Page 7 - Güzel Vatan Gazetesi - Haziran 2019 - Sayı:118
P. 7

HABER 7

              Başkan hakan Bahadır,


     Bahçelİevler’İn caddelerİnİ yıKadı


     Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan                                   mız çevre bilincini oluşturmak. Yeni nesle
     Bahadır, ilçede gerçekleştirilen etkin-                                   çevre bilinci oluşturarak ağaç ekip, çiçek
     liklerle çevre duyarlılığına dikkat çekti.                                 ekip çevreye sahip çıkmalarını istiyoruz.
                         HaBEr
     Bahadır, ilçedeki Çamlık Caddesi’ni  MUSTAFA                               İlaçlama yapıyoruz. Bunun haricinde
     hortum ile yıkadı.           ERDEN                                çevre temizliğindeki en önemli şey çöp
     Mevsim dolayısıyla temizlik, ilaçlama,                                   kültürümüzün olmasıdır” dedi.
     park ve bahçelerin elden geçirilmesi için                                  “Birlikte çevre bilinci
     çalışan Bahçelievler Belediyesi, temizlik                                  oluşturacağımıza inanıyorum”
     çalışmaları için kolları sıvadı. Bahçeliev-                                  Bahadır, “Cumhurbaşkanımızın eşi Emi-
     ler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır,                                   ne Erdoğan’ın başlattığı sıfır atık projesi
     çevre etkinliklerine Çamlık Caddesi’ni                                   ile mümkün olduğunca çöpleri sıfır atığa
     hortum ile yıkayarak başladı. Etkinlik                                   indirmek istiyoruz. Bir başlangıç ham-
     kapsamında Bahadır, tüm mahalleyi yıka-                                   lesi olarak 2 apartmana bir konteyner
     dıktan sonra vatandaşlara çiçek dağıttı.                                  bırakıyoruz. Dışarıda sokağa çöp atılma
     O anları vatandaşlar cep telefonu ile                                    kavramını uzaklaştıracağız. Zaten bizim
     kaydetti. Gelecek nesillere daha temiz bir                                 vatandaşımızda çevre duyarlılığı, çöp bi-
     dünya, daha güzel bir Bahçelievler bırak-                                  linci vardır. Bunu daha da artırmak istiyo-
     mak istediğini söyleyen Bahadır, çevre                                   ruz. Çöp konteyner sayımızı artırıyoruz,
     bilincinin oluşması temennisinde bulun-                                   yıkıyoruz ve daha güzel bir Bahçelievler
     du. Başkan Bahadır, etkinliğin sonunda  lacağını, bu şekilde sokağa çöp atılma  ler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır,  daha yaşanılabilir bir İstanbul için hep
     her zaman yeşil olma özelliğine sahip  kavramından uzaklaşılacağını aktardı. “Biliyorsunuz ‘Dünya Çevre Günü’ 5 Ha- birlikte çalışıyoruz. 17 yıllık iktidarımız
     İleks ağacını mahallede yaşayan çocuklar  “Çevre temizliğindeki en önemli şey  zirandı. Bayram tatili dolayısıyla bu hafta  tabi ki çok başarılıydı. Binali başkanımız
     ile birlikte dikti. ayrıca çöp konteyneri so- çöp kültürümüzün olmasıdır” kutluyoruz. İlk önce bazı sokaklarımızı  ile daha da güzelleştireceğimize inanıyo-
     rununa da değinen Bahadır, 2 apartman  amacının yeni nesle çevre bilinci kazan- yıkıyoruz. ağaç ekip özellikle çocukları- ruz. Birlikte çevre bilinci oluşturacağımı-
     arasına bir mini çöp konteyneri bırakı- dırmak olduğunu vurgulayan Bahçeliev- mıza çiçek dağıtıyoruz. Buradaki amacı- za inanıyorum” diye konuştu.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12