Page 7 - Güzel Vatan Gazetesi - Eylül 2019 - Sayı:121
P. 7

HABER 7

                                                              sultanbeyli’de

                                                            yüzlerce kişi bisiklet

                                                               turuna katıldı


                                                           avrupa hareketlilik haftası kapsamında
                                                           Sultanbeyli’de düzenlenen bisiklet turu-
                                                           na yüzlerce vatandaş katıldı. Sultanbeyli
                                                           Kent Meydanı’nda başlayan etkinlik
                                                           kapsamında belediye başkanı hüseyin
                                                           Keskin, vatandaşlarla birlikte pedal
                                                           çevirdi. Yüzlerce bisikletlinin pedal çevir-
                                                           mesi havadan da fotoğraflandı.
                                                           avrupa hareketlilik haftası nedeniyle
                                                           Sultanbeyli belediyesi, yüzlerce vatan-
                                                           daşı bisiklet turunda buluşturdu. Sağlıklı
     Recep Tayyip     Muhsin       Metin        Abdurrahman     Ferhat          yaşam ve daha temiz çevre hedefiyle
     ERdOğAn       YAzIcIOğLU     KüLünK        dİLİpAK       YILdIRIM         gerçekleştirilen bisiklet turuna Sultan-
                                                           beyli belediye başkanı hüseyin Keskin
      Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu, İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ü  de katıldı. Genç yaşlı yüzlerce kişinin
      hedef alan Ermeni Grup Hyelist'ler Abdurrahman Dilipak'ın ardından Gazeteci-Yazar Ferhat Yıldırım'ı hedef gösterdi. dahil olduğu etkinlikte başkan hüseyin
      ErmEni çEtElErinin katliamlarını                                      Keskin, bisikletine binerek vatandaşlarla
                                                           birlikte pedal çevirdi. Meydanda topla-
                                                           nan bisikletlilerin oluşturduğu görüntü
     DillEnDirEnlEr hEDEf göstEriliyor                                      ise havadan görüntülendi.
                                                           Sultanbeyli belediye başkanı hüseyin
                                                           Keskin, “avrupa hareketlilik haftası
                                                           nedeniyle bugün müdürlerimiz, Sultan-
     Kendisini ”Türkiye Hayları Tartışma Gurubu” olarak tanımlayan ‘Hyelist Mail Grubu’             beyli hemşehrilerimiz ve sporcularımızla
                                                           birlikte ‘Sultanbeyli için bas pedala’
      Abdurrahman Dilipak’ın ardından gazeteci-yazar Ferhat Yıldırım’ı hedef gösterdi.              diyoruz. burada amacımız, hedefimiz
                                                           özellikle gençlerimize, hemşehrilerimize
     Cumhurbaşkanı Recep tayyip erdo-   Hyelistler, ermeni çetelerinin  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip      sporun önemini, faydasını anlatmak
     ğan’ı, bbP Genel başkanı Muhsin Yazı- katliamlarını dillendiren   Erdoğan’ı da eleştirel yazılarıyla  üzere farkındalık oluşturacak programlar
     cıoğlu’nu, İstanbul Milletvekili Metin  gazetecileri medyada nefret suçu  hedef almıştı          yapmak. tabi bu 1 günlük bir program
     Külünk’ü, Gazeteci-Yazar abdurrahman  işlediklerini söyleyerek fişliyorlar türkiyeyi ve türkleri eleştirenler ile  ama biz bütün kurumlarımızla birlikte
     Dilipak’ı, avrupa’daki gurbetçileri ve                PKK’lıları cezalandırmak için alman- ortaklaşa düzenlediğimiz çevre proje-
     türk milliyetçilerini hedef alan yazı  hyelist’in yönetim kadrosu Gazeteci                 lerimizden spor projelerimize varana
     paylaşımlarıyla tanınan hyelist, son  Ferhat Yıldırım’ın “ermeni çeteleri Doğu  ya’da faaliyet gösteren 2500 üyesi olan  kadar önemli etkinliklerimiz var. O etkin-
     olarak gazeteci-Yazar Ferhat Yıldırım’ı  anadolu’da 523 bin Müslüman türk’ü  Osmanlı alman boks kulübüne Metin  liklerimizde de hemşehrilerimizi ve bu
     hedef gösterdi.          katlederken, erkeklerimizi bırakın, ka- Külünk’ün destek verdiği tarzında  projeleri bize davet ediyoruz. Saygılar
     abdurrahman Dilipak’ın, siyonistleri  dınlarımız ve çocuklarımız neden kaç- haberleri ermeni cemaati ile paylaşan  sunuyorum” diye konuştu.
     eleştiren ‘Yine evanjelizm!’ başlıklı yazısı- madı” ifadelerinden rahatsız oldukları  hyetert, ermeni çetelerinden bahis
     nı ırkçı bulan hyelist, son olarak Ferhat  için milyonlarca üyelerine bu durumu  eden Cumhurbaşkanımız Recep tayyip
     Yıldırım’ın ‘ermeni çeteleri’ gerçeğinden  bir uyarı mesajıyla iletti. erdoğan’ı da yaptığı paylaşımlarla
     bahis etmesine tahammül edemedi.  hyelist’in yayını olan hyetert, abdur- eleştirmesiyle tanınıyor.
     “Gazeteci Ferhat Yıldırım’ın ‘Ermeni  rahman Dilipak ve Ferhat Yıldırım’ın,  türk milliyetçileri, devlet adamları ve
     Çeteleri Müslüman Türkleri katletti’  ırkçılık, ayrımcılık ve nefret suçu  gazetecileri her fırsatta ermeni cemaat
     sözlerinden rahatsız olmuşlar”   işlediklerini ima etmesine ve bir uyarı  mensuplarına hedef gösteren hyetert,
     Patrik Mesrob II’nin destek ve öneri- eşliğinde yaptıkları yayını milyonlarca  ermeni çetelerinin türkleri katliam
     siyle türkiye’de faaliyet gösterdiklerini  üyesine iletmesine gazetecilerden  etmesiyle alakalı haber ve görüşleri
     belirten türkiye ermenileri Grubu olan  tepkiler yağmaya devam ediyor. nefret suçu olarak değerlendiriyor.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12