Page 8 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:116
P. 8

8    YORUM


                           “et” mi, hayır?


                       rımızdan sapmamızdır. Dr. Gaston Dorvil  Yayınları           yenlerin zeka ve becerisinin eksik kala-
                       “Sebze ve tahıl insan vücudu için yeter- Çağımızın en büyük sorunlarından biri  cağı yorumunu sizin değerlendirmenizi
                       lidir, oysa et yiyenlerin sağlıklı kalmaları  hiç kuşkusuz “susuzluktur.” Sanal suya göz  isteyeceğim. Albert Einstein, G. Bernard
             Prof. Dr. Orhan   imkansızdır” der.          önüne alırsak, bir kilo et üretmek için, bir  Shaw, Hz. Ali, Pisagor, Tolstoy, Thomas
                                                           Edison, Leonardo Da Vinci, Wagner, Mev-
                 KURAL    Dr. Viktor Puche, Dr. Le Grande, Prof. Dr.  kilo buğday üretimine gerekenden 50  lana, James Caan, Alec Baldwin, Samuel
                                         kat fazla su gerekiyor. Örneğin, gözümüz-
                       Bushard etin başta bağışıklık sistemi
                kural@itu.edu.tr olmak üzere, kolon ve meme kanserin- de canlandırmak için şu örneği vermek  Jackson, Michelle Pfeizer, Lady Diana,
                       den, kalp damar hastalıklarına, böbrek ve  mümkün; 350 kiloluk bir sığır için harca- Platon, Van Gogh, Buda, Paul Mc. Cartey,
                       eklem hastalıklarından tüm metaboliz- nan suyun içinde bir destroyer yüzdürü- Franz Kafka, Jean Jacque Rousseau, Bill
                       mayı etkileyerek yaşam kalitesini düşüren  lebilir. Hayvanlar verimi artırmak adına  Walton, Pisagor, M. Gandhi, Benjamin
     Huksley, Florance, Heckell ve Darwin  pek çok rahatsızlığın sebebi olduğunu  her türlü işkenceye maruz kalıyorlar  Franklin, Albert Schweitzer ve bu liste
     gibi büyük doğa tarihi bilginleri şu görüş- kanıtlamışlardır.     Ayrıca bir çok yeni ortaya çıkan hastalık  uzadıkça uzuyor.
     te buluştular, “İnsan biyolojik yapısı gereği  Yurtdışı Geliştirme Konseyinden Lester  (deli dana, ebola, kuş gribi) hayvan ürün- Makaleme bir dönem vejetaryen olan
     meyve ve sebze ile beslenen bir canlıdır.” Brown, Amerikalıların yıllık et tüketimleri- lerinden bulaşmaktadır. Dünya çapında  Harun Kolçak’ın konuk olduğu Kanal
     Etin gerekli ve vazgeçilmez bir besin  ni sadece % 10 azaltmaları halinde mera  çevresel kirlilikte otomotiv sanayini, et  9’daki televizyon programımda anlattı-
     olduğunu söyleyenler için gerekli cevabı  sahalarının tarım için kullanılacağı ve  endüstrisi takip etmektedir.  ğı bir anısı ile devam etmek istiyorum.
     bilim fazlasıyla veriyor ama birkaç alıntı  fazladan 12 milyon ton, yani 60 milyon  Worldwatch Institute araştırmacısı Alan  Harun Kolçak Gaziantep’de çok başarılı
     ekleyelim!             kişiyi doyuracak miktarda tahılın insanla- Durning besi ünitesinde yetiştirilen dana- bir konserini tamamlamış. Konser sonrası
     Bademin içerdiği besleyiciler etten fazla- rın tüketimine sunulacağını açıklamıştı.  lardan elde edilen bir kilogram bifteğin  uzun bir masanın başına oturmuşlar.
     dır. Tahıl, bakliyat, kuru meyveler, etin iki  İnekler günde ortalama 500 litre metan  5 kilo tahıla, 20 bin litre suya, 8 litre ben- Herkes Harun’un yemeğe başlamasını
                                         zine ve 35 kilo erozyona uğramış yüzey
     katı oranında fosforik asit ve on katı da  gazı salıyor. Bu da sera etkisinin ve iklim  toprağına mal olduğunu hesaplamıştır.  bekliyormuş. Ama masa sille et, nasıl baş-
     demir ihtiva eder.         değişikliklerinin en önemli nedenlerin-                 lasın ? O da hemen menajerini çağırmış.
                       den biri !             Sadece Almanya’daki vejetaryen sayısının  Kulağına “sen benim vejetaryen olduğu-
     Bütün kimyasal analizler, bitkisel ürünle- Eski ABD Tarım Bakanı yardımcısı Don  7 milyon olduğu tahmin ediliyor. İsveç’te  mu söylemedin mi” diye sormuş. Menajer
     rin, etten daha fazla besleyici ve sağlıklı  Pearlberg ABD’deki çiftlik hayvan sayısını  ise her 10 kişiden biri eti ağzına sokmu- hemen masanın diğer ucunda oturan
     olduğunu gösterir. Sadık Hidayet – Veje- yarıya indirmenin dünyadaki açlık sorunu  yor. Ama elbette vejetaryenlerin en yay- konseri düzenleyen ağanın kulağına
     taryen Beslenme, Sayfa 26, YKY Yayınları  bir yana yetersiz beslenme sorununu  gın olduğu ülke % 40 oranı ile Hindistan.  eğilip “Efendim Harun Bey vejetaryendir.”
     Et yemek insan türü için doğal bir  bile çözeceğini söylemişti. Peter Singer,  Sahalarında birer “ birer üstat” olan  demiş “Ya öyle mi” der ağa o zaman “bol
     gereksinim değildir, bizim varlık kanunla- Hayvan Özgürleşmesi, Sayfa 222, Ayrıntı  vejetaryenleri tek tek sayarken. Vejetar- bol et yesin de kendine gelsin.”
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13