Page 9 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:99
P. 9

Kültür-Sanat                                               9                                                                En çok dinlenen ‘dönersen ıslık Çal’ ile Manuş Baba”
                                                     MaNuŞ BaBa      eler’ listeleri açıklandı. Eylül’de,  Eylül’de en çok dinlenen yerli albüm
                                                                  Fizy’nin ‘Aylık en çok dinlenen-
                                                                                listelerinin birincisi ‘Dönersen Islık
                                                                ‘Dönersen Islık Çal’ albümüyle Manuş
                                                                                Çal’ diyen Manuş Baba oldu. Tarkan,
                                                                Baba, en çok dinlenen albümler
                                                                                zirvedeki yerini korudu. Gençlerin fe-
                                                                 listesinde zirveye oturdu. Tarkan,  en çok dinlenen yerli sanatçı olarak
                                                                  en çok dinlenen sanatçı olarak  nomeni haline gelen Aleyna Tilki’nin
                                                                   yerini korurken, Aleyna  ‘Sen Olsan Bari’si geçen ay olduğu
                                                                    Tilki’nin seslendirdiği ‘Sen  gibi Eylül ayının en çok dinlenen
                                                                      Olsan Bari’ şarkısı ge- şarkısı oldu. Eylül’de fizy’nin en çok
                                                                       çen ay olduğu gibi  dinlenenler listesinde İspanyol rüzgarı
                                                                       Eylül’de de en çok  esti. Luis Fonsi & Daddy Yankee’nin
                                                                       dinlenen şarkı oldu.  ‘Despacito & Mis Grandes xitos’ adlı
                                                                       Türkiye’nin müzik  albümü en çok dinlenen listesinde
                                                                      platformu fizy’de  ilk sıradaydı. Inna, en çok dinlenen
                                                                      Eylül ayının en çok  sanatçı olurken, en favori şarkılar
                                                                      dinlenen yerli ve ya- listesinin kazananı No Method’un
                                                                     bancı listeleri belirlendi.  seslendirdiği ‘Let Me Go’ oldu.                    Mithracılık
      Mithra ayinleri, zamanla Di-               teşem savaş makinası Suriye, Kalde
    eonysos-Sabazius gizemlerinin                 ve Küçük Asya’ya doğru genişledik-
    yerini alırken, Mithra’nın “mağa-               çe, Mithra’nın ünü ve etkisi aynı öl-
    ra”ları da, Babil’den İngiltere’ye              çüde gelişiyordu. Ünlü Pers general
    kadar yayılan bir alanda, eski tan-              ve yöneticisi, Darius’un ölümünden
    rıların yeraltı tapınaklarının yerine             sonra bile, Helen kültürünün reka-
    geçiyordu. “Geç Helenistik dönem               betine rağmen, Mithra’cılık halkın
    kötümserliğin egemen olduğu      İsmail ÇETİN      ilgisini çekmeye devam etti.”
    bir çağdı. Bu çağda hem Helen    cetinistan@gmail.com    “Mithra’cılık hiç bir zaman
    akılcılığı, hem de Doğu’nun otoriter             Yunanistan’da değerli bulunmadı
    din kurumları iflas etmişti. Her ikisi  SEYYAH        ve kabul görmedi. Bu ilgi eksikliği,
    için de tek çıkar yol, kurulu yasaları            Helen’lerin Pers’lere karşı hissettiği
    yok sayan, akıl ve mantık üstü  inançları arasında en evrensel olanı  antipatiden ve iki ulusun araların-
    bir kurtarıcı bulmaktı.” “Batı’daki  Mithra kültüydü. Mithra bir yandan  daki unutulmaz savaşlardan kay-
    Mithra’nın köklerinin, İran’daki  güneş, yani Helios ile, diğer yandan  naklanıyordu. Ancak, bu antipati
    Zerdüşt Mithra’sı inançlarında değil  Apollon ve Hermes ile eşdeğerdi.  yalnızca Helen’lere özgü olarak
    de, Mezopotamya ve Anadolu’da  Özgün olarak bu tanrı, Ahura-Maz- kaldı; zira Hıristiyanlığın başlangı-
    tapınılan “daevic” tanrı kültünde  da’nın yandaşı olarak savaşan bir  cında, Mithra inancı, Doğu’da İndüs
    bulunma olasılığı daha fazladır.  ışık kaynağı, bir tür melek biçi- vadisinden, Batı’da Karadeniz’e
    Batı’nın Mithra’sı, kurtarıcı tanrılar  minde kabul edilmişti. Mithra’nın  kıyılarına kadar yayılmış durumday-
    çağında, bir kurtarıcı tanrıydı.” savaşçı niteliğini daima koruduğu  Roma’lılar, Mithra’cılık ile, Aziz YEşİlÇaM’ıN Yıldızları
                                   dı. Mithra’cılık Anadolu yaylasında
      “Mithra kültü, eski Ari’lerin  anlaşılmaktadır...Mithra bayram- büyük ölçüde kabul görmüştü.
    Ahura-Mazda tapımlarından   ları, Mithrakana’lar, İran’da her yıl
    türemiş ve yaklaşık olarak İÖ on  yedinci ayın on altıncı gününde  Paul’un memleketi Kilikya’da
    beşinci yüz yılda eski İran’da ortaya  kutlanırlardı. Bu bayram, değişiklik  tanıştılar. Mithra kültü, Romalı
    çıkmıştır. “Mihr” (Mithra’nın Farsça  geçirmiş haliyle, İslam’ın doğuşuna  lejyonerlerce büyük ilgi ve hevesle  Nostalji Gecesi’nde buluştu
    karşılığı) yalnızca “güneş” anlamına  kadar devam etmiştir. karşılandı. Mithra’cılık lejyonerlerle
    gelen bir sözcük olmakla kalmaz,  “Mithra’nın Ahura-Mazda’nın  birlikte İran’dan Roma’ya, Tunus’a,
    aynı zamanda “dost, arkadaş”  gözü olduğuna ve dünyayı onun  Ren nehri boylarına ve ta Londra ve  Küçükçekmece Beledi-    Başkan Yardımcısı Besim Müf-  Usta oyuncu Engin Çağlar da
    anlamını da taşır. Bu pagan tanrıya  yönettiğine inanılırdı. Bu kültün  Hadrianus surlarına kadar yayıldı.  yesi, “Nostalji Gecesi”  tüoğlu, her zaman kültür ağırlıklı  bir araya gelmekten dolayı çok
    özgün tapımın, yani hem güneş  inançlarına göre, en yüce tanrının  Mithra, insanları Hıristiyanlığa  ebaşlığı altında düzen- programlara önem gösterdiklerini  mutlu olduğunu belirterek, “Okul-
    tanrısı, hem de sevgi tanrısı olarak  yerine Mithra geçmiş, İyi ve Kötü  yönlendiren hemen hemen aynı  lendiği akşam yemeğinde Yeşil- söyleyerek, “Sizleri ağırlamaktan  larda sinema bölümleri var. Orada
    tapılmasının, asıl nedeni belki de bu  arasındaki büyük mücadeleye  gereksinim ve dürtüleri tatmin  çam’ın yıldızlarını biraraya getirdi.  ve birlikte yemek yemekten onur  öğrencilere ders şeklinde anlatıyo-
    anlamlardan kaynaklanmaktaydı.  katılmış ve zaferle sonuçlandır- etmekteydi, zira rütbe ve karşılıklı  Küçükçekmece’de bir restoranda  duyduk. Bizler İstanbul Büyükşe- rum. Sinema oyuncusu olarak Türk
    İÖ üçüncü yüz yıl başlarında, Pers  mıştı. Mithra, kendi zaferini güven  sorumlulukların, yerleşik toplumsal  düzenlenen yemekte Yeşilçam’ın  hir Belediyesi’nden sonra kültür  Sineması’nı Türk seyircisine anlatan
    İmparatorluğunun Batı sınırlarında  altına almak için, doğanın prototipi  statüye göre değil, kapalı bir çevre- usta isimlerinden Nuri Alço, Cihat  ağırlıklı çalışmalar yapan bir ilçe  bir tek ben varım şuanda. Buraya
    bulunan askeri yönetimler Mith- olarak kabul edilen, büyük bir boğa  nin gizli bağlarına göre oluştuğu bir  Tamer, Engin Çağlar, Belkıs Öze- olduğumuzu her zaman gösteriyo- da davet ettiklerinde çok mutlu
    ra’ya “ilahi savaşçı” olarak tapmaya  kurban etmişti. Bu kurban edilen  kardeşlik topluluğuydu. Mithra’cılık,  ner, Murat Soydan, Selma Güneri,  ruz. Bu akşam gerçekten yüreğiyle  oldum tabi. Şimdi yeni program
    başladılar. Mithra, artık sevgi dolu  boğa sayesinde, doğa verimliliğe  Roma İmparatorluğu’nun top- Ümit Efekan ve Nilüfer Aydan  Türk Sineması’na emek vermiş  dönemi başlıyor. 8 aylık bir süreç
    güneş tanrısı olmaktan çıkıp, gücün  kavuşmuştu.”      lumsal yapısının içine yayılmış ve  biraraya geldi. Eski günlerin yad  saygıdeğer büyüklerime hoş geldi- var inşallah Küçükçekmece’yle bir-
    dostu, askerlerin “yenilmez” tanrısı  Mithra’cılık Pers ordularının  güçlü sadakat gerektiren bir yeraltı  edildiği yemekte Belkıs Özener,  niz diyorum” diye konuştu. likte olacağız” ifadelerini kullandı.
    haline gelmişti.” Eski Ermenilerin  fetihleri ile yayıldı. Pers’lerin muh- şebekesiydi.”   “Boş Çerçeve” şarksını söyleyerek
                                                    herkesi mest etti. Usta sanatçıların
                                                    duygu dolu anlar yaşadığı yemeğe  Çok az sayıda kaldık, artık
                                                    vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.
                                                    Ünlü sanatçılarla hatıra fotoğrafı  sık sık bir arada olmalıyız
                                                    çektiren vatandaşlar, onları birara- Yeşilçam’ın usta oyuncularından Nuri Alço, “Bu Küçükçekmece Belediye-
                                                    da görmekten duydukları mutlu- si’nin düzenlemiş olduğu bir etkinlik. Aynı zamanda tabi Adana’dan Altın
                                                    luğu dile getirdi. Küçükçekmece  Koza Film Festivalinden geldik. Çok az sayıda kaldık, artık sık sık bir arada
                                                    Belediye Başkan Yardımcısı Besim  olmalıyız ki eski anılarımızı yad edelim. Çünkü gerçekten bizdeki büyük-
                                                    Müftüoğlu yemek sonunda usta  lerimizin çoğu gitti. Birlikte olmaktan çok mutluyuz” şeklinde konuştu.
                                                    sanatçılara plaket verdi.   Belkıs Özener ise bir araya geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.
          KOÇ 21 Mart - 19 NisaN            tEraZi 23 EyLüL - 22 EKiM
          Parasal durumunuzu ilgilendiren konularda  Popüler ve aranılan kişi olmanız sizi bazen
          olumlu gelişmeler yaşanabilir. Kişisel çabanız- çekemeyenlerin gölgesini üzerinizde hissetti-
          la içinde bulunduğunuz şartları iyileştirebilirsi- rebilir. Grup içinde hareket edeceğiniz ve tek
      niz. Yükselen enerjinizi fiziksel aktivite yaparak dağıtabilir- başına karar almakta zorlanacağınız günler. Sağlığınıza ve
      siniz. Beklediğiniz gelişmeler ertelenebilir. kişisel bakımınıza özen göstermeniz önemli.

          BOĞa 20 NisaN - 20 Mayıs           aKrEP 23 EKiM - 21 KasıM          zKSM Nakkaşname
          Tam olarak içinde bulunduğunuz durumu    Aile içinde dengeyi sağlamak ve uzlaşı yol-  Minyatür Sergisi  ile ‘Merhaba’ diyor
          değerlendiremiyor olsanız da bunun üzerinde  larını aramak size olumlu yansıyabilir. Yeni
          durmak size zaman kaybı olarak gelebilir.  başlanan ve girişilen işlerde bazı zorlan-
      Riskli konulardan ve işlerden uzak durmanız gereken bir  malarda çözüm arayışlarınız artabilir. Eğitim hayatı ile
      dönem. Beklediğiniz alacaklarınız size ulaşıyor. ilgili çalışmalarda artış yaşanabilir.                                  Uluslararası

          iKiZLEr 21 Mayıs - 21HaZiraN         yay 22 KasıM - 21 araLıK         Zeytinburnu Kültür ve  1994 yılında Cahide Keskiner   İstanbul şiir ve
          En son söylemeniz gereken sözleri yüksek   İş yaşantınızda becerinizi geliştirici eğitim ve  eSanat Merkezi 2017-2018  ile başladı. Kültür ve Turizm
          sesle dile getirmeniz nedeni ile daha sonra  seminerler açısından uygun bir dönem. Kişi- kültür sanat sezonu, Gülçin  Bakanlığı’nın Cahide Keskiner  Edebiyat Festivali’ne
          kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.  sel becerilerinizi arttırma çabalarınız olumlu  Anmaç’ın “Nakkaşname” adlı  başkanlığında düzenlediği
      Kenara çekilmek sizin tarzınız değil. Kontrol dışı gelişen  sonuçlanabilir. Bilgi ve birikimlerinizi beraber çalıştığınız  minyatür sergisi ile açılıyor.  Geleneksel Türk Süsleme Sa- yoğun ilgi
      durumlarda soğukkanlılığınızı koruyun.    kişilerle paylaşmayı denemeniz önemli.     7 Ekim Cumartesi günü saat  natları Kursunu 2002 yılında  Kültür ve Turizm Bakanlığının
                                                    18.30’da sanatseverlerle bulu- başarıyla bitiren Anmaç aynı  ekatkılarıyla Beyoğlu Belediyesi-
          yENGEÇ 22 HaZiraN - 22 tEMMuZ        OĞLaK 22 araLıK - 19 OcaK       şacak olan sergi görülebilecek.  sene minyatür çalışmalarına  nin ev sahipliğinde düzenlenen “10.
          Bazı olaylar imkânsız gibi görünse de gerçek- Yerleşim ve mekân değişikliklerinin ya- Tezhip ve minyatür sanatla- Nusret Çolpan ile devam etti.  Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat
          leşmesi durumunda sizin yüzünüzü güldüre-  şantınızda yer aldığı bir dönem. Üzerinize  rında Kültür ve Turizm Ba- Sanatçı, merhum Nusret Çol- Festivali” başladı. Festivalin Grand
          cek. Çok çalışmak ve sorumluluklarınızı yerine  düşeni tam anlamı ile yerine getirmek  kanlığı’nın, “Somut Olmayan  pan’ın 2008 yılı vefatına kadar  Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştiri-
      getirmek bu dönemde sizi mutlu edebilir. Önemli girişimleri  isteyebilirsiniz. Ertelenen projelerde daha sağlıklı  Kültürel Miras Taşıyıcısı ile  atölyede, nakışhane ve farklı  len açılış törenine sanat, iş ve medya
      ve görüşmeleri ertelemeniz gereken bir hafta. düşünmek için zaman kazanıyorsunuz.     Geleneksel Türk El Sanatları  mekânlarda sanat üretimi,  dünyasının yanı sıra çok sayıda yerli,
                                                    Sanatkarı” onayına sahip olan  aktiviteleri ile eğitimlerinde  yabancı genç yazar ve şair katıldı.
          asLaN 23 tEMMuZ - 22 aĞustOs         KOVa 20 OcaK - 19 ŞuBat        Anmaç, tezhip çalışmalarına  hocasıyla beraber çalıştı. Almanya’dan Alexandru Bulucz,
          Kariyerinizi geliştirmeye yönelik girişimler- Parasal kaynaklarınızı ve gelirinizi etkile-                         Belçika’dan Charlotte Van den Broeck
          de bulunabilir, mesleki anlamda gelişmeye  yecek olaylar ve gelişmeler yaşanabilir.                            ve Maarten Inghels, Macaristan’dan
          yönelik çalışmalar ve görüşmeler yapa-    Kısa dönemli yaşanacak gerilim karşısında  Rehberlere saha eğitimi başladı          Hajnal Csilla Nagy, Hindistan’dan
      cağınız bir dönem. Maddi kaynaklarınızda kısa süreli  beklentilerinizi ertelemek durumunda kalabilirsiniz.                     Sonnet Mondal, İspanya’dan Maria
      tıkanıklar olabilir.                                      Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın önemle üzerinde durduğu  Sevilla ve Azerbaycan’dan Şehriyar
                                                    eEyüp Sultan Tarihi Merkez (ESTAM) projesi kapsamında Başbakanlık
                                                    Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İstanbul Rehberler Odasının (İRO) katkıla- Del Garani’nin kendi şiirlerini okudu-
          BaŞaK 23 aĞustOs - 22 EyLüL         BaLıK 20 ŞuBat - 20 Mart       rıyla sürdürülen "Eyüp Sultan Tarihi Merkez Rehberliği ve Rehberlikte  ğu gecede, Senem Diyici Trio da sahne
          Yaşantınızı paylaştığınız kişilerle kısa dönemli  İkili ilişkilerde zorlayıcı bir dönem. Karşı- Uzmanlaşma" eğitiminde saha çalışmaları başladı. Teorik eğitimleri ta- aldı. Festivalin açılışında ayrıca Ahmet
          sorunlar ve istenmeyen durumlar yaşanabilir.  lıklı olarak uzlaşı arayışları içinde hareket  mamlayan 47 kokartlı profesyonel rehber, sahaya inerek eğitimlerine uy- Kot’un küratörlüğünü üstlendiği ve
          Kontrol dışı gelişen olaylar karşısında gerilim  etmek önemli. Sizden beklenenleri yerine  gulamalı olarak devam ediyorlar. Eyüp Sultan ve tarihi konusunda uzman  ünlü şairlerin ilk şiirleri üzerinden
      olabilir. Bunun geçici bir durum olduğunu unutmayın. İkili  getirmek istemeyebilir ve uzaklaşmak isteyebilirsiniz. eğitmenler eşliğinde düzenlenen uygulama gezilerinde Eyüp Sultan'da  tasarlanan “İlk Eserler Sergisi” de
      ilişkiler açısından dikkatli olunması gereken günler.                    bulunan tarihi ve turistik mekanlar yerinde görülerek bilgi veriliyor. sanatseverlerle buluştu.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12