruyacağım.  pek çok alanda ücretsiz sertifikalı eğitim imkanları
     Tarihi doğal ve kültürel değerlerin korunarak ön  sunacağız. Geleceğin Elon Musk’larını Kadıköy’den  Ak Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz,
     plana çıkarıldığı Kadıköy’ü uluslararası turizmle bu- çıkaracağız” şeklinde konuştu.      Kadıköy Kent Konseyinde projelerini ve manifestosunu açıkladı.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12