Page 8 - Güzel Vatan Gazetesi - Eylül 2019 - Sayı:121
P. 8

8    YORUM

                         gezmek üzerine!

                       Gezmek, pembe bir saç tokasıdır, bir  Gezmek otel odalarının numaralarını  Gezgin dertlerinden ile monoton bir
                       mahalle pazarıdır, bir şekerdir, etnik bir  her an karıştırmaktır.   hayatın getirdiği tüm sıkıntılardan
                       müzik kasetidir.          Gezmek, özlem ve bilinmeyene duyu- kurtulur…
             Prof. Dr. Orhan   Gezmek, ayrıca harita kullanma zevkidir. lan “meraktır”.        Gezgin serüvencidir. bazen serseri bir
                 KURAL    Gezmek, mega şehirlerin kurşuni gök- Gezmek gidilen coğrafyaların değerle- mayın gibi gezer.

                       yüzünden ayrılmaktır.        rini, kokusunu, kültürünü kendisine mal  Gezgin gerekirse o ülkenin yerli filmleri-
                kural@itu.edu.tr
                       Gezmek, pasaport eskitmektir.    etmektir.              ni de merakla izler.
     Gezmek, öğrenmek, dinlenmek, yaşama  Gezmek, kendi içimize doğru bir yolcu- Gezmek, gerçeği yaşamaktır.  Gezgin gezi sırasında gazete okumaz,
     katlanmak dünyayı içimize sığdırmaktır. luktur.            Gezgin doğayı sever barışçıldır, çeşitliliği  televizyon seyretmez, ayrı bir gezi
                                                           dünyasına dalar. ancak, geri dönünce
     Gezmek, yeni insanları görüp tanımaktır. Gezmek, kaybolmak ve yepyeni coğraf- kutlar           ülkesinde bazı şeyler hep aynıdır. Örne-
     Gezmek zihinsel detoksdur.     yada tekrar uyanmaktır.       her gezgin, kendi serüveninin kahrama- ğin halkı uyutan profesyonel futbol hâlâ
                                         nıdır.
     Gezmek, başlaması kolay ama bitirmesi  Gezmek, bir bakıma da mütevazi olabil-               popülerdir.
     zor sonsuz bir aşktır.       mek, kendini tanımaktır.      hakiki Gezgin kopya kültürden yani ufak  Gezgin, arzularını frenlemez, hırssız,
                       Gezmek, geçmişi sevmek; geleneklere  amerika olan tüketim coğrafyalarından
     Gezmek, bir süre sonra bir yaşam biçi-                 hoşlanmaz.             hoşgörülüdür, ülkelere ve halklara değil,
     midir.               ve kültüre sahip çıkmaktır.                       savaşa düşmandır!
                       Gezmek, bir sanattır, gitmek, görmek ve  Gezgin sokakta tat alır… Gerekirse
     Gezmek, yaşama açılan yepyeni pence-                  ekmek peynir yer, parkta yatar, otostop  Yeni yerler, yeni insanlar görüp tanımak,
     relerdir.              keşfetmektir.            da yapar…              insanın ufkunu genişletir, yaşamını
                       Gezmek, bir çeşit de ibadettir.                     renklendirir. İnsanlar gezdikçe ülkesini,
     Gezmek, bir maceradır, bir arayıştır.                  Gezgin, kentlerin arka sokaklarında
     Gezmek, ruhsal bir zenginliktir.  Gezmek, bir bakıma pabuç eskitmektir. dolaşır.             dünyasını daha iyi kavrar ve dünya sanki
                                                           küçülür. Gezi yazıları ise bize örf ve
     Gezmek, bilgi ve görgüyü içinde barın- Gezmek, gelecek için ilham almaktır. Gezgin, sese doğru bir yolculuktadır. adetleri, kanunları, etik değerleri, o dö-
     dırır.               Gezmek, bakmak, görmek, anlamak,  Gezgin kendini bir türlü davet ettirir, hiç  nemin rengi içinde günümüze ulaştırır.
     Gezmek, dünyayı anlama isteğidir.  anlatmak, bilgi taşımak ve öğretmektir. aç kalmaz.           ne kadar çok incelersen, iyi ve övgüye
                       Gezmek, meraktır ve merak ise dişidir.                 “layık” bir şekilde yönetmeyi, ne kadar
     Gezmek, dokunmak ve tutmaktır.                     Gezgin o ülkenin kokusunu üzerine
                       Gezgin eşyalarını paket ederken nefret                 çok insan gözlemlersen o kadar “doğru”
     Gezmek, başlı başına serüvendir.                    iyice sindirir…
                       ve öfkeyi evinde bırakır.                        yaşamayı öğrenirsin.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13