Page 9 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:103
P. 9

Kültür-Sanat                                               9
                                                      ‘asla pes etmeyen              “anadolu’nun dile


                                                       ünlüler’ buluştu             gelmiş Fotoğrafları”


                                                      Çeşitli zorluklarla karşılaşmalarına rağmen  Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, fotoğraf
                                                    eazim ve kararlılıkla yılmadan amaçlarının pe- esanatçısı Fatih Çam’ın “Anadolu’nun Dile Gel-
                                                    şinden koşarak başarıya ulaşmış Asla Pes Etmeyenler  miş Fotoğrafları”sergisinin açılışını yaptı. Eyüpsultan
                                                    Kulübü’nün ünlü isimleri imza gününde, sevenleriyle  Belediyesi Fuaye Salonu’ndaki serginin açılışına AK
                                                    buluştu. Tüm geliri asla pes etmeyen gelecek nesille- Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Süleyman Aykaç, fotoğraf
                                                    rin yetişmesi için Türk Eğitim Vakfı’na bağışlanacak  sanatçısı Çam ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.
                                                    olan Asla Pes Etmeyenler Kulübü kitabı, yoğun ilgi  Açılışta yaptığı konuşmada Başkan Remzi Aydın serginin
                                                    gördü. İmza gününe Arda Türkmen, Çetin Yılmaz,  20 yıllık bir çalışma neticesi gerçekleştiğini vurgulaya-
                                                    Gamze Cizreli, Yekta Kopan, Mehmet Turgut, Lale  rak, “Sanatsal olarak çok büyük emeğin sergilenmesi
                                                    Orta ve kitabın editörü Ali Deniz Uslu katıldı, ilham  anlamında önemli bir çalışma. Buna Belediyemizin ev
                                                    veren hikayelerini okuyucular ile paylaştı.  sahipliği yapması da ayrıca bir mutluluk kaynağı.” dedi.             Kuveyt’in hedefi; “2020”       Geçtiğimiz hafta gerçekleş-               gelecek yıllar için faaliyete geçe-
    etirdiğim Kuveyt ziyaretimde                 cek projelere hayran kaldık.
    her iki ülkenin ekonomik işbirli-                Kuveyt çok fazla petrol üreten
    ğine fayda sağlayacak çok önemli               bir ülke olduğu için petrolden
    görüşmeler gerçekleştirdik.                  dönüştürülebilir enerjiye geçiş
      Kuveyt’te konuşulan proje-                 için ciddi projeleri devreye sokma
    lerin aynen söylendiği gibi hızla               kararı almışlar. Bu konuda 2020
    gerçekleştiğine bir kez daha                 yılına kadar dünyanın en büyük     yesi Geleneksel Sanatlar uSTa
    şahit oldum.                         sıvılaştırılmış gazın tekrar gaza
      Kardeş ülkemizde gerçek-      Kamil ŞENGÜL      dönüştürülmesi için tesisleri inşa   Küçükçekmece Beledi-                 çok çalıştığım ve kendime ne kattı-
    leşen bu olumlu değişim ve                  etme projeleri büyük ilgi gördü.                               ğım. Hala öğreniyorum. Kendimin
    gelişimlerin nedeni olan büyük    kamilsengul@gmail.com   İnşaat, Enerji, Gıda ve he-  eAkademisi Kaligrafist                    ne hissettiği ve karşımdakilere ne
    projelerin içerisinde Türk                  men hemen tüm sektörlerde iş   2018 Workshop’unda dünyaca    değiliM           hissettirdiğim önemli olan bu” diye
    firmalarının sayısının yüksek  rının öncelikli tercih edileceğinin  imkanları olan Kuveyt’te tüm  ünlü kaligrafi ustası Denis Brown’u          konuştu. Dünyaca ünlü kaligrafi
    olması da ayrıca bizleri çok  de sinyalini ilk ağızdan almış  ürünler dışarıdan satın alını- ağırladı. Brown, Kaligrafi ustalarına            ustasıyla buluşan Küçükçekmece’li
    gururlandırıyor.        olduk. İş adamlarımız ile alakalı  yor. Bu sebeple bu ülkeye ürün  ve Küçükçekmeceli öğrencilere              geleneksel sanatlar meraklıları ise
      Türk iş adamlarımızın    olumlu düşünceleri gerçekten  satmak yerine, yerinde üretim  kaligrafinin inceliklerini anlattı. Hâlâ          emeği geçenlere teşekkür ederek
    profesyonel anlaşmalar ve ciddi  bizleri çok gururlandırdı. tesisleri kurularak, sıcak satış  Geleneksel Sanatlar Akademi-               minnetlerini dile getirdi.
    banka teminatlarıyla Kuveyt’te  İki ülkenin ticari birliktelik- imkanı oluşturulması gereklidir. si’nde Uluslar Arası Yazı Kültürü             Usta-Çırak modelinin akademik
    yaptıkları projeleri zamanında  lerine hem Kuveyt’teki ortakla- 1 Kuveyt Dinarı’nın karşılığı  Etkinliği kapsamında Kagito, Anıl             disiplinle birleştiren Küçükçekme-
    ve eksiksiz teslim etmeleri de  rımızla katkı sağlarken, hemde  12.4712TL’dir. Dünyanın en de- Kağıt ve Avangart’ın sponsorluğu  öğreniYOruM      ce Belediyesi Geleneksel Sanatlar
    yeni iş yapacak Türk firmaları  gazeteci olarak destek olma  ğerli parası ile karşı karşıyasınız. ile 9 günlük bir workshop gerçek-           Akademisi eğitimin yanında Kültür
    için büyük referans oluyor.  gayretimize devam ediyoruz.   Bizlerde bu pazarda yerimizi  leştiren Denis Brown kaligrafi usta-             Sanat alanında önemli işlere de imza
      El Sabah ailesi ile yaptığımız  Kuveyt’te düzenlenen Enerji  almalıyız, güzel yatırımlarda  ları ve Küçükçekmeceli öğrencilere  Çalışmalarımı sergiledim, herkes  atıyor. Geleneksel Sanatlar Akade-
    ikili görüşmelerde Türk firmala- Fuarına da katıldık ve gerçekten  görüşmek dileğiyle…    Foundational Hand ve Gothic yazı  büyük bir merakla işlerime saldırdı.  misi, Türkiye’deki önemli ustalar-
                                                    karakterleri hakkında bilgi verdi. Avrupa’da böyle okullar yok. Sanat  dan İslam Seçen, Prof. Dr. Hüsrev
                                                     Küçükçekmece’de çok büyük  okulu içerisine kaligrafiyi dahil eden  Subaşı, Semih İrteş, Davud Bektaş,
                                                    bir ilgiyle karşılaştığını kaydeden  okul yok. O nedenle Küçükçekmece  Yrd. Doç Latife Aktan Özel, Taner
                                                    Denis Brown, “Burası ‘Geleneksel  Belediyesi’ni çok tebrik ediyorum”  Alakuş, Alparslan Babaoğlu, Dür-
                                                    Sanatlar Akademisi’ ama içerisi- dedi. Kendisini hiçbir zaman usta  dane Ünver’in danışmanlığının yanı
                                                    ne kaligrafiyi katmış olmaları çok  olarak görmediğini de sözlerine  sıra 2013 yılında itibaren FSMVÜ
                                                    güzel. Türkiye’de batı kaligrafisini  ekleyen Brown, “Ben hala öğrenen  Güzel Sanatlar Fakültesi desteğini
                                                    öğrenmeye çok gönüllü insan var.  bir insanım. Önemli olan ne kadar  alarak eğitimlerine devam ediyor.

          KOÇ 21 MART - 19 NİSAN            TERAZİ 23 EYLÜL - 22 EKİM
          İşinizle ilgili olabilecek aksilikler karşısında gerek- Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan                           zuhal Olcay
          li önlemleri alacaksınız. Ay’ın bulunduğu konum,  kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele                               Maltepeliler
          rutin hayatınızla ilgili bir takım tıkanmalar yaşa- etmek zorunda kalacaksınız. Kısa yollarla ilgili
      yabileceğinizi gösteriyor. Güçlü kişilerin yardımıyla sorunlarınızı  planlarınız için gerekli tüm detayları gözden geçirmeli ve                  için sahne aldı
      halledecek ve akşama doğru rahatlamış hissedeceksiniz. atılımlarınızı doğru bir şekilde yapmalısınız.
                                                                                         Maltepe Beledi-
          bOĞA 20 NİSAN - 20 MAYIS           AKREP 23 EKİM - 21 KASIM                                           eyesi tarafından
          Bugün yakın çevrenizle ilgili olayların içinde ka- Mesleki konularda başarıyla yan yana gidiyorsu-                            ücretsiz olarak organi-
          lacaksınız. Yardım etme duygunuz her zamanki  nuz. Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken,                             ze edilen ve Prof. Dr.
          gibi yoğun ve çevrenizi kırmak istemediğiniz  doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor                              Türkan Saylan Kültür
      için, her şeye yetişmeye çalışıyorsunuz. Verdiğiniz sözleri  durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz. Güneş’in                       Merkezi’nde gerçek-
      yerine getirme konusunda zorlanmalar yaşayacaksınız. burcunuzda ilerlemesi, sizi bireysel yönlerinizi güçlü kılacak.                       leştirilen Zuhal Olcay
                                                                                       konserine, Maltepeli-
                                                                                       ler büyük ilgi gösterdi.
          İKİZLER 21 MAYIS - 21HAZİRAN         YAY 22 KASIM - 21 ARALIK
          Güneş’ten olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun  Maddi konularda istekleriniz hiç bitmiyor. Bugün                               Oyunculuğunun
                                                                                       yanı sıra, müzisyen
          yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan  satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır
          beklediğiniz haberleri alacaksınız. Siz, ideal- koymalı ve dikkatli davranmalısınız. Yönetici                              kimliğiyle de yıllardır
      lerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Bugün başarılı olma  gezegeninizin konumu bir takım işlerinizi çevrenizle kombi-                     adından söz ettiren
      konusunda güçlük çekmeyeceksiniz.      nasyon bir şekilde halletmeniz gerektiğini söylüyor. ustalar, Saygı gecesi’nde buluştu                usta sanatçı, “İyisin”
                                                                                       “Pervane” “Ayrılık da
          YENGEÇ 22 HAZİRAN - 22 TEMMUZ        OĞLAK 22 ARALIK - 19 OCAK         Büyükçekmece Belediyesi, "Ustalara  Konserin sonunda ise Büyükçekmece  Sevdaya Dahil” “Pen-
                                                                                       cereler Önünde” gibi
          Burcunuzda ilerleyen Ay sizin uzak yollarla ilgili  Kardeşlerle ilgili bir takım problemler yaşamak  eSaygı Gecesi" projesi kapsamında  Belediye Başkanı Hasan Akgün, Medi- en sevilen şarkılarını
          planlar yapacağınızı gösteriyor. Bazı gerçek- istemiyorsanız, onların istekleri karşısında boca- Türk Sanat Müziği'nin 3 duayen ismi  ha Şen Sancakoğlu, Zekai Tunca, Amir  seslendirdi. Ünlü sa-
          leştirmesini istediğiniz özel planlarınız var ve  lamanız yerine duygu bağlarınızı güçlü tutacak  Mediha Şen Sancakoğlu, Zekai Tunca ve  Ateş ve Büyükçekmece Musiki Derneği  natçı konserin sonun-
      gerekli bağlantıları yapacaksınız. Toplantılarda planladığınız iş- davranış biçimini benimsemelisiniz. Annenizin ve diğer aile bi- Amir Ateş’i Atatürk Kültür Merkezi’nde  Konservatuvarı öğrencilerinden oluşan  da, salonu dolduran
      lerin yolunda gitmesi karşısında işlerin keyfini çıkarabilirsiniz. reylerinizin istekleri karşısında karasızlıklar yaşamanız mümkün.
                                                    bir araya getirdi. Geceye Büyükçekmece  koro tarafından ‘Büyükçekmece’ isimli  seyirciler tarafından
                                                    Belediye Başkanı Hasan Akgün ve çok  eser hep bir ağızdan okundu.   ayakta alkışlandı.
          ASLAN 23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS         KOVA 20 OCAK - 19 ŞUbAT        sayıda sanatsever katıldı.      Konser sonunda Büyükçekmece    1983 yılından bu yana
          Kişiselliğinizi ön plana çıkaracağınız ortamlarda  Güçlü ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi derin  Büyükçekmece Musiki Derneği Kon- Belediye Başkanı Hasan Akgün, ‘Ustalara  pek çok TV dizisi ve
          bulunacak ve çevrenizde kendinizi daha iyi his- kullanmanız sayesinde başarıyı hızlı yakala- servatuvarı öğrencilerinden oluşan koro  Saygı Gecesi’ için bir araya gelen 3 isme  tiyatro oyununda rol
          setmenize neden olacak konuşmalar yapacak-  yacaksınız. Mesleki konularda, istediğiniz her  tarafından verilen konserde, Türk Sanat  çiçek ve plaket takdim etti. Düzenlenen  alan Olcay, 1989’da
      sınız. Bugün bireysel duygularınızı atakta. Kendinizden başka  türlü şartları karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Fakat bazıları  Müziği’nin üç dev ismi Mediha Şen  gece için konuşan Başkan Hasan Akgün,  “Sahte Cennete
      hiç kimsenin düşünceler önemli olmayacak.  hakkınızda karar verirken bocalayabiliyorlar. Sancakoğlu, Zekai Tunca ve Amir Ateş’in  “Hepsine çok teşekkür ediyoruz, sanat  Veda” filmindeki rolü,
                                                    eserleri seslendirildi. 3 bölümden oluşan  hayatına vermiş oldukları katkıdan dola- başarısını ülke sınır-
          bAŞAK 23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL         bALIK 20 ŞUbAT - 20 MART       konserde, Mediha Şen Sancakoğlu, Zekai  yı. Şarkı okuyabiliriz, bana da öğretirler  ları dışına taşıdı ve
          Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın  Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden  Tunca ve Amir Ateş da sahne alarak Türk  hiç bilmediğim bir iş. Ben de bir şarkı  sanatçıya Almanya’da
          mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha kariz- karar almıyor olmanız, başarınızı daha da  Musikisinin dillerde ve gönüllerde yer  okuyabilirim. Önemli olan bu dünyadan  yapılan, Altın Film
          matik ve ilginç yapıyor. Çevrenizdeki kişilerin  güçlendiriyor. Bugün tepkisel davranmak yerine  eden eserlerini sanatseverler için seslen- gittikten sonra gerideki eserlerinizin  Şeridi festivalinde
      istekleri karşısında bazı yönlendirilmelere gelemediğiniz için,  temkinli hareket edeceksiniz. Beklediğiniz haberlerde sürpriz  dirdi. 3 isim de eser sonunda sanatsever- okunmasıdır. Sizler bu akşam buradaysa- “En İyi Kadın Oyuncu
      sizi üzen konularda uzaklaşmayı denemelisiniz. gelişmelere neden olacak olaylarla karşılaşacaksınız. ler tarafından dakikalarca alkışlandı. nız bunun bir sebebi vardır.” dedi. Ödülü”nü kazandırdı.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12