Page 9 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:101
P. 9

Kültür-Sanat                                               9


                                                     Usta performanslarda             Osmanlı’nın ilim dünyası

                                                      sanat müziği ziyafeti             geleceğe aktarılıyor


                                                      Küçükçekmece Belediyesi tarafından dü-     Kültür yayıncılığına kazandırdığı eserlere bir
                                                    ezenlenen “Burcu Karadağ ile Usta Perfor-   eyenisini daha ekleyen Zeytinburnu Belediyesi,
                                                    manslar” programının konuğu TRT sanatçısı Bekir  2016 yılında ev sahipliği yaptığı “Osmanlı’da İlim
                                                    Ünlüataer oldu. Cennet Kültür ve Sanat Merke- ve Fikir Dünyası” konulu sempozyum tebliğlerini
                                                    zi’nde gerçekleşen programa Küçükçekmeceliler  “Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim
                                                    büyük ilgi gösterdi. Programa Küçükçekmece Be- ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikri Eser-
                                                    lediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden de  ler)” adlı eserle kitaba dönüştürdü. Dünya kütüp-
                                                    katıldı. Neyzen Burcu Karadağ’ın muhteşem ney  hanelerine kaynak sayılacak nitelikte eserler ortaya
     İşletmelerin görünmeyen sorunu: Hijyen                            performansı ve Bekir Ünlüataer’in sevilen sesiyle  koyan Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2016
                                                                           yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi iş
                                                    kulakların pasını sildiği programda, ikilinin icraları
                                                    katılımcılardan tam not aldı. Müzik kariyerini de  birliğiyle üçüncüsünü düzenlediği “Osmanlı’da İlim
                                                    izleyenlerle paylaşan Bekir Ünlüataer, “Benziyor  ve Fikir Dünyası” konulu sempozyum tebliğlerini
      Merhaba sevgili okurlarımız                ise arkaya koyup, sihirbaz edasıyla  Şimdi Ömrüm, Kalamış’tan, Bakışından Süzülen,  “Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim
    ebugünden itibaren ömrümüz                  müşteriye vermek ne kadar acı bir  Bahtımın Yıldızı Sanmıştım Seni” gibi sanat müzi- ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikri Eser-
    yettiğince sizlerle beraber olarak              durumdur. Bu yaşanan durumlar  ğinin sevilen şarkılarını icra etti.      ler)” adlı kitapla yayın hayatına kazandırdı.
    bir ayna misali yaşamdan kareler               insanları süpermarketlere doğru
    vereceğiz. Buradaki amacımız                 itmektedir. Pazar kültürünün
    birilerine mesajlar vermek, ahkam               kaybolmaması gereklidir. Ama bu
    kesmek veya tukaka misali kişi,                kültürün kaybolmasına neden ola-
    kurum ve kuruluşları eleştirmek    Cüneyt Aralp      cak hareketler sergileyen esnaflara
    olmadığını belirtmek isterim.                 da dur demenin vakti gelmiştir.
      Daha güzel daha estetik bir ya-  c.aralp@ogun.com     Halden çürük sebze ve mey-
    şam standardına kavuşma amacında               veleri toplayarak, pazarlarda 5 katı
    olan sizlerle aynı dili konuşacak yeri  dans edercesine kapı kolu ile tema- fiyatına organik satanlara dur de-
    geldiği zamanda kamu yararı adına  sınızın ardından ellerimi yıkadım  meliyiz. Fiyatı büyük yazıp, küçük
    tespitlerimizi sizlerle paylaşacağım. düşüncesiyle yemeğe oturuyorsu- olarak ise yarım kilo yazarak fiyatı
      Bizler restoran seçerken, yalnız  nuz. Bu tür alanların kapılarının bazı  kilo gibi göstererek bizi aldatanla-
    yemeklerin lezzetine ve işletme- işletmelerdeki gibi otomatik kapı  ra dur demeliyiz.
    nin lüks görünümüne göre karar  şeklinde düzenlenmesi gereklidir. Asker gibi dizilmiş parlayan
    veriyoruz. Öncelikle Türkiye’nin,  Ülkemizde gıdaları sağlıklı bir  ürünleri tezgahta gösterip, poşete
    özellikle de İstanbul’un görünme- şekilde tüketme arzusu taşıyan  arkadan çürük ürünleri bize satan-
    yen ve görülmek istenmeyen, hatta  herkesin bu tür sakıncalı durumları,  lara dur demeliyiz. Bizlerde bu hu-
    görüldüğü zamanda bilinmeyen  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan- suslara dikkat ederek, geleneksel
    cafe, restoran, barlar gibi yerlerdeki  lığı’nın ALO174 Gıda Hattı’nı ara- olarak sebze ve meyveleri müşte-
    hijyen sorunu çok ciddi sağlıksız  yarak bildirmelerinin bir vatandaşlık  rilerine seçtirerek satış yapan es-
    boyutlara ulaşmıştır.     görevi olduğunu hatırlatmak isterim. nafları tercih etmeliyiz. Müşterisini
      Lüks restoranlarda yediğimiz                aldatan esnafı da deşifre etmeliyiz.
    yiyeceklerin güvenilir ve sağlığımızı             Pazarcılıkta meyve sebze ile tekstil
    bozmayan bir ortamda olmasının                bölümlerinde işler farklı ve tam
    önemli olduğunu hepimiz biliyoruz.              ters bir süreçte yürümektedir.
      İşletmelerdeki en önemli ortam                Pazarda satılan tekstilde
    tuvalettir. Tuvaleti pis olan, tuvalet            ise dökme seçme satılan teks-
    kağıdı ve sıvı sabunu bulunmayan               til tezgahlarında defolu ürünler
    bir işletmenin her alanında mik-               satılır. Fakat bazı tekstilci esnaf
    ropların olabileceğini unutmamalı-              pazarda ambalajlı ürünleri mağaza
    yız. Hijyen sorunu olan bir işletme-             standartlarında müşterilerine sun-
    de üretilen gıdaların sağlığı bozma  SEMT PAZARLARI NOSTALjİ kALMASIN kadar, defolu ürünlerle de karşılaş- “Sanat” 20 yıl sonra
                                   maktadır. Gönül rahatlığıyla giyim
    riski ile karşı karşıya bırakılıyoruz. Semt pazarları hepimizin bildiği  alışverişi yapmak mümkün olduğu
      Bir işletmenin tuvaletine  gibi ucuzluğu ve taze ürünleri
    giriyoruz ve içeride çok güzel bir  seçerek alışveriş yapma ayrıcalığı  manız an meselesidir.
    atmosfer var. Çok şık ahşap kapı,  nedeniyle tercihimiz olmaktadır.  Balık satılan tezgahlardan geçer-
    sensörlü klozetler, tam otomatik  Buralarda aradığımız her şeyi bula- ken dikkat edilmelidir. Her tarafınız  yeniden sahnelendi
    havlu kağıt makinaları gibi ekip- biliriz. Tüm pazarcı esnafı yapmasa  çamur olabilir. O kadar fazla su dö-
    manlar ile karşılaşıyorsunuz. da hile yolunu tercih edenlerin sa- küyorlar ki her yer çamur deryasına
      Fakat o tuvaletten çıkarken, ka- yısı da her geçen gün artmaktadır.  dönüşüyor. Burada görev tüketiciye,
    pının koluna elinizi temas ettirme- Meyvenin, sebzenin güzelini reyo- zabıtalara ve bakanlığa düşmektedir.
    den çıkamıyorsunuz. Ve mikroplarla  nun önüne, kötüsünü, çürüğünü  Sağlıklı yarınlar temennisiyle… Kartal’da “Sanat” adlı  velenmiş halinin hediye edilmesi  yapan Kartal Belediyesinin Basın
                                                       tiyatro oyunuyla sa-  ise tiyatro sahnesinde duygusal  Yayın ve Halkla İlişkiler Müdü-
                                                    enatseverlerle bir araya    anların yaşanmasına sebep oldu. rü Nur Gülmez Bel Hanım’dır.
                                                    gelen Cihan Ünal, Can Gürzap   Ünlü Fransız yazar Yasmina  Kendisini de yıllar önce yapmış
                                                    ve Mutlu Güney, vatandaşlar-  Reza’nın kaleme aldığı ve Gencay  olduğu bu röportajın anısını size
                                                    dan yoğun ilgi gördü. Kartal  Gürün’ün yönettiği Aysa Pro- takdim etmesi için sahneye davet
                                                    Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler  düksiyon Tiyatrosu’nun “Sanat”  ediyorum” dedi.
                                                    Müdürlüğünün Kasım ayı kültür  adlı oyununa, Kartallı sanatsever- Kartal Belediyesi Basın Yayın
                                                    sanat etkinlikleri kapsamında usta  lerin ilgisi yoğun oldu. Oyunun  ve Halkla İlişkiler Müdürü Nur
                                                    oyuncular Cihan Ünal, Can Gür- sonunda Kartal Belediye Başkanı  Gülmez Bel’in anlamlı hediyesi
                                                    zap ve Mutlu Güney, “Sanat” adlı  Öz, sanatçılara plaket takdim etti.  karşısında oldukça şaşıran sanat-
                                                    tiyatro oyunuyla Hasan Ali Yücel  Başkan Öz plaket, “Öncelikle bu  çılar, 20 yıl öncesine ait röportajı
          kOÇ (21 MART-19 NİSAN)            TERAZİ (23 EYLÜL-22 EkİM)       Kültür Merkezi’nde sahneye   muhteşem sahne performansı için  görünce duygu dolu anlar yaşadı.
          Çevrenizde sizden özel ilgi ve itina isteyen  yeteneklerinizi ve kişisel becerinizi öne  çıktı. 20 yıl önce Cihan Ünal, Can  sizleri tebrik ediyorum. Üç tane  Takdimin ardından Nur Gülmez
          kişiler bulunabilir. onların içinde bulundu- çıkarıp, sergileyebilir ve çevrenizde olumlu  Gürzap ve Cüneyt Türel tarafın- ‘C’ vardı, iki ‘C’ burada, bir de  Bel’e anlamlı hediye için teşekkür
          ğu konumu anlamanız ve anlayış göster-    eleştiriler alabilirsiniz. Sezgileriniz ve çev- dan sahnelenen oyun, Cüneyt  Mutlu Bey burada. 20 yıl önce sa- eden sanatçılar, Belediye Başkanı
      meniz gerekiyor. Sevdiklerinizin size ihtiyacı var. destek  renizi algılamanızın yoğun olduğu bu günlerde hayata  Türel’in anısına yeniden tiyatro  natçılarımızla bir röportaj yapıldı  Öz’e bu anlamlı geceyi yaşama-
      ve fedakârlıkta bulunmanız gereken bir dönem. bakışınız ve sorgulamalarınız derinleşiyor... sahnesinde hayat buldu. Tiyatro- üç ‘C’ diye. Şimdi aramızda olma- larını sağladıkları ve kendilerini
                                                    nun duayen oyuncularına 20 yıl  yan Cüneyt Türel’i de bu vesileyle  sanatsever Kartal halkıyla buluş-
          BOĞA (20 NİSAN-20 MAYIS)          AkREP (23 EkİM-21 kASIM)       önce yaptıkları röportajın çerçe- rahmetle anıyoruz. Bu röportajı  turdukları için teşekkür ettiler.
          idealler sizin yönünüzü belirliyor. daha çok  geleceğe yönelik önemli ve isabetli karar-
          çalışıp çok kazanma becerisini elde etme   lar almada cesurca davranabilir, uygulama-
          çabalarınız sürüyor. Size geri dönüşümü   ya geçmede sakınca görmeyeceksiniz. Eve
      olumlu olacak seyahatlere çıkabilirsiniz. ani olaylarda  ait ve yerleşime yönelik değişiklikler yapabilir, tadilat
      planlarınızı yeniden yapılandıracaksınız.  gibi yenilenmeler gerçekleştirebilirsiniz.

          İkİZLER (21 MAYIS-21 HAZİRAN)        YAY (22 kASIM-21 ARALIk)
          Eğitim ve kişisel gelişiminize katkıda bulu- Kendinize yeni ilgi alanları edinebilirsiniz.
          nacak girişimleriniz olumlu sonuçlanıyor.  değişik, konulara ilginiz artabilir. Sev-
          mesleki alanda kendinizi geliştirme imkânı  diklerinize zaman ayırmanız gerekebilir.
      bulabilirsiniz. geleceğe yönelik konularda sizin için  ailenizle daha çok zaman geçirmek ve onların sorunları
      önemli anlaşmalara imza atabilirsiniz.    ile yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz...
                                                                                    Suriyelilerin
          YENGEÇ (22 HAZİRAN-22 TEMMUZ)        OĞLAk (22 ARALIk-19 OCAk)
          yaşantınızda sizin kontrolünüz ve isteğiniz  yaşantınızda gerçekçi olma ve ayakları                               dramını anlatan
          dışında gelişen olayların içine girdiğiniz bir  yere basmanız gereken bir dönem. Kişisel
          dönem. Önemli bağlantılar ve ilişkileriniz  beklentileri ve istekleri erteleyip, sizden                              film ödül aldı
      sayesinde kayıplarınız kazanca dönüşüyor. bu durum  beklentisi olanların ihtiyaçlarını karşılama çabası içinde                       Suriyeli mültecilerin Türkiye
      sizin kendinize yaptığınız yatırımla orantılı... kalabilirsiniz. Önemli teklifler var, ertelemeyin...                          eüzerinden yunanistan’a kaçışını
                                                    Eşrefoğlu Rumi eserleriyle anıldı              konu alan ‘yüzme Öğreniyorum’
          ASLAN (23 TEMMUZ-22 AĞUSTOS)         kOVA (20 OCAk-18 ŞUBAT)                                      filmi, izmir Kısa Film Festivali’n-
          iş alanında yeni ortaklıklar ve tekliflerin  zekanıza güvenebilir, iletişim içeren  Nizamülmülk Kültür Sanat  yatı ve tasavvufa yönelişini an- den ödül aldı. Filmin ödül almasını
          alabilirsiniz. birlikte hareket ettiğiniz  işlerinizde aktif rol alabilirsiniz. beklentide  eSezonu’na özel hazırlanan  lattı bir yandan da eserlerini icra  sevindirici bulduğunu ifade eden ünlü
          kişileri iyi algılayıp tanımanız önemli. Sizin  olduğunuz işlerde atak ve canlı olmanız  “Mekteb-i İrfan” programın- etti. Agah, “Mekteb-i İrfan”da  oyuncu gönül nagiyeva, “bir oyuncu
      kaynaklarınıza yönelik gizlenen istekler olabilir. yeni  gerekiyor. beklemede kalmaktan daha çok isteklerinizi  da her ay bir Anadolu’nun  Eşrefoğlu Rumi’nin; “Aşk ile Ol  olarak çevremde ve dünyada gelişen
      düzenlemeler ve değerlendirmeler dönemi...  gerçekleştirme çabanız size olumlu yansıyacak... gönül eri anılarak güfteleri  Aşıkı”, “Ey Allah’ım”, “Hicra- olaylara duyarsız kalamam. 6 yıldır
                                                    icra ediliyor. Otağ-ı Hüma-  na Geldim” ve “Bu Dervişlik  savaşın yaşandığı Suriye’deki drama
          BAŞAk (23 AĞUSTOS-22 EYLÜL)         BALIk (19 ŞUBAT-20 MART)       yun’da düzenlenen programda,  Yoluna” güftelerini besteleriyle  da duyarsız kalamazdım” dedi.
          Kendinize özen göstermeniz, iyi bakma-    hafta sonuna doğru kendinizi daha iyi ifa- Türk-İslam dünyasının büyük  seslendirdi. Agah ve orkestrası  Filmde, Suriye’deki savaştan kaçarak
          nız gerekiyor. Sağlık konusunda önemsiz   de edebileceğiniz ve ortaya koyabileceğiniz  mutasavvıf şairi Eşrefoğlu Rumi  gecede Peygamber Efendimiz’in  Türkiye’ye gelen ve buradan da yu-
          diye geçiştirdiğiniz sorunları araştırma ve  ortamlarda bulunabilirsiniz. şartları kendi  anıldı. Tasavvuf müziği sanatçısı  dünyaya geldiği Mevlid Kan- nanistan’a geçmeye çalışan hasan ve
      iyileştirme zamanı. Çevrenize karşı duygusal yoğunluk  yararınıza çevireceksiniz. Kendinizi güçlü ve dinamik  Agah, program boyunca bir  dili’ne ve Resulullah’a ithafen  ruksan çifti üzerinden Suriyelilerin
      hissettiğiniz ve ilginizin attığı günler... hissedebilirsiniz. Öz güveniniz artıyor.    yandan Eşrefoğlu Rumi’nin ha- yazılmış eserleri de icra etti. yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12