Page 8 - Güzel Vatan Gazetesi - Haziran 2019 - Sayı:118
P. 8

8    YORUM                      cirit’i sahiplenelim!


                       Mehmet, bu oyunlara özel önem veren  kar. Elbette atın uzun bir süre, bu oyun  tanıtmak ve geliştirmek için büyük bir
                       padişahlardı. amasya ve Merzifon birbiri  için özel olarak eğitilmesi gerekir. çaba içine girdi. atatürkümüzde atlı
                       ile yenişemeyen usta binicilerin çıktığı  Eskiliği ve sürekliliği ile Guinness re- spor Kulübü’nü kurdurarak ciriti sahip-
             Prof. Dr. Orhan   iki coğrafya olarak ünlenmişti. amas- korlarına giren Kırkpınar yağlı güreşleri  lenmişti.
                 KURAL    yalılara “Bamyacı”, Merzifonlulara ise  veya Karabucak güreşleri gibi ciritte “Bir  tüm ağırlığı ile üzerine bindiği zavallı
                       “lahanacı” adı verildiği bilinmektedir.  türk spor” dalı olarak eğer iyi tanıtılırsa  atın ölümüne neden olan, benim
                kural@itu.edu.tr 1826’da dönemin padişahı II. Mah- eminiz dünya çapında ilgi toplayacaktır. de bu sorumsuz davranışı nedeni ile
                       mut tehlikeli diye ciriti yasaklatmıştır.               protesto edenlerin arasında olduğum
     Cirit, Moğol akınlarıyla anadolu’ya  Günümüzde sadece bir “şenlik” unsuru  İstanbul ticaret Odası, babalarının ara- Cüneyt arkın şovunu kötü bir anı olarak
                                         balarını trafikte daha hızlı süren şımarık
     gelmiş bir spor olarak tanınmışsa da,  olarak Erzurum, Erzincan, Bayburt, Uşak  gençlerin yollarda arkadaşları ile yarışıp  kenara koyarsak Kağıthane Belediyesi
     mızraklı süvarilerin kendi aralarında spor  başta olmak üzere Manisa, Malatya,  bir çok masumun kanına girmesine ve  başkanı Fazlı Kılıç da bu geleneksel spo-
     ve eğitim amaçlı olarak düzenlenen  Diyarbakır, siirt yörelerinde düğün ve  maddi zararlara neden olan, yani insan- rumuza yıllardır destek veriyor. Bugün
     oyunlar olması bakımından ilk kaynak  derneklerde ve İstanbul’da Kağıthane  lara “hız tutkusunu” aşılayan Formula-1  ülkemizde 1900 lisanslı cirit oyuncusu
     olarak sümerler’e dayandıkları söyle- Belediyesi’nin geleneksel şenliklerinde  yarışlarına nedense çok destek vermişti.  bulunmaktadır. Elbette atların bakımı
     nebilir. Yani ortaya çıkışı ve devamlılığı  oynanmaktadır.       Oysaki İtO’nun bugüne kadar organize  ve ulaşım masrafları ile “cirit” pahalı ve
     açısından alparslanla anadolu’ya giren  Bir adı da “Çavgan” olan Cirit, klasik  edilen iki yarıştan 15 milyon Ytl zarar et- emek isteyen bir spordur.
     tümüyle bir “anadolu oyunudur” deni- tanımı ile 100 santimetre uzunluğunda  tiği de anlaşılmıştır. Hatta Pendik’teki do- Bir ülke, gelenek ve görenekleri “devam
     lebilir.              meşe ağacından yapılma iki ucu küt  kunulmamış çok kıymetli bir ekosistem,  ettikçe” ayakta dik durur. Böyle bilin-
     türklerin Orta asya’ya gidip oradan tek- değneklerin süvariler tarafından birbiri- güya türkiye’ye turist çekmek bahanesi  meyen farklı spor dallarını sergilemek
     rar anayurtları olan anadolu’ya dönme- ne isabet ettirmesine dayanan 120x40  ile yasadışı ve acele kararlarla batı dün- daima büyük ilgi görür. türkiye’yi ziya-
     leri sırasında güncelliğini korumuş olan  metre boyutlarında bir sahada oynanan  yasının bu pahalı, tüketime yönelik ve  ret eden yabancılar futbol, Formula-1,
     oldukça zor bir spor türüdür.    ve az bilinen bir spor dalıdır. tehlikeli yarışları uğruna kurban edildi.. basketbol, hentbol, gibi evrensel sporlar
     Osmanlılarda askerin gücünü ve mora- ata bir zarar verilmemesi gerekir. Boks  Herhalde “günah çıkarmak” adına İtO  yerine o ülkeye has, arkadaşlarına
     lini arttırmak amacıyla gerçek bir “oyun”  gibi kişisel tatmine dayalı değildir. Çe- şimdi başta Gezginler Kulübü’nün  anlatacakları, fotoğraflayacakları yerel
     niteliğinde düzenlemeler yapıldığı  viklik, ata binme tekniği, ustalık, takım  kıymetli üyesi Hüseyin akarçeşme’nin  sporları elbette ilgi ile izleyeceklerdir..
     bilinmektedir. Yıldırım Beyazıt ve Çelebi  ruhu ve dayanışma bu oyunda öne çı- gayreti ile bu ata sporunu yaşatmak,  Ciriti sevelim, sevdirelim, yaşatalım.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13